Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul bisericii în societatea medievală în Europa Occidentală.

Una din cele mai importante instituții statale din Europa Occidentală a Evului Mediu a fost
Biserica, ea a avut o mulțime de atribuții fapt ce i-a oferit și putere de coerciție, aceasta a făcut să
fie una nu doar de venerat, dar și de temut.

Prin edictul de la Milano din 313 semnat de Constantin cel Mare se oficializează
creștinismul, iar spre anul 380 creștinismul devine religie oficială a Imperiului Roman, în acest
sens religia este impusă prin lege, adică forțată. Mircea Eliade spunea, “Sub Theodosie cel Mare,
creştinismul devine religie de stat, şi păgânsimul este interzis definitiv, astfel prigoniţii devin
prigonitori.” În 1054 din cauza neînțelgerilor între Papa Leon al IX-lea și Patriarhul
Constatinopolului Mihail I Cerularie biserica se desparte în două, în cea catolică și cea ortodoxă,
aceasta numinduse în istorie marea schismă.

Monarhii aveau în marea parte puterea militară în stat și ce ține de aspectul tehnic al
conducerii, iar biserica deținea monopolul vieții spirituale a societății medievale. Întrucât
biserica și monarhul erau într-o interdependență, monarhul era investit cu sprijinul bisericii, iar
monarhii ofereau cele mai mari distincții și feuduri.

Biserica avea un rol important în ceea ce privește educația. După căderea Imperiului
Roman, s-a pierdut o bună parte din tezaurul intelectual și astfel s-a trecut la o nouă formă de
învățământ. Copiii își făceau studiile la mănăstiri sau biserici și erau educați în stil cleric, aceasta
s-a răsfrânt asupra științei – s-a stagnat, iar încercările efectuării unor cercetării aveau eșec sau
cei ce erau dedicați științei erau arși pe rug fiindcă nu erau recunoscută de către biserică, culturii
s-a distins un stil deosebit de cel antic, în pictură, literatură, filozofie, omul este adus pe planul
doi și scos în evidență chipurile sfinților și rolul divinității în viața oamenilor. Pentru oamenii
necărturari care făceau buna parte a societății, biserica era și o modalitate de a învăța, fiindcă pe
vitraje și pe sculpturi erau prezenate diferite scene bisericești.

Biserica duce răspundere pentru aceea că a luat mii de vieți prin diferite modalități.
Arderea pe rug a prezentat una din cele mai aspre forme de manifestare a puterii și de temut
pentru oamenii de rând. Cele VIII cruciade, din 1096 până în 1250, aveau pretext de a fi misiuni
sfinte pentru creștinizare, dar defapt au dus la jefuirea și omorârea a zeci de mii de oameni în
interesul Papei de la Roma.
Biserica avea și o bună parte din pământuri, fapt ce făcea să fie și un actor economic
important, astfel ei dețineau averi semnificative. Tot biserica a făcut pentru a-și mări veniturile,
vânzări de indulgență pentru ”păcătoși” ca să-și răscumpere păcatele, reieșind din ideea că toți
oamenii sunt păcătoși fiindcă oamenii sunt imperfecți, indulgența a făcut ca biserica să incaseze
sume considerabile. Biserica n-a fost plătitor de impozite aceasta a avantajat să acumuleze bani.

Concluzionând cele spuse mai sus, putem spune că biserica a avut un rol foarte mare în
Europa Occidentală influențând viața politică, economică, militară și socială. Cu acordul ei se
investeau la putere monarhii, ea deține sume impresionante de averi și capital, cu acordul ei se
duceau lupte sfinte și se investeau cavalerii, cu ajutorul ei se educa populația și se judeca pentru
încălcarea legii Domnului.

Eu consider că evul mediu a fost o perioadă ”neagră” în istoria omenirii din cauza bisericii,
fiindcă ea a stagnat dezvoltarea științei. Aspectul pozitiv este doar că a încercat să păstreze în
oameni anumite principii și valori prin care oamenii ar trăi în armonie, însă din cauza
imperfecțiunii oamenilor s-a ajuns la mai mult rău decât bine. Biserica a fost promotorul
nedreptății, dar nu a dreptății cum se pretindea că este.