Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Departamentul de Învăţământ la Distanţă, Formare Continuă şi Conversie


Profesională
Program de studii: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI


REFERAT

Profesor
Lector.dr.BEATRICE ALMAȘAN

Student: GRADINARU (FISTEAG) ELISABETA


ANUL II PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR

2014
1. Caracterizaţi elementele definitorii ale managementului
clasei de elevi

1.1.Delimitari conceptuale

Termenul de management are o multitudine de definitii. Etimologia acestui


termen provine din latinescul „manus” care inseamna mana, conducere, strunirea
cailor, pilotare. Verbul englezesc „to manage” are urmatoarele sensuri: a
administra, a tine un cal in frau, a duce la bun sfarsit, a trata cu indulgenta. (Iucu,
R., 2000, p.31).

Managementul pedagogic (educational) a fost definit ca stiinta si arta de a


pregati resursele umane, de a determina formarea unor personalitati conform
anumitor finalitati recunoscute si acceptate, atat la nivel individual, cat si
social. (Jinga, I., 1998).

Managementul pedagogic este acea stiinta pedagogica agajata in “studiul


evenimentelor care intervin in decizia organizarii unei activitati pedagogice
determinate si in gestiunea programelor educative” (Cristea, S., apud. De
Landsheere, Gilbert, 1992, pag.185).

Managementul pedagogic impune trei categorii de functii:

a. functia de planificare-organizare a sistemului de invatamant;

b. functia de orientare-indrumare metodologica a procesului de


invatamant;

c. functia de reglare-autoreglare a sistemului si a procesului de


invatamant.

(Cristea, S., 1998, p.277)


Managementul organizatiei scolare desemneaza activitatea de conducere
globala si strategica a activitatii instructive educative, realizata la nivelul unitatii de
baza a sistemului de invatamant (ciclul preprimar, ciclul primar, ciclul gimnazial,
ciclul liceal, universitate).

1.2 Elementele definitorii ale managementului clasei de elevi

Managementul clasei de elevi delimiteaza domeniul de cercetare in stiintele


educatiei care studiaza atat perspectivele de abordare ale clasei de elevi (didactica
si psihosociala) cat si structurile dimensionale ale acesteia (ergonomica,
psihologica, psihosociala, normativa, relationala, operationala si creativa ) in
scopul facilitarii interventiilor cadrelor didactice in situatii de criza
„microeducationala” (indisciplina, violenta, non-implicare ) si a evitarii
consecintelor negative ale acestora, prin exercitiul microdeciziilor educationale
(Iucu, R., 2000).

Dimensiunile centrale ale managementului clasei de elevi, identificate la nivelul


practic -concret al relatiilor din clasa sunt:
- dimensiunea ergonomica: dispunerea mobilierului in sala de clasa, asigurarea
vizibilitatii si amenajarea salii de clasa;
- dimensiunea psihologica :capacitatea de invatare a elevilor, fundamentele
psihologice ale competentelor socio-relationale ;
- dimensiunea sociala :clasa ca grup social,structura informatiei sociale in grupul
clasa;
- dimensiunea normativa:normativitatea in clasa de elevi, conflictul normativ;
- dimensiunea operationala :proceduri si strategii de interventie ale cadrului
didactic, conformare si complianta comportamentala in clasa;
- dimensiunea inovatoarea: In procesele de educatie schimbarea sau inovarea se
intampla des. Important este in ce scop se realizeaza si cum motivezi elevii sa o
accepte. Spre deosebire de alte domenii de activitate, inovarea in educatie trebuie
astfel implementata incat sa duca la progres.Inovarile produse de elevi care nu au
reusita duc la stagnari, intarzieri in dezvoltarea acestora.
In sistemul social de educatie si invatamant profesorii trebuie sa se raporteze
la cei pe care ii educa , sa stabileasca relatii de cooperare cu elevii si parintii
acestora. Ei trebuie sa fie constienti ca prin fiecare contact relational cu copiii
desfasoara o munca de crestere si dezvoltare , de conducere si directionare.
Cadrele didactice au o pozitie oarecum speciala, unica deoarece ei se adreseaza
unor individualitati psihice in formare. Ei sunt singurii adulti intr-un grup de copii,
reprezentantii lumii adultilor.

2. Particularizaţi principalele roluri / comportamente la clasa ale cadrului


didactic aşa cum intervin ele în activitatea dumneavoastră curentă
In procesul de formare, cadrul didactic este figura centrala pentru elevi. Esenţa rolurilor
manageriale ale cadrului didactic în activitatea de la clasă este orientarea și dirijarea resurselor
umane și materiale, de care dispune clasa și procesul instructiv-educativ la un moment dat, către
realizarea obiectivelor proiectate, în condiţii de eficienţă maximă.
Principalele roluri / comportamente la clasa ale cadrului didactic sunt:
1 Planificarea
In activitatea de la clasa planific activitatile educative, structurez continuturile
esentiale si de asemenea alcatuiesc la inceputul anului orarul clasei.
Aceasta planificare este facuta in functie de idealul educational prevazut in Legea
invatamantului, de obiectivele urmarite si de particularitatile grupului clasei.
Atunci cand ma refer la la planificarea activitatilor educative nu ma refer doar la
alcătuirea unor documente scrise, cum ar fi planificarea calendaristică, ci la
stabilirea obiectivelor prioritare ale etapei, resursele necesare atingerii obiectivelor
și principalele acțiuni de întreprins.
De obicei, atunci cand planific activitatile educative la clasa incep prin a face o evaluare a
cunostintelor anterioare, apoi imi concentrez actiunile viitoare pe elementele deficitare.
Rezultatul activităţii de planificare este palnul, care cuprinde descrierea modului de
utilizare în timp a resurselor pentru atingerea obiectivelor stabilite. Desi am un
plan bine stabilit nu inseamna ca nu sunt flexibila ci aceasta presupune multă
inițiativă și creativitate.

2. Comunicarea
Comunicarea cu elevii o consider esentiala. Atunci cand ma refer la comunicare
am in vedere atat comunicarea profesor-elev, elev-profesor cat si comunicarea
elev-elev. In activitatea de la clasa incerc sa mentin relatii deschise, sincere,
nestresante pentru ca mesajul sa fie bine perceput si liber acceptat.
In ultima perioada la clasa incerc sa comunic elevilor nu numai informatiile
stiintifice dar si sa pastrez un dialog perpetuu cu ei. Consider ca este necesar sa
stapanesc cat mai mult arta formularii intrebarilor.
3. Motivarea
Unul dintre rolurile principale ale profesorului ca manager al clasei este motivarea
elevilor pentru invatare, incat aceasta sa nu fie doar o obligatie ci o dorinta care sa
vina din interiorul fiecaruia. La clasa ii motivez pe elevi prin aprecieri verbale si
nonverbale, ii incurajez atunci cand nu mai au incredere in ei insisi si consolidez
comportamentele pozitive.
Organizarea
O soluţie foarte practică pentru o bună organizare a activităţilor în clasa de
elevi este Regulamentul de Ordine Interioară, care prevede obligaţiile instituţionale şi
personale ale membrilor acestei interacţiuni manageriale, disciplina, recompensele şi
sancţiunile, precumşi detalierea, până la cele mai mici amănunte, a responsabilităţilor, a
formelor de activitate,a timpului. Pentru echilibrarea optimă a procesului de
conducere, în structura actului deorganizare, un rol important joacă formularea clară a
obiectivelor şi motivarea elevilor.
La nivelul managementului clasei de elevi, cadrul didactic trebuie
să manifeste interes față de organizare.
Pentru cadrul didactic, manager al clasei de elevi, nu sunt de neglijat
aspectele legate de pregătirea materialelor, ca suport pentru desfăşurarea
activităţilor educaţionale şi didactice, organizarea spațiului ergonomic al clasei,
pavoazarea etc., stăpânirea și dezvoltarea oportună a unor intervenții punctuale
solicitate de dinamica procesului educațional.

Evaluarea
Din perspectivă managerială, evaluarea reprezintă verificarea măsurii în care scopurile şi
obiectivele dintr-o etapă managerială dată au fost atinse. Evaluarea de această natură este atât de
tip cantitativ, cât şi calitativ. In gradinita avem mai multe tipuri de evaluari: initiala, continua si
sumativa.

Consilierea
Între cadrul didactic şi elevul în nevoie se creeaza o relatie mai speciala cu scopul
declarat de a-l ajuta. Consilierea este doar un instrument de lucru în mâna, inima şi mintea
managerului şcolar, alături de instrumentele fundamentale ce trebuie
identificate pentru demersurile educaţionale.
3. Analizaţi propriul comportament didactic, identificând după frecventă
rolurile / comportamentele utilizate în relaţia cu clasa

“Nici o profesiune nu cere posesorului ei atata competenta, daruire si umanism ca cea de educator
pentru ca in nici una nu se lucreaza cu un material mai pretios, mai complicat si mai sensibil decat este
omul in devenire... spunea un intelept despre meseria de educatoare.

Practic meseria de educatoare de cinci ani și pot să afirm că deși este o


profesie solicitantă și provocatoare oferă multe satisfacții și bucurii.
Comunicarea cu preșcolarii o consider esențiala. În activitatea de la clasa
încerc sa mentin relații deschise, sincere, nestresante pentru ca mesajul să fie bine
perceput și liber acceptat.
In ultima perioada incerc sa comunic prescolarilor nu numai informatiile
stiintifice dar si sa pastrez un dialog perpetuu cu ei. Consider ca este necesar sa
stapanesc cat mai mult arta formularii intrebarilor.
Informez părinţii periodic cu privire la evoluţia copiilor, schimbările apărute
în comportamentul lor. Avem o relaţie deschisă, în care dialogul părinte-cadru
didactic este esenţial.
La inceputul fiecarui an scolar imi incep activitatea prin a intocmi
planificarile anuale si calendaristice in conformitate cu cerintele programelor
scolare in vigoare, dar si prin stabilirea orarului, respectând curba de efort. Tot la
inceputul anului, planific activitatile extrascolare, care vin in continuarea
activitatilor de zi cu zi, si a actiunilor cu parintii.
In urma evaluarii initiale stabilesc nivelul de la care sa pornesc, si identific
elementele definitorii ale fiecarui copil. Pentru a ma asigura de gradul de insusire a
cunostintelor, de formarea deprinderilor, pe parcursul anului scolar observ
permanent prescolarii prin evaluarea continua si sumativa.
Atunci cand desfasor o activitate imi aranjez mobilierul in functie de
obiectivele activitatii planificate. Am grijă intotdeauna sa utilizez la centrul tematic
materiale didactice adecvate obiectivelor si continuturilor pe care le-am planificat
pentru saptamana respectiva.
Unul dintre rolurile principale ale profesorului ca manager al clasei este
motivarea elevilor pentru invatare, incat aceasta sa nu fie doar o obligatie ci o
dorinta care sa vina din interiorul fiecaruia. La clasa ii motivez pe elevi prin
aprecieri verbale si nonverbale, ii incurajez atunci cand nu mai au incredere in ei
insisi si consolidez comportamentele pozitive.
In concluzie, consider ca profesia de educatoare este una complexa si nobila,
dificila si placuta, in care ,,a sti" nu inseamna nimic daca nu impartasesti aceasta
stiinta copiilor cu emotie si forta spirituală.

4. Comentaţi: "Interacţiunile sociale condiţionează dezvoltarea intelectuala a


elevului, atitudinile sale cu privire la obiectivele educative ale scolii şi
rezultatele sale: relaţiile elevului cu profesorul şi colegii influenţează foarte
mult evoluţia atitudinilor, a conduitelor şi a cunoştinţelor învăţate"
(Wittmer,J.,"Pour une revolution pedagogique",Paris,PUF, 1978)

Mediul social este foarte important pentru dezvoltarea copilului (chiar


intelectuala). Totalitatea oamenilor care interacţionează cu noi într-un fel sau altul,
pe parcursul vieţii, alcătuiesc mediul nostru social. Copilul stabilește relații
interpersonale, încă din fragedă copilărie, cu mama, cu familia sa, în timp ce pe
măsura dezvoltării sale procesul de socializare se amplifică. Relațiile copilului cu
grupurile sociale în care se va integra de-a lungul existenței sale vor exercita o
influență deosebită atât asupra evoluției sale, ca persoană în permanentă devenire,
cât și asupra randamentului activității desfășurate. Este adevărat că relațiile
interpersonale ale elevului cu profesorul și colegii sunt o sursă puternică
mobilizatoare și dinamizatoare a întregii vieți psihice a elevului. Prin relații sociale
elevul este motivat să perceapă, să comunice, să se exteriorizeze afectiv și
comportamental.
Factorul relaţional ca şi considerent principal reliefează faptul că fiinţa
umană situată într-un anumit mediu este profund influenţată de acesta;
comportamentul său diferă după cum trăieşte solitar sau în colectiv şi depinde, într-
o mare măsură, de natura relaţiilor cu ceilalți oameni.
Activitatea cadrului didactic se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice
umane în formare. De aici derivă necesitatea unei maxime responsabilităţi în ceea
ce priveşte comportamentele şi intervenţiile profesorului. Ca şi elev, el nu trăieşte
izolat, ci într-un angrenaj social, viaţa sa afectivă, activitatea intelectuală şi nu mai
puţin cea profesională desfăşurându-se în interiorul şi în interdependenţă cu mediul
socio-şcolar înconjurător sau în condiţiile impuse şi date de acesta.
În concluzie, elevul este influențat în mare măsură în dezvoltarea sa de
interacțiunile sociale cu profesorul și colegii din clasă.
BIBLIOGRAFIE

Cerghit Ioan, Perfecționarea lecției în școala modernă, EDP, București, 1988.


Romiță Iucu, Suport de curs, Managementul clasei de elevi, 2005,
Vlăsceanu Mihaela, Psihologia educației și învățământului, Paideia, București,
1993.