Sunteți pe pagina 1din 41

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA IASI”

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

SPORTUL LA PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

INOT

Profesor coordonator: Conferenţiar Univ. Dr. Oana RUSU

Student: Gavril Alexandru

Mai 2018
ÎNOT
Înotul este singurul sport care combină amputaţia (pierderea membrelor), paralizia cerebrală (limitări de
coordonare şi mişcare), leziunile măduvei spinării (hipotrofie sau paralizie implicând orice combinaţie a membrelor)
şi alte dizabilităţi, ca nanismul (statură mică); restricţii articulare majore, din diferite clase.

Clasele 1-10 – sunt destinate înotătorilor cu dizabilităţi fizice


Clasele 11-13 – sunt destinate înotătorilor cu deficienţe de vedere
Clasa 14 – este destinată înotătorilor cu dizabilităţi intelectuale

Prefixul S este pentru clasa destinată stilului liber, spate, fluture. Prefixul SB este pentru clasa destinată
stilului bras. Prefixul SM este pentru clasa destinată stilului individual combinat.

Clasele variază de la înotători cu cea mai redusă capacitate fizică (dizabilitate severă) (S1, SB1, SM1) la
cei cu cea mai mare capacitate fizică (dizabilitate minimă) (S10, SB9, SM10).

În toate clasele, înotătorii pot începe prin săritură sau în apă, în funcţie de dizabilitatea
lor. Acest factor este luat în considerare la clasificarea sportivilor.

Exemplele servesc doar ca orientare – unele dizabilităţi nemenţionate pot fi de


asemenea încadrate în următoarele clase:

CLASA Exemple de înotători Explicaţie


S1 SB1 Înotători cu probleme foarte grave de coordonare ale Înotătorii din această clasă sunt de
SM1 celor patru membre sau care nu-şi utilizează obicei în cărucior şi pot fi
picioarele, trunchiul, mâinile şi îşi utilizează doar la dependenţi de alte persoane pentru
un nivel minim umerii. Aceşti sportivi înoată de necesităţile cotidiene.
obicei doar pe spate.

S2 SB1 Un exemplu este un înotător capabil să-şi utilizeze Dizabilităţi similare celor din
SM2 braţele, fără a-şi utiliza mâinile, picioarele sau clasa 1, dar aceşti sportivi au o
trunchiul. Sau poate avea probleme grave de propulsie mai mare prin utilizarea
coordonare ale celor patru membre. braţelor sau a picioarelor.
S3 SB2 Înotători cu o forţă rezonabilă în braţe, dar fără Înotătorii din această clasă au o
SM3 utilizarea picioarelor sau a trunchiului; înotători cu capacitate fizică mai mare
probleme grave de coordonare ale celor patru comparativ cu cei din clasa S2.
membre şi înotători cu amputaţii grave ale celor patru
membre.

S4 SB3 S4 Înotători care-şi utilizează braţele şi au o hipotrofie Capacitate fizică superioară


minimă la nivelul mâinilor, dar nu-şi utilizează comparativ cu clasa S3.
trunchiul sau picioarele; înotători cu probleme de
coordonare care le afectează toate membrele, dar
predominant picioarele; înotători cu amputaţii la
nivelul a 3 membre.

S5 SB4 Înotători care-şi utilizează complet braţele şi mâinile,


SM5 dar nu şi trunchiul sau muşchii picioarelor; înotători
cu probleme de coordonare.

S6 SB5 Înotători care-şi utilizează complet braţele şi mâinile,


SM6 au un anumit control al trunchiului, dar nu-şi
utilizează muşchii picioarelor; înotători cu probleme
de coordonare (de obicei aceşti sportivi se
deplasează); înotători cu amputaţii majore la nivelul a
2 membre; persoane mici de statură / pitici (<130 cm
femei, <137 cm bărbaţi).

S7 SB6 Înotători care-şi utilizează complet braţele şi trunchiul, cu o anumită funcţionalitate a


SM7 picioarelor; probleme de coordonare sau hipotrofie de aceeaşi parte a corpului; amputaţii la
nivelul a 2 membre.

S8 SB7 Înotători care-şi utilizează complet braţele şi trunchiul, cu o anumită funcţionalitate a


SM8 picioarelor; înotători cu probleme de coordonare mai ales la nivelul membrelor inferioare;
ambele picioare amputate imediat deasupra sau dedesubtul genunchiului; amputaţia unui
membru superior deasupra cotului.

S9 SB8 Înotători cu hipotrofie severă la nivelul unui picior; înotători cu probleme foarte uşoare de
SM9 coordonare; înotători cu amputaţia unui membru. Dacă nu există o condiţie medicală
subiacentă, de obicei toţi aceşti sportivi vor începe afară din apă.

S10 SB9 Înotători cu hipotrofie minimă a membrelor inferioare; înotători cu restricţia mişcării
SM10 articulaţiei şoldului; înotători cu ambele picioare deformate; înotători cu un picior amputat
sub genunchi; înotători fără o mână. Aceasta este clasa cu cea mai mare capacitate fizică.
Deficienţe de vedere – Înot

S11 SB11 Aceşti înotători sunt incapabili să vadă şi sunt consideraţi complet orbi. (Vezi IBSA B1 –
SM11 anexă). Înotătorii trebuie să poarte ochelari de protecţie cu lentile negre dacă înoată în
această clasă. Ei vor avea nevoie de cineva care să-i avertizeze când se apropie de un
perete.

S12, SB12 Aceşti înotători pot recunoaşte forma mâinii şi au o anumită capacitate vizuală. Există o
SM12 mare variaţie a capacităţii vizuale în cadrul acestei clase. (vezi IBSA B2 – anexă).

S13, SB13 Înotătorii care au cea mai bună capacitate vizuală, dar sunt consideraţi orbi din punct de
SM13 vedere legal. (vezi IBSA B3 – anexă).

Deficienţe intelectuale - Înot

S14, SB14 Înotători care au deficienţe intelectuale în conformitate cu standardele internaţionale


SM14 recunoscute de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. (vezi INAS-FID – anexă)

Istoric
In decembrie 1990 un grup de initiativa constituit din persoane cu afinitati pentru
activitatea sportiva a persoanelor cu handicap s-a constituit in grupul fondatorilor Federatiei
Romane a Sportului pentru Handicapati, cum s-a numit federatia noastra la inceputurile sale.
Anul 2001 reglementeaza statutul juridic al federatiei noastre. Prin aplicarea Legii 69 / 2000 federatia
noastra, la fel ca si toate celelalte federatii nationale sportive devine persoana juridica de drept privat si de
utilitate publica.
Tot atunci s-a modificat si denumirea sub care exista in prezent – FEDERATIA ROMANA A
SPORTULUI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP.
Legea nr 34/2009 cu privire la modificarea si completarea Legii Educatiei Fizica si Sportului nr
69/2000 a aprobat schimbarea denumirii Federatiei Romane a Sportului pentru Persoane cu Handicap in
Comitetul National Paralimpic. Denumirea sa in afara teritoriului Romaniei este: National Paralympic
Committee, Romania.

Reguli generale pentru înot


GN 1 ELIGIBILITATE

GN 1.1 Un sportiv este eligibil pentru a concura dacă satisface cerinţele de clasificare stabilite de către
IPC pentru Înot. Manualul de Clasificare pentru Înot IPC conţine referiri la toate procedurile şi
cerinţele de clasificare.

GN 1.2 Pentru ca un înotător să fie eligibil pentru a participa la o competiţie de înot IPC, adică la
campionate regionale, mondiale, Jocuri Paralimpice, el trebuie să declare toate condiţiile
medicale asociate. Declaraţia înotătorului trebuie să includă condiţia medicală şi planul de
tratament pentru condiţia respectivă. Condiţiile medicale includ dar nu se limitează la astm,
convulsii, epilepsie, diabet, hipotensiune arterială, anomalii cardiace şi o tendinţă de
hiperventilaţie.
Declaraţia este făcută pentru a asigura respectarea procedurilor şi protocoalelor adecvate de
protecţie în ce priveşte condiţiile medicale, pentru a garanta siguranţa înotătorului şi a face faţă
impactului potenţial asupra celorlalţi înotători din competiţie.
Nedeclararea unei condiţii medicale cunoscute şi a tratamentului necesar acelei condiţii care să
permită o intervenţie de salvare va duce la considerarea înotătorului ca fiind ineligibil pentru a
participa la competiţie.
Dacă o condiţie medicală devine evidentă pentru prima dată în timpul competiţiei şi este
diagnosticată în acel moment [ex. deshidratare], înotătorul va fi eligibil pentru a concura atâta
timp cât respectă tratamentul recomandat al acelei condiţii.
Înotătorul şi medicul său personal sau medicul echipei vor completa formularul declaraţiei.
Conţinutul formularului este confidenţial.

GN 1.3 Dacă un înotător este considerat neclasificabil, statutul său permanent va fi neclasificabil şi va
intra în vigoare imediat. Înotătorul va fi retras din toate probele ulterioare din competiţie.
Înotătorilor cu statut neclasificabil nu li se va permite să participe la competiţii şi/sau probe
viitoare de înot IPC desfăşurate conform regulilor de Înot IPC, de ex. campionate naţionale.

GN 2 COSTUME

GN 2.1 Costumele tuturor competitorilor vor fi în conformitate cu criteriile de bună moralitate şi


adecvate pentru sport.

GN 2.2 Costumele nu vor fi transparente.


GN 2.3 Arbitrul competiţiei are autoritatea de a elimina orice concurent al cărui costum nu respectă
această regulă.

GN 2.4 Costumele nu trebuie modificate pentru a ameliora performanţa înotătorilor.

GN 3 PUBLICITATE

GN 3.1 Echipamentul tehnic purtat în apă:


Nu este permisă purtarea unei forme vizibile de material publicitar cu o suprafaţă mai mare de
douăzeci [20] de centimetri pătraţi.
Este permisă identificarea producătorului sub formă de logo care să nu depăşească douăzeci [20]
de centimetri pătraţi pe fiecare costum de baie şi cască.
Un costum de baie din două bucăţi va fi considerat un singur costum de baie. În plus faţă de cele
menţionate anterior, este permisă purtarea unui singur logo al unui sponsor pe costumul de baie.
Numele şi drapelul ţării sportivului sau codul ţării nu vor fi considerate material publicitar.
Interpretare: Logo-ul producătorilor este permis pe lentilele ochelarilor de înot, dar nu pe rama acestora.

GN 3.2 Echipamentul în afara bazinului:


Prosoapele şi sacoşele pot purta două materiale publicitare. Treningurile şi uniformele
personalului de asistenţă şi ale persoanelor care atenţionează înotătorii pot purta două [2]
materiale publicitare pe partea superioară şi două pe pantaloni sau fustă. Logo-ul producătorului
sau sponsorului poate fi repetat, dar un nume poate fi utilizat o singură dată pe fiecare articol de
îmbrăcăminte.

GN 3.3 Materialele publicitare aplicate pe corp nu sunt permise sub nicio formă.

GN 3.4 Publicitatea pentru tutun nu este permisă.

GN 4 DESCALIFICARE

GN 4.1 Când un sportiv care a concurat în finale este descalificat dintr-un anumit motiv, incluzând
controlul medical sau o decizie de clasificare [o descalificare din motive de clasificare va fi aceea
a unui sportiv considerat neclasificabil], poziţia pe care ar fi ocupat-o acesta va fi atribuită
sportivului care a terminat următorul şi toţi concurenţii plasaţi pe poziţii inferioare la finale vor
avansa cu un loc. Dacă descalificarea are loc după prezentarea premiilor, premiile vor fi returnate
şi înmânate sportivilor corespunzători conform prevederilor menţionate anterior.

GN 4.2 Dacă un sportiv nu participă la clasificare şi/sau la o contestare a clasificării când i se cere aceasta,
el poate fi eliminat din competiţie sau din probele ulterioare.

GN 4.3 Înotătorii S11, cu excepţia celor cu proteze la ambii ochi, vor purta ochelari cu lentile opace
[înnegrite] în timpul competiţiei. Înotătorii S11 SB11 SM11 a căror structură facială nu tolerează
ochelarii îşi vor acoperi ochii cu o bandă opacă. Ochelarii înotătorilor S11 SB11 SM11 vor fi
verificaţi la sosirea în proba respectivă. Înotătorii S11 SB11 SM11 care vor găsiţi concurând fără
ochelari sau bandă opacă vor fi descalificaţi din probele de clasă S11 SB11 SM11.

GN 4.3.1 În eventualitatea căderii accidentale a ochelarilor în timpul scufundării, înotătorul nu va fi


descalificat.

GN 4.4 Dacă se consideră că persoanele care atenţionează înotătorii îi antrenează pe aceştia, sportivii vor
fi descalificaţi. În timpul probelor de ştafetă, persoanele care atenţionează înotătorii îi pot informa
pe aceştia cu privire la poziţia echipei şi la startul distanţei lor din ştafetă, dar nu îi vor antrena.
Vezi GN 6 şi GN 6.2.

GN 4.5 Un înotător care concurează cu o plagă deschisă şi nu a primit anterior aprobarea Ofiţerului
Medical pentru Înot IPC poate fi descalificat şi eliminat din probele ulterioare din competiţie.

GN 4.6 Un înotător care doreşte să concureze cu o rană care necesită bandajarea trebuie să primească
aprobarea pentru aceasta de la Ofiţerul Medical pentru Înot IPC pentru competiţie înainte de
startul fiecărei probe. Un înotător care concurează cu un bandaj fără să aibă aprobarea anterioară
pentru aceasta îşi va atrage descalificarea din proba în care concurează.

GN 4.7 Dacă o eroare a unui oficial sau clasificator, fie tehnică fie de clasificare, urmăreşte o greşeală a
unui competitor, greşeala acestuia va fi absolvită.

GN 5 INTERDICŢIA DE A FUMA

La toate competiţiile internaţionale, nu va fi permis fumatul în zona destinată concurenţilor înaintea sau în timpul
competiţiilor.

GN 6 PERSONALUL DE ASISTENŢĂ
Definiţia personalului de asistenţă:
Personalul de asistenţă este reprezentat de orice persoană desemnată de o ţară pentru a asista un înotător.
Personalul de asistenţă nu va antrena sportivul în timpul asistării sau atenţionării. În caz contrar, concurentul va fi
descalificat.
GN 6.1 Înotătorii pot solicita prezenţa personalului de asistenţă în timpul competiţiei pentru a fi ajutaţi la
intrarea şi ieşirea din apă şi la start. Personalul de asistenţă are rolul exclusiv de a asista înotătorii
la intrare, ieşire şi start şi nu va comunica verbal cu înotătorii. Accesul personalului de asistenţă
va fi solicitat şi autorizat de către delegatul tehnic sau asistentul delegatului tehnic cu o [1] oră
înainte de startul probei respective.

GN 6.2 Se poate solicita prezenţa unei persoane care să-i indice înotătorului cu dizabilităţi apropierea de
capătul bazinului atât în probele individuale cât şi în cele de ştafetă. De asemenea, când este
necesar, un înotător poate cere să fie atins de către o persoană pentru a i se indica startul în
distanţa sa de ştafetă. Acest procedeu este numit atenţionare.

Pentru S11, SB11 şi SM11 atenţionarea competitorilor este obligatorie.

GN 6.2.1 Dispozitivul de atenţionare trebuie să fie considerat sigur.

GN 6.2.2 Când atenţionarea este necesară în timpul competiţiei, fiecare sportiv va avea două persoane care
să-l atenţioneze, la fiecare capăt al bazinului.

GN 6.3 În cazul unui înotător nevăzător sau surd, persoanei care atenţionează i se va permite să-i dea
sportivului semnalul de start prin utilizarea unei instrucţiuni non-verbale.

GN 6.4 Un înotător FCS care necesită atenţionarea va trebui să obţină un certificat medical. Această
informaţie trebuie prezentată delegatului tehnic sau asistentului delegatului tehnic înainte de
startul în competiţie.

GN 7 JOCURILE PARALIMPICE, CAMPIONATELE MONDIALE, CAMPIONATELE DE ÎNOT IPC ŞI


REGULI GENERALE PENTRU ÎNOTUL IPC

GN 7.1 Organizare
GN 7.1.1 IPC pentru Înot este autorizată să formuleze toate regulamentele şi reglementarile pentru
desfăşurarea acestor competiţii. Toate reglementările stabilite de IPC pentru Înot trebuie anunţate
şi publicate cu trei luni înainte de ziua deschiderii competiţiei.

GN 7.1.2 Vor fi înălţate steagurile naţionale ale ţărilor sportivilor plasaţi pe locurile 1, 2 şi 3 şi se va cânta
imnul naţional [versiunea prescurtată] al ţării campionului din competiţia individuală şi de
echipe.

GN 7.2 Retrageri

GN 7.2.1 O retragere medicală este singura retragere posibilă la campionatele de Înot IPC regionale,
mondiale şi la Jocurile Paralimpice.

GN 7.2.2 Retragerile medicale din probele preliminare vor fi raportate cu treizeci [30] de minute înainte de
start. Cererile de retragere medicală vor fi completate pe formularul oficial al IPC pentru Înot,
certificat de către un medic sau fizioterapeut. Cererile de retragere medicală dintr-o probă finală
vor fi raportate cu treizeci [30] de minute după încheierea etapelor preliminare ale probei
respective sau în anumite circumstanţe, cu o oră înainte de începutul unei finale.

GN 7.2.3 Nerespectarea GN 7.2.1 va fi penalizată cu o taxă de cincizeci [50] de dolari SUA sau cu taxa
stabilită de către IPC pentru Înot şi Comitetul Organizatoric al campionatelor respective.
Retragerile ca urmare a GN 7.3.3 nu vor fi supuse acestei taxe.

GN 7.3 Modificarea clasificării

GN 7.3.1 Modificarea clasificării este posibilă dacă înotătorul este:


i] reclasificat înainte de începerea competiţiei
ii] reclasificat în timpul competiţiei

GN 7.3.2 În cazul unui înotător cu deficienţe de vedere sau al unui înotător FCS, dacă reclasificarea duce la
un număr mai mic decât cele şase înscrieri necesare în proba respectivă, proba nu va fi anulată.
Proba se va desfăşura.

GN 7.3.3 Dacă reclasificarea unui înotător cu deficienţe vizuale sau a unui înotător FCS duce la depăşirea
numărului maxim de trei concurenţi per probă per clasă, şeful de echipă din ţara respectivă va
trebui să retragă numărul necesar de înotători pentru a satisface cerinţele regulii BL2.
GN 7.3.4 Un înotător reclasificat nu va fi penalizat sau nu i se va retrage dreptul de a concura dacă nu
îndeplineşte standardul de calificare al noii clase.

GN 7.3.5 Modificarea unei clase de înotători în urma unei contestaţii prezentate în timpul competiţiei va
intra în vigoare în ziua următoare prezentării contestaţiei şi finalizării procedurii. Medaliile
câştigate de către înotător vor rămâne în posesia înotătorului. Totuşi, recordurile mondiale,
paralimpice şi/sau regionale nu vor fi valabile.

GN 7.4 Contestaţii

GN 7.4.1 Contestaţiile sunt posibile

a] dacă regulile şi regulamentele pentru desfăşurarea competiţiei nu sunt respectate,

b] dacă alte condiţii periclitează competiţia şi/sau sportivii,


c] împotriva deciziilor comisiei de clasificare,
d] dacă şeful comisiei de clasificare consideră că înotătorul nu şi-a utilizat întregul potenţial în
timpul clasificării, sau
e] împotriva deciziilor arbitrului; totuşi, nu se vor permite contestaţii ale deciziilor de fapt.

GN 7.4.2 Contestaţiile trebuie înaintate

a] arbitrului pentru contestaţii de ordin tehnic sau şefului comisiei de clasificare pentru
contestaţiile privind clasificarea
b] în scris pe formularele oficiale ale IPC pentru Înot. Comitetul Organizatoric va pune la
dispoziţie aceste formulare
c] exclusiv de către şeful de echipă
d] împreună cu un depozit de 100 dolari SUA [$100] sau taxa stabilită de către IPC pentru Înot şi
Comitetul Organizatoric
e] în interval de treizeci [30] de minute de la încheierea probei respective,
f] în cazul unei contestaţii privind clasificarea anterioare primei zile a competiţiei, contestaţia va
fi înaintată cu şase [6] ore după finalizarea clasificării înotătorilor din ţara respectivă. Dacă acest
timp expiră între orele 22:00 şi 08:00, contestaţia privind clasificarea va fi emisă la orele 08:00 în
ziua următoare.

În cazul în care condiţiile care determină o contestaţie potenţială sunt observate înaintea
competiţiei, contestaţia trebuie realizată înainte de semnalul de start.
GN 7.4.3 Arbitrul şi/sau şeful comisiei de clasificare trebuie să ia în considerare toate contestaţiile. Dacă
resping contestaţia, ei trebuie să menţioneze motivele deciziei lor. Şeful de echipă poate face
recurs în faţa Juriului de Apel, a cărui decizie va fi finală. Decizia finală trebuie menţionată în
scris pe formularul oficial al IPC pentru Înot. Se va distribui o copie pentru şeful de echipă.
Pentru o contestaţie de ordin tehnic, consilierul tehnic în cauză va fi inclus şi va raporta în cadrul
procedurilor de contestare. Şefului comisiei de clasificare i se poate cere să furnizeze comisiei de
contestare informaţii adecvate privind dizabilitatea înotătorului în cauză.

GN 7.4.4 Comisia de contestare a clasificării FCS la competiţiile de înot IPC va fi compusă din trei [3]
clasificatori autorizaţi numiţi de şeful comisiei de clasificare. Comisia de contestare trebuie să
includă cel puţin un medic şi un clasificator tehnic care nu a clasificat înotătorul respectiv în
ultimele optsprezece [18] luni.

GN 7.4.5 Dacă o contestaţie tehnică sau privind clasificarea este respinsă, taxa va fi plătită către IPC pentru
Înot. În cazul în care contestaţia este susţinută, depozitul va fi returnat. Taxele de contestare devin
proprietatea IPC pentru Înot. La competiţiile internaţionale în care o contestaţie tehnică sau
privind clasificarea este respinsă, taxa va fi plătită către IPC pentru Înot. În cazul susţinerii
contestaţiei, depozitul va fi returnat NPC care a înaintat contestaţia. Taxele de contestare sunt
proprietatea IPC pentru Înot.
Pentru contestaţiile privind clasificarea prezentate la competiţiile naţionale sau când un înotător
este neclasificabil la desfăşurarea clasificărilor de către IPC, taxa este proprietatea IPC pentru
Înot indiferent de rezultat.

GN 7.4.6 Pentru procedurile de clasificare şi reclasificare FCS, vezi manualul de clasificare.

GN 7.5 Juriul de Apel

GN 7.5.1 Decizia Juriului este finală.

GN 7.5.2 Juriul tehnic va fi format din delegatul tehnic/asistentul delegatului tehnic, consilierul tehnic şi
arbitrul. Şefului comisiei de clasificare i se va cere să raporteze Juriului informaţii specifice
privind dizabilitatea. Oficialului care a raportat abaterea i se poate solicita de asemenea să
raporteze Juriului.

GN 7.5.3 Juriul de clasificare pentru FCS va include delegatul tehnic, şeful comisiei de clasificare şi cel
puţin trei
[3] clasificatori autorizaţi numiţi de şeful comisiei de clasificare. Juriul trebuie să fie format din
cel puţin un medic şi un clasificator tehnic.

GN 7.5.4 Juriul de clasificare pentru persoane cu deficienţe de vedere va fi numit de Oftalmologul Şef
IBSA.

GN 7.5.5 Juriul de clasificare pentru înotătorii cu dizabilităţi intelectuale va fi condus conform


regulamentului INAS-FID.

GN 7.6 Comitetul Organizatoric

GN 7.6.1 Structurile de conducere ale Jocurilor Paralimpice şi Campionatelor Mondiale, precum şi ale altor
competiţii internaţionale relevante vor fi sub controlul IPC pentru Înot.

GN 7.6.2 Pentru Jocurile Paralimpice, Campionate şi alte competiţii internaţionale relevante, va fi numit un
Comitet Organizatoric de către organismul responsabil de competiţia în cauză.

GN 7.6.3 Comitetul Organizatoric, împreună cu delegatul tehnic şi asistentul delegatului tehnic, va fi


responsabil de întreaga desfăşurare a competiţiei, incluzând stabilirea programului probelor,
stabilirea clasificării înotătorilor, toată aparatura şi instalaţiile tehnice înaintea şi în timpul
competiţiei, numirea oficialilor şi rezolvarea contestaţiilor.

GN 7.7 Programul probelor

GN 7.7.1 Următoarele probe se desfăşoară în prezent la Jocurile Paralimpice, Campionatele Mondiale şi


alte competiţii internaţionale relevante. Se va oferi un număr minim de şapte probe individuale şi
două probe de ştafetă pentru toate clasele din cele trei grupe recunoscute. Pentru organizarea unei
probe la Jocurile Paralimpice, proba trebuie să se fi desfăşurat la ediţia precedentă a Jocurilor
Paralimpice sau la Campionatele Mondiale precedente conform regulamentului IPC, adică zece
[10] competitori de nivel paralimpic din patru [4] ţări, per probă.
Pentru a asigura şase [6] înscrieri valabile per probă la Jocurile Paralimpice, probele individuale
cuantificabile trebuie să demonstreze pe lista clasamentului oficial un număr minim de zece [10]
sportivi din cel puţin patru [4] ţări de un nivel acceptat de performanţă.
Programul probelor pentru Jocurile Paralimpice este supus aprobării de către Comitetul Executiv
IPC.

GN 7.7.2 Probe oferite pentru înotătorii din clasa S14 cu dizabilităţi intelectuale, masculin şi feminin.
Individual
Liber 50m 100m 400m
Spate 100m
Bras 100m
Fluture 100m
Mixt individual 200m
Ştafetă:
Liber 4 x 100m
Mixt 4 x 100m

GN 7.7.3 Probe oferite pentru înotătorii din clasele S11, S12 şi S13 cu deficienţe de vedere, masculin şi
feminin.
Individual
Liber 50m 100m 400m
Spate 100m
Bras 100m
Fluture 100m
Mixt individual 200m
Ştafetă:
4 x 100m Liber Maximum 49 puncte
4 x 100m Mixt Maximum 49 de puncte

GN 7.7.4 Probe oferite pentru înotătorii din clasele S1 – S10, masculin şi feminin.
Individual
50m Liber S1 - S10
100m Liber S1 - S10
200m Liber S1 - S5
400m Liber S6 - S10
50m Spate S1 - S5
100m Spate S6 - S10
50m Bras SB1 - SB3
100m Bras SB4 – SB9
50m Fluture S1 - S7
100m Fluture S8 - S10
150m Mixt ind. SM1 - SM4 [fără fluture]
200m Mixt ind. SM5 - SM10
Ştafetă:
4 x 50m Liber Maximum 20 de puncte
4 x 100m Liber Maximum 34 de puncte
4 x 50m Mixt Maximum 20 de puncte
4 x 100m Mixt Maximum 34 de puncte

GN 7.7.5 Ordinea probelor de Înot IPC pentru Jocurile Paralimpice.

Ziua 1 200m Liber S1 – S2


100m Fluture S13
100m Liber S3 – S5
200m Mixt ind SM6 – SM7
100m Fluture S8 – S9
400m Liber S11 – S12
Ziua 2 100m Fluture S10
400m Liber S13
100m Liber S14
50m Spate S4 – S5
100m Bras SB11 – SB12
100m Liber S9 – S6
Ziua 3 100m Liber S1 – S2
100m Spate S6
100m Liber S10
100m Fluture S11 – S12
200m Liber S3 – S5
100m Bras SB7 – SB8
4x100m Ştafetă liber S14
Ziua 4 100m Bras SB9
100m Liber S13
400m Liber S14
100m Spate S7
200m Liber S3 – S5
200m Mixt ind SM11 – SM12
50m Fluture S3 – S5
4x100m Ştafetă liber 34 de puncte
Ziua 5 400m Liber S7
50m Bras SB1 – SB3
200m Mixt ind SM5
100m Fluture S14
200m Mixt ind SM8 – SM10
4x100m Ştafetă liber 49 de puncte
Ziua 6 100m Bras Sb4 – SB6
100m Liber S11 – S12
200m Mixt ind SM13
200m Mixt ind SM14
400m Liber S8 – S10
4x50m Ştafetă liber 20 de puncte
Ziua 7 100m Spate S11 – S12
50m Fluture S6 – S7
100m Spate S8 – S10
100m Bras SB13
100m Bras SB14
50m Liber S1 – S3
Ziua 8 50m Liber S11 – S12
150m Mixt ind SM1 – SM4
400m Liber S6
100m Spate S13
100m Spate S14
50m Liber S7 – S10
Ziua 9 50m Spate S1 – S3
50m Liber S4 – S6
50m Liber S14
50m Liber S13
4x100m Ştafetă mixt Max 34 de puncte
4x50m Ştafetă mixt Max 20 de puncte
4x100m Ştafetă mixt S14
4x100m Ştafetă mixt Max 49 de puncte

GN 7.7.5.1 Ordinea probelor de Înot IPC pentru Campionatele Mondiale sau alte competiţii IPC relevante
[competiţii de 6 sau 7 zile].
Ziua 1 100m Liber S8
100m Liber S11 – S12
200m Mixt ind SM5
100m Fluture S9 – S10
200m Mixt ind SM13
100m Spate S6 – S8
200m Mixt ind SM14
50m Liber S1 – S5
4x100m Ştafetă liber 49 de puncte
4x100m Ştafetă liber 34 de puncte

Ziua 2 100m Liber S6 – S7


400m Liber S11 – S12
100m Spate S9 – S10
100m Fluture S8
100m Liber S13
100m Liber S14
150m Mixt ind SM1 – SM4
100m Bras SB5
100m Spate S11 – S12
Ziua 3 100m Bras SB6 – SB7
100m Liber S9 – S10
400m Liber S13
400m Liber S14
200m Mixt ind SM8
200m Liber S3 – S5
100m Fluture S11 – S12
100m Bras SB14
100m Spate SB13
100m Liber S1 – S2
4x100m Ştafetă mixt 34 de puncte
4x50m Ştafetă liber 20 de puncte
Ziua 4 100m Bras SB4
200m Mixt ind SM9 – SM10
50m Spate S1 – S3
400m Liber S6 – S7
100m Bras SB11 – SB12
100m Fluture S13
100m Fluture S14
100m Bras SB8 – SB9
50m Fluture S1 – S5
4x100m Ştafetă mixt 49 de puncte
4x100m Ştafetă liber S14
Ziua 5 50m Spate S4 – S5
400m Liber S8 – S10
200m Mixt ind SM11 – SM12
50m Bras SB1 – SB3
50m Liber S13
50m Liber S14
200m Mixt ind SM6 – SM7
Ziua 6 50m Liber S6 - S10
100m Liber S3 - S5
100m Spate S14
50m Fluture S6 – S7
100m Spate S13
50m Liber S11 – S12
4x100m Ştafetă mixt S14
4x50m Ştafetă mixt Max 20 de puncte
Ziua 7 [opţional]
Proba de open – 5km pentru clasa open bărbaţi şi femei

GN 7.7.6 Programul pe zile va fi publicat şi distribuit ţărilor participante, delegatului tehnic, asistentului
delegatului tehnic, consilierilor tehnici, şefului comisiei de clasificare, clasificatorilor autorizaţi
care lucrează pentru comitetul organizatoric şi organizaţia internaţională.

GN 7.7.7 După stabilirea înscrierilor finale, Comitetul Organizatoric va publica o listă provizorie de start şi
ordinea probelor pentru finale, ambele incluzând ora startului pentru fiecare etapă preliminară
şi/sau finală şi le va distribui ţărilor participante, delegatului tehnic, asistentului delegatului
tehnic, consilierilor tehnici, şefului comisiei de clasificare, clasificatorilor autorizaţi şi
organizaţiilor internaţionale pentru persoane cu dizabilităţi. Vor fi de asemenea incluse cele mai
recente informaţii privind organizarea competiţiei.

GN 7.7.8 După încheierea procesului de clasificare a tuturor înotătorilor, va fi publicată lista corectă de
start pentru etapele preliminare şi ordinea probelor pentru finale înainte de începerea competiţiei.

GN 7.7.9 Odată ce programul desfăşurării probelor pe zile a fost fixat, acesta poate fi modificat numai de
către delegatul tehnic şi numai în împrejurări excepţionale. Anunţarea oricăror modificări trebuie
afişată cu cel puţin douăzeci şi patru [24] de ore înainte ca modificarea să intre în vigoare.
GN 7.7.10 Va fi adoptat un ciclu de 4 ani pentru Campionate după cum urmează:
anul 1: Campionate Regionale
anul 2: Campionate Mondiale
anul 3: Campionate Regionale
anul 4: Jocuri Paralimpice

GN 7.8 Premii

GN 7.8.1 Medalii: Medaliile de aur, argint şi bronz vor fi atribuite ocupanţilor primelor trei locuri în
probele finale individuale şi de echipe.

GN 7.8.2 Pentru probele de echipe [ştafetă] medaliile vor fi atribuite înotătorilor care au concurat în etapele
preliminare şi/sau finale. Medaliile pentru membrii echipelor care participă doar în proba
preliminară vor fi înmânate Şefului de Misiune sau şefului de echipă al ţărilor respective.

GN 7.8.3 Prezentarea medaliilor se va face în ordinea următoare: bronz, argint, aur.

GN 7.8.4 La Jocurile Paralimpice, se înmânează diplome tuturor înotătorilor participanţi la Jocuri.

STABILIREA ORDINII ÎN PROBELE PRELIMINARE ŞI FINALE

Ordinea de start pentru toate probele la Jocurile Paralimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele
Regionale şi alte competiţii de Înot IPC va fi stabilită după cum urmează:

SM 3.1 Probele preliminare

SM 3.1.1 Cei mai buni timpi competitivi ai tuturor participanţilor pentru ultimele douăsprezece [12]
luni vor fi menţionaţi pe formularele de înscriere şi înregistraţi în ordinea timpului de
către Comitetul Organizator. Înotătorii care nu menţionează timpii vor fi consideraţi cei
mai lenţi şi vor fi plasaţi la sfârşitul listei. Plasarea înotătorilor cu timpi identici sau a mai
multor înotători fără timpi va fi determinată prin tragere la sorţi. Înotătorii vor fi plasaţi pe
culoare conform procedurilor stabilite la SM 3.1.2 de mai jos. Înotătorii vor fi plasaţi în
probele preliminare conform timpilor menţionaţi în modul următor:

SM 3.1.1.1 În cazul unei [1] probe preliminare, ordinea va fi stabilită ca în cazul unei finale
şi proba va fi disputată doar în etapa finală.
SM 3.1.1.2 În cazul a două [2] probe preliminare, înotătorul cel mai rapid va fi plasat în a
doua probă preliminară, următorul cel mai rapid în prima probă preliminară,
următorul în a doua probă preliminară, următorul în prima probă preliminară,
etc.

SM 3.1.1.3 În cazul a trei [3] probe preliminare, înotătorul cel mai rapid va fi plasat în prima
probă preliminară, următorul în a doua probă, următorul în prima probă. Al
patrulea cel mai rapid înotător va fi plasat în a treia probă preliminară, al
cincilea în a doua probă, iar al şaselea în prima probă, al şaptelea în a treia
probă preliminară etc.

SM 3.1.1.4 În cazul a patru [4] sau mai multe probe preliminare, ordinea în ultimele trei [3]
probe va fi stabilită conform SM 3.1.1.3 de mai sus. Proba preliminară care
precede ultimele trei probe va include următorii înotători cei mai rapizi; proba
preliminară care precede ultimele patru [4] probe preliminare va include
următorii înotători cei mai rapizi etc. Culoarele vor fi atribuite în ordinea
descendentă a timpilor menţionaţi în cadrul fiecărei probe preliminare, în
conformitate cu schema prezentată la SM 3.1.2 de mai jos.

SM 3.1.1.5 Excepţie: Când există două [2] sau mai multe etape preliminare pentru o
probă, va exista un număr minim de trei [3] înotători plasaţi în oricare din
etapele preliminare, dar retragerile ulterioare pot reduce numărul înotătorilor în
această etapă la mai puţin de [3].

SM 3.1.2 Cu excepţia probelor de 50 de metri, atribuirea culoarelor se va face [culoarul numărul 1


fiind pe partea dreaptă a bazinului de la capătul de start] prin plasarea înotătorului sau
echipei celei mai rapide pe culoarul din centru în cazul bazinelor cu un număr impar de
culoare sau pe culoarul 3 sau 4 în bazinele cu 6 sau 8 culoare. Înotătorul cu timpul cel
mai rapid va fi plasat la stânga acestuia, apoi ceilalţi vor fi plasaţi alternativ la dreapta şi
la stânga conform timpilor menţionaţi. Poziţiile pe culoare ale înotătorilor cu timpi identici
vor fi stabilite prin tragere la sorţi conform schemei menţionate anterior.

SM 3.1.3 În cazul probelor de 50 de metri, acestea pot fi disputate, la latitudinea Comitetului


Organizatoric de comun acord cu Delegatul Tehnic, fie de la capătul de start la capătul
de întoarcere, fie de la capătul de întoarcere la capătul de start, în funcţie de factori ca
existenţa unui echipament automat adecvat, poziţia starterilor etc. Comitetul
Organizatoric trebuie să le comunice înotătorilor decizia înainte de startul în probă.
Indiferent de direcţia disputării probei, înotătorii vor fi plasaţi pe aceleaşi culoare pe care
ar fi fost plasaţi dacă ar fi început şi terminat proba la capătul de start.

SM 3.2 Finale

SM 3.2.1 Când nu sunt necesare etape preliminare, culoarele vor fi atribuite conform SM 3.1.2 de
mai sus. În cazul existenţei etapelor preliminare, culoarele vor fi atribuite ca la SM
3.1.2, pe baza timpilor stabiliţi în aceste etape preliminare.
SM 3.2.2 În cazul în care înotători din aceleaşi probe preliminare sau din probe diferite au timpi
egali înregistraţi la 1/100 secundă pentru locul opt şi/sau nouă şi zece [rezervele 1 şi 2],
va exista un baraj pentru a stabili înotătorul care trebuie să intre în finală şi/sau rezerva
1 / 2. Acest baraj va avea loc nu mai devreme de o oră după ce toţi înotătorii au încheiat
probele.

SM 3.2.2.1 În cazul descalificării unui înotător într-un baraj, timpul înregistrat al înotătorului pentru
proba preliminară va rămâne valabil, dar înotătorul nu va fi eligibil pentru a intra în finală.

SM 3.2.3 Când unul sau mai mulţi înotători se retrag dintr-o probă finală, aceştia vor fi înlocuiţi cu
alţi înotători în ordinea timpilor de sosire în probele preliminare. Ordinea în probă trebuie
restabilită iar modificările sau înlocuirile trebuie prezentate detaliat, după cum se descrie
la SM 3.1.2.

SM 3.3 În alte competiţii, poate fi utilizat sistemul de tragere la sorţi pentru atribuirea poziţiilor
pe culoar.

SM 3.4 Dacă există mai puţin de şase [6] înotători într-o clasă pentru înotători cu deficienţe de
vedere sau FCS, la probele individuale, aceşti înotători pot fi plasaţi împreună cu
înotătorii dintr-o clasă superioară. Pentru clasament, înotătorii vor fi separaţi în clasele
lor originale.

SM 4 STARTUL

SM 4.1 Regula startului unic va fi aplicată în toate competiţiile de Înot IPC.

SM 4.2. Startul în probele liber, bras, fluture şi mixt individual se va face prin săritură. La
fluieratul lung [SM 2.2.5] al arbitrului, înotătorii vor păşi pe platforma de start şi vor
rămâne acolo. La comanda starterului „la locuri”, ei vor lua imediat poziţia de start cu cel
puţin un picior în faţa platformei de start. Poziţia mâinilor nu este relevantă. După ce toţi
înotătorii sunt în poziţie, starterul va da semnalul de start [pistol, claxon, fluier sau
comandă].

SM 4.2.1 În cazul înotătorilor cu deficienţe de vedere, la fluieratul lung al arbitrului, înotătorilor li se


va permite să se orienteze înainte de comanda starterului „la locuri”.

SM 4.2.2 Înotătorii cu probleme de echilibru în menţinerea poziţiei în picioare pot beneficia de


asistenţă pentru a se echilibra pe platforma de start, prin menţinerea şoldurilor, mâinii,
braţului etc. de către un voluntar. Un asistent poate ajuta înotătorul să menţină poziţia
de start, totuşi asistenţa nu va permite înotătorului un avantaj incorect, de ex.
menţinerea şi nedepăşirea a 90 de grade în poziţie verticală pe blocul de start.
Formularul de solicitare a asistenţei trebuie completat şi înaintat pentru aprobare
delegatului tehnic/asistentului delegatului tehnic şi/sau consilierilor tehnici.

SM 4.2.3 Unui înotător i se poate permite să ia startul lângă platforma de start.

SM 4.2.4 Unui înotător cu o dizabilitate a membrelor inferioare i se poate permite să ia startul în


poziţie aşezată pe platforma de start.

SM 4.2.5 Unui înotător i se poate permite să ia startul în apă, dar el trebuie să aibă o mână în
contact cu marginea bazinului până la darea semnalului de start. Este interzisă
sprijinirea in sau pe canalul de scurgere sau pe fundul bazinului.

SM 4.2.6 Un înotător cu deficienţe vizuale poate lua startul în apă dintr-un motiv medical. Trebuie
prezentat un certificat medical delegatului tehnic înainte de începerea competiţiei.

SM 4.2.7 Când înotătorul este incapabil să se ţină de marginea bazinului, la startul în apă,
înotătorul poate fi asistat de un membru al personalului de asistenţă sau de un dispozitiv
de asistare. Dispozitivul va fi aprobat şi considerat sigur de către delegatul
tehnic/asistentul delegatului tehnic şi/sau consilierii tehnici înainte de începerea
competiţiei. Propulsarea înotătorului la start nu este permisă şi va atrage anularea
startului. Înotătorul trebuie să aibă o parte a corpului în contact cu peretele până la
darea semnalului de start.

SM 4.2.8 Înotătorilor din clasele S1, S2 şi S3 li se permite să aibă piciorul/picioarele menţinute la


perete până la darea semnalului de start. Propulsarea înotătorului la start nu este
permisă şi va atrage anularea startului.

SM 4.2.9 Pentru a preveni abraziunea, poate fi plasat un prosop sau un material similar pe
platforma de start. Materialul respectiv nu trebuie să mărească semnificativ înălţimea
platformei de start.

SM 4.2.10 În cazul unui înotător nevăzător sau surd, persoanei care îl atenţionează trebuie să i se
permită să transmită semnalul de start sportivului prin utilizarea unei instrucţiuni non-
verbale.

SM 4.2.11 Unui înotător FCS surd i se va permite, în absenţa unui semnal luminos de start, să
primească semnalul de start prin utilizarea unei instrucţiuni non-verbale.

SM 4.3 Înotătorilor nu li se va permite utilizarea unui dispozitiv de start care să amelioreze


performanţa înotătorilor deasupra nivelului lor de clasificare.

SM 4.4 Startul în probele spate şi ştafetă mixt se va face în apă. La primul fluierat lung al
arbitrului [SM 2.2.5], înotătorii vor intra imediat în apă. La al doilea fluierat lung al
arbitrului, înotătorii vor reveni fără întârzieri nepermise la poziţia de start [SM 6.1].
După ce toţi înotătorii au luat poziţia de start, starterul va da comanda „la locuri”. După
ce toţi înotătorii sunt în poziţie staţionară, starterul va da semnalul de start.

SM 4.5 La Jocurile Paralimpice, Campionate Mondiale şi alte competiţii de Înot IPC, comanda
„la locuri” se va da în engleză. La Jocurile Paralimpice, startul va fi dat prin difuzoare
multiple, montate pe fiecare platformă de start. Sunetul acestor difuzoare va fi suficient
de puternic pentru ca repetarea semnalului [SM 4.6] să dea un semnal adecvat pentru
un start fals.

SM 4.6 Orice înotător care ia startul înainte de semnalul de start va fi descalificat. Dacă
semnalul de start se aude înainte de declararea descalificării, proba va continua iar
înotătorul sau înotătorii vor fi descalificaţi la terminarea probei. Dacă descalificarea este
declarată înainte de semnalul de start, semnalul nu va fi dat, dar restul înotătorilor vor fi
rechemaţi şi vor lua din nou startul.

SM 4.7 Semnalul pentru un start fals va fi acelaşi ca semnalul de start, dar va fi repetat, cu
lăsarea frânghiei pentru startul fals. Alternativ, dacă arbitrul decide că startul este fals, el
va fluiera, după care va urma semnalul [repetat] al starterului şi lăsarea frânghiei pentru
startul fals.

SM 4.7.1 În cazul înotătorilor cu deficienţe de vedere, pentru asigurarea unui start satisfăcător
pentru înotătorii S11, spectatorilor li se va cere să păstreze liniştea până la depăşirea de
către înotători a frânghiei pentru startul fals. Zgomotul creat de claxoane, fluiere etc.
poate fi confundat cu semnalul de start fals.

SM 5 PROCEDEUL LIBER

SM 5.1 Înotul liber înseamnă că într-o probă desemnată astfel, înotătorul poate înota orice
procedeu tehnic, cu excepţia faptului că în proba mixt individual sau ştafetă mixt
procedeul liber înseamnă orice alt procedeu în afară de spate, bras sau fluture.

SM 5.2 O parte a corpului înotătorului trebuie să atingă peretele la încheierea fiecărei lungimi
de bazin şi la sosire.

SM 5.3 În timpul fiecărui ciclu complet de mişcare, o parte a înotătorului trebuie să spargă
suprafaţa apei, cu excepţia permiterii scufundării complete a înotătorului în timpul
întoarcerii şi de-a lungul unei distanţe nu mai mari de 15 metri după start şi fiecare
întoarcere. În acest punct, capul trebuie să spargă suprafaţa.
Definiţie: Un ciclu complet de mişcare este definit ca o rotaţie completă a articulaţiei
umărului/umerilor şi/sau o mişcare completă în sus şi jos a articulaţiei şoldului/şoldurilor.

SM 6 PROCEDEUL SPATE

SM 6.1 Înainte de semnalul de start, înotătorii trebuie să se alinieze în apă cu faţa la capătul de
start al bazinului, cu ambele mâini ţinându-se de mânerele pentru start. Picioarele,
inclusiv degetele, trebuie să fie sub suprafaţa apei. Este interzisă staţionarea în sau pe
canalul de scurgere sau îndoirea degetelor picioarelor peste marginea canalului de
scurgere.
SM 6.1.1 Înotătorii incapabili să utilizeze mânerele pentru start vor putea utiliza capătul bazinului.

SM 6.1.2 Când un înotător este incapabil să apuce marginea bazinului, acesta poate fi asistat de
către personalul de asistenţă sau de un dispozitiv de asistare. Dispozitivul trebuie să fie
aprobat şi considerat sigur de către delegatul tehnic/asistentul delegatului tehnic şi/sau
consilierul tehnic înainte de începerea competiţiei. Propulsarea înotătorului la start este
nepermisă şi va atrage anularea startului. Înotătorul va avea o parte a corpului în
contact cu peretele până la darea semnalului de start.

SM 6.1.3 Înotătorii din clasele S1, S2 şi S3 pot fi ajutaţi să-şi menţină piciorul/picioarele la perete,
până la darea semnalului de start. Propulsarea înotătorului la start nu este permisă şi va
atrage anularea startului.

SM 6.2 La semnalul de start şi după întoarcere, înotătorul se va propulsa şi va înota pe spate pe


tot parcursul probei, cu excepţia executării întoarcerii în conformitate cu SM 6.4. Poziţia
normală pe spate poate include o mişcare de răsucire a corpului până la, dar nu inclusiv
90 de grade de la orizontală. Poziţia capului nu este relevantă.

SM 6.3 În timpul fiecărui ciclu complet de mişcare, o parte a corpului înotătorului trebuie să
spargă suprafaţa apei, cu excepţia permiterii scufundării complete a înotătorului în
timpul întoarcerii şi de-a lungul unei distanţe nu mai mari de 15 metri după start şi
fiecare întoarcere. În acest punct, capul trebuie să spargă suprafaţa apei.
Definiţie: Un ciclu complet de mişcare este definit ca o rotaţie completă a articulaţiei
umărului/umerilor şi/sau o mişcare completă în sus şi jos a articulaţiei şoldului/şoldurilor.

SM 6.4 În timpul întoarcerii, umerii pot depăşi verticala, după care se poate utiliza o singură
mişcare continuă a braţului sau o mişcare dublă continuă simultană pentru iniţierea
întoarcerii. După ce corpul a părăsit poziţia pe spate, nu va mai exista nicio mişcare a
picioarelor sau braţelor independentă de acţiunea continuă de întoarcere. Înotătorul
trebuie să revină la poziţia pe spate la părăsirea peretelui. La executarea întoarcerii,
peretele trebuie atins de o parte a corpului înotătorului.

SM 6.4.1 Pentru înotătorii care nu au braţe sau nu-şi pot utiliza braţele în timpul întoarcerii, după
ce corpul a părăsit poziţia pe spate, nu trebuie să existe nicio mişcare a picioarelor
independentă de acţiunea continuă de întoarcere. Înotătorul trebuie să revină la poziţia
pe spate la părăsirea peretelui. La executarea întoarcerii, peretele trebuie atins de o
parte a corpului înotătorului.

SM 6.5 La sosire, înotătorul trebuie să atingă peretele în timp ce este pe spate. Corpul poate fi
scufundat în momentul atingerii.

SM 7 PROCEDEUL BRAS
SM 7.1 De la iniţierea primei mişcări a braţelor după start şi după fiecare întoarcere, corpul
trebuie menţinut pe piept. Nu este permisă răsucirea pe spate în niciun moment.

SM 7.1.1 După start şi după fiecare întoarcere, înotătorii care sunt incapabili să se propulseze cu
ajutorul piciorului/picioarelor pot realiza o mişcare de braţ care poate să nu fie simultană
sau în plan orizontal pentru a lua poziţia pe piept.

SM 7.2 Toate mişcările braţului/braţelor vor fi simultane şi în acelaşi plan orizontal, fără
alternarea mişcării.

SM 7.3 Mâna/mâinile vor fi împinse înainte împreună de la nivelul pieptului la, sub sau
deasupra nivelului apei. Coatele vor fi sub apă cu excepţia mişcării finale, înainte de
întoarcere şi pentru ultima mişcare la sosire. Mâna/mâinile vor fi aduse înapoi la sau
sub nivelul apei. Mâna/mâinile nu vor depăşi linia şoldului, cu excepţia primei mişcări
după start şi fiecare întoarcere.

SM 7.4 Toate mişcările piciorului/picioarelor vor fi simultane şi în acelaşi plan orizontal, fără
alternarea mişcării.

SM 7.4.1 Înotătorii cu deficienţe la nivelul piciorului/picioarelor sau al labei/labelor picioarelor


trebuie să manifeste intenţia de mişcare simultană şi intenţia de mişcare a picioarelor în
acelaşi plan orizontal.

SM 7.5 Labele picioarelor trebuie să fie întoarse în exterior în timpul mişcării de propulsare. Nu
este permisă mişcarea de forfecare, lopătare sau delfin în jos. Spargerea suprafeţei
apei cu picioarele este permisă dacă aceasta nu este urmată de mişcarea delfin în jos.

SM 7.5.1 Înotătorii care sunt incapabili sa-şi utilizeze unul sau ambele picioare şi/sau una sau
ambele labe ale picioarelor pentru a se propulsa normal nu vor trebui să-şi întoarcă în
exterior laba piciorului afectată în timpul mişcării de propulsare.

SM 7.5.2 Înotătorii care sunt incapabili să-şi utilizeze ambele picioare şi/sau labe ale picioarelor
pentru a obţine o propulsie normală îşi pot trage picioarele.

SM 7.6 La fiecare întoarcere şi la sosire, atingerea peretelui trebuie să aibă loc cu ambele mâini
simultan la, deasupra sau sub nivelul apei. Capul poate fi scufundat după ultima mişcare
a braţelor înainte de atingere, cu condiţia să spargă suprafaţa la un moment dat în
timpul ultimului ciclu complet sau incomplet care precede atingerea.

SM 7.6.1 La fiecare întoarcere şi la sosire, când înotătorul are braţe de lungime diferită, doar
braţul mai lung trebuie să atingă peretele, dar ambele braţe trebuie să fie întinse
simultan în faţă.

SM 7.6.2 Înotătorii cu membre superioare prea scurte pentru a le putea întinde deasupra capului
vor atinge peretele cu orice parte superioară a corpului la întoarcere şi sosire.

SM 7.6.3 La fiecare întoarcere şi la sosire, când un înotător îşi utilizează un singur braţ pentru
ciclul de mişcare, înotătorul va trebui să atingă peretele cu o singură mână/un singur
braţ.

SM 7.6.4 La fiecare întoarcere şi la sosire, când un înotător îşi utilizează ambele braţe dar are o
mişcare limitată a umărului/cotului, doar braţul mai lung trebuie să atingă peretele, dar
ambele braţe trebuie întinse simultan în faţă.

SM 7.6.5 Înotătorii cu deficienţe de vedere clasificaţi SB11 şi SB12 pot avea dificultăţi de atingere
simultană a peretelui la întoarcere şi la sosire dacă sunt restricţionaţi datorită contactului
cu frânghia culoarului, înotătorii nu vor fi descalificaţi cu condiţia să nu obţină vreun
avantaj.

SM 7.7 În timpul fiecărui ciclu complet de mişcare a braţelor şi picioarelor, în această ordine, o
parte a capului înotătorului va sparge suprafaţa apei, cu excepţia faptului că după start
şi după fiecare întoarcere, înotătorul poate executa o mişcare a braţelor până la nivelul
picioarelor şi o mişcare a picioarelor în timp ce este complet scufundat. Capul trebuie să
spargă suprafaţa apei înainte de întoarcerea spre interior a mâinilor în partea cea mai
amplă a celei de-a doua mişcări.

SM 7.7.1 În cazul în care există un braţ non-funcţional, o mişcare de braţe va constitui o mişcare
completă când este realizată cu ajutorul părţilor restante.

SM 7.7.2 Când un înotător nu are picioare sau braţe sau părţi din acestea, mişcarea picioarelor
sau respectiv a braţelor va constitui o mişcare completă.
SM 8 PROCEDEUL FLUTURE
SM 8.1 De la începutul primei mişcări a braţelor după start şi după fiecare întoarcere, corpul
trebuie menţinut pe piept şi ambii umeri trebuie să fie paraleli cu suprafaţa normală a
apei. Mişcarea laterală a picioarelor sub apă este permisă. Nu este permisă rularea pe
spate în niciun moment.

SM 8.1.1 În cazul în care un înotător a realizat testul umerilor căzuţi şi a fost considerat incapabil
să-şi menţină umerii paraleli cu suprafaţa normală a apei, înotătorul nu va trebui să-şi
menţină ambii umeri paraleli cu suprafaţa normală a apei.

SM 8.1.2 După start şi după fiecare întoarcere, înotătorii care sunt incapabili să se propulseze cu
ajutorul piciorului/picioarelor pot realiza o mişcare a braţelor care poate să nu fie
simultană sau în plan orizontal pentru a lua poziţia pe piept.

SM 8.2 În ciclul de mişcare, ambele braţe trebuie aduse înainte împreună deasupra apei şi
aduse înapoi simultan pe parcursul probei, conform SM 8.5.

SM 8.2.1 Înotătorii cu deficienţe de vedere clasificaţi S11 şi S12 pot avea dificultăţi de a realiza
simultan mişcarea braţelor în timpul ciclului de mişcare dacă sunt restricţionaţi datorită
contactului cu frânghia culoarului, înotătorii nu vor fi descalificaţi cu condiţia să nu obţină
vreun avantaj.

SM 8.2.2 În cazul în care un braţ sau o parte a acestuia lipseşte, o mişcare de braţe va constitui o
mişcare completă când este realizată cu ajutorul părţilor restante.

SM 8.2.3 În cazul în care un braţ este non-funcţional, o mişcare de braţe va constitui o mişcare
completă când este realizată cu ajutorul părţilor restante.

SM 8.2.4 În cazul în care braţele sunt non-funcţionale, toate mişcările picioarelor vor constitui o
mişcare completă.
SM 8.3 Toate mişcările labelor picioarelor trebuie executate în mod simultan. Sunt permise
mişcările simultane în sus şi în jos ale picioarelor şi labelor picioarelor în plan vertical.
Picioarele şi labele picioarelor nu trebuie să se afle la acelaşi nivel, dar nu sunt permise
mişcări alternative.

SM 8.3.1 În cazul în care nu există picioare sau picioare funcţionale, picioarele vor fi târâte.
SM 8.4 La fiecare întoarcere şi la sosire, atingerea peretelui se va face cu ambele mâini
simultan, la, deasupra sau sub suprafaţa apei.

SM 8.4.1 La fiecare întoarcere şi la sosire, când înotătorul are braţe de lungime diferită, doar
braţul mai lung trebuie să atingă peretele, dar ambele braţe trebuie să fie întinse
simultan în faţă. Umerii vor rămâne în plan orizontal până la realizarea contactului.

SM 8.4.2 Înotătorii fără membre superioare sau cu membre superioare non-funcţionale sau prea
scurte pentru a le putea întinde deasupra capului vor atinge peretele cu orice parte
superioară a corpului la întoarcere şi sosire.

SM 8.4.3 La fiecare întoarcere şi la sosire, când un înotător îşi utilizează un singur braţ pentru
ciclul de mişcare, înotătorul va trebui să atingă peretele cu o singură mână/un singur
braţ.

SM 8.4.4 La fiecare întoarcere şi la sosire, când un înotător îşi utilizează ambele braţe dar are o
mişcare limitată a umărului/cotului, doar braţul mai lung trebuie să atingă peretele, dar
ambele braţe trebuie întinse simultan în faţă.

SM 8.4.5 Înotătorii cu deficienţe de vedere clasificaţi S11 şi S12 pot avea dificultăţi de a realiza
simultan contactul la întoarcere şi sosire dacă sunt restricţionaţi datorită contactului cu
frânghia culoarului, înotătorii nu vor fi descalificaţi cu condiţia să nu obţină vreun
avantaj.

SM 8.4.6 La întoarcere şi la sosire, înotătorii fără picioare funcţionale pot realiza o jumătate de
mişcare cu braţul/braţele înainte sub suprafaţa apei, pentru a realiza contactul cu
peretele.

SM 8.5 La start şi la întoarceri, înotătorilor li se permit una sau mai multe mişcări ale picioarelor
şi o mişcare a braţelor sub apă, pentru a-i propulsa la suprafaţă. Va fi permisă
scufundarea completă pe o distanţă nu mai mare de 15 metri după start şi după fiecare
întoarcere. În acel punct, capul trebuie să spargă suprafaţa apei. Înotătorul trebuie să
rămână la suprafaţă până la următoarea întoarcere sau până la sosire.

SM 9 ÎNOTUL MIXT
SM 9.1 În probele de mixt individual, înotătorii utilizează cele patru procedee de înot în
următoarea ordine: fluture, spate, bras şi liber.

SM 9.1.1 În probele de mixt individual de 150m, înotătorii utilizează trei procedee de înot în
următoarea ordine: spate, bras şi liber.

SM 9.2 În probele de ştafetă mixt, înotătorii vor utiliza cele patru procedee de înot în
următoarea ordine: spate, bras, fluture şi liber.

SM 9.3 Fiecare secţiune trebuie terminată conform regulilor care se aplică la procedeul
respectiv.

SM 10 CURSA

SM 10.1 Înotătorii vor fi descalificaţi dacă nu termină distanţa stabilită a probei şi vor fi indicaţi în
rezultate prin DNF - Did Not Finish.

SM 10.2 Înotătorii care înoată singuri în cursă trebuie să parcurgă întreaga distanţă pentru a se
califica.

SM 10.3 Înotătorii trebuie să termine cursa pe acelaşi culoar pe care au început-o.

SM 10.3.1 Dacă un înotător cu deficienţe de vedere iese din greşeală la suprafaţă pe alt culoar
după start sau după executarea unei întoarceri şi culoarul nu este utilizat, înotătorului i
se permite terminarea cursei pe acel culoar. Dacă este necesară revenirea înotătorului
pe culoarul corect, persoana care atenţionează poate da instrucţiuni verbale, dar numai
după identificarea clară a înotătorului după nume pentru a preveni distragerea atenţiei
sau interferenţa cu alţi competitori.

SM 10.4 La toate probele, la întoarcere, înotătorii trebuie să stabilească un contact fizic cu


capătul bazinului. Întoarcerea trebuie să se facă de la perete şi nu se permite
efectuarea unui pas de pe fundul bazinului.

SM 10.5 Sprijinirea pe fundul bazinului în timpul probelor de liber sau în timpul porţiunii de liber a
probelor de mixt nu va duce la descalificarea înotătorilor, dar aceştia nu trebuie să
păşească sau să se propulseze înainte.

SM 10.6 Nu este permisă tragerea frânghiei culoarului.

SM 10.7 Obstrucţionarea unui alt înotător prin traversarea unui alt culoar sau alt tip de
interferenţă va duce la descalificarea sportivului vinovat. Dacă greşeala este
intenţionată, arbitrul va raporta chestiunea Comitetului Organizator şi delegatului tehnic
sau asistentului delegatului tehnic şi Membrului de care ţine sportivul vinovat.

SM 10.8 Niciunui înotător nu i se va permite să utilizeze vreun dispozitiv care să-i amelioreze
viteza, plutirea sau rezistenţa sau să-i reducă târârea picioarelor în probele preliminare
şi finale [palmare, labe, aripioare etc]. Pot fi purtaţi ochelari de protecţie.

SM 10.8.1 Înotătorilor FCS nu li se va permite purtarea de proteze/orteze în timpul probelor.

SM 10.8.2 I se poate cere unei persoane să indice înotătorilor cu deficienţe de vedere apropierea
de capătul bazinului în probele individuale cât şi de ştafetă. De asemenea, când este
necesar, un înotător poate fi prevenit de către o persoană pentru a i se indica startul
distanţei sale din ştafetă. Acest procedeu se numeşte atenţionare.
În cazul competitorilor S1, atenţionarea este obligatorie.

SM 10.8.3 Înotătorii FCS pot fi atenţionaţi din motive de siguranţă. Înotătorilor FCS li se va cere să
obţină un certificat medical. Aceste informaţii trebuie prezentate delegatului tehnic sau
asistentului delegatului tehnic înainte de startul competiţiei.

SM 10.9 Orice înotător care nu este înscris într-o cursă şi care intră în apă în timpul desfăşurării
unei probe, înainte ca înotătorii să termine cursa, va fi descalificat din următoarea cursă
programată în competiţie.

SM 10.10 Va exista un număr de patru [4] înotători în fiecare echipă de ştafetă.

SM 10.10.1 Orice competitor care înoată procedeul bras într-o probă de ştafetă liber va observa
următoarele:
i] Când clasa SB [SB7] este inferioară sau aceeaşi cu clasa S [S7 sau S8]
înotătorul poate utiliza procedeul bras în proba de ştafetă liber, dar înotătorul
trebuie să rămână în clasa S.
ii] Dacă clasa SB [SB7] este superioară clasei S [S6] înotătorul poate înota doar în clasa
superioară echivalentă [S7] pentru proba de liber.

SM 10.11 În probele de ştafetă, echipa înotătorului ale cărui picioare/a cărui parte a corpului
pierde contactul cu platforma de start înainte ca membrul precedent al echipei să atingă
peretele va fi descalificată, dacă înotătorul în cauză nu revine la punctul iniţial de start la
perete, dar nu va fi necesară revenirea la platforma de start.

SM 10.11.1 Un înotător într-o probă de ştafetă poate începe proba în apă. Înotătorul nu trebuie să
piardă contactul mâinii cu peretele înainte ca membrul precedent al echipei să atingă
peretele, în caz contrar înotătorul va fi descalificat.

SM 10.12 Orice echipă de ştafetă va fi descalificată dintr-o cursă dacă un membru al echipei altul
decât înotătorul desemnat pentru a înota distanţa respectivă intră în apă în timpul
desfăşurării cursei, înainte ca înotătorii tuturor echipelor să termine cursa.

SM 10.12.1 Un înotător într-o probă de ştafetă, care urmează să înceapă proba cu un start în apă,
poate intra în apă doar când înotătorul precedent parcurge distanţa sa de ştafetă.

SM 10.13 Membrii unei echipe de ştafetă şi ordinea lor în competiţie trebuie anunţate înainte de
probă. Orice membru al unei echipe de ştafetă poate concura într-o probă o singură
dată. Componenţa unei echipe de ştafetă poate fi schimbată între etapele preliminare şi
finale ale unei probe, cu condiţia ca aceasta să fie formată pe baza listei de înotători
înregistraţi regulamentar de către un Membru pentru proba respectivă. Nerespectarea
ordinii de pe listă va duce la descalificare. Substituţiile pot fi efectuate doar în cazul unei
urgenţe medicale demonstrate.

SM 10.13.1 Rezerva/rezervele pentru ştafete trebuie menţionate pe formularul pentru ştafetă, care
identifică clasificarea înotătorului/înotătorilor, iar în cazul probelor de ştafetă mixt,
procedeul care va fi practicat.

SM 10.14 Orice înotător care a terminat proba sau distanţa sa într-o probă de ştafetă trebuie să
părăsească bazinul cât mai curând posibil, fără obstrucţionarea altui înotător care nu a
terminat încă proba. În caz contrar, înotătorul care a comis greşeala sau echipa de
ştafetă a acestuia vor fi descalificaţi.
SM 10.14.1 Înotătorii FCS clasificaţi doar S5 sau într-o clasă inferioară pot sta pe culoarul lor până
când ultimul înotător din echipă termină proba. Un înotător care rămâne în apă se va
deplasa la mică distanţă de capătul bazinului, aproape de frânghia culoarului, dar nu va
obstrucţiona alt înotător de pe alt culoar.

SM 10.15 Dacă din cauza unei obstrucţii şansele de succes ale unui înotător sunt compromise,
arbitrul îi poate permite înotătorului să concureze în proba preliminară următoare sau,
dacă obstrucţia apare într-o probă finală, arbitrul poate dispune repetarea probei.

SM 10.15.1 În cazul înotătorilor cu deficienţe de vedere, dacă apare o obstrucţie accidentală în


timpul unei probe, cauzată de un înotător care iese la suprafaţă după start sau o
întoarcere pe un culoar utilizat de către alt competitor, sau înoată prea aproape de
frânghia culoarului etc., arbitrul consultându-se cu delegatul tehnic va putea permite
unuia sau tuturor înotătorilor redisputarea probei. Dacă obstrucţia apare într-o probă
finală, arbitrul consultându-se cu delegatul tehnic poate dispune repetarea probei finale.

SM 10.16 Nu este permisă utilizarea de pacemakere sau a altor dispozitive sau planuri care pot
avea acelaşi efect şi nu se vor da instrucţiuni înotătorilor după startul unei probe.

SM 10.17 Componenţa ştafetei

SM 10.17.1 Echipele de ştafetă pentru persoanele cu deficienţe de vedere se bazează pe un scor de


puncte. Clasificarea înotătorului individual va da valoarea punctajului, de ex. clasa S11
valorează unsprezece [11] puncte, clasa S12 douăsprezece [12] puncte etc. Ştafetele 4
x100m nu vor depăşi patruzeci şi nouă [49] de puncte.

SM 10.17.2 Persoana care atenţionează poate transmite înotătorului schimburile de ştafetă şi


poziţia/locul în cadrul ştafetei. Poate fi necesară o persoană suplimentară, una care să-l
atenţioneze pe înotătorul care parcurge distanţa de ştafetă şi alta care să-i transmită
schimburile. Nu este permis arbitrajul.

SM 10.17.3 Echipele de ştafetă pentru înotătorii FCS se bazează pe un scor de puncte. Clasificarea
înotătorului va da valoarea punctajului, de ex. clasa S6 valorează şase [6] puncte, clasa SB9 valorează
nouă [9] puncte etc. Ştafetele 4 x 50m nu vor depăşi douăzeci [20] de puncte. Ştafetele 4 x 100m nu vor
depăşi treizeci şi patru [34] de puncte.

Rezultate pe plan international:


INOT pentru nevăzători – International 2010
Campionatele Naţionale de înot pentru Persoane cu Dizabillităţi Debrecen, Ungaria 22-
23 mai 2010
Rezultatele au fost următoarele: Ciorap Samuel 7 medalii de aur; Ciorap Naomi 7
medalii de aur; Prundaru Petrisor 7 medalii de argint; Velecico Valentin 5 medalii de aur;
Dumitru Alexandru 1 medalie de aur, 4 medalii de argint; Bologa Alexandru 5 medalii de
argint.

A 24-a Ediţie a Campionatului Internaţional de Înot al Germaniei, Berlin,


17-21 Iunie 2010
Şase înotători cu vârste între 13-15 ani, reprezentând echipa “Hope” a Centrului
Lamont Toţi sportivii sunt elevi la Liceul pentru Deficienţi de Vedere Cluj şi au fost
însoţiţi de antrenoarea lor, Emese Maniu. În total, au participat 630 de sportivi din 47 de
ţări la această competiţie care precede Campionatul Mondial de Înot IPC din iulie 2010.
Rezultatele au fost următoarele: Naomi Ciorap, 3 medalii de bronz la 100m spate, 400m
liber, 200m liber, plus locul 4 la 200m individual combinat; Valentin Velecico, 1 medalie
de argint la 50m bras, 2 medalii de bronz la 200m liber şi 50m spate; Samuel Ciorap, 1
medalie de bronz la 50m bras, locul 6 la 100m spate şi Petrisor Prundaru locul 5 la 100m
spate.

Jocurile Tineretului de la Brno din Republica Cehă


Echipa a participat şi la Jocurile Tineretului de la Brno din Republica Cehă vineri 25 iunie
2010, unde Samuel Ciorap a câştigat o medalie de aur la 100m bras.

Slovakia Cup – Editia 32 Bratislava, 17-19 setembrie 2010


Echipa de înot Hope de la Centrul Lamont, formată din cinci copii de la Şcoala de
Nevăzători Cluj si un membru din Centrul Lamont cu dizabilitati au câştigat în total 19
medalii. Concursul au avut 75 de participanţi din 13 cluburi din 7 ţări; Iran, Kazacstan,
Marea Britanie, Republica Ceha, Slovacia, Romania, Belarus.
Locul I
Samuel Ciorap – 800 liber, 400 liber; Romaniuc Ionel 500 spate
Locul II
Ciorap Naomi – 100 craul, 100 spate, 200 craul, 200 mixt, 400 liber; Prundaru Petrisor
200 craul, 50 fluture; Romaniuc Ionel – 400 liber; Ciorap Samuel – 50 bras; Velecico
Valentin – 800 liber
Locul III
Prundaru Petre – 50 spate, 100 fluture; Ciorap Naomi 50 fluture; Velecico Valentin – 400
liber
Ciorap Samuel- 50 fluture, 200 mixt
Stafeta 4×50 craul – Locul III – Centrul Lamont Hope Romania

INOT pentru nevăzători – International 2011


A 4-a Ediţie a Campionatelor Mondiale de Înot, International Blind
Sports Association (IBSA) şi International Paralympic Committee
(IPC), Alanya, Turcia, 3-8 aprilie 2011

Patru membrii ai Lotului National de Inot Nevazatori ai Comitetului National


Paralimpic, sportivi ai echipei Hope a Centrului Lamont din Cluj au reprezentat România
la cea de-a 4-a ediţie a Campionatelor Mondiale IBSA de la Alanya, Turcia: Ciorap Naomi
(14 ani), Prundaru Petrişor (16 ani), Ciorap Samuel (16 ani), Velecico Valentin (16 ani),
toţi elevi la Liceul de Nevăzători Cluj, însoţiţi de antrenoarea lor, Emese Maniu, şi de
Sally Wood-Lamont, Preşedinta Comitetului Naţional Paralimpic din România si
Directoarea Centrului Lamont. Aceasta a fost cea mai importantă competiţie a lor de
până acum şi de asemenea, prima participare a României la Campionatele Mondiale
IBSA. Un număr de 21 de ţări şi-au trimis echipele la această competiţie care precede
Campionatele Europene din iunie şi care este în acelaşi timp o competiţie de calificare
pentru Jocurile Paralimpice de la Londra din 2012.
Piscina cu 10 culoare şi o lungime de 50 de metri, deschisă în urmă cu doar câteva
săptămâni specific pentru CM IBSA, a oferit condiţii excelente de desfăşurare a
competiţiei.
În prima zi, Ciorap Naomi a câştigat proba de 100 m fluture şi a doborât recordul
Campionatelor Mondiale IBSA la clasa ei S13, obţinând medalia de aur. La proba de 50
m bras, Ciorap Samuel a câştigat medalia de argint la clasa S12, la o diferenţă de 3
zecimi de secundă faţă de sportivul rus. La proba 100 m fluture Prundaru Petrisor a
obtinut medalia de bronz.

In a doua zi competitionala Ciorap Samuel a castigat o medalie de argint la proba


200 bras şi o medalie de bronz la proba 100 m spate. Ciorap Naomi a castigat medalia
de argint la proba 50 m fluture, diferenta dintre ea si castigatoarea medaliei de aur fiind
de 4 milisecunde.
In a patrea zi competitionala Samuel a castigat o medalie de argint la proba 100 bras la
o diferenţă de 5 zecimi de secundă faţă de sportivul rus si o medalie de bronz la proba
50m spate. Ciorap Naomi a doborât recordul Campionatelor Mondiale IBSA la clasa ei
S13 la proba 50m spate obţinând medalia de aur.

Acesta a fost un resultat excelent pentru echipa care a învăţat să înoate cu numai doi
ani în urmă (Velecico Valentin doar în noiembrie 2009).

Campionatele Europene de Nataţie IPC


Berlin, 3-10 iulie 2011

Echipa României
Patru tineri înotători cu deficienţe de vedere cu vârste între 14-16 ani, Samuel
Ciorap, Naomi Ciorap, Petrisor Prundaru, Valentin Velecico, împreună cu un tânăr
înotător cu dizabilităţi fizice, Ionel Romaniuc (16) şi asistentul acestuia, Andrei Griguta,
însoţiţi de către antrenoarea lor, Emese Maniu, şi Sally Wood-Lamont, au participat
pentru prima dată la Campionatele Europene de Nataţie IPC. Toţi cei cinci sportivi au
format prima echipă de înotători români care s-au calificat pentru Campionatele
Europene IPC, o realizare remarcabilă după doar doi ani şi jumătate de înot
competiţional.
În total, au participat 440 de sportivi din 36 de ţări, iar pentru înotătorii români a
fost cea mai dură competiţie de până acum, ei formând una dintre cele mai tinere
echipe din competiţie şi concurând cu sportivi cu o experienţă de cel puţin zece ani.
Naomi Ciorap a obţinut locul 4 la proba de 200 m individual mixt, locul 5 la 100 m bras
şi locul 5 la 50 m liber, calificându-se la toate aceste probe pentru Londra 2012. Ea s-a
clasat de asemenea pe locul 2 în proba de 100 m spate feminin şi pe locul 6 la 100m
liber. Samuel Ciorap a obţinut doar locul 6 în finala de 100 m bras, cu un timp de 1.12
minute – cel mai bun timp al său de până acum. Samuel s-a calificat de asemenea
pentru Londra la 50 m liber, chiar dacă nu a obţinut un loc în primii şase.

Openul International al Ungariei


Eger, 9-11 martie 2012

Nouă membri ai echipei de înot a Centrului Lamont au participat la acest Open


International de Natatie al Ungariei din 9-11 martie 2012: Ciorap Naomi; Ciorap Samuel;
Velecico Valentin; Ciorap Ana; Prundaru Petre; Ciorap Elisei; Romaniuc Ionel; Bologa
Alexandru si Giorgiu Robert, însotiti de antrenoarea lor, Emese Maniu. Au concurat 14
echipe si peste 100 de sportivi din 7 tări. Rezultatele au fost următoarele:
Sportivi cu deficiente de vedere
S13 Naomi Ciorap: locul 1 – 50m liber; 100m liber;
200m individual mixt
S13 Ana Ciorap: locul 1 – 100m liber; 100m bras
locul 2 – 50m liber
S13 Petre Prundaru: locul 1 – 100m liber; 50m liber
locul 2 – 200m individual mixt;
100m bras
S12 Samuel Ciorap: locul 1 – 100m bras; 100m spate;
50m liber; 100m liber; 400m liber
S11 Valentin Velecico: locul 1 – 100m spate
S12 Elisei Ciorap : locul 2 – 100m spate; 100m liber; 50m liber
(13 ani)
S11 Alexandru Bologa: locul 1 – 100m bras; 400m liber
(15 ani) locul 2 – 100m spate

Dizabilităti motorii
Ionel Romaniuc: locul 1 – 100m spate; 400m liber
locul 2 – 50m liber; 100m liber

Campionatul Internaţional de Înot pentru Persoane cu Dizabilităţi al


Marii Britanii
Sheffield, 6-8 aprilie 2012

Şase membri ai echipei de nataţie a Centrului Lamont au participat la


acest Open Internaţional de Înot al Marii Britanii în perioada 6-8 aprilie
2012: Ciorap Naomi; Ciorap Samuel; Velecico Valentin; Ciorap Ana;
Prundaru Petre; Ciorap Elisei; Bazdoaca Georgiana, însoţiţi de antrenoarea
lor, Emese Maniu. Au participat 465 de sportivi din 45 de ţări – acesta a
fost un mini-campionat mondial şi o foarte bună pregătire pentru Jocurile
Paralimpice. (Clasele au fost următoarele: S11 = complet nevăzători; S12-
13 cu deficienţe de vedere). Din păcate, Valentin tocmai şi-a revenit după
pojar şi aceasta s-a văzut în rezultatele slabe pe care le-a obţinut.

Sportivi cu deficienţe de vedere

Trofeul Naoussa 2016″, Salonic, Grecia 18-21 martie 2016


Lotul national de inot paralimpic al Romaniei (Naomi Ciorap, Octavian Ilina
Samuel Ciorap,) a participat la „Trofeul Naoussa 2016” desfasurat la Salonic. Ai nostri au
obtinut 3 medalii de aur, 2 de argint si 3 de bronz si Sami a indeplinit baremul in 100m
bras pentru Jocurile Paralimpice in Rio plus alte 3 baremuri pentru Campionat
Europeana in Funchal, Madeira, Portugalia din 1-7 mai 2016.

IPC Campionatul European de Inot, Funchal Madeira 1-7 mai 2016


Patru sportivi reprezinta Romania la acest Campionatul European de inot pe
insula Madeira: Bazdoaca Georgiana, Ciorap Naomi, Ciorap Samuel si Ilina Octavian cu
antrenori Nistoroiu Dani si Naldi Daniele. 450 sportivii din 51 tarii va participa si
sambata seara – 30 aprile – a fost ceremonia de deschidere la Hotel Pestana Casino.
Duminica competiția a început siTavi a participat la 200m freestyle, Naomi 100
flutere; Georgiana 100 liber dar niciuna a intrat la final. Luni dimineata Sami a avut 50m
liber si a reusit cu personal best la 27:17si Naomi la fel cu 31:30.

Trofeul Ptolemaida 2017, Ptolemaida Greece 3-4 iunie 2017

Notretu Arian (12 ani) si Ciorap Naomi impreuna cu antrenor Nistoroiu Dani au participat
la Trofeul Ptolemaida 2017 desfasurat la Salonic in Grecia. Arian, la prima sa competiție
internațională, au obtinut 2 medali de aur, 2 de argint si Naomi 3 medalii de aur.
Rezultatele au fost:
Arian: Locul 1-100m spate;400m Liber; Locul 2- 50m,100m liber; si el a câștigat aur si la
200m liber cu 3.19 dar l-au descalificat pt ca a ieșit din apa si ceilalți nu terminaseră
Naomi: Locul 1 – 50m Liber; Locul 1 – 100m Spate; Locul 1 – 100m Liber.
Maratonul de înot de 24 ore de la Brașov 6 -7 mai 2017
În Perioada 06-07.05 2017, s-a desfășurat la Brașov, cea de a 23 ediție a
„Maratonului celor 24 de ore de inot”. La acest eveniment, au participat aproximativ
240 de sportivi veniți din toată țara, și care au format 20 de echipe. Printre acestia, an
de an participă și echipa Acțiuni Împreună, echipă formată din 13 sportivi, dintre care 6
utilizatori de scaun rulant, 3 dintre aceștia paricipând pentru prima dată la această
competiție și 7 persoane valide.
– Echipa Acțiuni Împreuna a fost formată din următorii sportivi cu dizabilitate:
Negoiță Leonard, Anton Ciprian, Gabriel Șerban, Ovidiu Vid Gavril, Rugină Aurelian,
Ghiorghi Filip
– Sportivi valizi:
Bogaciu Lucian, Ber Adrian, Ber Ana, Ticoi Cristina, Suciu Marius, Timotei Daniel și Ber
David (5 ani)
Echipa *Acțiuni Împreună aflată sub conducerea lui Ghiorghi Filip, a parcurs în decursul
a 24 de ore peste 40000 de metri de înot. Din echipa noastră a făcut parte și cel mai
tânăr participant al competiției, Ber David, în vârstă de doar 5 ani si jumatate.
Participarea sportivilor cu dizabilități alături de persoane valide, an de an la acest
eveniment, aduce un plus de incredere și motivație tuturor inotătorilor prezenți la bazin,
dar mai ales colegilor noștri cu handicap locomotor care incearcă pentru prima data
aceast sport. Acest eveniment sportiv este o bună ocazie pentru noi, persoanele cu
diferite tipuri de dizabilitate, să promovăm în continuare sportul adaptat și să
identificăm persoane noi pe care să le sprijinim în demersul lor de a redeveni
independeți prin intermediul activităților sportive.
Bibliografie:

1. http://npc.org.ro/
2. https://www.paralympic.org/news/sport-week-history-swimming
3. http://www.dragosasaftei.ro/naomi-samuel-ciorap-jocurile-paralimpice-rio-2016/
4. https://radiorenasterea.ro/doua-modele-de-urmat-naomi-si-samuel-ciorap/
5. http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/fratii-nevazatori-naomi-samuel-ciorap-antreneaza-
spania-1_50aed8927c42d5a663a135b1/index.html