Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea “Stefan Cel Mare” Suceava

Facultatea de Inginerie Alimentară

Protectia Consumatorului si a Mediului

Schema electrică a receptorului radio cu


reacţie cu un tranzistor

Îndrumător: Student:

Conf. Dr. Ing. Mironeasa Silvia Adăscăliței Daniel-Florin

1
Cuprins

1. Noțiuni generale………………………………………………………………..3
2. Schema electrică a receptor radio cu reacţie cu un transistor………………..3
3. Elementele componente………………………………………………………..4
4. Principiu de funcționare……………………………………………………….4
5. Cum se asigură reacţia în schemă ? ………………………………………….5
6. Rolul si utilitatea elementelor………………………………………………….5
7. Concluzie……………………………………………………………………….8
Bibliografie……………………………………………………………………..8

2
Noțiuni generale

Circuitul electric este un ansamblu de generatoare de semnal si elemente de circuit care


permit propagarea sub forma de curenti si tensiuni. Circuitele electrice sunt utilizate pentru
transmiterea la distanta a datelor, informatiilor, a energiei electrice. Orice circuit electric este
format din doua tipuri de elemente de circuit: elemente active sau generatoare care produc
energie electromagnetica si elemente pasive sau receptoare care permit transformarea energiei
electromagnetice in alte forme de energie. Elementele active permit transformarea energiei de
curent continuu in energie de curent alternativ. Din categoria elementelor active fac parte
tranzistoarele, tiristoarele, etc. Din grupul celor pasive fac parte rezistoarele ,condensatoarele,
bobinele, diodele etc. Elementele pasive nu pot amplifica in putere semnalele variabile. Ele nu
permit transformarea energiei de curent continuu in curent alternativ.
Rețelele electrice, care se compun din surse de tensiune sau de curent, elemente liniare
(rezistori, capacități - condensatori, inductori) și elemente liniar distribuite (linii de transmisie a
energiei).O rețea care în plus conține și componente electronice active se numește circuit (rețea)
electronic. Aceste rețele pot fi liniare, neliniare (digitale) sau combinate, și necesită un design și
o analiză mai complexă.Principalele elemente ale unui circuit electric sunt: generator ,
întrerupător, consumator, rezistori, diode, condensatori, tranzistori,etc. iar in funcție de
complexitatea montajului se pot folosi diferite elemente.

Elementele componente
Principalele elemente care intra în componența schemei electrice a receptorului
radio cu reacţie cu un tranzistor sunt:

• Rezistori(R=10kΩ,R=300kΩ,5=5kΩ)
• Condensator (CA,CR,CV,C1,C2,C3,C4 )- capacitor
• Diode (D)
• Tranzistoare (T1)
• Bobine (L1,L2)
• Bobina de soc de radiofrecventa (LS)
• Transformator de radiofrecventa ( Tr)

3
Fig. 1 -Schema electrică a receptorului radio cu reacţie cu un transistor
Principiu de funcționare

În figura 1 se arată schema unui receptor cu reacţie. Tranzistorul este montat cu emitorul
la masă. Această schemă prezintă avantajul că are o bună stabilitate în funcţionare, o influenţă
mică a reacţiei asupra acordului şi un reglaj comod al reacţiei.
Aparatul se compune din două etaje: etajul amplificator de radiofrecvenţă cu reacţie
realizat cu tranzistorul şi etajul detector de radiofrecvenţă D, pentru care se poate folosi orice tip
de diodă de radiofrecvenţă.
Tensiunea de radiofrecvenţă de la ieşirea detectorului se aplică unei căşti de 4 000 ohmi
sau la alte etaje amplificatoare care eventual pot fi adăugate de radio constructor.
Construcţia aparatului începe cu confecţionarea transformatorului de radiofrecvenţă Tr şi
a bobinei de şoc de radiofrecvenţă Ls.

4
Pentru transformatorul de radiofrecvenţă se foloseşte o bară de ferită lungă de 120 mm şi
cu diametrul de 10 mm. Se confecţionează o singură carcasă de carton, pe care se înfăşoară
ambele bobine, L1 şi L2, suprapuse. Întîi se înfăşoară bobina L1 care va avea 55 spire, cu priză
la spira a cincea faţă de capătul care se leagă la masă. Apoi se înfăşoară un strat de hârtie cerată
şi peste acesta se bobinează L2, care are 8 spire. Bobina L2 se poziţionează la jumătatea bobinei
L1.
Bobina de şoc de radiofrecvenţă Ls se înfăşoară pe un tor de ferită cu diametrul de 10 mm
sau pe un miez oală, pe care se înfăşoară 150-200 spire din sîrmă (Cu).

Cum se asigură reacţia în schemă ?

Curenţii de înaltă frecvenţă care ajung amplificaţi în colectorul tranzistorului T1 sînt


întorşi prin condensatorul L1 şi condensatorul de acord Cv. Aici ei se adună cu curenţii de
radiofrecvenţă existenţi şi dau naştere unor curenţi mai mari. Deoarece circuitul de acord este
cuplat cu bobina L2, pe baza tranzistorului T1 se va aplica de data aceasta un curent mai mare.
Curentul va fi amplificat apoi de tranzistor in colector, unde se va obţine un curent şi mai mare
decât cel care a existat iniţial.
Condensatorul de acord Cv se alege de tipul “cu aer”, iar dioda folosită în schemă trebuie
să fie de radiofrecvenţă.
Antena exterioară se cuplează capacitiv, prin condensatorul Ca, cu circuitul de acord. Se
menţionează că sînt necesare o antenă exterioară şi o priză de pământ bune. Montajul se va
executa cu conexiuni rigide, pentru a preveni instabilitatea în funcţionare care poate apărea din
cauza vibraţiilor şi deplasării pieselor.
Următoarele etaje amplificatoare de audio- frecvenţă care pot fi ataşate se vor conecta la
bornele de cască.

Rolul si utilitatea elementelor

Bobina este un dispozitiv electric pasiv, care are două terminale (capete) și este folosit
în circuitele electrice pentru a înmagazina energie în câmp magnetic sau pentru detecția
câmpurilor magnetice. Parametrul specific al unei bobine este inductanța
sa.[http://ep.etc.tuiasi.ro/files/MCCP/Mccp11-L.pdf]

5
Rezistorul este o piesă componentă din circuitele electrice și electronice a cărei
principală proprietate este rezistența electrică. Rezistorul obișnuit are două terminale; conform
legii lui Ohm, curentul electric care curge prin rezistor este proporțional cu tensiunea aplicată pe
terminalele rezistorului .Cel mai important parametru al unui rezistor este rezistența sa electrică,
exprimată în ohmi.Rezistoarele sunt complet caracterizate prin relația între tensiunea la borne și
intensitatea curentului prin element, atunci când dependența U=f(I) este liniară.Rezistoarele se
pot clasifica dupa mai multe criterii.Dupa materialul folosit, se realizează: rezistoare din metale
sau aliaje metalice (fire sau benzi); rezistoare peliculare cu carbon, (pelicule depuse pe un suport
izolat); rezistoare cu peliculă de metal-oxid; rezistoare cu lichid, bazate pe rezistența unui strat
de lichid între două plăci metalice cufundate în lichid.
[http://electronicamicro.blogspot.ro/p/rezistorul-este-o-piesa-componenta-din.html]

Condensatorul este un fel de baterie .Cu toate că lucrează în moduri total diferite, și
condensatorii și bateriile înmagazinează energie electrică sub forma unui câmp electric între
două armături încărcate cu o sarcină electrică egală, dar de semn opus. Acesta mai este
cunoscut și sub denumirea de capacitor. Unitatea de măsură, în sistemul internațional, pentru
capacitatea electrică estefaradul (notat F).
[http://www.tehnium-azi.ro/page/articole_articles/_/articles/notiuni-teoretice-din-
electronica/Condensatorul_electric]

6
Borna de alimentare reprezintă piesa metalică montată la capătul unui fir care
realizează legătura dispozitivului la rețeaua electrică.

Tranzistorul este un dispozitiv electronic din categoria semiconductoarelor care are cel
puțin trei terminale (borne sau electrozi), care fac legătura la regiuni diferite ale cristalului
semiconductor. Este folosit mai ales pentru a amplifica și a comuta semnale electronice și putere
electrică. Aspectul tranzistoarelor depinde de natura aplicației pentru care sunt destinate.

[https://ro.wikipedia.org/wiki/Tranzistor]

Dioda este o componentă electronică a cărei rezistenţă electrică depinde de


valoarea şi de sensul tensiunii aplicate între cele două borne ale acesteia. Mai
concret, principala proprietate a unei diode este aceea că lasă curentul electric să
treacă doar într-un singur sens. Echivalentul ei mecanic este supapa (de sens). Spre
deosebire de rezistenţe, bobine şi condensatorii nepolarizaţi, bornele unei diode au
semnificaţii diferite şi de aceea fiecare a primit un nume special – anod şi catod.
Simbolul general al unei diode este prezentat în figura , unde este arătat care bornă
este anodul şi care catodul.
[http://www.hobbytronica.ro/dioda/]

7
Concluzie

Receptorul radio este un receptor de radiocomunicații pentru


radiotelegrafie, radiotelefonie și radiodifuziune sonoră.

Bibliografie

1. I.Gheghea, G.Boeriu, Gh.Obaciu, V.Tabara, Actionarea electrica a masinilor-unelte, Editura


Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1980

2.Dan Teodorescu,Masinielectrice,Editura Facla,Timisoara,1981.

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Circuit_electric

4. http://ep.etc.tuiasi.ro/files/MCCP/Mccp11-L.pdf

5. http://electronicamicro.blogspot.ro/p/rezistorul-este-o-piesa-componenta-din.html

6.http://www.tehnium-azi.ro/page/articole_articles/_/articles/notiuni-teoretice-din-
electronica/Condensatorul_electric

7. http://www.hobbytronica.ro/dioda/

8. http://tehnium.org/wp/?p=3398

S-ar putea să vă placă și