Sunteți pe pagina 1din 9

FARMACOLOGIE

Noțiuni de bază
CURS 1
PROFESOR: FARM ILEANA POPESCU
Definiții
• Farmacologia = știința care se ocupă cu studiul medicamentelor sub diferite aspecte ( gr.
Pharmacon= remediu și logos = știință).
• Medicament este acea substanță care se administrează în scopul de a preveni, ameliora,
vindeca sau diagnostica o boală sau un simptom.
• Medicație sistemică = medicație care acționează la distanță față de locul de administrare
asupra unui anumit organ sau sistem sau asupra întregului organism.
• Medicația topică = substanțe medicamentoase care se administrează și acționează strict
local.
• Criterii de clasificare a medicamentelor:
 după origine pot fi: naturale ( vegetale, animale, minerale ),sintetice, semisintetice.
 dupa modul de administrare : sistemice și topice
 după toxicitate: puțin active, foarte active.
 după modul de preparare: tipizate, oficinale-magistrale.
RAMURILE FARMACOLOGIEI
• Farmacologia este știința medicamentului, cuprinzând toate cunoștințele
despre interrelațiile dintre organism și medicamente. Diferitele categorii de
cunoștințe, privitoare le anumite aspecte sau laturi ale medicamentului, fac
obiectul de studiu al ramurilor Farmacologiei .
• Farmacocinetica se ocupă de mișcarea medicamentelor în organism: absorbție,
transport, trecerea prin membrane, distribuirea în diferite țesuturi și organe,
viteza de acțiune, biotransformările (metabolizarea și degradarea ), eliminare
(căile și viteza de eliminare ).
• Farmacodinamia studiază acțiunea medicamentelor asupra diferitelor țesuturi
și organe și interacțiunea lor cu receptorii specifici.
• Farmacotoxicologia se ocupă de reacțiile adverse ale medicamentelor, precum
și de intoxicațiile medicamentoase datorită intoleranței individuale sau
supradozării. Primele trei sunt ramuri de bază ( prof. Dumitru Dobrescu )
• Farmacoterapia are drept obiect folosirea medicamentelor în practică, la patul
bolnavului; stabilește regulile,dozele și etapele recomandării terapeutice în
funcție de datele despre afecțiunea bolnavului. ( Derivă din Farmacodinamie).
RAMURILE FARMACOLOGIEI
• Farmacovigilența este activitatea de urmărire continuă de către medici și farmaciști
a posibilelor efecte adverse și efecte toxice și obligativitatea raportării lor (
medicamentele nou puse pe piață aflate în faza de urmărire cu însemn pe cutie și
prospect ).
• Farmacoepidemiologia are ca obiect categoriile de bolnavi ce nu pot fi tratate cu
anumiți agenți terapeutici.
• Farmacogenetica se ocupă de relațiile dintre factorii genetici și răspunsul la diferite
medicamente.
• Farmacografia precizează regulile și modalitățile de prescriere a medicamentelor.
• Farmacologia moleculară se ocupă de mecanismele intime de acțiune a
medicamentelor în organism.
• Farmacognozia studiază originea, proprietățile fizico-chimice și prepararea
medicamentelor de origine vegetală, animală, minerală.
• Biofarmaceutica, Psihofarmacologia,Toxicologia
FARMACOLOGIA ALOPATĂ ȘI
FARMACOLOGIA HOMEOPATĂ
• Farmacologia alopată are la bază principiul: un medicament eficace
trebuie să producă asupra organismului sănătos un efect invers decât
cel pe care îl realizează boala împotriva căreia este recomandat .
Alopatia este cea mai răspândită metodă terapeutică . Medicamentele
prezentate în agendele medicale de uz curent aparțin farmacologiei
alopate și cuprind produse naturale, produse semisintetice și produse
sintetice –realizate integral în industria farmaceutică.
• Farmacologia homeopată pleacă de la principiul opus:un medicament
eficace trebuie să producă asupra organismului sănătos același efect
(aceleași tulburări ) ca și boala împotriva căreia este recomandat ( ”
Similia similibus curantur ”= cele care sunt asemănătoare vindecă
tulburările asemănătoare). Homeopatia utilizează ca materii prime
substanțe extrase din plante,organisme animale,produse minerale și
chimice, utilizate în diluții progresive(de tip zecimal sau centesimal) .
Diluțiile se fac în medii diluante inactive: apa, alcool, glicerină,lactoză
pulbere. Există însă și produse homeopate finite din industria
medicamentului (produse Lab.Boiron )
CLASIFICAREA ATC A MEDICAMENTELOR
ALOPATE
• ATC-Anatomical,Therapeutic,Chemical Classification System ( anatomică,terapeutică,
chimică). Este o clasificare multinivel (5 nivele) concepută de Consiliul Nordic al
Medicamentelor ( Danemarca,Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia), singura agreată de
Organizația Mondială a Sănătății și adoptată în România în 1992 la inițiativa prof. dr. Dumitru
Dobrescu. Clasificarea utilizează un sistem de exprimare codificat, stabilit convențional și
admis de forurile internaționale de specialitate.
• NIVELUL I arată grupa anatomică și se exprimă printr-o inițială: A,B,C,D,G,H,J,L,M,N,P,R,S,V,X.
• NIVELUL II al clasificării indică grupa terapeutică și costă din adăugarea a două cifre:
01,02,03,etc.
• NIVELUL III indică subgrupa terapeutico-farmacologică și se exprimă prin adăugarea unei
litere: A,B,C, etc.
• NIVELUL IV indică subgrupa chimică-terapeutică-farmacologică și se exprimă prin adăugarea
unei alte litere : A,B, etc.
• NIVELUL V reprezintă subgrupa chimică a substanței și se exprimă prin încă două cifre
anexate la sfârșit.
• Exemplu: N 02 B A 01=Acid acetilsalicilic ( sistem nervos periferic, analgezice, analgezice-
antipiretice,derivați de acid salicilic,acid acetilsalicilic).
MASURI SI ECHIVALENTE FOLOSITE PENTRU
MEDICAMENTE
Substante solide și pulberi
1kg=10hg=100dag=1000g 1g=10dg=100cg=1000mg 1mg=1000mcg (µg)
1 vârf de cuțit de pulbere conține 0,5-1 g
1 linguriță rasă de pulbere conține 1,5-2,5 g
1 linguriță cu vârf de pulbere conține 2,5-5 g
1 uncie (ounce) (oz) conține 28,35 g
1 livră (pound) (lb) conține 454 g
Substante lichide si solutii
1l=1dm³=10dl=100cl=1000ml 1ml=1cm³=1000mcl(µl)
1ml apa sau sol. apoasă=1g conține 20 picături
1 picătură apă sau sol apoasă este echivalentă cu 0,06 ml
1ml sol alcoolică sau tinctură conține 52-60 picături
1ml sol uleioasă conține 40-50 picături
1 ml extract fluid conține 40-50 picături
MASURI SI ECHIVALENTE FOLOSITE PENTRU
MEDICAMENTE
1 ml sirop conține 18-20 picături
1 ml ulei de parafină conține 45 picături
1 linguriță conține 5g(5ml)sol apoasă; 6,5 g sirop;4,5 g sol uleioasă

1 lingură de desert conține 10g(10ml) sol apoasă; 13g sirop; 9g sol uleioasă
1 lingură de supă conține 15g(15ml) sol apoasă; 20g sirop; 13,5g sol uleioasă
1 ceașcă mică de cafea conține 40-50g( 40-50 ml)sol apoasă
1 cană mare de ceai conține 240-250 ml sol apoasă
1 pahar de apă conține 200g (200ml ) sol apoasă
1 uncie (ounce ) (oz) conține 30-32 ml
1 ceașcă (cup) (c) conține 8 uncii(oz)=240-250 ml
1 pintă (pint) (pt) conține 16 uncii(oz)=480-500ml
1 quart (qt) conține 32 uncii(oz)=960-1000ml
1 gallon (gal) conține 128 uncii( oz )=3840-4000ml
Bibliografie
• Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihăilescu- Ghid de Farmacologie
pentru asistenți medicali și asistenți de farmacie , București,
editura All, 2011
• Michaela Constantinidi, Laurenția Pănoiu, Zoe Marinescu-
Farmacologie, Manual pentru învățământul postliceal, editura
Universul, București, 1996
• Dumitru Dobrescu- Farmacologie homeopată ( ecologică ),
editura Universitară, București, 2011
• Dumitru Dobrescu, Simona Negreș-Memomed 2017 Memorator de
farmacologie alopată, ediția a douăzeci și treia, editura
Universitară, București 2017