Sunteți pe pagina 1din 3

ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ

FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL STAGIULUI CLINIC

Programul de studii universitare de licenţă


« Kinetoterapie și motricitate specială »

Student Durata totală a pregătirii practice (nr. ore)

Institutia la care se efectuează stagiul clinic


Adresa unde se va derula stagiul clinic

Secțiile unde s-a desfășurat stagiul clinic

Coordonator stagiu clinic din partea


Tutore din partea facultăţii
instituţiei

1
Vă rugăm să evaluaţi activitatea studentului Comentarii suplimentare

□ Foarte bine integrat în echipă

□ Munceşte bine în colectiv


MUNCA ÎN
□ Se descurcă în mod satisfăcător
ECHIPĂ
□ Are dificultăţi de adaptare la
munca în echipă
□ Nu lucrează bine ca membru al
unei echipe
□ Învaţă foarte repede

□ Învaţă repede
CAPACITATEA
DE ÎNVĂŢARE □ Capacitate de învăţare medie

□ Învaţă lent
□ Învaţă foarte lent

□ Excelentă

□ Foarte bună
CALITATEA
MUNCII DEPUSE □ Bună

□ Medie

□ Inferioară
□ Participă regulat
PARTICIPARE LA
PROGRAM
□ Prezenţă fluctuantă

□ Constantă
PUNCTUALITATE
□ Fluctuantă

2
1. Definirea competenţelor dobândite pe perioada stagiului :

2. Vă rugăm să comentaţi punctele forte ale studentului :

3. Vă rugăm să menţionaţi caracteristicile studentului care ar trebui ameliorate atât în ceea


ce priveşte pregătirea sa academică cât şi în sfera comportamentului şi a profilului său
psihologic:

Vă rugăm să discutaţi evaluarea cu studentul înainte ca acesta să încheie


perioada de stagiu.

Semnătura coordonatorului stagiului


clinic
Stampila unităţii / parafa

Semnătura
Data
studentului