Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de învăţământ: Clubul Copiilor Măcin

Aria curriculară: Artă


Cercul de pictură-desen
Profesor: Gheorghe Laurențiu
Grupa începători
Tema plastică: “Compoziţie liberă”
Subiectul aplicativ: Griuri neutre - griuri colorate
Tipul lecţiei: verificare de cunoştinţe şi deprinderi
Scopul lecţiei: însuşirea noţiunii de gri neutru şi gri colorat
Competenţe generale:
 Receptarea cu sensibilitate şi spirit critic a mesajelor artistic-vizualeîn scopul formării
culturii artistice de bază
 Utilizarea de instrumente şi tehnici variate specifice artelor vizuale plastice şi
decorative
 Exprimarea ideilor, sentimentelor şi mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în
contexte variate
Obiective operaţionale:
O1-să obţină, prin amestec fizic, griuri colorate şi griuri neutre;
O2-să realizeze imagini plastice expresive cu ajutorul griurilor;
O3-să identifice în diverse lucrări plastice tipurile de gri utilizate de autori;
O4-să explice motivul utilizării tipurilor de gri, în lucrările prezente în cadrul lecţiei;
O5-să evalueze şi să-şi autoevalueze lucrările.

STRATEGII DIDACTICE:
a) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, gândirea
critică, rebusul, turul galeriei;
b) mijloace de invățământ: flip-chart, tabla, manual, albume de artă, planşe didactice,
materiale individuale de lucru, cărţi de poezii, panouri polistiren, hârtie pentru desen,
acuarele, tempera, pensule, creioane grafice;
c) forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual;

1
d) forme de evaluare: orală, practică, frontală, individuală, pe grupuri.
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Atelierul de pictură-desen
DURATA: 100 minute
BIBLIOGRAFIE:
 Bacovia, George, "Poezii.Proză", Editura Minerva, Bucureşti, 1983;
 Filoteanu, Nicolae, Marian, Doina, "Desen artistic şi Educaţie plastică";
 Programa şcolară pentru Educaţie plastică – clasa a VI-a;
 Pirnog, Ion, "Ghid metodic de educaţie plastică", Editura Compania", Bucureşti,
2007;
 Topârceanu, George, "Balada unui greier mic", Editura ASTRO, 2010.

2
DEMERS DIDACTIC

Arii de conţinut Strategia didactică Evaluare


Etapele lecţiei Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizar
e
1. Moment - Pregătesc materialele - Pregătesc materialele Conversaţia - Hârtie pentru Frontal
organizatoric - Aranjarea spațiului necesare pentru lecţia desen, pahar
care va urma. pentru apă,
creioane grafice,
acuarele, tempera,
pensule.
2. Captarea - Pentru captarea atenţiei vom - Ies pe rând la flip- Observaţia - Flip-chart, Frontal Observarea
atenţiei rezolva un rebus, iar la fiecare chart şi notează Conversaţia rebus, markere. Individual sistematică
întrebare elevii ies la flip-chart să răspunsurile corecte. Explicaţia
noteze răspunsul corect;
(Anexa 1)
- Prin rezolvarea corectă a rebusului,
elevii vor afla subiectul temei
plastice pentru ziua de azi.
3. Anunţarea Tema plastică: - Reţin tema şi Conversaţia Frontal
temei şi a „Compoziţie liberă” obiectivele acesteia.
obiectivelor (griuri neutre şi griuri colorate)
4. Verificarea O1 - Încep lecţia cu citirea a două - Sunt atenţi la citirea Conversaţia - Poezii Frontal
cunoştinţelor O2 poezii: celor două poezii.
O3 1. „Balada unui greier mic” de G.
O4 Topârceanu;
2. „Gri” de G. Bacovia.
(Anexa 2, Anexa 3)
- Discutăm despre cele două tipuri de - Sunt atenţi la Conversaţia - Tabla Frontal Aprecieri
griuri pe care le cunoaştem: explicaţiile date şi Explicaţia verbale
 Griurile neutre; răspund la întrebări.
3
 Griurile colorate.
- Cum se obţin griurile neutre?
(prin amestecul lui alb cu negru)
- Cum se obţin griurile colorate?
(prin amestecul a două culori
complementare)
- Care sunt perechile de culori
complementare?
(R-Ve, A-O, G-Vi)
- Ce culori avem într-o pereche
complementară?
(o culoare primară şi o culoare
secundară, opusă pe diagonală pe
Steaua culorilor)
- Care sunt stările şi emoţiile
descrise în cele două poezii?
- Care tip de gri s-ar potrivi poeziei
„Balada unui greier mic”?
- Care tip de gri s-ar potrivi poeziei
„Gri”?
- Care tip de gri vă place mai mult şi
de ce?
5. Etapa de O1 - Cer realizarea unei compoziţii - Lucrează individual. Proba
creaţie şi de O2 plastice: practică
formare a O3 „Compoziţie liberă”
priceperilor şi O4 (griuri neutre – griuri colorate)
deprinderilor
- Împart clasa în două grupe: grupa
griurilor neutre şi grupa griurilor Exerciţiul - Hârtia pentru Pe grupe Observarea
colorate; desen, creioane Tratare sistematică
- Prezint elevilor lucrări ajutătoare, grafice, acuarele, diferenţiat Aprecieri
care sunt realizate cu ajutorul tempera, pensule. ă verbale
griurilor neutre sau colorate; - Urmăresc exemplele Demonstraţia

4
(Anexa 4) primite. Explicaţia Frontal
- Grupa griurilor neutre primeşte
exemple în care s-au folosit
amestecurile nonculorilor alb şi
negru, iar grupa griurilor colorate
primeşte exemple în care s-au folosit
culorile complementare şi
amestecurile acestora;
- Fiecare grupă îşi observă cu atenţie
exemplele, urmând ca apoi, un
membru al fiecărei grupe să
comenteze cele două lucrări
prezentate, răspunzând la întrebările:
- Care lucrare vi se pare mai
expresivă?
- De ce credeţi că artistul a ales acel
tip de gri şi nu altul?
- Care este sentimentul pe care vi-l
inspiră lucrarea/ lucrările date
exemplu?
- Fiecare elev are în faţă hârtia albă
de desen, pe care încep să-şi Conversaţia
schiţeze, în creion grafic, lucrarea pe Frontal
care o au în minte;
- După realizarea schiţei, trec la
pictură, fiecare respectându-şi - Răspund corect la Gândirea critică
categoria de griuri pe care trebuie să întrebări.
le folosească;
- Încurajez originalitatea şi fac
aprecieri individuale şi de grup;
- Griurile deschise dau impresia de
depărtare, iar griurile închise dau
impresia de apropiere în spaţiul de Aprecieri

5
lucru; Exerciţiul verbale
6. Analiza şi O5 - După finalizarea lucrărilor, expun - Analizează, Turul galeriei Lucrările copiilor Frontal Aprecieri
evaluarea pe tablă toate compoziţiile plastice, apreciază, evaluează şi Tabla Individual verbale
respectând cele două grupe; se autoevaluează.
- Prima grupă analizează şi apreciază
lucrările celei de-a doua grupă, iar
grupa a doua, analizează şi apreciază Gândirea critică
lucrările primei grupe;
7. Concluzii şi - Fac aprecieri generale (pozitive) - Ascultă aprecierile Conversaţia Frontal Aprecieri
aprecieri privind desfăşurarea activităţii şi făcute. verbale
realizarea compoziţiilor plastice.

6
Anexa 1

REBUS

1. Iniţialele celor şapte culori ale curcubeului.


2. Culori aflate în poziţii diametral opuse pe cercul cromatic.
3. Aşa se numesc albul şi negrul.
4. Griuri obţinute din amestecul nonculorilor, în cantităţi inegale.
5. Griuri obţinute prin amestecul a două câte două culori complementare, în cantităţi diferite.
6. Combinaţii de două sau de mai multe culori/nonculori.

Rezolvând corect rebusul, pe verticala A-B veţi descoperi pluralul cuvântului "gri".

(Rezolvarea rebusului)

7
Anexa 2

Balada unui greier mic Tare-s mic şi necăjit!

de George Topârceanu
Doar pe coastă, la urcuş,
Din căsuţa lui de humă
A ieşit un greieruş,
Negru, mic, muiat în tuş
Şi pe-aripi pudrat cu brumă:

- Cri-cri-cri,
Toamnă gri,
Nu credeam c-o să mai vii
Înainte de Crăciun, Anexa 3
Că puteam şi eu s-adun
O grăunţă cât de mică, Gri
Ca să nu cer împrumut de George Bacovia
La vecina mea furnică, Plâns de cobe pe la geamuri se opri,
Fi'ndcă nu-mi dă niciodată, Şi pe lume plumb de iarnă s-a lăsat;
Şi-apoi umple lumea toată I-auzi corbii! ...
Că m-am dus şi i-am cerut... Mi-am zis singur... şi-am oftat;
Iar în zarea grea de plumb
Dar de-acuş, Ninge gri.
Zise el cu glas sfârşit
Ridicând un picioruş, Ca şi zarea, gândul meu se înnegri...
Dar de-acuş s-a isprăvit... Şi de lume tot mai singur, mai barbar, -
Cri-cri-cri, Trist, cu-o pană matur vatra, solitar...
Toamnă gri, Iar în zarea grea de plumb
Ninge gri.

8
Anexa 4
Imagini ajutătoare pentru cele două grupe

Grupa griurilor neutre Grupa griurilor colorate

Pablo Picasso – “Guernica” Ştefan Luchian – “Garoafe şi maci”

Piet Mondrian – “Copacul gri” Paul Cezanne – “Les grandes baigneuses”

S-ar putea să vă placă și