Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Şcoala :
Data:
Clasa: a-VI-a
Nivelul:bun(intonativ si intelectual)
Profesor: Nastasache Ana -Maria
Unitatea de învăţare : Melodia
Detaliere de conţinut: Genuri ale muzicii culte – Suita şi Rapsodia
Tipul lecţiei: mixta
Disciplina de învăţământ : Educaţie Muzicala
Aria curriculara: arte
Durata orei : 50min.
Premise:elevii trebuie sa aiba deprinderi de intonare a repertoriului de cantece ,de executie instrumentala simpla ,de
audiere si identificare a unor genuri muzicale diferite.

Obiective de referinta:2.1 ,2.3,2.4


Obiective operationale :
O.1.sa defineasca genurile de suita si rapsodie (vezi nota 1)
P.1.proba orala individuala pentru atingerea O.1
O.2 sa recunoasca intr-o auditie asemanarile si deosebirile dintre suita si rapsodie .
P.2.proba orala pentru atingerea O.2
O.3sa redea figurativ prin desen sau text propriu ,specificul stilului din care face parte auditia (la alegere):

Suita Nr 1 pt violoncel în Sol major de Johann Sebastian Bach


Fragment din . Visul unei nopţi de vară de Felix Mendelssohn Bartholdy, .: Şeherezada a lui Nikolai Rimiski Korsakov,
Rapsodia română nr. I, Rapsodia română nr2 - G.Enescu

1
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrarea prin cântec, munca independentă.
Forma de organizare: activitate frontală, pe grupe şi individuală
Activităţi de învăţare:
-Audiţii muzicale;
-Vizualizarea unor fragmente din lucrări cu destinaţie scenică;
-Exprimarea preferinţelor;
Utilizarea unui vocabular îmbogăţit cu termeni muzicali noi

Resurse: (la alegere)


- Manualul de clasa a VI-a – Editura Sigma, Să Înţelegem şi să identificăm genurile muzicale de Gerard Denizeau Larousse -
Editura Meridiane,
- Videoproiector, laptop, stick, S.D.

MATRICE DE EVALUARE

OBIECTIVE DE REFERINTA OBIECTIVE INSTRUMENTE DE EVALUARE


OPERATIONALE Proba orala Proba practica
O.R 2.1 O.O.2 x

O.R.2.3 O.O.1 x
O.O.2
x
O.R.2.4 O.O.3 x

2
DESCRIPTORI DE PERFORMANTA

Obiective de referinta :
2.1sa asculte cu interes lucrari muzicale din diferite genuri ,sesizand expresivitatea elementelor de limbaj muzical.
2.3.sa recunoasca lucrarile muzicale ,identificand genul de muzica si autorul.
2.4 sa-si exprime preferintele muzicale argumentandu-le.

NOTA 5-6 NOTA 7-8 NOTA 9-10

- Sa asculte cu atentie lucrarile propuse - sa recunoasca cu un minim ajutor din - sa identifice ,fara ajutor din partea
pentru auditie. partea profesorului ,genurile lucrarilor profesorului genul de muzica si sa faca
audiate . comentarii libere si pertinente asupra
expresivitatii elementelor de limbaj
muzical.

- sa recunoasca cu ajutor sustinut din - sa raspunda la intrebarile formulate -sa descopere cu usurinta intr-o auditie
partea profesorului ,o asemanare si o privind asemanarile si deosebirile dintre asemanarile si deosebirile dintre suita
deosebire intre suita si rapsodie. suita si rapsodie . si rapsodie .

- sa redea prin incercari - sa redea figurativ prin desen sau text -sa redea figurativ ,prin desen sau text
repetate,figurativ ,specificul stilului de propriu ,cu un minim ajutor al literar ,fara ajutorul profesorului
suita sau rapsodie (cu ajutorul sustinut profesorului ,specificul stilului din care specificul stilului din care face parte
al profesorului ) face parte auditia. auditia.

3
Nota 1:Verbul „sa defineasca „ justifica demersul deductiv al lectiei de predare cu subiectul „Suita si rapsodia „ce se
preteaza in economia de timp alocat (1 ora ) si tine cont de ciclul curricular „Dezvoltare „elemente ce avantajeaza cu
inceperea lectiei de la definitii spre redescoperire didactica si exemplificari.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea elevului


LECŢIEI
1.Moment Organizarea clasei pentru buna desfăşurare a lecţiei şi Preiau sarcinile propuse
organizatoric pregătirea psihică pentru o lecţie de muzică
de profesor

2.Verificarea temei şi a Răspund la întrebări


cunoştinţelor teoretice Va pune întrebări legate de lecţia precedentă

4
4. Anunţarea temei şi
prezentarea materialului Anunţă titlul lecţiei: Suita şi Rapsodia
- Notează în caiet titlul
ales
- Suita poate fi definită ca o succesiune de mişcări de dans. lecţiei
Termenul necesită o precizare: dansul muzical nu trebuie
neapărat să fie tradus coregrafic. În majoritatea cazurilor, titlul
de dans ţine de formulele ritmice tipice folosite.
Dansurile suitei, uneori introduse printr-un preludiu, se disting
5. Desfăşurarea lecţiei prin ritm, tempo şi caracter dar adoptă aceeaşi tonalitate.
Cele mai frecvente dansuri introduse în suite sunt: allemanda,
- elevii sunt atenţi şi
bourree, courante, forlane, gavota, giga, pavana,
notează în caiete
passepied….
Principiul fondator al suitei este alternanţa lent/vioi.
- Suita poate fi: suită instrumentală, atunci când este
interpretată de un singur instrument; şi suită orchestrală,
atunci când este interpretată de o orchestră.
- în evoluţia istorică, s-au conturat două tipuri de suite:

- Suita preclasică: s-a dezvoltat la începutul sec. al XVIII-lea,


în special în creaţia lui Johann Sebastian Bach. Acest tip de
- Elevii vor audia cu
suită de dansuri este alcătuită din 4 dansuri obligatorii:
atenţie fragmente din suita
alemandă, curantă, sarabandă, gigă. (se vor audia fragmente
nr 1 pt violoncel a lui Bach
din suita nr 1 pt violoncel a lui Bach)
Pe lângă acestea se pot adăuga alte dansuri ca: menuet,
- sunt atenţi şi notează în
gavotă,
caiete
- Suita modernă a apărut în sec. XIX şi este diversificată:

5
a) suita unei lucrări scenice (muzică de teatru, balet, film) - Elevii urmăresc cu
ex. Visul unei nopţi de vară a lui Felix Mendelssohn atenţie fragmentul din .
Bartholdy după poemul lui Shakespeare (se va vizualiza un Visul unei nopţi de vară de
fragment din . Visul unei nopţi de vară de Felix Mendelssohn Felix Mendelssohn
Bartholdy) Bartholdy) şi notează în
caiete ce li se pare
b) suita simfonică (instrumentală), ce are la bază o povestire interesant
sau o descriere. Ex.: Şeherezada a lui Nikolai Rimski
Korsakov, Săteasca şi Impresii din copilărie ale lui
George Enescu; Prin Munţii Apuseni a lui Marţian Negrea.
(se va urmări un fragment din Seherezada de Nikolai Rimski –
Korsakov) - copii vor urmări cu
c) Suita de dansuri (folclorică). Ex.: Trei jocuri din Ardeal a lui atenţie
Achim Stoia.

Rapsodia
Termenul de Rapsodie, vine de la vechii greci, desemnând o
creaţie populară care se cântă sau se recită de către rapsozi.
Succesul rapsodiei este legat de amplificarea naţionalismului
în secolul XIX, acesta fiind un gen muzical care se inspiră - sunt atenţi şi notează în
foarte mult din fondul popular, fie prin fragmente preluate caiete
direct din folclor, fie prin spirit de imitaţie.
Ca gen muzical, rapsodia, este legată de numele
compozitorului maghiar Franz Liszt, autorul primelor
rapsodii instrumentale şi orchestrale. El a compus 19
rapsodii.
Printre acestea se găseşte şi Rapsodia Română, în care a
folosit melodii populare româneşti precum Barbul Lăutarul,
unul dintre marii rapsozi ai timpului. Cel mai mare compozitor

6
român care a compus rapsodii a fost George Enescu,
rapsodii ,care au luat fiinta din admiraţia compozitorului pt.
muzica populară românească.
Rapsodiile române ale lui George Enescu sunt rapsodii pentru - vor audia cu atenţie.
orchestră. (se va audia un fragment din Rapsodia română nr1
a lui G. Enescu)

6. Consolidarea -Audiţii (la alegere): Suita Nr 1 pt violoncel în Sol major de


conţinutului propus Johann Sebastian Bach
- elevi ascultă mai întâi iar
Fragment din . Visul unei nopţi de vară de Felix Mendelssohn
Bartholdy, .: Şeherezada a lui Nikolai Rimski Korsakov apoi cântă cu profesorul
Rapsodia română nr. I, - G.Enescu
7. Evaluarea
-se evidentiaza elevii care au participat afectiv la lectie ,se
noteaza 2-3 elevi.

8. Asigurarea feed-
back-ului

7
8

S-ar putea să vă placă și