Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: ŞCOALA:
CLASA: a VII-a B OBIECT DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Educaţie muzicală
PROPUNĂTOR :

SUBIECTUL LECŢIEI: Baletul


OBIECTIVUL FUNDAMENTAL : transmiterea şi asimilarea de cunoştinţe despre muzica de balet;
TIPUL LECŢIEI: combinată 

COMPETENŢE GENERALE: 1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări muzicale
2. Operarea cu elemente de scris-citit muzical
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conţinutului lor afectiv, atitudinal şi ideatic
OBIECTIVE OPERAŢIONALE/COMPETENŢE SPECIFICE :
 să sesizeze câteva caracteristici ale baletului, comparându-l cu alte genuri cunoscute;
 să cunoască compozitorii reprezentativi ai secolului XIX – XX şi muzica de balet a acestora;
 să recunoască fragmente din balete celebre;

METODE DIDACTICE : conversaţia, observaţia, explicaţia, povestirea, problematizarea, învăţarea prin descoperire ;

RESURSE : instrumente muzicale (chitara), cântecul, material auditiv, aparatură audio-video, manualul, imagini, partituri,
videoproiector;
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr .crt Evenimentele/ Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse Evaluare


Etapele
1. Captarea atenţiei - pregătirea pentru ora de - analizează exerciţiul ; - exerciţiul propus; - feed-back;
muzică (poziţia corectă a corpului, - observă;
omogenizare vocală); - urmăreşte indicaţiile
- exerciţii de respiraţie, emisie, profesorului;
dicţie; - realizează conştient
- conduce elevii în cadrul unui exerciţiul propus de
exerciţiu de omogenizare vocală: profesor;

- propune intonarea unui


cântec

- acomaniază la chitară

- intonează în colectiv și - Bowing in the


individual cântecele wind – Bob Dylan
2. Reactualizarea - coordonează activitatea de - fragmente din - probă
cunoştinţelor rememorare practică a elementelor arii, cor: Marş practică ;
învăţate; nupţial - opera
- propune intonarea unor teme Lohengrin –
celebre din operă, fragmente de arii - intonează în colectiv şi Richard Wagner
- acompaniază la chitară individual acompaniaţi Cavatina din opera
fragmentele propuse la chitară Nunta lui Figaro –
W. A Mozart - observare
sistematică;

- Solicită elevii să recunoască în - este atent la audiţie - audiţia:


audiţii fragmente din opere; notând ce i s-a cerut ; Corul vânătorilor
- stabileşte genul şi din opera
recunoaşte ariile, corul Freischutz - Carl
şi celelalte elemente ale Maria von Weber
operei;
3. Predare- învăţare - defineşte genul, vorbeşte despre - ascultă cu atenţie ; - feed-
muzica de balet a sec. XIX-XX, - notează ; - planşă back
caracteristici, exemple;
- compozitori : P. I. Ceaikovski,
Igor Stravinski, Serghei Prokofiev,
Mihail Jora
- propune o paralelă între operă şi
balet;
- enumeră elementele componente - compară cu celelalte
ale baletului, cerând compararea cu genuri : operă;
celelalte genuri dramatice ;
- povesteşte pe scurt subiectul - cunoaşte şi recunoaşte
baletelor propuse spre vizionare; subiectul unor balete;
4. Fixarea - propune o fişă de lucru unde - observă; - Vizionare: - probă
cunoştinţelor elevii să diferenţieze după vizionare 1. Dansul Zânei orală;
dansurile solistice ,ansamblu, “pas Fondantelor - - observare
de deux” , “pas de trois“ Spărgătorul de sistematică;
- propune vizionarea unor nuci – Ceaikovski
fragmente din baletele; 2. “Pas de deux”
Vizionare: 1. Dansul Zânei din baletul Giselle
Fondantelor - Spărgătorul de nuci – – Adolphe Adam
Ceaikovski 3. Dance of the
2. “Pas de deux” din baletul Giselle Knights - Romeo
– Adolphe Adam şi Julieta- Serghei
3. Dansul cavalerilor - Romeo şi Prokofiev
Julieta- Serghei Prokofiev - îşi spun părerile proprii
- cere elevilor păreri proprii despre despre muzica audiată;
fragmentele audiate; - dialoghează cu
- cere elevilor să spună prin ce se profesorul ;
deosebesc fragmentele audiate ca
stil de compoziţie ;

5. Transferul de - profesorul propune rezolvarea - elevul rezolvă rebusul; - fişă de lucru; - probă
cunoştinţe unui rebus legat de tema lecţiei; scrisă;
- apreciază răspunsurile elevilor - aprecierea
activității
Planul tablei

Baletul

Baletul este un spectacol muzical cu dans şi pantomimă, care are la bază un libret.

Sec. XIX - Piotr Ilici Ceaikovski - Lacul lebedelor


- Frumoasa din pădurea adormită
- Spărgătorul de nuci
Sec. XX - Igor Stravinski - Petruşka
- Ritualul primăverii
- Serghei Prokofiev – Romeo şi Julieta
- Cenuşăreasa
- Mihail Jora – La piaţă
- Paul Constantinescu – Nuntă în Carpaţi

AUDIŢIE: - Corul vânătorilor - opera Freischutz - Carl Maria von Weber

VIZIONARE: - Dansul Zânei Fondantelor - Spărgătorul de nuci – Ceaikovski


- “Pas de deux” din baletul Giselle – Adolphe Adam
- Dansul cavalerilor- Romeo şi Julieta- Serghei Prokofiev
PLANŞE

Părţile componente ale unei opere Părţile componente ale unui balet

Arii, dialoguri, duete, coruri, Dansuri solistice, „pas de deux“, „pas de trois“,
balet, interludii instrumentale pas de patru, ansambluri de balet, interludii instrumentale
Fişă de lucru
1. Cine a compus baletul Petruşka ?
2. Solişti vocali, corul, orchestra apar în spectacolul de…
3. Lacul…
4. Ce spectacol muzical este bazat pe dans şi pantomimă?
5. Cine a compus baletul Spărgătorul de nuci?
6. Cum se numeşte partea introductivă a oricărui spectacol de operă sau
balet?

T
A
B
L

O
U

Fişă de lucru
1. Cine a compus baletul Petruşka ?
2. Solişti vocali, corul, orchestra apar în spectacolul de…
3. Lacul…
4. Ce spectacol muzical este bazat pe dans şi pantomimă?
5. Cine a compus baletul Spărgătorul de nuci?
6. Cum se numeşte partea introductivă a oricărui spectacol de operă sau
balet?

T
A
B
L

O
U
Fişă de lucru - cls. a VII –a B
Numele şi prenumele
……………………….

Descoperiţi după vizionare tipul de


dans:

Vizionare 1.
ansamblu de balet
interludiu instrumental
dans solistic

2. ♪ “pas de trios”
♪ “pas de deux”
♪ dans solistic

3. ○ “pas de quatre”
○ ansamblu de balet
○ duet

2. ♪ “pas de trios”
♪ “pas de deux”
♪ dans solistic
Fişă de lucru - cls. a VII –a B
Numele şi prenumele 3. ○ “pas de quatre”
………………………. ○ ansamblu de balet
○ duet
Descoperiţi după vizionare tipul de
dans:

Vizionare 1.
ansamblu de balet
interludiu instrumental
dans solistic

S-ar putea să vă placă și