Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

PARTEA I

„O viaţă nefolositoare e o moarte timpurie.” (Goethe)


Pornind de la citatul de mai sus, se dă următorul text argumentativ:

Părerea mea este că afirmaţia „O viaţă nefolositoare e o moarte timpurie”, aparţinând lui Goethe reflectă
o atitudine activă în faţa vieţii şi cred că este plină de adevăr.
Argumentele mele în susţinerea acestei ipoteze sunt următoarele.
În primul rând, cred că antiteza dintre viaţă şi moarte este valorificată pentru exprimarea categorică a
opţiunii de a ne trăi viaţa cu folos. O atitudine pasivă, leneşă, fără dorinţa de a construi ceva aşteptând doar ca
totul să ne fie dat, fără efort personal, ne transformă, după cum considera Goethe, în persoane inutile.
În al doilea rând, rostul omului pe pământ este de a crea. Este darul cu care Dumnezeu ne-a înzestrat şi
care ne face fiinţe speciale în Univers. De altfel, înţelepciunea populară este justă în această privinţă: un om nu
poate fi împlinit dacă nu a sădit un pom, nu a construit o casă şi nu a lăsat în urmă descendenţi.
În concluzie, o viaţă nefolositoare este inutilă şi echivalează cu o moarte timpurie.

Cerinţe:
1. Identificaţi părţile componente (introducere, cuprins, concluzie, ideea de la care se pleacă, argumentele folosite
pentru susținerea punctului de vedere) ale textului argumentativ dat.
2. Găsiți conectorii specifici fiecărei etape a argumentării.

PARTEA A II-A

Scrie un text argumentativ despre reușita în viață, pornind de la una dintre următoarele afirmații:
a) „Lucrurile mărețe se obțin încet. Dar nu obții nimic dacă stai pe loc.” – Zig Ziglar
b) „Ziua în care vei fi responsabil și nu vei mai căuta scuze, aceea este ziua startului care te va purta
spre succes.” – O. J. Simpson
c) „Pune-te la treabă din toată inima şi vei reuşi. Competiţia este atât de mica”. – Elbert Hubbard

În textul tău trebuie:


- să-ţi exprimi opinia despre reușita în viață folosind cel puțin două argumente;
- pentru fiecare argument trebuie să găsești un exemplu potrivit;
- să fii atent la împărțirea corectă a textului în paragrafe;
- să folosești corect conectorii specifici textului argumentativ.