Sunteți pe pagina 1din 3

Conducerea echipei de lucrare/liderilor de grup mic

Sănătatea şi creşterea grupurilor voastre mici va fi în mare măsură determinată de calitatea


îngrijirii şi instruirii pe care o primesc liderii de grupuri mici. Acest lucru înseamnă că
responsabilitatea primă a liderului trebuie să fie întotdeauna aceea de a se îngriji de echipa sa
într-un mod adânc şi consistent. Calitatea îngrijirii primită de echipa de lucru/liderii de
grupuri mici va determina calitatea îngrijirii pe care vor fi capabili să o ofere!

Cine ar trebui să fie implicat în echipa de lucrare?


Aceia care sunt: Disponibili, Credincioşi, Învăţabili, care Aplică

Aceia care au o pasiune şi dragoste adâncă pentru: Dumnezeu, oameni, Biblie şi biserică

Aceia care sunt capabili să ofere sau să ajute în oferirea unei îngrijiri holistice (complete) unei
persoane şi unui grup de creştini mai tineri în credinţă.

Acest lucru înseamnă că o echipă de lucru este alcătuită în primul rând din liderii de grupuri
mici şi asistenţii/ajutoarele lor.

Discutaţi ce se înţelege prin îngrijire „holistică”.

Care este rolul fundamental al echipei de lucrare?


Rolul primordial al echipei de lucru alcătuită din liderii de grupuri mici este de a oferi
îngrijire holistică pentru toate persoanele care au o legătură cu o biserică sau cu o lucrare.
Această îngrijire este oferită în cadrul grupurilor mici care sunt dedicate practicilor pe care le
observam in mod constant în viaţa lui Isus, a ucenicilor Săi şi a bisericii primare descrisă în
Evanghelii şi Faptele Apostolilor.

Aceste practici includ învăţarea, relaţionarea, închinarea, slujirea şi evanghelizarea.

Pe lângă creşterea membrilor grupului, liderii de grupuri mici vor experimenta o creştere
extraordinară în urma îngrijirii şi investirii în vieţile creştinilor şi necreştinilor. Acest lucru va
permite echipei de lucru să funcţioneze ca un vehicul pentru dezvoltarea consistentă a
multiplicării şi conducerii, pe măsură ce liderii de grupuri mici se vor reproduce în vieţile
asistenţilor lor şi în vieţile întregului lor grup.

Discutaţi.

Cum şi-a instruit Isus echipa Sa de lucrare?

Rugăciune
Predare
Modelare Voi mă priviţi. Facem împreună. Eu vă privesc.
Practicare Voi faceţi singuri. Voi echipaţi pe altcineva
Evaluare
Isus a aplicat în mod continuu acest proces în vieţile ucenicilor Săi.

Ce a predat, modelat, practicat şi evaluat Isus cu ucenicii Săi? Cum se fac acestea? Cum poţi
fi aşa? Discutaţi.

(Vezi lucrarea „Isus cu ucenicii Săi”)

Lucrurile pe care un lider ar trebui să le ştie, pe măsură ce începe


să se îngrijească şi să-i echipeze pe liderii de grupuri mici:
Bill Clem – Reaminteşte-le viziunea/strategia (echipei de lucru) la fiecare 30 de zile.
Aminteşte-i echipei că nu există lucrare mai mare decât ei investind/ reproducându-se în
vieţile persoanelor din grupul mic. Principiul lui Isus!

Liderul lucrării trebuie să insufle această convingere echipei lui, trebuie să înveţe şi să
transmită această cunoştinţă echipei sale şi trebuie să creeze o structură organizaţională
sănătoasă care oferă oportunitatea echipei sale să fie bine îngrijită, astfel încât ei, la rândul
lor, să ofere îngrijire de calitate grupurilor mici. Discutaţi termenii.

Prioritatea primă a liderului trebuie să fie întotdeauna aceea de a forma caracterul şi inima
echipei sale de lideri de grupuri mici. Dumnezeu îi caută pe aceia care sunt smeriţi, curaţi,
rugativi, plini de har, iubitori, slujitori, centraţi pe Christos şi călăuziţi de Duhul Sfânt pentru
a fi păstori ai poporului Său. Liderul trebuie să aibă aceste priorităţi în propria viaţă şi în viaţa
echipei sale.

Este important pentru lider să-ţi amintească că el conduce o echipă/familie, dar, de asemenea,
fiecare persoană din „familie” trebuie îngrijită individual şi unic. Deci, o parte a îngrijirii va fi
oferită echipei în mod colectiv, dar o mare parte ar trebui, de asemenea, dăruită individual.
Discutaţi.

Acţionând corect de la început!

Anumite priorităţi şi valori de bază trebuie impuse de lider de la început, sau foarte probabil,
lucrarea de grupuri mici nu va fi niciodată sănătoasă. Dacă liderul nu-şi face timp să predea,
sa modeleze şi să formeze obiceiuri şi valori de ucenicizare sănătoase în liderii de grupuri
mici, acestea vor fi mult mai greu de „reparat” mai târziu.

Odată ce liderul s-a rugat şi i-a selectat pe cei care vor alcătui echipa lui, e crucial pentru el să
înceapă prin a cunoaşte unde persoanele din grupul său sunt şi unde doreşte ca ei să fie peste 6
luni sau 1 an. (Foloseşte „Foaia de evaluare a membrilor grupului mic”)

Este important ca mai apoi liderul să ajute pe fiecare să creeze un plan de creştere personală şi
să fixeze câteva obiective de atins în anul care urmează.(Foloseşte „Planul de creştere
personală”.) Unul din principalele moduri în care liderul va avea grijă de echipa sa este prin a
le cere socoteală referitor la obiectivele lor de creştere şi prin încurajarea lor în ce priveşte
aceste obiective.
În acest moment liderul va ajuta ca fiecare membru al echipei sale să se gândească cum poate
face el însuşi aceeaşi evaluare şi stabilire a obiectivelor cu grupul său mic. Odată ce a făcut
aceasta, liderii de grupuri mici vor fi pregătiţi să planifice felul în care fiecare dintre grupurile
lor ar trebui să funcţioneze şi cum poate sa fie îngrijit cel mai bine fiecare membru.(Foloseşte
„Planificarea lunară a grupului mic”)

Mai ales când echipa este la început, liderul ar trebui să-şi amintească: să asculte cu atenţie, să
comunice bine cu echipa, să fie flexibil, să-i iubească, încurajeze, slujească, să se roage pentru
ei şi să persevereze în dificultăţile care cu siguranţă vor veni!

Odată ce baza pentru echipă a fost constituită, îngrijirea obişnuită a liderilor de grup mic
poate începe în următorul mod.
Discutaţi.