Sunteți pe pagina 1din 5

Data:

Obiectul: Geografia
Clasa: V
Subiectul: PRECIPITAŢIILE ATMOSFERICE.
Tipul lecţiei: mixtă
Timp rezervat: 45 minute
Profesor:Cojocaru P.
Obiective operaţionale
O1 – să explice esenţa noţiunilor: ceaţa, promoroaca, bruma, mase de aer, precipitaţii atmosferice.
O2 – să explice formarea diferitor tipuri de precipitaţii
O3 – să recunoacă repartiţia precipitaţiilor atmosferice
O4 – să deducă importanţa precipitațiilor atmosferice.
Tehnologii şi strategii didactice:
a) Metode, tehnici: asaltul de idei, conversaţia euristică, studierea fragementului de text, exerciţii de
studiere a hărţii precipitaţiilor, Otganizatorul grafic, Tehnica „Chici ce e...”, analiza figurii
b) Mijloace instrucţionale: fişe de lucru, harta fizică a emisferelor, harta repartiţiei precipitaţiilor
atmosferice, imagini cu diverse tipuri de precipitaţii
c) Forme organizaţionale: frontal, în perechi
Suport bibliografic:
Ştiinţe. Curriculum pentru învăţămîntul gimnazial. Clasa a V-a . chişinău 2011.
Manual pentru clasa a V-a Chişinău 2015, Editura Lumina. Ghidul profesorului, Chişinău 2010
Internetul: www. didactica.ro
Demersul lecției

Etapele Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii


lecţiei Timp didactice
Evocarea Comentați mottoul:,,Învățătura Comentează mottoul. Asalt de idei
necesită o muncă de fiecare moment;
munciți câte puțin în fiecare zi”
Grigore Moisi

Verificarea Ce este presiunea atmosferică, în ce Răspund la întrebări


temei de se măsoară și cu ce aparat? Pixuri în
acasă Cât este presiunea atmosferică pahar
normală? Când presiunea atmosferică
este ridicată și când este scăzută?
Ce este vântul?
Cum se clasifică vânturile?

Realizarea Ghiciți despre ce este vorba – Elevii răspund la Jocul didactic


sensului propune elevilor câteva ghicitori de ghicitori
unde elevii desprind subiectul
O1 lecției(Anexa 1) Notează tema în caiete.
Anunță subiectul și obiectivele Răspund la întrebare. Explicația
lecției.
O2 Numiți tipurile de precipitații Notează în caiete Activitate în
caracteristice fiecărui anotimp. Elevii primesc sarcinile grup.
Explică noțiunea de precipitații unde formulează Lucrul cu
atmosferice,cu ce aparat se măsoară și răspunsuri notînd în fişele
în ce se măsoară. caiete noţiunile
Solicită elevilor să se grupeze în 7 principale.
perechi unde vor îndeplini
următoarele sarcini lucrând cu
manualul
I- Studiaţi textul pag. 60 și explicaţi
O3 ce este ploaia.
II- Studiaţi textul pag.60 şi explicaţi Lucrul cu
ce este zăpada. manualul și
III- Studiaţi textul pag. 61 şi Analizează harta și harta
explicaţi ce este roua. răspund la întrebări
O4 IV- Studiaţi textul pag 61şi explicaţi
ce este bruma.
V- Studiaţi textul paginii 61-62 şi
explicaţi ce este chiciura.
VI- Studiați textul pag. 61 și explicați Elevii efectuează
ce este lapovița schema în caiete și o
VII- Studiați textul pag. 61 și completează.
explicați ce este grindina.
Fiecare pereche va relata răspunsul.
Analizați harta din fig.66, pag.62
despre repartiția precipitațiilor
atmosferice și răspundeți la întrebări:
Cum sunt repartizate precipitațiile pe
glob?
Unde cad cele mai multe precipitații
și de ce?
Unde cad cele mai puține precipitații
și de ce?
Deduceți importanța precipitațiilor
atmosferice pentru natură și om
completând schema
Reflecţia Propune la calculator deverse imagini Studiază imaginile și Descoperirea
unde elevii trebuie să descopere tipul descoperă tipurile de Rezolvarea
de precipitații. pecipitații. rebusului
Propune spre rezolvare rebusul ,,
Precipitațiile atmosferice”
Extensia 1 Rezolvarea ex.6, pag. 63 Notează tema pentru
Pe acasă: tema 15,ex.8 pag.63 acasă în agende.

Anexa 1 Ghicitori
De la mare pân-la munte,picură stele mărunte(ninsoarea)
Între nori și între pământ, sfori de apă cad pe rând(ploaia)
Dis de dimineață-n zori
Varsă lacrimi peste flori
Soarele s-a ridicat
Și pe loc el le-a uscat(roua)
Strugure nu-s,nici piatră nu-s
Însă cad din nori de sus
Florile eu nimicesc
La căldură mă topesc(grindina)
Anexa 2 Rebusul,,Precipitațiile ”
P
R
E
C
I
P
I
T
A
Ț
I
I

1.Picături de apă ce cad de la înălțimi mari în anotimpul cald


2.Se formează vara în timpul nopților senine,spre dimineață
3.Strat de gheață de pe obiectele reci din natură
4.Se formează iarna în zilele senine cu ceață și se așează pe toate obiectele de afară
5.Se formează vara , la înălțimi mari unde temperatura coboară sun zero grade și cade sub formă de
gheață
6.Aparat cu care se măsoară cantitatea de precipitații
7.Amestec de picături de ploie cu gheață
8.Învelișul de aer al pământului
9.Cristale dezăpadă fină care se formeazănoaprea în perioada de toamnă și primăvara
10.Particule de apă din aer ce împiedică vizibilitatea
11.Masă de vapori sau picături de apă,cristale de ghaeță aflate în straturile superioare ale troposferei
12.Cantitatea de precipitații se măsoară în ....

Fişe de lucru.

Fişa 1 Fişa 2.
Studiaţi fragmentul de tex al paginii 60 şi Studiaţi fragmentul de tex al paginii 60-
explicaţi: 61 şi explicaţi
 Ce stare de agragarea are ploaia  Ce stare de agregare are zăpada
 Cum se formează ploaia  Explicaţi cum se formează zăpada
 În ce anotimp cad ploile  În ce regiuni precipitaţiile cad
 Care ploi sînt numite averse numai sub formă de zăpadă
 Ce reprezintă burniţele  Unde se află zăpezile veşnice
Scrieţi răspunsurile în caiete.  Ce importanţă are zăpada
Fişa 3 Fişa 4
Studiaţi fragmentul de tex al paginii 61 şi Studiaţi fragmentul de tex al paginii 61
explicaţi şi explicaţi:
 Ce este lapoviţa  Cum se formează grindina
 Cînd se formează  În ce anotimp se formează
grindina
 Ce daune poate aduce grindina

Fişa 5
Studiaţi fragmentul de tex al paginii 61 şi explicaţi
 Cum se formează chiciura, în ce anotimp

Anexa 3

Circuitul apei în
natură

Industrie Alimentarea
rîurilor, lacurilor,
mărilor, oceanelor

Folosirea la Importanţa
fabrici şi uzine precipitaţiilor
în atmosferă Pentru plante şi
animale

Producerea energiei
eelectrice Apă potabilă

Itigaţie
INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL
BULBOCI

PROIECT
DIDACTIC

PROFESOR :COJOCARU P. PROFESOARĂ DE GEOGRAFIE