Sunteți pe pagina 1din 29

MARKETING TURISTIC

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI

MARKETING

GRUPA 302

BĂILE FELIX

Prof. coordonator: Studenţi :


Emanuela Maria Avram
Greceanu Mirela

Goghez Bianca

Lupu Raluca

Jecu Andreea

2013

1
MARKETING TURISTIC

CUPRINS:

Capitolul 1 - IDENTIFICAREA DESTINAŢIEI TURISTICE

1.1. Aşezare geografică,accesibilitate


1.2. Resurse turistice naturale
1.3. Resurse turistice antropice

Capitolul 2 - ANALIZA PIEŢEI TURISTICE

2.1. Baza tehnico-materiala generală


2.2. Cadru socio-economic
2.3. Baza tehnico-materiala a turismului
2.4. Cererea turistică

Capitolul 3 –ANALIZA SWOT

Capitolul 4-DECLARAREA VIZIUNII,ŢINTEI,MISIUNII,VALORILOR


DE MARKETING

Capitolul 5 – STABILIREA OBIECTIVELOR DE MARKETING

5.1. Analiza SMART


5.2. Obiective tactice
5.3. Obiective strategice

Capitolul 6 – SEGMENTARE ŞI POZIŢIONARE

Capitolul 7 – MIXUL DE MARKETING

Capitolul 8 – BUGETUL DE MARKETING

Capitolul 9 – IMPLEMENTARE,CONTROL,EVALUARE

2
MARKETING TURISTIC

Capitolul 1 - IDENTIFICAREA DESTINAŢIEI TURISTICE

1.1 Aşezare geografică

Băile Felix este o localitate şi staţiune balneo-climatica în judeţul Bihor, la o distanţă de circa 9
km de Oradea şi la 22 de km de punctul de trecere a frontierei Borş, aşezate în câmpia Crisurilor
la o altitudine de 150 de metri şi situate în partea de nord-vest a României. Localitatea este
administrată ca parte din comună Sânmartin. Este cea mai mare staţiune balneară cu regim
permanent din România, situându-se pe locul doi, după litoralul Marii Negre, în privinţa
numărului locurilor de cazare din România.

Staţiunea are un climat continental moderat de şes, cu ierni blânde şi veri temeperate cu influenţa
mediteraneană, ideală pentru turismul balnear.

Distanţele staţiunii faţă de principalele oraşe sunt:

 Bucuresti-Oradea: 9 km spre sud

 Bucureşti – Băile Felix : E81 cu 567 KM şi pot fi parcurşi cu autoturismul în 7h şi 31min;


:DN1/E60 cu 631 KM şi pot fi parcurşi în 8h şi 33 min;

 Com. Sinmartin-Baile Felix:DN76,DJ768 sau DC67 cu 27.8 km ce pot fi parcurşi în 28


min.

Locaţie pe harta României:

limite georgrafice : N-48.5°

S-43.4° N

V-20.0° E

E-30.0° E

3
MARKETING TURISTIC

Accesibilitate :

Datorită poziţiei geografice, la oraşul de pe Crisul Repede se poate ajunge relativ uşor din orice
parte a ţării. Cel mai sigur mijloc de transport este trenul. Cel mai comod este automobilul
propriu. În cazul în care vă hotărâţi să veniţi cu trenul la Oradea, aici puteţi accesa informaţii

legate de mersul trenurilor de călători, tarife şi alte lucruri ce pot fi utile pentru programarea
călătoriei. În cazul în care doriţi să călătoriţi cu autoturismul spre Oradea, în funcţie de
localitatea de domiciliu puteţi alege unul din traseele de mai sus.

Având în vedere faptul că timpul este un factor foarte important în zilele noastre, exista
posibilitatea de a scurta timpul în care aputeti ajunge la Băile Felix din locaţia de domiciliu. Azi
deja costul unui bilet de avion poate fi comparabil cu preţul unui bilet de tren, dar timpul este
exponenţial mai scurt cu avionul. Cel mai apropiat aeroport de staţiunea Băile Felix este
Aeroportul Internaţional Oradea. Turistul odată ajuns la Oradea, va trebui să aleagă o modalitate
de a ajunge la Băile Felix. Din fericire, fata de anii anteriori, acum este mult mai simplu să
ajungeţi în cunoscuta staţiune balneoclimaterică - Băile felix. Aşadar aveţi posibilitatea să
ajungeţi la destinaţie cu trenul , mijloace de transport în comun sau taxiul.

1.1 Resurse turistice naturale

 Lacurile cu nuferi şi lotuși populate cu broaște țestoase şi pești exotici.

 Rezervația Naturală "Pârâul Peța" din Băile 1 Mai, adăposteşte 3 specii naturale
protejate: Nymphaea Lotus Thermalis ’ (varietate unică în Europa, relicvă a erei
terțiare), peștele „Roșioara lui Racoviţa” (specie endemică, denumită după
naturalistul român Emil Racoviţa) și melcul Melanopsis Parreyssi (supraviețuitor al
erei glaciare).

 Fenomenul carstic de pe Dealul Șomleului, Avenul de la Betfia sau Avenul “Hudra


Bradii” (impropriu numit de localnici “Craterul de la Betfia”). Acesta are o adâncime
de 86 de metri, puțul său având o cădere aproape verticală de 54 metri)

4
MARKETING TURISTIC

1.2 Resurse turistice antropice

 Ştrandul cu apă termală Apollo (1900)

 Ștrandul cu valuri din Băile 1 Mai (cel mai vechi din România- aprox. 107 ani)

Localizare pe hartă: Oradea şi Băile Felix; Bucuresti-Oradea

5
MARKETING TURISTIC

Capitolul 2 - ANALIZA PIEŢEI TURISTICE

2.1. Baza tehnico-materială generală (alimentare cu apă, energie, canalizare, sistem de


încălzire, telecomunicaţii)

Băile Felix este cea mai mare staţiune cu funcţionare permanentă din România. Se află doar la 8
km de Oradea. Temperatura apelor termale este între 20-49 grade Celsius. Datorită conţinutului
ridicat de săruri minerale, medicii internişti recomandă pacienţilor tratamentele sau curele cu ape
din băi. Prin reţeaua de hoteluri, Băile Felix oferă 7000 de locuri de cazare, precum şi bazine de
înot, ştranduri în aer liber sau acoperite şi aer curat. Datorită climei blânde, în lacurile staţiunii
trăiesc nuferi subtropicali. Izvoarele cu apă geo-termală cu temperaturi de 43–49°C au proprietăţi
curative certificate, fiind oligometalice, bicarbonatate, calcice şi sodice, iar nămolurile au
proprietăţi sapropelice.
În prezent în zona comunei Sânmartin este alimentat cu energie electrică din staţia de
transformare 110/20 KV Oradea-Sud prin mai multe linii electrice aeriene (LEA) şi anume:
LEA 20 KV Oradea-Beius, alimentează localităţile Cordau, Betfia şi Complexul Sanatorial 1500
locuri U.G.S.R. Băile Felix. Amplasamentul comunei Sânmartin este traversat de o linie electrică

6
MARKETING TURISTIC

aeriană de 110 KV Oradea-Vascau. În prezent distribuţia în 20 KV este aeriană, cabluri


subterane de 20 KV fiind numai în staţiunea Băile Felix.
Din punct de vedere hidro-geologic, în zona comunei Sânmartin, se cunoaşte prezenţa unui strat
acvifer freatic, dezvoltat în formaţiunile cuaternare, şi un orizont acvifer de adâncime, cantonat
de calcarele cretacice, foarte bine dezvoltat în acest sector. Apele freatice - Alimentarea stratului
freatic se face din precipitaţiile atmosferice, fapt pus în evidenţă de variaţiile sezoniere din
puţurile săteşti. Aceste ape freatice sunt cantanate în depozitele de terasă bine dezvoltate, sub
formă a patru nivele, pe malul stâng al Crisului Repede, în aluviuni ce însoţesc cursurile de apă
în zonă şi în special răul Cris ,precum şi în depozitele deluviale.

2.2. Cadrul socio-economic (populaţie, economie)

Populaţie:
Comună Sânmartin are în componenţa sa 6 sate: Sânmartin, Cihei, Haieu, Rontau, Betfia, Cordau
şi două staţiuni balneare Băile Felix şi Băile 1 Mai. Atât în satul Sânmartin care este centru de
comună, cât şi în satele apartinatinatoare funcţionează şcoli cu clase de învăţământ primar şi
gimnazial, biserici ortodoxe şi biserici a cultelor penticostale şi baptiste De asemenea o amploare
deosebită a luat-o turismul, comerţul, ateliere pentru prelucrarea materialului lemnos, a pielii şi
încălţămintei, mai multe secţii de prestării servicii, depozite de materiale de construcţii, secţia de
drumuri, Centrofarm. În Băile Felix există 242 de familii şi 667 de locuitori.
De asemenea funcţionează un dispensar uman cu un număr de 3 medici generalişti, o policlinică,
Spitalul de recuperare atât pentru locuitarii din comună cât şi pentru cei din ţară. Funcţionează un
post de poliţie, poştă, piaţa agroalimentară şi bazar, un număr mare de baruri şi restaurante, o
casă impunătoare de cultură, un număr de 12 hoteluri, unde au cele mai bune condiţii de
tratament şi recuperare atât locuitorii din comună cât şi cetăţenii veniţi din ţară şi străinătate
pentru afecţiunile benefice a apei termale existente aici.
Economie:
Din punct de vedere economic, raportată la bugetul local, comună Sânmartin, se situează în
judeţul Bihor pe locul al ÎI - lea. În ultimii ani, evoluţia economică a comunei se caracterizează
prin prisma tranziţiei de la proprietatea de stat la economia de piaţă. Treptat, micii întreprinzători
şi-au făcut simţită prezenţa în domeniul prestărilor de servicii, dând un impuls favorabil
bugetului local. Ca urmare, apar noi oferte în turismul balnear şi pentru agrement, de această dată
pe domenii private. În paralel, o parte din fostele baze turistice ale statului sunt închiriate sau
administrate de agenţii economici locali, care fac eforturi să le modernizeze şi să le aducă la
standarde occidentale. Turismul privat a prins un contur tot mai clar după modelul pensiunilor
vestice, care oferă totul pentru un sejur agreabil , începând cu masă şi terminând cu apă limpede
din piscină. Treptat, în satele Sinmartinului începe să găsească un teren prielnic şi ideea
agroturismului. Cei mai întreprinzători dintre localnici simt că aceasta este una din direcţiile pe

7
MARKETING TURISTIC

care se va dezvolta comună. Ei deţin deja construcţii cochete şi asigură din resurse proprii o
pensiune completă pentru turiştii care preferă zonele mai puţin circulate.

Toate aceste lucruri, inclusiv evoluţia staţiunilor nu ar fi însă posibilă dacă nu ar exista cea mai
mare atracţie a locului : apa termală. Izvoarele calde, transformate în bazine, constituie sursa
dezvoltării celor două staţiuni.
Ştrandurile din băi atrag, în sezon, turişti din întreaga ţară şi din străinătate, curele balneare din
Felix fiind recunoscute pe plan mondial.
Informaţii Socio-Economice
 populaţia activa - 18 - 62 ani - 4793
 număr de şomeri - 150
 rata şomajului - 3%
Comerţ
 comerţ en gros şi en detail : medicamente şi produse farmaceutice , materiale de
construcţie
 comerţ cu amănuntul : profil alimentar, medicamente, materiale de construcţie, metalo-
chimice
Spitale:
 Spitalul de Recuperare medicală a capacităţii de muncă - Băile Felix
 Spitalul de recuperare a copiilor cu deficienţe locomotorii - Băile 1 Mai
 Căminul de copii asistaţi maternal
 Căminul Felix
Sport
 Asociaţia Sportivă Lotus
 Echipe sportive : fotbal , lupte libere
 CF Luceafărul Lotus Felix
 FC Nova Cordau

8
MARKETING TURISTIC

Potenţialul economic al comunei îl reprezintă activitatea turistică, turismul balnear,


reprezentat de:
 S.C.Turism Felix S.A.cu 9 hoteluri: Termal, Nufărul, Felix, Internaţional, Muresul,
Somes, Poieniţa, Unirea, Lotus, toate cu baze de tratament;
 S.C.Sind România S.R.L. cu două hoteluri - Padiş şi Muncel cu baze de tratament;
 Transilvania Tour cu hotel Crisana ;
 Precum şi pavilioane, campinguri, căsuţe, ştrand Felix şi Apollo cu activitate şi iarna.
 Fondul funciar al comunei este de 6.175 ha din care 2188 ha teren agricol .
 În comună funcţionează 10 şcoli cu 775 elevi şi 7 grădiniţe 328 copii .
 Domeniul sanitar este reprezentat de 1 dispensar uman, 1 policlinica, 1 spital de
recuperare .
 Sistemul bancar şi de asigurări este reprezentat de 4 agenţii .
 Ponderea populaţiei active este cuprinsă în unităţile de turism, comerţ şi agricultură.
Zestrea edilitară a comunei este compusă din :
 855 apartamente şi 2020 gospodarii la casă ;
 30 km drumuri , din care modernizate 24 km ;
 34 ha parcuri şi spaţii verzi ;
 Staţiunea Băile Felix şi Băile 1 Mai(13 hoteluri ,vile şi pavilioane);
 Baze de tratament , cazare , piscina cu apă termală (Sânmartin,Băile Felix, Băile 1 Mai;
Atracţiile turistice sunt reprezentate de:
 Rezervaţia naturală "Pârâul Petea" din Băile 1 Mai ;
 Lacul cu nuferi - Ochiul Mare.
 Aici îşi are originea în cadrul unei bogate flore acvatice renumită specie şi totodată foarte
rară Nimpheia Lotus, varietatea Thermalis, nufărul alb, precum şi "Avernul" de la Betfia ,
 Muzeul Satului
 Parcul dendrologic Haieu - Băile 1 Mai .
 Comuna este racordata la reteaua de apa si canalizare a Municipiului Oradea si se are in
vedere introducerea gazului metan avand realizat Studiul de Fezabilitate .

9
MARKETING TURISTIC

 In vederea dezvoltarii pe orizontala datorita numeroaselor cereri s-au introdus in


intravilan peste 450 ha teren, ce da posibilitatea construirii de locuinte familiale si
constructii cu diverse destinatii .
 Aparatul propriu este alcatuit din 30 de functionari publici organizati pe birouri si servicii
de specialitate .

2.3. Baza tehnico-materială a turismului

2.3.1. Structuri turistice de cazare (locuri de cazare în areal de cazare - 10 km, ce domină:
hoteluri, pensiuni, câte stele au, grad de confort, dotări

Băile Felix este una dintre cele mai vizitate staţiuni balneo climaterice din România şi cea mai
mare din vestul ţării, fiind recunoscută pe plan internaţional. Atât staţiunea balneară Băile Felix
cât şi localitatea cea mai apropiată, Sânmartin oferă numeroase posibilităţi de cazare. Peste 7000
de locuri de cazare sunt puse la dispoziţia turiştilor ce doresc să petreacă câteva zile în apele
vindecătoare din Băile Felix.

Locaţiile de cazare disponibile vizitatorilor includ hoteluri de două, trei şi patru stele dar şi un
număr mare de pensiuni şi case de vacanţă în perimetrul şi înafara staţiunii Băile Felix, în
localitatea Sânmartin.

Hoteluri, pensiuni şi case de vacanţă în Băile Felix:

HOTEL INTERNAŢIONAL****. Hotelul dispune de 80 camere single, 107 camere duble, 20


apartamente, 3 camere special. Dotările de bază ale camerelor: telefon, duș, cadă, feon, minibar,
tv cu cablu, aer condiționat, internet, seif, balcon.De asemenea în această unitate de cazare găsim
3 săli de conferință cu 12-200 de locuri, internet gratuit, sală de fitness, centru de tratament și
wellness, salon de cosmetică, salon de manichiură și pedichiură, 2 piscine interioare, 3 piscine
exterioare, magazine, parcare păzită, plată cu Credit Card, agenție de turism, restaurant cu 300 de
locuri, meniu a la carte sau la alegere, bufet, terasă, cofetărie, bar de zi, servicii cattering. Tarife:
În perioada 16 octombrie – 27

10
MARKETING TURISTIC

 decembrie 2013, Pensiune completa pentru Camera dubla pers / noapte 214 LEI si
Camera de o persoana pers / noapte 273 LEI

 HOTEL PRESIDENT****. Hotelul dispune de 92 de camere, din care 6 sunt


apartamente. 56 de camere si 4 apartamente sunt situate în aripa nouă a
complexului finalizată în luna iunie 2011 într-un cadru modern și elegant. 81
dintre camere dispun de balcoane orientate fie spre pădure, fie spre curtea
complexului. Complexul President este un cadru perfect atât pentru un concediu
cu familia cât și pentru organizarea de conferințe, team-building-uri sau chiar
evenimente festive (nunți, botezuri, zile onomastice, etc.) Tarife: pentru un sejur
de 4 nopti in perioada 22 - 26 Decembrie 2013 (950 LEI persoana / sejur)

 HOTEL NUFARUL***. Hotelul dispune de 6 camere single, 70 camere duble, 2


apartamente. Dotările de bază ale camerelor: telefon, cadă, feon, tv cu cablu, aer
condiționat, minibar, balcon. De asemenea în această unitate de cazare găsim sală
de conferințe cu 20 de locuri, parcare păzită, plată cu Credit Card, internet prin
cablu și wireless, restaurant cu 120 de locuri, meniu a la carte sau la alegere,
bufet, bar de zi, terasă, servicii de catering, acces la Hotel Termal pentru: sală de
fitness, centru de tratament și wellness, salon de cosmetică, salon de manichiură și
pedichiură, 1 piscină interioară, 2 piscine exterioare. Tarife: Pentru un sejur de 5
nopti, cazare cu demipensiune si tratament in perioada 4 - 9 Decembrie 2013 (765
LEI persoana / sejur)

 HOTEL TERMAL***. Hotelul dispune de 58 camere single, 114 camere duble, 6


apartamente. Dotările de bază ale camerelor: telefon, duș, cadă, feon, minibar, tv
cu cablu, aer condiționat, balcon.De asemenea în această unitate de cazare găsim
3 săli de conferință cu 60-200 de locuri, sală de fitness, centru de tratament și
wellness, salon de cosmetică, salon de manichiură și pedichiură, 1 piscină
interioară, 2 piscine exterioare, internet la recepție, parcare pazită, plată cu Credit
Card, restaurant cu 300 locuri în salon și 100 locuri pe terasa acoperită, bufet,
bucătărie românească și internațională, terasă, bar de zi, gelaterie. Tarife: Pentru
un sejur de 5 nopti in perioada 22 – 28 Decembrie (1379 LEI persoana / sejur)

11
MARKETING TURISTIC

 HOTEL AMI***. Unitatea de cazare dispune de 29 de camere duble cu pat


matrimonial si un apartament cu 2 camere.
Camerele sunt dotate si utilate modern si dispun de: aer conditionat, TV color,
cablu Tv, minibar, telefon, internet, baie, balcon, mobilier ultramodern, saltele
ortopedice, ferestre termopan/Velux. Oaspetii cazati la Hotel Ami au posibilitatea
de a opta pentru Room-Service. Hotel Ami dispune de sala de conferinte cu 40
locuri si este dotata cu aer conditionat, proiector si panou de proiectie, precum si
acces la internet. Sala de conferinte este dotata cu echipament de traducere si
conferinta Wireless.Unitatea de cazare dispune de parcare pazita cu 20 locuri.
Tarife: Oferta de week-end 2nopti, 3 zile cazare in camera cu pat matrimonial,
demipensiune ( 290 LEI 2persoane / sejur)

 HOTEL SOMES**

 HOTEL MURES**

 HOTEL UNIREA**

 HOTEL PADIS**

 HOTEL POIENITA**

 VILA CRINULUI***

 PENSIUNEA VIDRARU***

 PENSIUNEA NOBLESSE***

 CASA VERONICA***

 PENSIUNEA CARMENA***

 PENSIUNEA LAURA***

 PENSIUNEA TOMIS***

 PENSIUNEA DAVIDOF***

 VILA CRISTAL***

12
MARKETING TURISTIC

 PENSIUNEA SILVIA***

 PENSIUNEA ANA MARIA***

 PENSIUNEA SEBI***

 VILA FANICA***

 PENSIUNEA LUCA***

 PENSIUNEA NIKOLAS***

 PENSIUNEA VILA ANA***

 VILA CARLOS***

 VILA SAVY***

 VILA FLORENA***

 PENSIUNE UNION***

 PENSIUNE CASA RAD***

 COMPLEX TURISTIC VERDI***

2.3.2 Structuri turistice de alimentaţie ( restaurante cu specific românesc, cafenele


baruri: număr, dotări, atmosferă)

 În Băile Felix găsim un număr de 14 restaurante cu specific românesc şi de asemenea şi


un număr mare de cafenele şi baruri.

 RESTAURANT NOBLESSE****- Este un restaurant cu 200 de locuri şi o


terasă în stil clasic cu 30 de locuri .Servirea se face de către personalul
specializat în turism. În meniul restraurantului se pot găsi atât mâncăruri
tradiţionale cât şi cele recunoscute în plan naţional şi internaţional. Sala
restaurantului poate fi închiriată
13
MARKETING TURISTIC

pentru mese festive, nunti, botezuri. Preturile sunt accesibile. De exemplu pentru
cei care doresc masa festiva de revelion, Restaurantul Noblesse dispunde de locuri
la pretul de 250lei / persoana.

 RESTAURANT NICOLETA***- Restaurantul dispune de 180 de locuri unde se


pot organiza nunti, mese festive si conferinte. De asemenea se pot servi o gama
variata de preparate culinare traditionale si specifice zonei. Tarife: Pentru o masa
de Revelion, muzica cu orchestra la 220 lei / persoana sau muzica cu DJ 170 lei/
persoana.

 CASA ROMANEASCA- Restaurantul Casa Romaneasca este singurul loc, din


Baile Felix, unde aranjamentul interior cat si accesoriile sunt in totdeauna in ton
cu sarbatorile ce vin. Clientii restaurantului beneficiaza de un pahar de vin, must
sau tuica( functie de sezon) in mod gratuit din partea casei. Meniul diversificat
pregatit cu mult gust si rafinamet va este servit de personal calificat, receptiv si
foarte amabil. Atmosfera placuta este intretinuta de muzica live oferita de o
formatie cunoscuta in Baile Felix.

 RESTAURANTUL ANTHIMOS cu o capacitate de 140 locuri, prin stil, clasă şi


rafinament este locul ideal pentru petrecerea unor clipe deosebite alături de
familie şi prieteni. Restaurantul Anthimos vă invită să vă bucuraţi de experienţe
culinare unice printr-o varietate largă de specialităţi din bucătăria românească. La
cerere restaurantul poate fi rezervat pentru diferite evenimente, mese festive,
nunţi, întâlniri, dinee, botezuri, petrecere sărbătorilor tradiţionale româneşti etc.

 CASTELLO un restaurant pentru evenimente ce oferă o nouă dimensiune luxului


şi serviciilor de calitate. Castello oferă la standarde înalte servicii de calitate
exclusiv pentru evenimentele speciale din viaţa dvs. de la nunţi şi botezuri la
conferinţe şi seminarii cu o capacitate de 400 locuri, o terasă exterioară şi o
grădină ruptă din basm. Castello mai dispune de un apartament nupţial cu jacuzzi
şi camere pentru invitaţi, precum şi un meniu bogat şi divers romanesc si
international.

14
MARKETING TURISTIC

 Cafe Bar- va invitam sa petreceti cateva momente de neuitat intr-o atmosfera


intima. Localul este dotat cu aer conditionat, aparate de fum, wireless. Putem
organiza evenimente cu costuri minime.

 Zulu Caffe Oradea - Zulu Caffe iese in evidenta din momentul in care pasiti in
cafenea prin mobilierul exotic din bambus dar si prin atmosfera exclusivista care
va ofera o adevarata experienta africana. Aceasta experienta este completata de
specialitati precum cafea Illy, ceaiuri puternic aromate Kokoon si cele mai bune
cocktail-uri variate.

 Livingroom Cafe Oradea - Livingroom Cafe este locul care se remarca printr-o
atmosfera relaxanta precum cea de acasa, unde se poate servi o cafea buna intr-o
ambianta placuta alaturi de muzica de calitate. Aici puteti servi cele mai bune
cafele gourmet din tara, specialitati delicioase din cafea, peste 50 de sortimente de
ceaiuri, ciocolate calde, cocktailuri acoolice sau non-acoolice, inghetata, patiserie
si multe alte bunatati.

 Cristal Cafe - este o cafenea elegantă, cu un design aparte şi cu un meniu bogat de


la sortimente variate de cafea, ciocolată caldă, ceaiuri, cocktail-uri alcoolice şi
nealcoolice pe gustul tuturor. In acelasi timp Cristal Cafe organizeaza si petreceri
festive , tematice , party si alte evenimente in care prioritatea noastra este
distractia clientilor.

 Myral CoffeeandLounge Oradea - Va asteptam cu o cafea italiana sau gustati din


bucataria italiena, paste si pizza, toate astea in spiritul italian. Inca de la intrare,
decorul venetian va introduce in atmosfera tipic italiana, tema localului fiind “O
zi la Venetia”. Mastile venetiene, aroma cafelei dar si ambianta te poarte cu
gandul la kilometri distanta, peisajele ilustrate accentuand trairea unei zile la
Venetia .

 Columbus Cafe - Aici gasesti o atmosfera intima, muzica pe masura, un echipaj


cu care devii prieten chiar de la primul pahar, si de care nu mai scapi prea usor.
Aceasta este reteta de succes a barului Columbus. Situat in inima orasului Oradea,
este usor de gasit.

15
MARKETING TURISTIC

2.3.3. Structuri turistice de agrement (baze de tratament, centru de atracţie, săli de conferinţe)

Staţiunea balneară Băile Felix este cea mai vizitată şi renumită staţiune balneoclimaterică
din România, fiind recunoscută şi pe plan internaţional. La fel ca şi Băile 1 Mai
dezvoltarea staţiuni a fost influenţată de izvoarele cu apă termală naturală, care la unele
izvoare ajunge şi la temperatura de 48-50 de grade celsius. Primele izvoare termale au
fost folosite pentru vindecarea anumitor boli reumatice încă din anii 1400. După anul
1900 această staţiune a fost recunoscută în întreaga ţară pentru efectele terapeutice
benefice ale apelor termale. În staţiunea Băile Felix sunt 2 ştranduri cu apă termală
naturală bine cunoscute în România şi chiar şi în străinătate, "Ştrandul de Vară" cu o
capacitate mare de locuri şi cu un sector renumit cu 3 tipuri de topogane şi ştrandul
"Apollo", un ştrand mai mic ca şi suprafaţa dar care este deschis pe tot cursul anului şi pe
o perioadă destul de mare în cursul zilei. Pe lângă aceste ştranduri mai sunt piscine tot cu
apă termală naturală, deschise în timpul verii la câteva hotele din staţiune, cum ar fi :
Hotel Padiş, Hotel Muncelul, Hotel Termal, Hotel Muresul, Hotel Crisana şi din anul
2007 s-a deschis şi piscină de la Hotel Internaţional. Băile Felix oferă atracţii turistice
naturale cum ar fi Lacul cu Nuferi sau Avenul din Betfia şi un număr mare de hoteluri,
cluburi şi restanurante, fiind un loc ideal pentru turişti în orice perioadă a anului, dar mai
ales în sezonul estival. În Băile Felix veţi găsi un număr mare de restaurante, săli de
nunţi, centre de jocuri şi activităţi diferite. Printre cele mai recunoscute localuri din
staţiune veţi găsi Club Art, restraurantul Larysse, restaurantul Palmierul şi altele. Aceste
locaţii excelente, împreună cu sălile de jocuri, hotelurile şi piscinele fac din staţiunea
Felix una dintre cele mai importante locaţii turistice în special în sezonul estival. În
partea lateral vestică a staţiunii Băile Felix, pe toată lungimea, veţi găsi o pădure
frumoasă, unde se pot face plimbări în aer curat. Datorită acestei păduri, în staţiunea
Băile Felix veţi găsi tot timpul un aer curat şi bogat în oxigen.

BAZA HIPICA- este dotată cu o gamă variată de cai dresaţi atât pentru începători cât şi
pentru maeştri în arta echitaţiei.Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani avem ponei
dresaţi din rasa Shecland. Traseele sunt amenajate prin păduri şi pajişti, în grupuri, cu

instructori. Preturi: traseele sunt calculate la un timp de 1 ora si 10 minute, iar tariful
pentru un traseu este de 40 de lei.

16
MARKETING TURISTIC

2.5. Cererea turistică (circulație turistică, profilul turiştilor)

Din 160 de staţiuni balneare, cca 40 de staţiuni sunt de nivel naţional, şi din acestea, 22
de staţiuni sunt recunoscute pe plan internaţional datorită unei îndelungate tradiţii ca şi a
eficacităţii factorilor naturali de cura. Abundenţă şi diversitatea factorilor naturali de cura
a favorizat şi dezvoltarea staţiunilor balneare, în care s-au construit, în diferite etape,
hoteluri şi pensiuni, baze de tratament; în prezent sunt cca 40.000 locuri cazare în toată
ţara, din care cca 10.000 locuri litoral, reprezentând cca 20% din total capacitate de
cazare în ţară, distribuite în hoteluri de 2,3 şi 4 stele, multe cu baze proprii de tratament.
Forţa de muncă ocupată în turismul balnear cuprinde diferite categorii profesionale,
inclusiv cele medicale, de la medici specialişti la ocupaţii specializate (băieş, namolar,
etc.), oferind servicii de calitate, care constituie un atuu important.
Sosirile în staţiunile balneare se cifrează la cca între 600.000 turişti anual din care cca 7-
10% străini (Germania, Israel,Belgia, etc). Sejurul mediu în staţiuni balneare: 6,5 zile
(cel mai ridicat indice raportat la alte tipuri de turism), ceea ce ar trebui să stimuleze
interesul pentru acest sector; dacă adăugăm ca în general, un turist de tratament soseşte –
cel puţin în sezonul de vară, însoţit de 1-2 persoane, cărora li se pot recomanda diferite
tratamente de refacere sau întreţinere sau alte activităţi cu caracter turistic, rezultă că
acest tip de turism este benefic pentru toţi cei implicaţi.

 Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turisticã cu funcţiuni de cazare turisticã, pe


principalele destinaţii turistice, tipuri de structuri şi categorii de confort, în anul 2011.

17
MARKETING TURISTIC

18
MARKETING TURISTIC

 Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu functiuni de cazare turisticã, pe


principalele destinatii turistice, tipuri de structuri si categorii de confort, în anul 2011.

19
MARKETING TURISTIC

Capitolul 3 –ANALIZA SWOT

Puncte tari:

 Băile Felix este cea mai mare stațiune cu funcționare permanentă din România ,fiind o
staţiune turistică cu recunoaştere internaţională
 Poziţionare rutieră bună (E76) şi deservire optimă cu mijloace de transport public-
staţiunea se afla la 8 km de Oradea
 Staţiunea are un climat continental moderat de şes, cu ierni blânde şi veri temperate cu
influenţa mediteraneană, ideal pentru tratamentului balneo – climateric întregul an-
temperatura apelor termale variind între 20-49 grade Celsius
 Numeroasele pensiuni din staţiune dispun de o bogată baza de tratament, ştranduri, ape
minerale termale bicarbonatate, sulfatate, calcice, sodice, silicioase, bioclimat de cruţare,
nămol sapropelic fosil

 Apele termale sunt folosite pentru tratarea afecţiunilor reumatismale, neurologice,


ginecologice, boli de nutriţie, boli endocrine etc.

 Sunt folosite numeroase tipuri de proceduri ca electroterapie, kinetoterapie,


hidroterapie,aerosoli

 Apropierea de graniţa cu Ungaria este un avantaj pentru atragerea turiştilor străini.

Puncte slabe :

 Nevoia mare de investiţii, venită din gradul de uzură fizică, dar şi de nevoia
demodernizare
 Managementul precar este altă problemă a turismului românesc
 Aeroport în vecinătate cu destinaţii internaţionale limitate
 Numarul de locuri de parcare este foarte mic - 480 - si sunt si taxabile.

20
MARKETING TURISTIC

Oportunităţi:

 Promovarea turismului românesc trebuie să se facă şi unitar, nu numai la nivel de


companie ,ci şi la nivel de stat
 Intrarea României în UE reprezintă un avantaj considerabil pentru turismul românesc în
general şi pentru turismul din Felix în particular, mai ales ţinând cont de apropierea de
graniţă vestică
 Posibilitatea atragerii de investiţii directe în domeniul turismului balnear şi menţinerea
imaginii de marcă
 Posibilitatea accesării de fonduri comunitare destinate dezvoltării infrastructurii locale,
turistice şi de mediu

 Organizarea unor tipuri de agrement în interiorul hotelurilor, mai ales în perioadele de


extrasezon sau în lunile reci ale anului.

Ameninţări:

 Practicarea muncii la negru şi practicarea turismului în general la negru.


 Lipsa interesului autorităţilor pentru accesarea de fonduri structurale
 Degradarea continuă a siturilor
 Prezenţa altor staţiuni de acest gen în alte state europene, dar cu o imagine mai favorabilă
decât România;
 De asemenea posibilii clienţi pot fi nehotărâţi intre Băile Felix şi alte băi cu renume cum
ar fi Olăneşti, Herculane, Sovata, etc.

21
MARKETING TURISTIC

Capitolul 4-DECLARAREA VIZIUNII,TINTEI,MISIUNII,VALORILOR


DE MARKETING

Fiecare client merită o experienţă inedită, şi acest lucru se întâmplă din momentul în care au ales
Staţiunea Băile Felix.

Staţiunea este renumită de decenii în primul rând pentru apa termală din zonă, în al doilea rând
pentru tratamentele şi programele de recuperare din interiorul staţiunii şi nu în ultimul
rând pentru rezervaţiile cu vegetaţie unică pentru această parte a Europei. Aproximativ 100.000
de persoane vin anual în Băile Felix pentru a se bucura de aceste lucruri. Aceştia pot vizita şi
Lacul cu nuferi şi lotuşi termali din Băile Felix, un obiectiv turistic unic în Europa, Biserica cu
Luna, Ştrandul cu apă termală Apolo, Capelă de la Haieu, Biserica de lemn din Brusturi şi nu în
ultimul rând Peştera Urşilor, unică în ţară din pricina densităţii de fosile ale ursului de peştera
găsite în interior.

Localitatea Băile Felix este administrată ca parte din comună Sânmartin şi este situată pe locul
doi ca număr de cazare din România după litoralul Marii Negre. Pentru a deveni cel mai
important jucător de pe piaţă şi pentru a atrage şi mai mulţi turişti în staţiunea Băile Felix, trebuie
abordate noi strategii de promovare. Acestea se referă la pachete turistice foarte convenabile,
mai ales pentru familiile cu copii, întrucât li se vor pune la dispoziţie locuri special amenajate de
luat masa, gratis. Condiţiile sunt în regim de restaurant. De asemenea cei care vor reveni pentru a
doua oară în staţiune vor beneficia de o reducere de 50 % la cazare . Acest lucru va fi dovedit de
către client prin cardurile de fidelitate, primite după prima vizită.

Clienţii, într-un număr cât mai numeros, trebuie să fie foarte bine informaţi în legătură cu
lucrările de modernizare a staţiunii în sine şi anume : StrandulFelix care includ pe lângă cele 2
bazine pentru copii, 3 de relaxare cu apă termo-minerala şi unul cu valuri artificiale, şi o braserie,
o gelaterie şi o patiserie. Sunt amenajate terase şi plaje, dar şi locuri de joacă pentru copii,
exclusiv la standarde europene. Trebuie ştiut că raportul calitate/preţ este unul pe măsură : preţul
unui bilet de intrare la ştrand este de 20 lei/adult şi 10 lei/copil, şi poţi intra la orice bazin. Pentru
condiţii excelente, de 5* trebuie să ştiţi de hotelul Lotus. Acest lucru va fi posibil prin oferirea de

22
MARKETING TURISTIC

broşuri atât către clienţii fideli, cât şi către cei care vor veni pentru prima dată, astfel aceştia să
primească toate informaţiile de care au nevoie şi pentru a fi convinşi că Staţiune Felix merită !

Capitolul 5 – STABILIREA OBIECTIVELOR DE MARKETING


5.1 Analiza SMART

Noi ne propunem ca în anul 2013 numărul turiştilor atât romani, cât şi străini să crească cu 15%.
Speram că cel puţin 60 % din locuri vor fi ocupate pe timpul verii şi 50% în celelalte
anotimpuri( primăvara şi toamna). Speram să îndeplinim măcar 50% din nevoile clienţilor
noştrii, iar ca în următorii 2 ani numărul turiştilor să crească cu cel puţin 15% pe an. În crearea
acestui obiectiv am avut în vedere faptul ca Băile Felix sunt înzestrate cu ape termale şi
radioactive sau cu ape magneziene în condiţiile interferării climatului continental cu cel
mediteranean, aceasta staţiune, pe lângă efectele curative ale apelor lor minerale, oferă în acelaşi
timp posibilităţi de odihnă şi de recreere.

S-a realizat un studiu asupra pacienţilor de aici şi s-a constatat că în 90% din cazuri tratamentul
reumatismului degenerativ a dat rezultate bune.
În comparaţie cu alte staţiuni balneare de cură formele inflamatorii reumatice îşi găsesc la Băile
Felix cele mai bune condiţii pentru tratament şi recuperare.
Climatul sedativ al staţiunii, precum şi bazinele cu apă termală sunt factori ce permit recuperarea
medicală eficientă a acestor forme.
Introducerea unor metode de recuperare kinetoterapeutică în bazine şi în sală sub control
medicamentos antiinflamator a dat rezultate superioare metodelor clasice de tratament.
Noi ne dorim să investim în Infrastructura , în special în drumuri(şosele) , deoarece drumul nu
este atât de bun , iar mulţi se feresc să vină în staţiune din cauza aceasta.Speram că acest proiect
să fie terminat până pe data de 1.05.2014.

5.2 Obiectivele strategice ale acestei campanii sunt:

 Creşterea numărului de turişti, în termen de 2 ani, cu 15% pe an;

 Investirea în infrastructura;
23
MARKETING TURISTIC

 Consolidarea unei imagini favorabile în conştiinţa clienţilor potenţiali;

 Dobândirea unei poziţii ferme pe piaţa internă cât şi externă.

5.3 Obiectivele tactice:

 Crearea şi distribuirea unor pliante prin intermediul Postei Romane;

 Crearea şi difuzarea atât pe piaţa internă,cât şi pe piaţa externă a unui spot publicitar;

 Contracte cu turoperatori pentru distribuirea informaţiilor.

Capitolul 6 – SEGMENTARE ŞI POZIŢIONARE

 Segmentarea geografică:

În special ne adresăm persoanelor provenite din mediul urban, dar nu putem uita şi persoanele
din mediul rural.

Climatul cu ierni blânde şi veri moderate favorizează existenţa unei păduri de foioase întinse,
care conferă staţiunii o atmosferă ideală în orice anotimp, făcându-l propice pentru relaxare şi
tratament, încât ploaia sau frigul iernii nu reprezintă niciun impediment pentru o baie cu apă geo-
termala, în aer liber.

Cum climatul este unul de vis, ne adresăm tuturor persoanelor din întreaga Europă.

 Segmentare economică:

Băile Felix este o staţiune cu o gamă diversificată de pensiuni şi hoteluri. În acest fel se poate
adresa unei game largi de potenţiali clienţi, atât cu venituri scăzute, medii, cât şi celor cu venituri
ridicate.

24
MARKETING TURISTIC

 Segmentare demografică:

Băile Felix este cea mai mare staţiune cu funcţionare permanentă din România, datorită
conţinutului ridicat de săruri minerale, majoritatea turiştilor sunt persoane de vârsta a doua sau
persoane ce au probleme de sănătate şi chiar familii cu copii.

 Poziţionare:

Poziţionarea acestei staţiuni se bazează în principal pe turismul balnear, dar are şi că segmente de
nişa turismul monahal şi turismul de relaxare datorită rezervaţiilor naturale care înfrumuseţează
acest peisaj.

Capitolul 7 – MIXUL DE MARKETING

Pentru o cunoaştere mai bună a staţiunii pe piaţa turismului intern, dar şi internaţional putem
realiza un program bazat pe mixul de marketing şi care va avea ca obiective:
 Creşterea numărului de clienţi;
 Dobândirea unor poziţii ferme pe piaţa externă şi pe piaţa internă;
 Consolidarea unei imagini favorabile în conştiinţa clienţilor potenţiali.

Serviciile de bază prestate sunt servicii de cazare, servicii de alimentaţie publică, servicii de
tratament balnear şi servicii de transport. Calitatea serviciilor turistice este condiţionată organic
de existenţa unei baze materiale, alături de factorii naturali.
Strategia de piaţă, în cazul staţiunii Băilor Felix, va ţine cont cele patru politici: produs, preţ,
promovare şi distribuţie :

Politica de produs: Produsele noastre sunt realizate pentru a satisface cât mai bine şi mai ieftin
nevoile clienţilor. Aceasta include cazarea în hoteluri/pensiuni cu preţuri cât mai mici şi având
condiţii bune. Cazarea la unul din hotelurile din staţiune permit intrarea la izvoare gratuit pe baza
unor bilete primite din cadrul hotelului. Locurile special create pentru doritorii de soare vor
combina atât zona de munte, peisajele, aerul, cu caracteristicile zonei de litoral, de soare şi bronz
natural. Pentru cei care au prbleme cu stresul, cursurile de masaj, yoga şi acupunctura sunt cele
mai indicate, iar pentru cei care vor distracţie, sunt prezente cluburile, barurile, excursiile.

25
MARKETING TURISTIC

În Băile Felix turiştii care vin pentru tratament au la dispoziţie următoarele instalaţii de
tratament:
- băi cu apă termală în vane şi bazine, kinetoterapie cu apă în vane şi bazine, elongaţii vertebrale
în apă şi pe masă;
- hidroterapie, electroterapie, împachetări cu parafină;
- inhalaţii şi aerosoli, gimastică medicală de recuperare;
- laboratoare pentru teste şi exploatări funcţionale;
- tratamente cu Gerovital şi Aslavital, cabinete de cosmetică cu produse Gerovital.
Proceduri de tratament balnear
Pacienţii sosiţi la cură dispun de o gamă largă de proceduri terapeutice în care se utilizează atât
factori naturali de cură cât şi o serie de factori fizici artificiali.
Cura externă cu ape minerale termale reprezintă folosirea în scop terapeutic a apelor din staţiune
sub formă de băi la cadă sau la bazin, la care se asociază proceduri terapeutice indicate de
medicul curant.
Deosebit şi inedit pentru Băile Felix este discoteca în aer liber din incinta ştrandului. Aceasta
este deschisă între orele 20-24 în fiecare seară. În incinta ştrandului se găsesc terase şi
restaurante cu sucuri, bere, mici şi alte sortimente de mâncare şi băutură.
Terenurile de sport permit practicarea jocurilor de tenis, baschet şi a atletismului.
Cluburile existente oferă practicarea jocurilor distractive, navigare pe Internet etc. În afară de
posibilităţile de agrement oferite de staţiune, turiştii mai pot cunoaşte şi alte frumuseţi naturale
din împrejurimi organizându-se în obiective turistice din Oradea şi judeţul Bihor. Pentru
agrement, la cererea clienţilor, se organizează excursii pentru vizitarea oraşului Oradea, vizitarea
diferitelor obiective turistice: Peştera Urşilor, Peştera Focului Viu, Peştera Meziad, Cetăţile
Ponorului, vizitarea staţiunii Stâna de Vale situată la o altitudine de 1.100m.

Politica de preţ: Au fost create pachete pentru cei cazaţi la hotel, prin care ei beneficiază de
intrare gratuită la izvoare şi piscine. De sărbători(Crăciun, Revelion,Paste ) sau de zilele libere
legale se găsesc pachete promoţionale de până la 35% reducere. Pentru pensionari şi studenţi se
fac deasemena discounturi de până la 40%.

26
MARKETING TURISTIC

Politica de distribuţie: Distribuţia se realizează prin intermediul turoperatorilor, al Postei


Romane, cât şi direct, la locul desfacerii pachetului de cazare.

Politica de promovare. Promovarea se va face prin intermediul pliantelor trimise prin Poşta
Română în toată ţara, bannere amplasate în puncte cheie din marile oraşe. Spotul publicitar se va
difuza atât pe posturile de audienţă generală, cât şi online pe youtube şi site-urile de socializare:
facebook, twitter, .

Personalul: Personalul care intra în contact direct cu clienţii va avea o pregătire în acest
domeniu pentru bună satisfacere a clienţilor. De altfel vor fi foarte sociabili, răbdători şi capabili
să ajute oricând şi oriunde turiştii. Personalul va fi de asemenea instruit pentru a proteja mediul
şi buna funcţionare a izvoarelor. Fiecare va avea o vestimentaţie specifică domeniului în care va
lucra.

Procesul: Rezervarea se poate face online pe site-urile operatorilor, pe site-ul zonei turistice,
telefonic, dar şi direct la unitatea de cazare. Checking-in şi checking-out va depinde de fiecare
unitate de cazare în parte şi de regulile acestora. Procesul de furnizare al serviciilor este eficient
şi competitiv în comparaţie cu celelalte staţiuni.

Mediul fizic:
Reţeaua de cazare a staţiunii este alcătuită din forme principale de cazare: hoteluri, vile şi
pensiuni. Hotelurile din cadrul staţiunii au categorii cuprinse între una şi patru stele, în funcţie de
dotare, de calitatea serviciilor, reputaţie şi amplasament.
În staţiune există 12 hoteluri, din care 2 hoteluri de o stea, 8 hoteluri de două stele şi 2 hoteluri de
trei stele, respectiv patru pavilioane de categoriile I, ÎI şi III. Capacitatea de cazare este de 5900
locuri.

27
MARKETING TURISTIC

Capitolul 8 – BUGETUL DE MARKETING

Tabel bugetar

CHELTUIELI SUMA (u.m)


Papetarie 1700
Imprimare pliante 3500
Bannere 1700
Crearea spotului publicitar 13000
Costuri cu Posta Romana 1000
Abonamente oferite la izvoare 300
Achizitionarea de umbrelute si sezlonguri 23000
Cheltuieli cu personalul 15000
Cheltuieli cu publicitatea 7500
Cheltuieli cu infrastructura 120000
Cheltuieli cu turoperatorii 38000
Cheltuielile promotiilor si ofertelor de sarbatori 40000
TOTAL 228700

Bugetul alocat acestui proiect este de 228700 u.m , din care cea mai mare parte a fost
folosită pentru cheltuielile cu infrastructura şi pentru cheltuielile cu oferte şi promoţii.

Responsabili:
o Goghez Ioana Bianca: crearea şi tipărirea pliantelor şi bannerelor.

o Lupu Raluca:promoţii,oferte de sărbători, umbreluţe şi şezlonguri.

o Greceanu Elena Mirela: contractele cu turoperatorii şi Poşta Română.

o Jecu Andreea : infrastructura şi abonamentele oferite la izvoare.

28
MARKETING TURISTIC

Capitolul 9 – IMPLEMENTARE, CONTROL, EVALUARE


Pentru a satisface nevoile și dorințele consumatorilor noștri vom pune la dispoziția acestora
oferte de motivare sau recompensare, acestea reprezentând o modalitate și in același timp o
oportunitate pentru orice obiectiv turistic de a-i stimula într-o maniera relaxantă , dar perfect
masurabilă ca și obiective, pe acei oameni care contează și anume clienții fideli.
Acest tip de oferte are de multe ori un impact motivațional și în același timp reprezintă o sursă
importantă de reducere a costurilor clienților.
În colaborare ce partenerii locali, aceștia ne dau posibilitatea de a oferi pachete complete si
diversificate.

De exemplu hotelul President reprezintă alegerea perfectă. Hotelul dispune de multiple


facilități și servicii iar localizarea sa la liziera pădurii va aduce cu siguranță sejurului
dumneavoastră o nota de liniste și relaxare.
Complexul President este un cadru perfect atât pentru un concediu cu familia cât și pentru
organizarea de conferințe, team-building-uri sau chiar evenimente festive.

În perioada 23.12.2013 – 26.12.2013 puteți beneficia de Pachetul de Crăciun la doar 1000


LEI care include: cazare 4 nopți, ,masă (pensiune completă bufet suedez, exclusiv băuturi
alcoolice), surprize de Crăciun, Facilitați/gratuități:pișcină interioară/exterioară cu apă termală,
jacuzzi, saună umedă, saună uscată, bază sportivă (terenuri de tenis, fotbal), internet gratuit în
zonele comune, parcare interioara pazită.

Pentru a urmări gradul de satisfacere al clienților nostri cazati la hotelul President în perioada
23.12.2013 – 26.12.2013 am hotarât sa aplicam chestionare cu intrebari simple si precise.

29