Sunteți pe pagina 1din 1

Lucru individual la disciplina

Metode și tehnici de dezvoltare economică

Tema tezei de licență: “Impactul


modificărilor în politica fiscală asupra
contribuabililor din Republica Moldova”

Elaborat de studenta grupei EG-171: Elena CRIGAN


Conferenţiar universitar: Elena VACULOVSCHI

CHIȘINĂU, 2019