Sunteți pe pagina 1din 5

EPIZIOTOMIA

Cristian-Ioan Iuhas

Obiective educaționale
Ce trebuie să știți
 Ce este epiziotomia / perineotomia
 €n ce scop se face epiziotomia / perineotomia
 C•nd este necesară efecturarea unei epiziotomii / perineotomii
 Care sunt avantajele și dezavantajele epiziotomiei
 Care sunt avantajele și dezavantajele perineotomiei

Definiție
Epiziotomia este o
incizie medio-laterală
dreaptă, realizată la nivelul
perineului la momentul
expulziei fetale cu scopul
de a facilita nașterea.
Perineotomia este o
incizie efectuată pe linia
mediană perineală la
momentul expulziei fetale Figura 1. Epiziotomia și perineotomia
cu scopul de a facilita degajarea prezentației.

Indicații
 făt cu o greutate estimată peste 3700 g
 perineu hipoplazic, asimetric, cu distanța ano-vulvara sub 6
cm
 țesut ano-perineal infectat, edemațiat, inflamat sau cicatriceal
 primipare, mai frecvent primipare …n v•rstă (perineu cu
elasticitate limitată): …n aceste situații scopul este evitarea
rupturilor vulvo-vaginale și perineale la momentul nașterii.
 prezentație pelviană
 varietate posterioară …n prezentațiile cefalice (degajare …n
occipito-sacrat)
 făt prematur
 suferință fetală (facilitarea c•t mai rapidă a degajării
prezentației)
 manevre obstetricale (aplicație de forceps, vacuum extractor,
manevre pentru distociile de umeri, prezentații pelviene,
versiune internă etc.): …n aceste situații scopul este profilactic,
pentru facilitarea c•t mai rapidă a nașterii.

Materiale necesare
 dezinfectant pentru prepararea c•mpului operator
 c•mpuri sterile
 anestezic local (xilină)
 seringi sterile
 instrumentar și materiale sterile pentru realizarea epiziotomiei
și a suturii ulterioare: mănuși sterile, foarfece, portac, material
de sutură (fir resorbabil cel mai frecvent 0 sau 1), comprese,
c•mpuri sterile

Tehnica inciziei și suturii perineale


După badijonarea locală a ariei perineovulvare se
infiltrează local (la nivel perineal, subcutanat) 1-2 fiole (10-20 ml)
de Xilină 1%.

Figura 2. Anestezia locală pentru Figura 3.


epiziotomie / perineotomie Epiziotomia
Se așteaptă pană la momentul distensiei perineale maxime
sub presiunea directă a prezentației. Doar ‚n acest moment se
evaluează necesitatea efectuării epiziotomiei. Apariția unor mici
soluții de continuitate …n aria comisurală posterioară anunță o
viitoare ruptură perineală și indică secționarea perineului.
Secționarea profilactică (epiziotomia de protecție) se
realizează doar …n anumite cazuri, cele mai frecvente fiind: făt
prematur, prezentație pelviană, extracție instrumentară, suferință
fetală.
Indicele și mediusul m•inii st•ngi (care nu efectuează
incizia) se plasează …ntre prezentație și perineu, cu fața dorsală la
prezentație, astfel …nc•t deschiderea lor, cu ușoara tensionare a
perineului să evidențieze traseul inciziei. Incizia se realizează
mediolateral dreapta (pentru evitarea complicațiilor rectale) …n
cazul epiziotomiei. Secțiunea se face …n funcție de necesități, pe o
lungime medie de 3-5 cm.
Perineotomia presupune incizia perineală pe linia mediană
(…nsă cu un risc mai mare al implicării rectale).
O ampliere a perineului cu o distensie mai mare de 6 cm (distanța
…ntre comisura vulvară posterioară și anus) permite efectuarea …n
condiții de relativă siguranță a unei perineotomii (risc minim de
propagare la nivelul anusului și rectului).
După expulzia fătului și delivrență se efectuează o
inspecție a părților moi pentru evaluarea inciziei și/sau altor
soluții de continuitate (la nivel cervical, pereți vaginali,
periuretral, rect). Se pregătește c•mpul operator și se completează
anestezia locală. Se efectuează sutura …n planuri separate (vaginal,
muscular, cutanat).

Tehnica suturii perineale presupune:


 sutura planului vaginal: se …ncepe cu un fir …n x la capătul
proximal (interior) al plăgii vaginale sau sutură cu fir continuu
(surjet …mpiedicat) la nivelul mucoasei vaginale
 sutura planului muscular: fire separate sau sutură cu fir
continuu (surjet simplu) la nivelul planului muscular.
o c•nd există suspiciunea unei soluții de continuitate la nivel
anorectal, la momentul refacerii planului muscular se
efectuează un tușeu rectal pentru evaluarea integrității
peretelui rectal.
 sutura planului cutanat: fire separate (simple sau Blair-
Donati) sau chiar fir intradermic la nivelul planului cutanat
…ncep•nd cu colțul inferior al pielii, progresiv …nspre introit
(pentru a facilita simetria suturii).
La sf•rșit se introduc 2-3 meșe compresive care vor fi
…ndepărtate la 6-8 ore sau a doua zi (rol compresiv, hemostatic).
Figura 4. Sutura epiziotomiei – Figura 5. Sutura epiziotomiei –
planul vaginal și planul muscular planul cutanat

Incidente și accidente
 prelungirea epiziotomiei (pereți vaginali, p•nă la nivelul fosei
sau chiar cervical)
 implicarea ano-rectală …n cazul perineotomiei

DE REȚINUT!
 Secționarea perineului se efectuează cu scopul facilitării
degajării prezentației și/sau evitării rupturilor perineale la
momentul nașterii.
 Se descriu două tipuri distincte …n funcție de traseul inciziei:
epiziotomia – incizia perineală medio-laterală dreaptă și
perineotomia– incizia perineală pe linia mediană.
 Ambele au avantaje și dezavantaje, epiziotomia fiind mai
frecvent preferată …n practica clinică datorită riscului mai
redus al complicațiilor rectale (prelungirea inciziei la nivelul
peretelui rectal).
 Pe de altă parte, perineotomia oferă posibilitatea unei cicatrici
mai estetice și o recuperare funcțională mai bună.
 Este important de subliniat faptul că secționarea perineului nu
este …ntotdeauna necesară, indicațiile acesteia fiind clare at•t
c•nd se efectuează …n condiții de necesitate, c•t și …n scop
profilactic.
Formular de evaluare / autoevaluare

Etapă / Criteriu Corect Incorect


Materiale pentru pregătirea c•mpului, efectuarea
inciziei, anestezie și sutură
Inspecția părților moi pentru verificarea
integrității lor după delivrență
Palparea planului vaginal al epiziorafiei pentru
verificarea integrității suturii și a lipsei soluțiilor
de continuitate omise
Efectuarea tușeului rectal ca ultim gest, după
epiziorafie