Sunteți pe pagina 1din 9

Tema1: Conceptul si functiile finantelor

1.Din punct de vedere etimologic cuv “finante” este de origine Latina si inseamna “plata in
bani”, acesta provine de la latinescul vechi “finis”-final, cu referire la sfirsitul unui termen de
plata.Pt prima data in sensul de plata in bani,termenul finante a inceput sa fie utilizat in Italia
Medievala in sec.XIII iar in intelesul pe care il are astazi conceptual de finante este utilizat
incepind cu sec.XV
Finantele reprezinta un sistem de relatii sociale de natura economica,exprimate in bani care se
manifesta in procesele de constituire,repartizare si utilizare a fondurilor financiare pe baza
repartitiei PIB pt a satisfice niste nevoi umane.
Tinind cont e etimologia cuvintului in limbajul comun,cuv “finante” este utilizat ca sinonimul
cuv “bani” insa nu toate relatiile banesti sunt relatii financiare.Sfera finantelor este mai ingusta si
cuprinde doar acele relatii banesti care exprima un transfer de valoare nu si o schimbare a
formei valorii in cadrul schimbului de exemplu.La baza finantelor stau fondurile financiare din
cadrul unei economii,finantele prin urmare pot fi definite ca o parte a relatiilor banesti care au
functia de a deplasa si acumula mijloace banesti in diferite fonduri.
Finantele au aparut la o anumita etapa de dezvoltare a relatiilor umane,premisele pt aparitia si
evolutia finantelor fiind:
-aparitia banilor,
-dezvoltarea productiei PIB-ului si necesitatea repartitiei lui,
-existenta subiectilor repartitiei:menaje,ag.economici,stat.
Finantele publice reprezinta un sistem de relatii sociale de natura economica,exprimate in bani
care se manifesta in procesele de constituire,repartizare si utilizare a fondurilor publice pe baza
repartitiei PIB pt a satisfice nevoi colective. Sint asociate cu:statul,unit.admin-
teritoriale,întrepr.de stat si municipale,institutiile statului si includ:bugetul de stat,bugetele
locale,bugetele de asigurari medicale si sociale obligatorii.
Finantele private reprezinta un sistem de relatii sociale de natura economica,exprimate in bani
care se manifesta in procesele de constituire,repartizare si utilizare a fondurilor private pe baza
repartitiei PIB pt a satisfice nevoi individuale. Sint associate cu sectorul privat si include
finantele menajelor si finantele ag.economici.
Intre fin.publice si fin.private exista asemari si deosebiri:
Asemanari:
1.Atit fin.publice cit si cele private au la baza constituirea,repartizarea si utilizarea fondurilor
financiare.
2…se confrunta cu probl de echilibru financiar
3.Atit fin publice cit si fin.private au 2 functii importante:
-functia de repartitie
-functia de control
Deosebiri:
1.fin.publice sint utilizate pt a satisfice nevoi collective la nivelul intregii societati,iar fin.private
nevoi individuale
2.fin.publice se manifesta la nivel macroecon,iar cele private la nivel microeconom.
3.fin.publice sint reglementate de dreptul administrative iar fin.private de dreptul commercial.

In cazul finantelor publice functia de repartitie are 2 faze:constituirea fondurilor si distribuirea


lor.
Prima faza se realizeaza prin incasarea de la ag.econom a impozitelor,taxelor,contributiilor pt
asigurarea sociala,prime de asigurari medicale,amenzi,penalitati,rente,venituri de la
intrep.publice,venituri din privatizare,ajutoare,donatii,imprumuturi.
La constituirea fondurilor financiare participa toti ag.econom rezidenti, pers.nerezidente care
obtin venituri in RM,intrepr.cu capital de stat,privat sau mixt,instit publice,populatia.Cea m mare
parte a resurselor financiare vin din repartitia PIB-ului si intr-o masura m mica din avutia
nationala sau imprumuturi.
Cea de a 2 faza a functiei de repartitie o reprezinta distribuirea fondurilor care se face pt
acoperirea chelt privind invatamintul,sanatatea,cultura,protectia sociala,ordinea publica..Aceasta
repartitie se face pe beneficiari,obiective,actiuni si are impact atit cu caracter economic cit si
social.Prin repartitie se redistribuie o parte din venitul national sectorului neproductiv,zonelor
geograf defavorizate,pers socialmente vulnerabile,aceasta functie contribuie la suprimarea
inegalitatii dintre diferite categorii de cetateni.
Functia de control: Controlul financiar public este exercitat de organe specializate,cel m
important organ de control financiar – Curtea de conturi.Alte organe de control sint
instit.subordonate:Ministerul Finantelor,serviciu fiscal de stat,serv.vamal si inspectia financiara
Tema2:Mecanismele si sistemul financiar
Ca sistem finantele pot fi privite din m multe puncte de vedere,cele mai importante abordari fiind
ca un sistem de institutii si organe cu functii in domeniul finantelor,sistem de fonduri financiare
si sis de relatii financiare.
Ca un sis de relatii financiare,sis financiar al unei tari cuprinde relatiile financiare publice si
rel.financiare private.
Sis rel.financiare publice cuprinde 2 grupe mari de relatii prin care statul isi acumuleaza resurse:
1.relatii de impozitare-exprima un transfer de resurse banesti obligatorii,fara contra prestatie si
cu titlu nerambursabil
2.relatii financiare publice speciale:
2.1.Imprumuturi publice-un transfer de resurse banesti facultativ,pe o perioada de timp
determinata,pt o anumita dobinda
2.2Asigurarile de stat-relatii care exprima un transfer de resurse banesti cu caracter obligatoriu,
in schimbul unei contra-prestatii care depinde de producerea unui eveniment
aleatoriu(deces,nasterea unei pers,somaj,virsta de pensionare..)
Sis.financiar privat include:relatiile de credit bancar,relatiile de asigurari si reasigurari de bunuri,
persoane si raspundere civila si relatii generate de constituirea fondurile la dispozitia
intreprinderilor.
Componentele sis.financiar sunt:
-bugetul de stat si bugetele locale
-asigurarile de stat sociale si medicale
-creditul public si bancar
-asigurari de bunuri,persoane si raspundere civila
-finantele intreprinderilor

Conform definitiei din DEX un mecanism reprezinta un mod in care se desfasoara un


fenomen sau un proces, mecanismul financiar este o parte componenta a sistemului economic
si reprezinta modul de organizare a fluxurilor financiar-monetare generate de procesele de
constituire ,repartizare si utilizare a fondurilor financiare.Elementele structurale ale
mecanismului financiar sunt:
1. Fondurile financiare
2. Pîrghii financiare
3. Metode administrative de gestiune financiara
4. Organe cu functii in domeniul finantelor
5. Dreptul financiar
O alta definitie a conceptului de mecanism financiar : ansamblu de metode si instrumente de
natura financiara,reglementate de dreptul financiar si aplicate de organe cu functii in domeniul
finantelor pt gestionarea fondurilor financiare.

2.(1)Sis fondurilor financiare reprezinta componenta de baza a mecanismului financiar ai


cuprinde totalitatea fondurilor financiare publice si private din cadrul economiilor
nationale.Totalitatea fondurilor financiare publice formeaza sis.bugetar al tarii = Buget Public
National=BPN
BPN

BUAT(BL)-Bug.Unit.Admin-
BGC(Bug.Guvernului Central)
teritoriale(BUg.locale)

BS(BUg.de Stat) UAT(II)

BASS(Bug.Asigurarilor Sociale
1.Bug.Raioane 2.Bug.Chisinau 3.Bug.Mun.Balti
de Stat)

FAOAM(Fond.Asigur.Obligatorii 4.BUAT
Medicale) Gagauzia

Sis.fondurilor finan.private include:fond.întrepr,fond.de creditare private,fond.de asigurare


private.
(2) Pîrghiile economico-financiare sunt instrumente utilizate de stat in procesul de colectare a
veniturilor sau efectuare a cheltuielilor prin care statul intervine in economie pt a incuraja sau
descuraja subiectii economici,ramuri ale economiei sau paturi sociale.Nu toate veniturile si chelt
publice sint pîrghii,acestea pot fi considerate pirghii economico-financiare daca au un impact
asupra economiei sau a societatii.

(3)Metodele administrative de gestiune financiara includ:


1. Întocmirea de prognoze,programe econom,planuri financiare
2. Tinerea evidentei contabile si intocmirea rapoartelor financiare
3. Reglementarea de catre stat a preturilor pt bunuri si servicii
4. Reglementarea cursului valutar
5. Supravegherea exportului si importului.Elaborarea balantei de plati
6. Controlul financiar si sanctionarea activit.ilicite si a evaziunii fiscale
(4)Instit si organe cu atributii in sfera activit.financiare reprezinta o alta componenta structurala a
mecanismului financiar denumit :Aparat financiar bancar
Aparat financiar-bancar

Specializate
Nespecializate

Legislative
Executive -parlament
-presedintia -consiliul raional Microeconom.
-guvern -cons.municipal -Departamentul
Macroeconom: financiar din cadrul
-preș.raional -cons.Local întreprinderii
-BNM
-primar general -Adunarea populara
a Gagauziei -Curtea de Conturi
-bașcan
-Comp.de Asigurari
-primarie
-Min.FInantelor
-Banci comerciale
-Comisia nationala
a pietei financiare

(5) Dreptul financiar:In domeniul finantelor isi gasesc reflectarea rezultatele activit.desfasutare
de un nr.mare de persoane,drept urmare,rel.financiare sunt strict reglementate.Princip.acte
normative cu caracter financiar in RM sunt:
-Constitutia
-Codul fiscal
-Legile bugetare anuale
-legea cu privire la finantele publice si responsabilitatea bugetar-fiscala
Tema3:Politica financiara a statului
Politica social-economica a statului – actiune generala a puterii publice centrale, constiente,
coerente si finalizate care se exercita in domeniul economic, adica influenteaza productia,
schimul, consumul bunurilor si servicilor si constituirea capitalurilor.
Sarcinile politicii social- economice sunt:
 Dezvoltarea economica
 Promovarea progresului etnic si stiintific
 Formarea profesionala
 Recalificarea si reincadrarea in munca a somerilor
 Ocrotirea sanatatii
 Protectia sociala a pop
 Stabilitatea preturilor
Reiesind din aceste sarcini , politica social-economica include mai multe componente: politica
preturilor, politica comerciala, industriala, agrara, politica in domeniul invatamintului, in
domeniul ocuparii fortei de munca, politica financiara.
Politica financiara - exprima ansamblul metodelor si mijloacelor concrete privind procurarea si
gestionarea resurselor financiare, precum si sistemul de institutii, abilitate si functii financiare,
instrumentele si reglementarile financiare utilizate de stat pentru influentarea proceselor social-
economice intr-o etapa data.

Obiectivele de baza a politicii financiare sunt:


- Asigurarea dezvoltarii si cresterii economice
- Reducerea somajului si asigurarea ocuparii fortei de munca
- Stabilitatea preturilor
- Cresterea nivelului de trai al pop
Principalele domenii de manifestare a politiici financiare sunt cheltuielile publice, veniturile
publice, creditul, asigurarile de bunuri , personae si rsp civila.
Componentele de baza ale politicii financiare a statului sunt politica bugetar-fiscala, politica
monetar-creditara,

Politica bugetar-fiscala- activitate de influentare a proceselor social-economice prin venituri si


cheltuieli publice. Acesta este elaborata si promovata de Guvern prin intermediul Ministerului
Finantelor si se concretizeaza in bugetul public national,
Instrumentele politicii bugetar fiscal sunt :
 Impozitul-contributie baneasca obligatorie cu titlu nerambursabil datorata conform legii
statului de catre pers fizice si juridice pentru venitul pe care-l obtin,averea pe care o
poseda sau consumul pe care-l realizeaza.
 Taxa -reprezintă plata efectuată de persoana fizică sau juridică pentru serviciile prestate
acestora de către instituţiile publice.
 Transferul – plata guvernamentala fara rambursare facuta cetatenilor sau agentilor
economici
 Achizitii guvernamentale- Cheltuieli banesti pt procurarea de bunuri , servicii necesare
intretinerii institutiilor publice
Politica fiscala-politica in domeniul colectarii veniturilor publice, acesta politica stabileste:
1. Volumul si provinienta resurselor ce pot fi colectate la fondurilor publice
2. Metode de preluare ce se utilizeaza in procesul de formare a fondurilor
3. Obiectivele ce trebuie atinse de instrumentele fiscal
Politica bugetara - politica in domeniul cheltuielilor publice, acesta stabileste:
1. Marimea, destinatia si structura optimala a cheltuielilor
2. Obiectivele ce trebuie atinse in efectuarea diferitor cheltuieli
3. Cai si metode pt atingerea obiectivelor, reiesiind din faptul ca eforturile trebuie sa fie
minime
Exista 2 tipuri de politica bugetar-fiscala
- Expansionista(usoara, stimulativa)
- Restrictive(austere, dura)
Politica bugetar fiscal expans- presupune majorarea G, TR, si o reducere a impozitelor si
taxelor. Aceasta politica este aplicata in perioada de recesiune. O scadere a impozitelor si taxelor
si o majorarea a G >>deficit bugetar
In cazul in care exista o reducere a G si a TR si /sau o crestere a gradului de fiscalitate se
numeste o politica bugetar fiscal austera.

Tema 4: Bugetul de stat


Bugetul de stat constituie principal component a sistemului bugetar. Acesta poate fi definit din 4
puncte de vedere:
 Juridic – bugetul de stat – documentul de baza cu putere de lege (organica) care
stabileste pe de o parte natura si marimea veniturilor ce se mobilizeaza la dispozitia
guvernului, iar pe de alta parte felul si volumul alocatiilor bugetare ce se vor dirija de
catre stat pentru finantarea diverselor activitati in decursul unui an.
 Economic – bugetul de stat - expresia sistetizata a relatiilor economice ce se manifesta
in procesele formarii si utilizarii principalului fond centralizat de mijloace banesti.
 Material – bugetul de stat – ca un fond centralizat de mijloace banesti la dispozitia
statului in care se incaseaza venituri si din care se efectueaza cheltuieli.
 Politic – bugetul de stat – expresie a optiunilor guvernului in ansamblul domeniilor ce
tin de competenta sa
Bugetul de stat indeplineste 3 functii:
1. Proiectarea activitatii statului
2. Controlul cheltuielilor publice-
3. Gestiunea eficace a activitatii publice
Principiile bugetare
Procesul elaborarii si executarii bugetului de stat este supus unor reguli mai mult sau mai puin
rigide numite – principii bugetare.Conform legii privind finantele publice si responsabilitatea
bugetar fiscal nr 181 din 25 iulie 2014, princiipiile bugetare sunt:
 Anualitatea bugetului – presupune ca bugetul de stat este elaborate si executat anual.
 Unitatea monetara- toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala
 Unitatea bugetara- presupune inscriereea tuturor veniturilor si cheltuielilor statului intr-
un singur document. Universalitatea- veniturile si chletuielile trebuie s fie inscrise in
buget in sumele lor brute fara omisiuni si compensari reciproce. Chiar si in situatii in care
incasarea veniturilor publice, presupune efectuarea unor cheltuieli prealabile. Acest
principiu nu permite inscrierea in buget al soldului dintre acestea
 Neafectarea veniturilor – veniturile incasate in buget se depersonalizeaza pentru a
acoperi toate cheltuielile. Acest principiu interzice ca un anumit venit bugetar sa fie
destinat acoperirii unei cheltuieli, in caz contrar este imposibil de a realiza o concordanta
deplina intre marimea unui venit si nivlul unui grup de cheltuieli
 Specializarea bugetului- presupune ca veniturile si cheltuielile statului sunt strict
structurate in buget conform clasificatiei bugetare, veniturile se grupeaza pe surse de
provinienta, iar cheltuielile sunt grupate dupa 4 criterii: functional, economic,
administrativ, pe programe
 Publicitatea- conform acestui principiu, datele privind bugetul de stat aprobat si executat
trebuie de adus la cunostinta opiniei publice.
 Echilibrul bugetar – presupune acoperirea integral a cheltuielilor bugetare din contul
veniturilor ordinare ca urmare a cresterii rapide a cheltuielilor publice. Acest principiu nu
este respectat in prezent, bugetele publice fiind intocmite tot mai frecvent cu deficit
bugetar chiar si in statele inalt dezvoltate .
Principalele cauze care genereaza aparitia deficitului bugetar sunt:
- Cresterea cheltuielilor de ordin social si economic
- Cresterea aparatului administrative de stat
- Cursa inarmarilor
Deficiitul bugetar este characteristic nu doar tarilor dezvoltate dar si celor in curs de dezvoltare.
In cazul tarilor dezvoltate datorita nivelului ridicat de dezvoltare economica, un deficit bugetar in
limitele 2-3% nu constituie o problema ca in cazul tarilor in curs de dezvoltare.