Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA DE VERIFICARE A PROCEDURILOR CHIRURGICALE

ÎNAINTEA INDUCŢIEI ANESTEZIEI ÎNAINTEA INCIZIEI PIELII ÎNAINTE CA PACIENTUL SĂ PĂRĂSEASCĂ SALA DE
OPERAŢIE
□ Pacientul a confirmat □ Confimaţi faptul că membrii echipei Asistenta medicală confirmă verbal echipei
 Identitatea, medicale şi-au precizat numele şi rolul. medicale:
 Zona anatomică, □ Chirurgul, Personalul de Anestezie şi □ Numele procedurii chirurgicale înregistrate.
 Procedura chirurgicală, Asistenta confirmă verbal:
□ Numărul instrumentelor, bureţilor şi acelor este
 Consimţământ informat.  Numele pacientului,
corect.
 Zona anatomică,
□ Zona anatomică/Neaplicabil.  Procedura chirurgicală. □ Etichetarea piesei (se citeşte cu voce tare
□ Verificarea siguranţei anesteziei realizată. eticheta, inclusiv numele pacientului).
□ Pulsoximetru conectat şi funcţional. EVENIMENTE CRITICE ANTICIPATE
□ Către chirurg: Care sunt etapele critice sau □ Există probleme tehnice cu echipamentele care
Are pacientul: neaşteptate, durata intervenţiei, sângerările trebuie soluţionate?
anticipate?
O alergie cunoscută? □ Către echipa de anestezie: Există motive de □ Chirurgul, echipa de anestezie şi asistenta
îngrijorare referitoare la pacient? reconfirmă principalele motive de îngrijorare
□ Nu.
referitoare la tratamentul şi recuperarea
□Da. □ Către echipa de asistente: A fost realizată
pacientului.
sterilizarea? Au echipamentele medicale
Dificultate respiratorie/Risc de Aspiraţie probleme?
□ Nu.
□ Da,Echipamentul/Asistenţa disponibile A fost realizată antibioprofilaxia în ultimele 60
de minute?
Risc de hemoragie >500 ml (7ml/Kg la copii) □ Da.
□ Nu. □ Neaplicabil.
□ Da. Acces intravenos adecvat şi fluide Este afişată imagistica medicală?
disponibile □ Da.
□ Neaplicabil.