Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculumul la decizia școlii( CDS) reprezintă oferta educațională propusă de școală, în

concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și nevoile


comunității locale, se constituie atât din pachete disciplinare opționale ofertate la nivel
național, regional și local, cât și din pachete disciplinare opționale ofertate la nivelul unității
de învățământ.

Opţionalul poate fi ales fie din lista disciplinelor opţionale avizate de MEN, fie se propun pro
priile opţionale de către învăţători.
Oferta CDŞ se promovează în: lectorate, şedinţe cu părinţii, prin pliante, afişe, pagini web, sit
e-ul şcolii.

   În cadrul întâlnirii cu părinții se prezintă lista opționalelor propuse, la care se adaugă


eventualele propuneri venite din partea părinților.

 Tot în cadrul şedinţelor cu părinţii, se aplica chestionare  părinților.

După ce se stabileste decizia părinților, cu privire la opționalul ales, urmeaza urmatori pasi
pentru stabilirea ofertei CDȘ:

1.      realizarea proiectului CDȘ;

2.      discutarea acestuia la nivelul Comisiei de curriculum, Comisie metodică, CP, CA;

3.      elaborarea programei;

4.      avizarea programei (conform fișei de avizare din procedura elaborată la nivel de ISJ) de
către responsabilul din cadrul Comisiei metodice, Comisia de curriculum, director;

5.      avizul inspectorului de specialitate.

Selectarea celor doua optionale, pentru clasa a IV-a se va realiza în etapa chestionării
părinților în clasa a III-a;  selectarea celor 2 opționale pentru clasa pregătitoare se va realiza
prin chestionarea părinților fie în ,,Săptămâna porților deschise” din anul școlar premergător
intrării în școlaritate ; prin chestionare în momentul înscrierii efective la școală conform
calendarului ; la începutul anului școlar sau la debutul în școlaritate.

In opinie personala, aș propune pentru clasa a IV-a opționalul „Matematică distractivă prin


joc“, și ‘’ Matematică și științe în societatea cunoașterii ’’ iar pentru clasa pregătitoare „
Traistuţa cu basmele şi poveştile copilariei” și ‘’Joc și mișcare’’.

Pentru “a descurca incurcata matematica” (așa cum, din păcate, este considerată de unii elevi
și parinți) se poate apela la orele opționale de “Matematică distractivă prin joc” și
Matematică și științe în societatea cunoașterii  . În aceste ore, teme din programa de
matematică, dar și altele pe care dascălii, dar și elevii le propun, pot fi abordate din unghiuri
diferite, totul desfășurându-se ca o “joacă”, dar o joacă serioasă, în care toți vor fi antrenați și
toți vor fi câștigători, nu numai că se vor amuza, dar mai ales pentru că vor învăța lucruri noi,
făcând corelații inter si transdisciplinare.

Opţionalul „ Traistuţa cu basmele şi poveştile copilariei” vine să acopere necesitatea de


lectură a micilor şcolari şi vizează parcurgerea şi înţelegerea unor valoroase  opere literare  -
în proză sau lirice.Opţionalul propus le oferă elevilor şansa de a-şi cultiva capacitatea  de
audiere şi receptare, imaginaţia, fantezia, creativitatea, exprimarea corectă şi nuanţată şi vine
în întâmpinarea cerinţelor din mai multe direcţii : interesul elevilor , dorinţa părinţilor şi nu în
ultimul rând ,asigurarea viitorului societăţii cu o generaţie avansată din punct de vedere
moral.

Ţinând seama de particularităţile copiilor din clasele primare, învăţătorii/ profesorii pentru
învăţământ primar vor folosi demersuri care să facă accesibil şi atractiv conţinutul lecţiei de
Joc şi mişcare. Jocul devine metodă, mijloc şi formă de organizare, efectuat cu sau fără
întrecere, adaptat capacităţilor motrice şi psihice ale elevilor. Prin activităţile motrice copilul
are posibilitatea de a cunoaşte, de a explora, de a-şi interioriza sau exterioriza stări şi
sentimente, de a interacţiona cu propriul corp, cu colegii de joc, cu mediul înconjurător.
Treptat, el devine încrezător în forţele proprii, dornic de a descoperi lumea

S-ar putea să vă placă și