Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Disciplina: Biologie
Clasa: a VIIA
Subiectul: Viața activă la animale
Tipul lecției: Mixtă
Data: 21.02.2020
Profesor: Zama Linda

Competențe specifice:
 Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice,
procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor..
 Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la
organisme, procese şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.

 Unități de competențe:
 Diferenţierea particularităţilor fiziologice la animale în timpul perioadei active.
 Argumentarea rolului vieții active în viaţa animalelor.
 Înregistrarea datelor ieşirii la viața activă a unor animale.

Obiective operaționale: la finele lecției elevii vor fi capabili să:


O1. Să definească noţiunea de viaţă activă în baza informaţiei din manual.
O2. Să enumere cel puţin trei caracteristici ale variaţiilor ritmice.
O3. Să clasifice animale ce duc o viaţă activă.
O4- Să diferenţieze particularităţi fiziologice ale animalelor în perioada activă.

Tehnologie didactică:
 Resurse materiale: lucru cu manualul, lucru la tablă, lucru în grup
 Resurse procedurale: explicația, conversația, analiza, jocul didactic, graficul T,
Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode
lecției
Evocare Bună ziua!Luați loc Elevii se salută și își pregătesc cele
Ocupaţi-vă locurile în cea mai mare linişte! necesare pentru lecție.
Acum vă propun să ne jucăm “Jocul-cubul ciudat”, Câte un elev Elevii ascultă cu atenţie Jocul didactic
va veni şi va rostogoli cubul şi va vedea ce cifră este pa latura din
faţă.Va extrage fişa cu întrebare ce corespunde numărului.

1.Cum au fost clasificate plantele după ciclul de dezvoltare? 1. Plante anuale perene, bienale.
2.Ce este caracteristic pentru plantele anuale? 2.Plantele anuale se dezvoltă pe
Conversația
3.Da-ţi exemple de plante bienale? parcursul unui sezon.
4.Cum sunt clasificate plantele perene? 3.Ceapa, varza, morcovul
4.Plantele perene sunt clasificate în:
5.Cine fac parte din plantele perene lemnoase?
lemnoase și ierboase.
5. Din plantele perene fac parte: arborii,
Fi-ţi foarte atenţi... arbuştii, lianele.
Mă trezeşte ceasu-n zori
Cine le-a trezit pe flori,
Cine pe acest bondar,
La trimis la strâns nectar?
Despre toate vei afla
Studiind azi lecţia...
Elevii își notează tema nouă în caiete
Deci tema de astăzi se numeşte „Viaţa activă la animale”.

Condiţiile de mediu în care trăim prezintă variaţii ritmice. Ritmul


anual corespunde rotaţiei Pământului în jurul Soarelui, ceea ce
determină succesiunea celor 4 anotimpuri în zona temperată. Lucrul cu
Condițiile de adaptare ale animalelor: manualul

1. Durata iluminării solare


2. Temperatura
Aceste modificări ale condiţiilor de mediu influenţează
comportamentele de adaptare ale animalelor.
O1 Anumite animale duc o viaţă activă pe parcursul iernii, consumând
hrana pe care o găsesc în mediul lor natural.
Din categoria animalelor ce duc o viață activă sunt:
O3
 Șoarecii
Graficul T
 Pisicile
 Câinii
 Mistreții

O2 Variaţiile ritmice a anotimpurilor: Vara şi iarna.


Elevii citesc şi selectează variaţiile
Vara Iarna ritmice.
1.Temperaturi ridicate 1. Temperaturi scăzute

2.Ziua mai lungă 2. Ziua mai scurtă


O4 Lucrul cu
3. Hrană din abundenţă 3. Lipsă de hrană.
manualul

Animalele care duc o viaţă activă iarna au temperatura corpului


constantă (animale homeoterme).

Adaptările animalelor la mediu


Elevii ascultă și fac însemnări în caiete
1. Stratul de grăsime sub piele
2. Blana lungă și deasă, care acoperă corpul mamiferelor,
penele și puful care acoperă corpul păsărilor
3. Perii sunt bine fixaţi în piele.

Reflecția 1.Ce reprezintă viața activă la animale? 1.Viața activă-  este starea
2.Care sunt condițiile de adaptare ale animalelor? caracteristică animalelor  caracterizată
prin ridicarea temperaturii corpului şi a
3.Deduceți care sunt variațiile ritmice a anotimpurilor: Vara și Iarna ritmului respirator.
2. Condițiile de adaptare ale animalelor
4.Da-ți exemple de animale care duc o viață activă? sunt: durata iluminării solare și
temperatura.

3.Variațiile ritmice a anotimpurilor de


vară și iarnă sunt:

Vara- Temperaturi ridicate, Ziua mai


lungă, Hrană din abundenţă

Iarna: Temperaturi scăzute, Ziua mai


scurtă, Lipsă de hrană

4. Animalele care duc o viață activă


sunt: Șoarecii, pisicile, câinii, mistreții.
Extensia Tema pentru acasă:
Studierea temei : “Viața activă la animale”
Elevii își notează tema pentru acasă
De realizat exercițiul 4 de la pagina 101.
La finele lecției elevii sunt notați.