Sunteți pe pagina 1din 1

Introducerea in psihologia educatiei –ramura a psihologiei si disciplina de invatamint in

formarea profesorilor
Psihologia Educatiei reprezinta aplicarea de constată ri psihologice în domeniul educaţiei.
Psihologia Educatiei este studiul sistematic de dezvoltare a individului în cadrul procesului
educational. El ajută profesorul să înţeleagă studenţii şi sa dezvolte abilită ţile lor. Termenul de
psihologia educatiei se refera la psihologia copilului mic, a celui de varsta anteprescolara si a
celui de varsta prescolara: are in vedere in acelasi timp psihologia adultilor, in situatia educatiei
permanente. Psihologia educatiei studiaza modul în care indivizii desfasoara activitatea de
invatare, eficienţa intervenţiilor din învă ţă mâ nt, psihologia de predare, precum şi psihologia
socială a şcolilor ca organizaţii. Psihologia educaţionala se preocupa de modul în care elevii
învaţă şi se dezvolta, de multe ori axâ ndu-se pe subgrupuri, cum ar fi copiii supradotaţi, precum
şi cei cu dizabilitati. Psihologia educaţiei poate fi înţeleasă , în parte, prin relaţia sa cu alte
discipline. Acesta este in relatie în principal cu psihologia, medicina si biologia. Psihologul
american William James afirma că : „Psihologia este o ştiinţă , şi predarea este o arta iar ştiinţele
niciodată nu genereaza arte direct din ele însele. O minte inventivă trebuie să facă acest demers
utilizand originalitatea sa”.