Sunteți pe pagina 1din 6

V.

PLAN DE MARKETING EDUCA'ŢONAL APLICAT DE UNITATEA


DE ÎNVĂŢĂMÂNT

UNITATEA SCOLARA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TÂRGU OCNA


MISIUNEA: „O scoala moderna pentru copiii dumneavoastra”.

1.               REZUMATUL PLANULUI DE MARKETING


Planul de marketing prezentat este elaborat pentru o perioada medie de 2 ani.
In urma cercetarilor de pe teren de la Şcoala Gimnazială Târgu Ocna, prin
sondaje de opinie, chestionare, analiza elementelor scolare, am constatat ca scoala pierde
din imaginea avuta cu cativa ani in urma, datorita unor disfunctii de ordin managerial.
Un plan de marketing bazat pe analiza mediului Analiza SWOT reliefeaza
punctele critice cu care se confrunta scoala
Ca urmare la baza planului de marketing stau ipoteze bine gandite, ce tin seama
de studiile de nevoi, studiile de pozitionare, studiile de piata, studiile de implementare a
unui serviciu educational.
Ele se refera la evolutia viitoare a componentelor majore ale mediului si au stat
la baza obiectivelor planului de marketing.
Fiecare obiectiv precizeaza pozitia pe care scoala generala nr. 1 intentioneaza sa
o dobandeasca pe piata tinta si este stabilit in concordanta cu aspectele analizei SWOT.
Strategiile de marketing precizeaza directiile de actiune si le-am diversificat in
strategia de consolidare, de dezvoltare a scolii, de diversificare.
Programul de marketing a permis programarea activitatilor, descrierea tacticilor
la care va recurge Şcoala Gimnazială Târgu Ocna .
Bugetul planului – o componenta importanta – a fost stabilit in functie de
programul de marketing.
Sistemul de control sau ANALIZA PERT indica pasii importanti parcursi de
unitatea scolara pentru a crea serviciul educational.
- includerea localului scolii intr-un program PHARE de modernizare.
- aducerea bibliotecii scolii la standarde acceptate de piata educationala prin
donatii de carti de la biblioteca Aman, Omnia.
II. ANALIZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN
a)     ANALIZA MEDIULUI INTERN
       Cultura organizationala
Activitatile proiectate urmaresc respectarea traditiei scolii dar nu ofera o
promovare autentica a valorilor morale, scoala confruntandu-se cu probleme de
absenteism al elevilor si pierderea pe zi ce trece a numarului de elevi.
       Dezvoltarea curriculara
Exista la nivelul scolii proiectari didactice conform programelor nationale pe
discipline si ani de studiu, precum si CDS – repartizat, pentru a veni in sprijinul elevilor.
Prin oferta educationala a scolii se incearca partial introducerea noului, dar se
resimte lipsa de pe piata ofertantilor de educatie a unor curricule.
RESURSE FINANCIARE SI UMANE
A.    Resurse financiare
       Bugetul de venituri si cheltuieli a fost intocmit corect de compartimentul
contabilitate si gestionat corect;
       Exista transparenta in gestionarea fondurilor de la Comitetul Reprezentativ al
Parintilor.
B.     Resurse umane
La nivelul Şcolii Gimnaziale nr 1 Târgu Ocna, exista cadre didactice invatatori -
institutori si cadre didactice profesori pentru ciclul gimnazial. Acestea necesita interes
pentru formarea continua in ciuda faptului ca in fiecare an se reduc catedrele, fie de
invatatori, fie de profesori.
ANALIZA MEDIULUI EXTERN
       Identificarea si descrierea comunitatii
Elevii Scolii Generale numarul 1 provin din medii sociale diferite, scoala fiind o
scoala de cartier, dar cu posibilitatea de a veni cu tramvaiul.
Pozitia geografica privilegiata, cu acces la mijloacele de transport in comun.
       Identificarea grupurilor de interes
Scoala Generala numarul 1 a avut o traditie si un bun renume pana in anul 2001,
atat in ceea ce priveste rezultatele obtinute la invatatura, la admiterea in liceu dar si la
concursuri si olimpiade.
Incepand din acel an scade numarul de elevi, orientarea lor fiind catre Scoala
Generala numarul 2 – in apropiere de aceasta.
       Analiza de nevoi si a cererii de educatie in concordanta cu cererea
pietei de munca
               Necesitatea informatizarii Scolii Generale numarul 1 si cunoasterea
limbilor moderne de circulatie internationala.
               Scoala Generala numarul 1 – isi propune infiintarea unei sali de lectura
informatizata care sa vina in sprijinul elevilor.
ANALIZA SWOT
a)     Oferta curriculara
    PUNCTE TARI
               Institutia are la nivelul fiecarei catedre profesori cu auxiliare curriculare,
ghiduri de aplicare a programei, culegeri de teste.
               Are un cabinet metodic cu materiale de informare a cadrelor didactice pe
specialitati.
              PUNCTE SLABE
                    Necorelarea fondului de carte al bibliotecii cu noile programe;
                    Lipsa unei sali de lectura care sa-i atraga pe elevi in timpul liber.
              OPORTUNITATI
Oferta CDS contribuie partial la dezvoltarea unei motivatii intrinseci pentru
invatare.
CDS permite partial valorificarea abilitatilor individuale.
IV. IPOTEZELE PLANULUI DE MARKETING
1.               Daca vom cunoaste la inceput de ciclu curricular, de an scolar, semestru,
asteptarile, nevoile de formare – informare, educare ale elevilor atunci vom reusi sa
contribuim la mentinerea unitatii scolare pe piata muncii.
2.               Este posibila promovarea elementelor de noutate adaptate la conditiile
concrete ale scolii, prin elaborarea unui proiect de ameliorare pe termen mediu?
3.               Cu cat supunem atentiei elevilor si parintilor oferta de servicii specifice
proiectului, cu atat mai mult vom contribui la promovarea imagini scolii pe plan intern
dar si extern.
V. OBIECTIVELE PLANULUI DE MARKETING
1.     Cunoasterea asteptarilor, nevoilor de formare – informare – educare prin
activitatea scolara (la inceput de ciclu curricular, de an scolar, de semestru) dar si prin cea
extrascolara insemnand:
     analiza cerintelor actuale de formare - dezvoltare a personalitatii elevilor
si a bazei pedagogice de sustinere teoretica si practica;
     analiza cerintelor si continutului curriculum-ului general si specific al
disciplinelor, planului de invatamant, programelor scolare, manualelor
alternative, alte auxiliare;
     analiza asteptarilor si nevoilor elevilor parintilor si raportarea la
curriculum-ul dat, la conditiile scolii (curriculum optional, programe
alternative, introducerea noutatilor stiintifice).
2.     Elaborarea unui proiect de ameliorare pentru un termen mediu, a previziunii
elaborate pe baza curriculum-ului oficial prin adaptarea la conditiile concrete ale
scolii si prin promovarea cu elemente de noutate.
3.     Discutarea ofertei de servicii prin supunerea in atentia elevilor si parintilor a
liniilor generale ale proiectului constand in: prezentarea intentiilor, cerintelor,
asteptarilor, motivarea elevilor.
4.     Promovarea „pachetului de servicii” catre elevi prin activitati didactice si
extrascolare catre populatia orasului prin anunturi publicitare la ziarele: Anuntul
Băcăuan, opinia de Bacău, Tv Sat
6. STRATEGIILE DE MARKETING. MATRICEA PRODUS – PIATA

CONSOLIDARE Dezvoltarea produsului – rezultate


- regandirea CDS – tinand cont de - retea de calculatoare
optiunile elevilor - parteneriate cu biblioteci
- perpetuarea traditiilor si - colaborare cu institutii ce conduc
obiceiurilor la o oferta tentanta
- asigurarea accesului la calculator
al tuturor cadrelor

DEZVOLTARE DIVERSIFICARE
- centru de formare a adultilor - descoperirea de parteneri pentru
- oferta educationala importanta finantari externe
- formarea continua a managerilor - elaborarea unor instrumente de
monitorizare a activitatii didactice
- infiintarea unei sali de lectura specifice scolii
informatizate
- publicitate prin mass-media
- utilizarea unor instrumente de
laborator
- parteneriate locale
- relatii cu comunitatea
- schimburi de experiente cu elevii
de la alte unitati
PROGRAMUL DE MARKETING
 

  Activitatea Termen Cine raspunde Evaluare

A Stabilirea 2 zile Echipa -


ipotezelor manageriala a
obiectivelor scolii

B Contactarea 1-2 saptamani Echipa -


formelor manageriala
distribuitoare de
calculatoare

C Selectarea si 2-3 saptamani Informaticienii  


innoirea scolii
operatorilor

D Analiza de 2 saptamani Informaticieni Managerul


continut si scolii
interpretarea
informatiilor

E Prezentarea 2 zile Echipa  


propunerilor manageriala

BUGETUL
Identificarea de noi resurse ;
Inchirierea spatiului din curtea scolii pentru construirea de magazine;
Inchirierea terenului de fotbal in afara orelor de curs;
Gasirea de finantatori externi pentru dezvoltarea bazei materiale a unitatii.
Obiective nefinanciare

relatiile scolii cu salariatii, anticiparea nevoilor si asteptarilor acestora;


dobandirea unei pozitii de lider de piata educationala, in privinta inovatiei si
cercetarii pedagogice.
Bugetul
Sistemul de control
Una din cele mai frecvent utilizate metode de programare si control este PERT
(Program Evaluation and Review Technique).
→ limitarea conflictelor;
→ reducerea interzicerilor si intreruperilor in cadrul unui program de marketing;
→ biblioteca virtuala;
→ sala de lectura;→ trasarea retelei (PERT).
 SISTEMUL DE CONTROL
METODA PER

LISTA ACTIVITATILOR PENTRU CREAREA SALII DE LECTURA


INFORMATIZATE
Lista activitatilor pentru crearea salii de lectura informatizate

Simbolul activitatii Descrierea activitatii Activitati imediat Durata


precedente

A. Decizia scolii nr. 21 de a - 1


crea o sala de lectura
pentru elevi

B. Identificarea furnizorilor A 1
de calculatoare

C. Proiectarea propriului A 10
site pentru sala de
lectura

D. Identificarea de A 3
companii furnizoare de
produse software pe
calculatoare

E. Evaluarea potentialilor B 3
furnizori de servicii
internet si selectarea
celui mai convenabil.

F. Deschiderea la o banca E 5
comerciala a unui cont
special pentru acceptarea
platilor efectuate

S-ar putea să vă placă și