Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT


SPECIALIZARE - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ(la DROBETA-TURNU SEVERIN)
Activități motrice de timp liber - Badminton
STUDENT : DINA CONSTANTIN ALIN REFERAT
AN III , AN SCOLAR 2019-2020

BAZELE TEHNICII ÎN BADMINTON :

SERVICIUL

Badmintonul a fost practicat sub diferite denumiri (battledore, poona sau jeu-volant), încă
din antichitate. Originile sale exacte rămân însă necunoscute. Primele apariții oficiale ale acestui
sport datează din perioada anilor 1850, unde era practicat în curțile regale și domnești din Anglia.
În anul 1872 pe moșia Prințului de Beaufort ”Badminton House” are loc prima competiție oficială
(de unde și denumirea modernă ”badminton”).
Astăzi, este unul dintre cele mai populare sporturi din lume având peste 250 de milioane
de practicanți la nivel mondial. Poate fi practicat la toate categoriile de vârstă și satisface toate
pretențiile de mișcare. Deși pare ușor în aparență, în realitate este un sport extrem de complex ce
necesită calități deosebite, dar în același timp spectaculos (viteza mingii de pană în zbor este de
aproximativ 400 km/oră). Federaţia Româna de Badminton a fost fondata în data de 29 ianuarie  
1990 şi s-a reorganizat în conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000.
  Tehnica de execuţie a elementelor caracteristice jocului de badminton are o deosebită
importanţă pentru desfăşurarea corectă şi spectaculoasă a acestui joc. Deoarece mişcările naturale
sunt mai puţin folosite, majoritatea acţiunilor din timpul jocului presupun o tehnică specială de
execuţie. Elementele tehnice de joc sunt puţine ca număr, dar însuşirea lor corectă are rol hotărâtor
asupra evoluţiei jucătorului. Deoarece majoritatea mişcărilor sunt aciclice, în procesul de iniţiere şi
învăţare se recurge la predarea simplificată, fragmentară, asigurând astfel corectitudinea execuţiei
fără de care atingerea nivelului superior de performanţă nu este posibilă. Trecerea la o etapă
superioară se face numai după însuşirea corectă a procedeelor tehnice de bază. Exerciţiile complexe,
apropiate de joc, ajută într-o măsură considerabilă la realizarea legăturii cu tactica jocului.
În badminton, legătura dintre pregătirea tehnică, tactică şi fizică este strânsă, tocmai din cauza
numărului redus de procedee tehnice, mai ales a celor folosite pentru finalizare.
Momentele de respiro, în comparaţie cu alte jocuri sportive individuale (tenis de câmp, tenis de
masă), sunt mult mai puţine şi reduse ca timp. De aceea, deseori se întâmplă ca în finalul unor partide
viu disputate, unul din jucători să cedeze brusc, pierzând punct după punct.
Efortul depus în badminton seamănă cu acela al jucătorului de handbal, ceea ce impune pe
lângă învăţarea procedeelor tehnice, şi o deplasare în teren cât mai economică, pentru ocuparea
unor poziţii cât mai bune, din care, în cel mai scurt timp, pot fi iniţiate acţiuni de atac sau se pot-
anihila, cât mai uşor, atacurile adverse. Comparativ cu alte jocuri sportive, în care pentru exe -
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT
SPECIALIZARE - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ(la DROBETA-TURNU SEVERIN)
Activități motrice de timp liber - Badminton
STUDENT : DINA CONSTANTIN ALIN REFERAT
AN III , AN SCOLAR 2019-2020
cuţiile procedeelor tehnice există diferite stiluri, în jocul de badminton, din cauza numărului
redus de procedee tehnice, nu se poate vorbi de stil de execuţie.
Referitor la tipurile de jucători, se cunosc două: de atac şi de apărare. Indiferent de
împărţire, toţi jucătorii trebuie să posede calităţi fizice complexe si să cunoască bine procedeele
tehnice şi tactice de atac şi de apărare. Pentru atac este necesară, în special, o mişcare rapidă în
teren si viteză de execuţie deosebită, iar în apărare, contează mai mult rezistenţa şi reflexele
jucătorului. Cunoscându-şi calităţile proprii, fiecare va exersa în cadrul antrenamentelor mai ales
acele procedee tehnice deficitare, pentru a deveni un jucător complex şi complet.
Serviciul , ca element tehnic de bază, corect executat şi permanent perfecţionat contribuie
la îmbunătăţirea tuturor elementelor tehnice. Prin efectuarea serviciului, deci prin punerea mingii
în joc, se urmăreşte în acelaşi timp împiedicarea loviturii de atac decisive din partea adversarului.
Punerea mingii în joc se consideră realizată atunci când servantul atinge mingea cu racheta.
În timpul serviciului, jucătorul trebuie să fie aşezat cu ambele picioare pe sol, în limitele
careului de serviciu. Serviciul se execută întotdeauna în diagonală, cu o mişcare continuă.
Conform regulamentului, serviciul este corect numai când mingea, în momentul contactului cu
racheta, se află sub nivelul şoldului jucătorului, iar corpul rachetei în timpul execuţiei e ţinut mai
jos decât mâna servantului. Sunt interzise mişcările efectuate cu scopul de a înşela adversarul.
Scopul serviciului este de a pune mingea în joc şi nu de a obţine punct. Această lovitură
necesită mult calm şi concentrare a atenţiei, astfel încât să fie reduse şansele adversarului de a
ataca, imediat, prima minge.
Executarea mişcării:
- Mingea se ţine cu mâna stângă (pentru dreptaci) de coşuleţ (penaj), în prima fază, de pregătire a
loviturii, mâna stângă este lejer dusă înainte-sus, în faţă, în timp ce corpul se răsuceşte uşor spre
dreapta cu trecerea greutăţii pe piciorul drept.
- Mâna se duce oblic jos, în spate, cu racheta ţinută oblic sus, în spate, printr-o mişcare de
extensie exagerată din articulaţia mâinii.
- Lovirea propriu-zisă începe în momentul eliberării mingii din mâna stingă. Braţul drept, cu
racheta, execută o biciuire energică, loveşte mingea, continuând avântarea în sus.
- Greutatea corpului este transferată înainte pe piciorul stâng, iar dreptul se ridică pe vârf, după
care jucătorul ocupă poziţia fundamentală, aşteptând reacţia adversarului.
În jocul de badminton lovitura de serviciu este de două feluri : scurtă si lungă. Serviciile
lungi pot fi înalte sau joase, în funcţie de adversar. Atât serviciul scurt, cât şi cel lung trebuie
executate cu aceleaşi mişcări, pentru ca adversarul să nu poată ghici intenţia servantului decât în
ultima clipă. De aceea, diferenţa între cele două servicii constă în faptul că mişcarea de biciuire
este energică în cazul serviciului lung, iar în cazul celui scurt lovitura se transformă într-o
mişcare de împingere, prin frânarea mişcării din încheietura mâinii.
În jocul de simplu folosim mai mult serviciul înalt şi lung prin care obligăm adversarul să
se deplaseze în spate, lăsând porţiunea de lângă fileu liberă. Serviciul scurt, trimis imediat în
apropierea liniei întâi de serviciu, îl folosim foarte rar si mai cu seamă atunci când adversarul,
obişnuit cu serviciile lungi, se aşează la primire mai retras, în astfel de situaţie poate fi surprins
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT
SPECIALIZARE - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ(la DROBETA-TURNU SEVERIN)
Activități motrice de timp liber - Badminton
STUDENT : DINA CONSTANTIN ALIN REFERAT
AN III , AN SCOLAR 2019-2020
cu un serviciu scurt, dar dacă a observat la timp poate pune în încurcătură servantul.
Pentru jucătorii înalţi, cu lovituri puternice şi sigure, este indicat serviciul lung, cu
traiectoria joasă, orientat spre colţul stâng al careului de serviciu, sau către corpul adversarului.
Astfel se pot evita loviturile puternice de smeci si, totodată, printr-o execuţie rapidă, se poate
reduce timpul adversarului de lovire a mingii cu o mişcare de biciuire corespunzătoare.
În jocul de dublu si dublu mixt folosim aproape exclusiv serviciul scurt, din cauza
micşorării careului de serviciu. Totuşi, uneori folosim lovitura înaltă, mai ales în jocul de dublu
mixt, când la primire se află partenera de joc care nu posedă o lovitură de smeci puternică.
Serviciul scurt poate fi executat şi printr-o lovitură cu stânga, care, după multe exersări, măreşte
siguranţa şi eficacitatea serviciului.
Revenind la regulament, conform căruia numai jucătorul care serveşte poate obţine punct,
atragem atenţia atât începătorilor cât şi avansaţilor că trebuie să acorde mare atenţie exersării
serviciilor. Învăţarea corectă a loviturilor necesită cunoaşterea unor noţiuni de terminologie
folosite în mod curent, noţiuni ce contribuie la înţelegerea conţinutului jocului de badminton.
Aşezarea în teren: are importanţă tactică în timpul jocului, şi constă în ocuparea în teren a
celor mai avantajoase poziţii pentru atac sau apărare.
Aşezarea la minge : deoarece în timpul jocului scopul loviturilor este de a trimite mingea
cât mai departe de adversar, spre suprafaţa terenului advers, în majoritatea cazurilor, pentru a lovi
mingea suntem nevoiţi să efectuăm o deplasare. Deplasarea la minge trebuie executată în aşa fel,
încât să luăm cea mai avantajoasă poziţie pentru lovitură. Aceasta o numim aşezarea la minge.
Aşezarea se poate realiza prin : paşi adăugaţi sau fandaţi la mingile apropiate ; prin păşire înapoi
sau săritură în cazul mingilor înalte ; alergare înapoi în cazul loviturilor înalte şi lungi, care ne-au
depăşit.
Traiectoria mingii reprezintă traseul parcurs de minge după lovire până la căderea pe sol,
sau până în momentul lovirii acesteia de către adversar. Mingea cu pene, în majoritatea cazurilor,
se comportă ciudat în comparaţie cu alte mingi. Traiectoria de zbor a mingii se compune dintr-o
porţiune ascendentă, una paralelă cu solul si alta, cea mai scurtă, parcursă de minge ca o paraşută
(datorită penajului mingii), perpendiculară pe sol. Astfel se poate explica faptul că din apropierea
liniei de fund se pot trimite mingi care după trecerea fileului cad aproape tangenţial cu fileul în
terenul adversarului. Lovitura de smeci face excepţie, deoarece aceasta imprimă mingii o linie
aproape dreaptă, dirijată spre sol, de sus în jos.

Punctul de lovire depinde de momentul cel mai potrivit al impactului rachetei cu mingea,
pentru a avea o lovitură cu eficienţă maximă. Fiecare procedeu de lovitură are alt punct optim de
lovire, de aceea cunoaşterea acestora are o importanţă deosebită. Acestea, după o perioadă de
învăţare, trebuie să se automatizeze determinând o diminuare a „timpului de gândire" si deci o
creştere a vitezei de execuţie.
Raza de acţiune a mingii. Bineînţeles aceasta depinde de nivelul calităţilor fizice ale
jucătorilor, de nivelul tehnic, precum şi de talia acestuia.
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT
SPECIALIZARE - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ(la DROBETA-TURNU SEVERIN)
Activități motrice de timp liber - Badminton
STUDENT : DINA CONSTANTIN ALIN REFERAT
AN III , AN SCOLAR 2019-2020

Pentru un serviciu corect:

1.Nu se trage de timp o dată ce jucătorul la serviciu şi cel de la primire s-au aşezat în poziţie.

2.Cel care serveşte şi cel care primeşte trebuie să stea faţă în faţă, în diagonală şi să nu atingă
liniile;

3.Picioarele celui care serveşte şi celui care primeşte trebuie să fie pe suprafaţa terenului într-o
poziţie staţionară de la începerea serviciului (legea 9.4) până în momentul lovirii mingii (legea
9.6.);

4.Racheta jucătorului de la serviciu trebuie să lovească baza mingii;

5.Toată mingea trebuie să fie sub talia jucătorului care serveşte în momentul când este lovită de
rachetă jucătorului care serveşte;

6.Tija rachetei celui care serveşte atunci când loveşte mingea trebuie să fie orientată în jos astfel
încât aceasta să fie clar vizibilă sub nivelul mâinii jucătorului care ţine rachet (ca în fig.).

7.Mişcarea rachetei celui care serveşte trebuie să fie continuă de la începutul serviciului (legea
9.4) şi până la efectuarea lui;

8.Zborul mingii va avea un sens ascendent din racheta celui care serveşte şi va trece peste plasa
astfel încât, daca nu este interceptată, să cadă în terenul (sau pe liniile care definesc terenul) celui
care primeşte serviciul.
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT
SPECIALIZARE - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ(la DROBETA-TURNU SEVERIN)
Activități motrice de timp liber - Badminton
STUDENT : DINA CONSTANTIN ALIN REFERAT
AN III , AN SCOLAR 2019-2020
Daca serviciul nu se desfăşoară conform legilor de la punctele 1 la 8. se va numi
„greşeală" (legea 13).

Este „greşeală" daca cel care serveşte, în încercarea de a servi nu atinge mingea cu
racheta.

Din clipa în care jucătorii şi-au ocupat poziţiile, prima mişcare a capului rachetei
jucătorului la serviciu se consideră începutul serviciul.

Jucătorul la serviciu nu poate servi până când jucătorul la primire nu este pregătit să
returneze, jucătorul la primire este considerat pregătit chiar dacă schiţează o încercare de
primire.

Serviciul se consideră efectuat, o dată început (9.4.), când mingea a fost lovită sau în
încercarea de efectuare a serviciului mingea nu a fost atinsă.

La jocul de dublu partenerii pot lua orice poziţie cu condiţia să nu deranjeze vizibilitatea
jucătorului care serveşte sau care este la primire de partea opusă.

BIBLIOGRAFIE :

1.Dragnea, A. – Teoria sportului, Editura Fest, Bucureşti, 2002


2.Marcu, V. - Badminton, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1989
3.Ochiană, N. - Badminton - Curs pentru studenţii Facultăţilor de Educaţie Fizică, Editura PIM,
Iaşi, 2006
4.http://www.badminton.ro/balkan-u13/
5.https://www.scribd.com/document/61151474/10-12-2006-Curs-Badminton

S-ar putea să vă placă și