Sunteți pe pagina 1din 3

Referat

Fiabilitate şi Mentenanţă
-Capabilitatea şi diagnoza proceselor de fabricaţie-

Coordonator: Student:

Prof.univ.dr.ing. Foană Marian

Corneliu Neagu Anul IV


Capabilitatea şi diagnoza proceselor de fabricaţie

Calitatea produselor se asigură menţinând permanent o întreţinere


corectă a utilajelor şi o pregătire a personalului, şi deasemenea
efectuarea periodică, sau când se impune, a unor analize privind
stabilitatea procesului din punct de vedere al reglajului şi a preciziei,
care să asigure încadrarea produsului în toleranţele stabilite.
Capacitatea corespunzătoare a tehnologiei de fabricaţie asigură
calitatea proceselor tehnologice de mare responsabilitate, precum şi
fabricaţia de unicate costisitoare sau a căror verificare are un caracter
distructiv.
Dacă echipamentul nu respectă procesul tehnologic datorită unor
probleme de fiabilitate neremediate, calitatea produselor va fi slabă,
depăşind câmpul de toleranţe stabilit. Pentru a descoperi aceste
probleme se fac interpretări ale rezultatelor obţinute prin aplicarea
controlului static.
Analiza de capabilitate este un studiu de asgurare a calităţii cu
caracter preventiv. Analiza de capabilitate ajută la luarea unor decizii
pentru înlăturarea factorilor perturbatori, perioada de verificare şi
refacere a acestora.
Capabilitatea procesului este capacitatea procesului tehnologic de
a realiza piese care să se încadreze în toleranţele prescrise.luând în
calcul condiţiile prestabilite. Trebuie ca fracţiunea defectivă să fie nulă
T s−T i
şi centrarea repartiţiei datelor să fie pe cât posibil alată pe T med =
2
, situaţie pusă în evidenţă de indicatorii de capabilitate.
Procesul de fabricaţie are variaţii ale caracteristicilor de calitate din
cauza erorilor aleatoare sau sistematice. Cele aleatoare fiind multe, şi
greu de identificat şi măsurat, se anihilează. Cele sistematice
acţionează într-o anumită direcţie producând abateri de la specificaţii
şi ducând la obţinerea unor produse necorespunzătoare. Aceste
cauze se datorează următorilor factori:
 materie primă şi materiale;
 concepţie;
 maşini şi utilaje;
 mijloace de măsură şi control;
 metode;
 microclimat;
 forţă de muncă.
Se fac analize de capabilitate care au ca scop:
 stabilirea gradului de uzură a unui utilaj;
 perfecţionarea unor tehnologii de fabricaţie noi;
 a prevedea apariţia unor perturbaţii grave în proces ce conduc
inevitabil la degradarea calităţii;
 atestarea stării de garanţie a fabricaţiei sau, după caz, stabilirea
acţiunilor de îmbunătăţire a tehnologiei prin identificarea
cauzelor generatoare de perturbaţii ale procesului, natura şi
mărimea acestora;
 pot fi clauze contractuale la procurarea unui utilaj (asigurând
beneficiarul asupra producţiei ce o va realiza);
 evaluarea gradului de satisfacere a existenţelor de realizare a
unor prelucrări pe utilajul respectiv;
 evaluarea capabilităţii utilajelor în urma activităţilor de reparaţii
capitale.

Procesul poate fi stabil sau instabil, în funcţie de acţiunea cauzelor


aleatoare sau sistematice. Cel stabil se împarte în două: stabil static
şi stabil dinamic.
Procesul este instabil atunci când asupra sa acţionează caze
sistematice ce determună variaţia unilaterală ca sens a valorilor
caracteristicilor.
verificarea capabilităţii proceselor este o operaţie de maximă
importanţă.
Se întreprind asupra sistemului o serie de reglaje care sunt puse
în evidenţă prin poziţia pe care o are centrul câmpului de împrăştiere
al valorilor caracteristicilor de calitate, în raport cu centrul punctului de
toleranţă.
Procesele de fabricaţie se pot afl în urmăoarele situaţii:
 proces stabil ca poziţie şi reglaj. Deoarece R<<T, precizia
procesului e destul de mare;
 proces normal, stabil atât ca precizie cât şi ca reglare;
 instabilitate ca precizie cât şi ca reglaj;
 stabilitate a preciziei (R~T) şi imprecizie din punct de vedere al
reglajului;
 proces instabil atât ca precizie cât şi ca reglaj.

S-ar putea să vă placă și