Sunteți pe pagina 1din 25

CURS ACREDITAT ANC

MANAGER PROIECT
COR 242101

Grigore BORONTIS

grig.borontis@gmail.com

www.trainguri.ro

www.linkedin.com/in/grigoreborontis
Tematica
1. Stabilirea scopului proiectului

2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului

3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului

4. Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect

5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect

6. Managementul riscurilor

7. Managementul echipei de proiect

8. Managementul comunicării în cadrul proiectului

9. Managementul calitatii proiectului


MANAGER PROIECT
CELE PATRU ETAPE ALE COMPETENȚA
ÎNȚELEGERII INCONSTIENTĂ
(nu știi că știi)
(ÎNVĂȚĂRII)
COMPETENȚA
CONSTIENTĂ
(știi că știi)

INCOMPETENȚA
CONSTIENTĂ
(știi că nu știi)

INCOMPETENȚA
INCONSTIENTĂ
(nu știi că nu știi)

(Timp)
MANAGER PROIECT
✓ Stabilirea scopului şi a ✓ Planificare şi controlul
obiectivelor proiectului achiziţiilor şi contractelor;

✓ Stabilirea specificaţiilor ✓ Managementul financiar al


proiectului proiectului;

✓ Stabilirea criteriilor de succes ✓ Identificarea,documentarea,


ale proiectului prioritizarea , cuantificarea
riscurilor;
✓ Stabilirea activităţilor specifice
proiectului şi eşalonarea lor în ✓ Urmărirea şi controlul
timp riscurilor;

✓ Estimarea şi asigurarea ✓ Selectarea şi managementul


resurselor necesare realizării echipei de proiect;
proiectului
✓ Stabilirea unui sistem de
✓ Estimarea şi bugetarea comunicare dedicat
costurilor proiectului

✓ Estimarea şi asigurarea ✓ Stabilirea nivelului de calitate


resurselor; pentru activităţi şi rezultate
MANAGER PROIECT

CONCEPTE
Concepte:

Proiectum (lb. latină) – “a arunca ceva înainte”.

Project (lb. engleză) – “ceva ce vine înainte ca orice


altceva să fie făcut”.

Iniţial cuvântul proiect (“project”) însemna un plan.


După 1950 cuvântul “project” a capătat şi valenţa
de realizare efectivă a planului.

Proiectul a reprezentat o inovaţie managerială. Are


drept scop orientarea resurselor pentru obţinerea
unui produs printr-un proces nerepetitiv cu o
eficienţă mai mare.
Concepte:

Un proiect: reprezintă un demers unicat,


care are un început și un sfârșit clar,
realizat în vederea atingerii unor țeluri
bine stabilite, cu respectarea anumitor
parametri referitori la costuri, termene
și calitate.

Managementul de proiect: presupune


atingerea scopurilor organizaţionale
printr-o conducere efectivă şi eficentă
ca urmare a planificării, organizării,
coordonării şi controlului resurselor
organizaţiei” (Richard L. Draft)
Concepte:

„UN PROIECT reprezintă un grup de activităţi care


trebuie realizate într-o secvenţă logică, pentru a atinge
un set de obiective prestabilite, formulate de client.”
Caracteristicile unui PROIECT

✓ Porneste de la o idee
✓ Vizeaza un anumit SCOP
✓ Este realist
✓ Este unic
✓ Este bine definit in timp si spatiu
✓ Este complex
✓ Este finanțat
✓ Presupune lucrul in echipa
✓ Poate fi evaluat
Tipuri de proiecte:
➢ După amploarea lor:
- Locale
- Regionale
- Interregionale
- Naționale
- Internaționale
- Globale

➢ După domeniul obiectivului și activităților proiectului:


- Proiecte „hard” (infrastructură, managementul deșeurilor, sisteme de apă,
sănătate, turism, etc.);
- Proiecte „soft” (culturale, economice, educație ecologică, științifice /de
cercetare, educaționale, de management, etc.)

➢ După tipul de finanțare:


- strategice/structurale
- CSR
- Private/business
Tipuri de FINANTARE:
➢ Fonduri Structurale și de Coeziune Europene

➢ CSR (Corporate Social Responsability)

➢ Crowdfunding

➢ Business Angels

➢ Start-Up Nation

➢ Erasmus+

➢ Orizont 2020

➢ Corporate / private
Click it!
Managementul proiectului

FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI:

PLANIFICARE

CONTROL COORDONARE ORGANIZARE

IMPLEMENTARE
FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI:

Planificarea ✓ Scopul
✓ Obiectivele
✓ Rezultatele asteptate
✓ Activitatile
✓ Resursele necesare (inclusiv bugetul)
✓ Desfasurarea activitatilor in timp
FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI:

✓ divizarea activității în subactivități.


ORGANIZAREA ✓ divizarea muncii în sarcini în funcție de
specializare și de necesitatea motivării
oamenilor.

✓ alocarea sarcinilor pe grupuri/echipe.

✓ conceperea mecanismului de comunicare și


coordonare.

✓ conceperea mecanismului de control.

✓ conceperea mecanismului de evaluare.


FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI:

✓ procesul prin care se asigură realizarea în


paralel a diferitelor sarcini de către
IMPLEMENTAREA
persoane și/sau grupuri, astfel încat să se
obțină rezultatele intermediare și finale la
momentele și în parametrii așteptați.

✓ punerea în practică a celor planificate.


FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI:

✓ Este procesul prin care conducătorul


CONTROLUL se asigură că activitățile se realizează
eficient.
FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI:

CONDUCEREA ✓ Identificarea problemelor.

✓ Luarea deciziilor.

✓ Aplicarea deciziilor.
CICLUL DE VIAȚĂ AL UNUI PROIECT:

Concepere / Formularea ideii


proiectului

Planificare / Dezvoltarea ideii

Implementarea proiectului

Evaluarea proiectului
CRITERII DE SELECTIE A PROIECTELOR

Relevanta

Metodologie

Sustenabilitate

Cost-eficienta
RELEVANTA PROIECTULUI

Față de obiectivele
programului de
finanțare/organizație Ce se va întampla?

Adecvarea activităților la
nevoile grupului țintă

Contribuția proiectului la
îndeplinirea scopului
programului de finantare/
organizației/programului
METODOLOGIE

◼ Coerenta proiectului

◼Activitati realiste si fezabile in corelatie


cu resursele proiectului

◼ Planificare coerenta a activitatilor

◼ Existenta partenerilor si gradul lor de


implicare in proiect

◼ Rezultate cuantificabile

◼Strategie de publicitate si promovare


corespunzatoare
Cum se va întampla?
◼ Existenta indicatorilor
SUSTENABILITATE

◼Proiectul include si
prevede actiuni de
continuare acestuia dupa
incetarea finantarii

◼Strategii de integrare si
valorificare a rezultatelor
proiectului

◼Diseminarea rezultatelor
la diverse nivele: national,
local, regional.

Ce va rămâne?
COST – EFICIENTA

Justificarea cheltuielilor propuse


in relatie cu rezultatele asteptate

Merită costurile?

Nivel realist al costurilor

Strategie eficienta de utilizare a


banilor
VĂ MULȚUMIM!

Grigore BORONTIS 0720057404

grig.borontis@gmail.com

www.trainguri.ro

www.linkedin.com/in/grigoreborontis