Sunteți pe pagina 1din 3

Recenzie la disciplinaMARKETINGUL SERVICIILOR

Specializarea MARKETING

Anul de studii: 2

Buzățel Liviu Gabriel

Articol: “TENDINŢE ACTUALE ÎNMARKETINGUL SERVICIILOR”

Sursa: http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2010-03/9_GEORGE_NICULESCU.pdf

Autor: George NICULESCU;

1. Cuvintecheie

 marketing, servicii de marketing relaţional, strategii de marketing, reţele electronice

2. Ideiprincipale

Serviciile sunt mai greu de realizat în cadrul marketingului tradițional, deoarece calitatea
serviciilor depinde de factorii personali.Până în prezent, mixul de marketing a fost considerat de
către mulţi manageri, profesori şi oameni de ştiinţă ca "model de marketing" în detrimentul
filosofiei însăşi a marketingului. În ultimii ani, multe critici au fost îndreptate împotriva acestuia.

Propune înlocuirea mixului de marketing cu o definiție a acestuia, care este orientată mai
mult către piață, presupunând stabilirea de relații strânse cu aceasta.Cele două funcții ale
marketingului (cea tradițională și cea numită marketingul interactiv) au un rol foarte important în
relația de marketing, deoarece nu se poate realiza o relație de interacțiune fără acestea.

Marketingul relaţional este mai mult decât o acţiune de marketing tranzacţional. Este o
abordare de marketing bazată pe o interacţiunea strânsă, pe termen lung şi direct întrepiaţă şi
personalul firmei.

În optica relațională, consumatorii nu sunt singurele piețe-țintă asupra cărora se


focalizează aceasta. Optica relațională provine din combinația marketingului, calității și
serviciilor pentru clienți. Companiile ce optează pentru această optică, au ca scop principal
crearea de valoare pentru piețele lor.

Autorii de specialitate sustin că, pe termen scurt, este nepotrivit pentru astfel de firme din
cauza importanţei care o acordă relaţiilor de lungă durată cu clienţii. Cu toate că multe firme din
toate sectoarele, se îndreaptă spre marketing relaţional, autorii partizani ai acestor idei gândesc
că în special în sectorul serviciilor acesta a primit cea mai mare atenţie.

Rețelele electronice posedă un important potenţial de marketing, necesar pentru


valorificarea obiectivelor pe termen lung.IT influențează demersul firmelor pe piață. Noile
tehnologii de informare în domeniul marketingului contribuie la dezvlotarea acestuia
individualizată la o scară mult mai largă.Noile tehnologii permit, de asemenea, companiilor să
ofere servicii inovatoare de înaltă calitate.

Prin introducerea de IT şi de sisteme de informaţii inter-organizaţionale,firmele


independente au posibilitatea de a crea întreprinderi virtuale.Se poate sublinia importanţa pentru
IMM-uri de a se asocia pentru un anumit proiect, la o comunitate de lucru virtuală. Potrivit
acestei instituţii, prin coordonarea eforturilor lor şi prin regruparea în spatele unui interlocutor
unic în raporturile cu terţii, întreprinderile mici sunt în stare să obţină mandate de orice fel şi din
diverse surse şi să propună soluţii optime. Dimensiunea "interactivă" este dezvoltată mai intens
în contextul relaţional decât în cel tradiţional de comercializare.

Marketingul tradițional a adăugat o nouă disciplină, așa că și marlketingul serviciilor s-a


dezvoltat în direcția internaționalizării.

Globalizarea economieicreează oportunităţi aproape nelimitate de internaţionalizare a


serviciilor. Aceasta a determinat marketingsă se concentreze mai multă acurateţe, implicaţiile
internaţionale şi interdisciplinare.Însă firme internaţionale de servicii trebuie să ia în considerare
reglementările naţionale care diferă semnificativ de la măsurile aplicate industriilor
manufacturiere.

Ar trebui remarcat faptul că barierele de reglementarenu sunt specifice firmelor de


servicii, dar sunt mai puternic resimţite din cauza resurselor umane implicate în sistemelor de
producţie şi servicii prin natura relaţională ridicată a numeroaselor servicii.

3. Comentariu

Scopul marketingului relațional este să creeze relații puternice, chiar emoționale, care să
conecteze compania cu clientul pentru a genera achiziții repetate și word-of-mouth pozitiv,
acesta din urmă ducând la creșterea vânzărilor și fidelizare. În general, acest tip de marketing
vizează întreaga companie/ brand, nu doar un singur produs, astfel există mai multe șanse de a
satisface un client și de a maximiza beneficiile relației cu acesta.

4. Concluzii

Marketingul relațional urmărește să creeze noi valori pentru clienți și apoi să le împartă
cu aceștia. Marketingul relațional recunoaște rolul cheie pe care clienții îl dețin atât în calitate de
cumpărători cât și în definirea valorii pe care doresc să o primească.
Întreprinderea devine selectivă în atitudinea sa faţă de clientelă. Ea va dirija, cu
prioritate, resursele şi eforturile sale de marketing spre clienţii principali, realizând o
judicioasă ierarhizare a acestora, în raport cu efectele economice, ce rezultă din colaborarea
cu aceştia. În acelaşi timp, va renunţa la clienţii ce-i solicită eforturi de marketing mult mai
mari decât efectele economico-sociale pe care le obţine de la ei.

5. Propuneri

Marketingul relaţional accentuează componentele mix-ului de marketing tradiţional printr-


o mai bună adaptare a variabilelor sale la nevoile consumatorilor. Produsele sunt mai bine
gestionate şi organizaţia raţionalizează portofoliul de activitate, eliminând produsele greu
vandabile sau nevandabile. Priorităţile ofertantului sunt dictate de aşteptările clienţilor.
Preţurile de vânzare sunt mai bine adaptate pieţei, erorile de poziţionare sunt mai rare, mai
previzibile şi mai uşor de corectat.

S-ar putea să vă placă și