Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU” FOCSANI Avizat,

Profilul: SERVICII Director


Domeniul de pregatire de baza:TURISM SI ALIMENTATIE
Modulul III. Organizarea resurselor umane
PROFESOR: DINITA IULIAN
CLASA : a XI-a
Nr.ore/an: 66 din care T:33 LT:33

PLANIFICARE CALENDARISTICA 2017-2018

Nr. Unitati de Competente specifice Continuturi Nr. Ore Obs.


Crt. competente

1. UC.12 C1- Planifica necesarul Planificarea necesarului de resurse umane


Resurse umane de resurse umane
Analizarea necesarului de personal la locul de
munca: T:8
-legislatie; LT:8
-volumul activitatii economice; S1-S8
-concurenta;
-structura organizatorica a unitatii;
-profil;
-structura pe grupe de varste, sex.

Evaluarea locului de munca: T:4


-natura postului; LT4
-sarcinile si activitatile specific; S9-S12
-pozitia in structura organizatorica;
-aria responsabilitatilor.
Evaluare

Identificarea profilului socio-profesional al


personalului:
-cunostinte profesionale;
-abilitati profesionale;
-comunicare eficienta; T:5 Recapitulare
-motivatie; LT:5 semestriala
-comportament professional( amabilitate, S13-S17 Aprecierea
sociabilitate, diplomatie, maleabilitate, individuala
inventivitate, rabdare,calm,punctualitate) si colectiva a
Evaluare elevilor
2ORE
S18

2. UC.12 C2- Analizeaza mediul Mediul de recrutare si selectie


Resurse umane de recrutare si selectie
Identificarea indicatorilor ce stau la baza T:3
recrutarii: LT:3
-nivelul calificarii; S19-21
-gradul de specificitate( cat de specific sun
calificarile pentru agentul economic),
-daca standardele de performanta pot/nu pot fi
masurate, masura in care calitatile
personalului joaca un rol important in cadrul
postului.

Studierea legislatiei cu privire la drepturile T:2


indivizilor de a ocupa anumite posture: LT:2
-codul muncii S22-S23
-legislatie specifica domeniului de activitate

Stabilirea etapelor pentru selectarea


personalului: T:2
-interviu preliminary; LT:2
-testare; S24-25
-examen medical;
-interviu final;
-decizia de angajare;
-instalarea pe post
Evaluare 2ora
S26
3. UC.12 C3- Motiveaza resursele Motivarea resurselor umane
umane
Asigurarea feed-back-ului privind performanta T:2
personalului: LT:2
-aprecieri asupra comportamentului S27
profesional;
-aprecieri asupra executarii sarcinilor;
-aprecieri asupra relatiilor
interdepartamentale;
-aprecieri asupra gradului de satisfacere a
clientele.

Incurajarea perfectionarii continue:


-cursuri de perfectionare T:2
-seminarii de specialitate; LT:2
-sisteme de training S28-29
Incurajare:
-feed-back
-bonusuri
-stimulente individuale sau de grup(plati)
-promovare

Aplicarea tehnicilor de stimulare a T:2


creativitatii: LT:2
-brainstorming (dezbatere de grup), S30-31
-sinectica( dezbateri dirijate),
-stimularea initiativelor individuale
Recapitulare finala C1,C2, C3 Recapitularea conostintelor dobandite de elevi. 4ore
Aprecierea individuala si colectiva a elevilor. S32-S33