Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de invatamant:Liceul Tehnologic Nisiporesti Avizat,

Domeniul de pregtire de baza:Industrie textile si pielarie Director


Modulul: I Analize de laborator in industria textila si pielarie
Clasa: a XI-a Avizat,
Profesor :BURSUC ANISOARA Sef catedra
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE
Numar de ore :6
URÎ 7: EFECTUAREA ANALIZELOR DE LABORATOR PENTRU MATERII PRIME ȘI MATERIALE

Nr. Continuturi Competente vizate Activitati de invatare Resurse Resurse materiale Nr. Evaluare
Crt proceduale ore
1 7.2.18 . 7.2.14.Aplicarea -Discutii dirijate privind Explicatia Manualul de 2 Obesrvarea
Norme de normelor SSM si PSI normele SSM si PSI specialiate sistematica
Securitatea şi specifice -Discutii dirijate privind Conversatia
sănătatea în muncă, laboratoarelor de accidentele de munca Proba orala
Prevenirea şi analiza a materiilor -Aplicatii practice de Mostre de materii 2
stingerea incendiilor prime in timpul prelevare a probelor cu prime Fise de lucru
specifice realizarii respectarea NSSM si PSI Studiul de caz
laboratoarelor de determinarilor -Activitati in perechi, pe
analiză a materiilor 7.2.15. Cautarea, echipe de lucru de Fise de lucu 2 Fisa de
prime din textile şi colectarea si identificare, de Lucrul pe instructaj
pielărie. prelucrarea descoperire,ascociere. grupe
informatiilor necesare
realizarii sarcinilor de
lucru . Demonstratia
7.2.17. Utilizarea
corecta in comunicare
a vocabularului comun
si a celui de
specialiate.
Evaluare Test de
evaluare