Sunteți pe pagina 1din 4

Indicatorii de apreciere a eficienţei utilizării depozitelor

În nomenclatorul secţiei sculărie se găsesc 5 tipuri de SDV-uri pentru execuţia cărora se


utilizează două tipuri de materiale M1 şi M2; normele de consum sunt redate în tabelul următor:

Cant. Norme de consum (kg/buc)


(buc/an) M1 M2
S1 4000 10 5
S2 2000 20 10
S3 1000 30 20
S4 3000 5 10
S5 4000 20 20

Materialele M1 şi M2 necesare executării SDV-urilor se păstrează într-un depozit ce are o


lungime de 30 m, lăţime de 15 şi o înălţime utilă de depozitare de 2 m. Suprafaţa auxiliară reprezintă
20% din suprafaţa depozitului.Sunt prevăzute 10 zile de reparaţii capitale pe an.
Aprovizionarea depozitului cu cele două materiale se va face în cantităţi egale, numărul de
aprovizionări fiind de 5 pentru M1 şi 10 pentru M2. Norma de depozitare pentru cele două materiale
este de 4 m2/ tonă M1 la o înălţime de 1.5 m şi , respectiv 6 m 2/ tonă pentru M2 la o înălţime de 0.8
m.
Valoarea de inventar a construcţiei depozitului este de 1000000 lei, cu o durată normată de
funcţionare de 25 de ani; mijloacele fixe din dotare au o valoare de 64 000 lei şi o durată de
exploatare de 8 ani; cheltuielile de exploatare ale depozitului se ridică la 10000 lei/ lună, acesta fiind
deservit de 6 salariaţi care au un salar mediu lunar de 1500 lei.

L 30M
L= 15m
h= 2m
Saux= 20%

10 ZILE reparative

5mM1, 10mM2
Nd= 4m2 K u s=  S d
St

Sd= Q x  T m p  x  n d
365

1. Coeficientul de utilizare a suprafetei depozitulu Kus


Kus= ( SdM1 + SdM2/ St
St= 30 x 15 = 450 m
SdM1=(QM1*TmpM1*nd)/365 
QM1= 4000 x 10 + 2000 x 20 + 1000 x 30 + 3000 x 5 + 4000 x 20 =
QM1= 205.000 Kg/an
Tmp1 = intervalul de timp intre 2 aprovizionari successive
TmpM1= 365 / 5 = 73 zile
NdM1= 4m2/t

SdM1= 205t x 73 z x 4m2/t / 365= 164m2

QM2= 4000 x 5 + 2000 x 10 + 1000 x 20 + 3000 x 10 + 4000 x 20 = 170.000

TmpM2= 365 / 10 = 36,5 zile


NdM2 = 6m2/t

SdM2=(170t x 36,5 Z x 6m2/t ) / 365 Z= 102m2

Sd= 164 + 102 = 266 mp2


Kus= Sd/ St= 266/ 450= 0,6

Aprox 60% din suprafata totala a depozitului este efectiv utilizata

2. Coeficientul de utilizare a înălţimii de depozitare (Kuî):

Kui = h medie / h utila

Hmedie= (hM1 x SdM1 + hM2 x SdM2)/ ( SdM1 + SdM2)

Hmedie = (1,5 x 164 + 0,8 x 102 ) / 266 = 1,23m

Kuî= 1.23/ 2= 0,62

Aprox 62% din inaltimea utila a depozitului este efectiv utilizata.

3.Kuv

Kuv= Kus x Kuî = 0,6 x 0,2 = 0,372

Aproximativ 37,2% din Volumul util este efectiv utilizat .

4. Suprafata necesara = Sd + S aux / V = 266


(266+ 20% x 450) / (205 + 170)= 0.949 m 2/t
Suprafata neceseara de a depozita o tona este nevoide de 0,95 m 2 .

5. Coeficientul folosirii in timp a depozitului (Kutd)

Tone capacitate * zile functionare / tone capacitate x 365

Cantitatea de m1 si m2 ce poate fi depozitata a fi in acest deposit

Sd potentială = St – Saux = 450 - 0,2 x 450 = 0,8 x 450 = 360 mp2


Sd potentiala = ( Qmax x Tmp x nd )/ 365
Qmax= ( Sd potentiala x 365 / Tmp x nd
Timpul mediu de pastrare = ( TmpM1 x Sd M1 + TmpM2 x SdM2 ) / (SdM1 + SdM2)
Tmp = (73 x 164 + 36,5 x 102 ) / 266= 59 Zile
Norma medie de depozitare = ( (NdM1*SdM1+NdM2*SdM2)/(SdM1
= ( 4 x 164 + 6 x 102 ) / 266 = 4,77 m2/t
Qmaxim = (360 x 365) / (59 x 4,77) = 467tone

Kutd = ( 205 + 170 ) x ( 365 – 10 ) / (467 x 365 ) = 0, 78

78% din timp Depozitul este uitilazat la capacitate

6. Coeficientul de utilizare economică a depozitului (Kued):

Amortizare= 1000000 / 25 = 40 000


6 x 1500 x 12 = 108 000
Kud=
Kud=(1.000.000/25+64.000/8+10.000*12+1.500*6*12)/375.000=(40.000+8.000+
120.000+108.000)/375=276.000/375=736lei/t

Depozitarea unei tone de material in depozit c osta 736 lei pe an

Se cere:
Calculul indicatorilor de apreciere a eficienţei utilizării depozitului.

Reguli de gestiune a stocurilor

Pentru următoarele trei luni de zile o societate comercială are contracte încheiate pentru livrarea unui
produs P în cantităţile: 1260, 1680, respectiv, 1470 buc/ lună.
Pentru obţinerea produselor în secţia Montaj se folosesc reperele principale R1- R4, conducerea operativă
a fabricaţiei acestor piese fiind pe bază de stoc. Datele ce caracterizează execuţia celor patru repere sunt
redate în tabelul:

Grad de Stoc iniţial - din care Stoc Cant. în Decalaj pt. Lotul
încorporare buc. - sig. execuţie- buc. refacerea economic-
stocului-zile buc.
R1 4 6320 1600 1000 5 5200
R2 2 2120 - 2000 7 4000
R3 3 5280 - 500 10 -
R4 2 4000 700 - 5 -
Numărul de zile lucrătoare ale fiecărei luni este 21, iar controlul stocurilor se face la începutul fiecărei
luni de programare.

Se cere:
1. Data lansării primelor două loturi de fabricaţie şi nivelele maxime ale stocurilor de piese R1, dacă se
foloseşte regula “ punctul fix al comenzii “.
2. Stocurile de piese R2 la începutul fiecărei luni de zile şi data lansării în fabricaţie a primului lot ştiind că
se foloseşte regula “ rezervării “.
3. Cantităţile primelor două loturi de piese R3 şi data lansării în fabricaţie a acestora dacă se foloseşte regula
“ necesarului net “.
4. Cantităţile primelor două comenzi pentru R4 dacă se foloseşte regula “ perioadă fixă de revizuire “.

S-ar putea să vă placă și