Sunteți pe pagina 1din 2

Prof.

Buculescu Roxana Maria

Managementul organizației școlare

1. Dintre diversele puncte de vedere cu privire la principiile


managementului educaţional prezentaţi perspectiva pentru care aţi opta
şi argumentaţi de ce aţi ales-o.

Învăţământul, nu poate şi nici nu trebuie să-şi permită să aibă


nefuncționalități. Din acest motiv, el are nevoie de o conducere competentă şi
eficientă.
Din punctul meu de vedere este foarte important principiul cooperării
conducerii cu execuția, mai exact, îmbinărea conducerii şi răspunderii unice
(unipersonale) cu conducerea şi răspunderea organelor colective.
Cadrele de conducere au, prin lege, o serie de atribuţii pe care le îndeplinesc
în spiritul conducerii şi răspunderii unipersonale. Fiecare compartiment şi manager
în parte necesită funcţii şi responsabilităţi distincte şi transparente, fără intervenţii
din afară, dar într-o atmosferă de iniţiativă creatoare şi de cooperare loială şi
eficientă.
În acelaşi timp, organele de conducere au dreptul de a lua decizii, care
trebuie îndeplinite, atât de conducătorii, cât şi de membrii comunităţii de
învăţământ, îmbinându-se conducerea unipersonală cu conducerea organelor
colective.
În acest mod consider că deciziile luate vor fi mult mai potrivite pentru
unitatea respectivă de învățământ, pentru școala respectivă. Un alt plus al acestui
principiu este faptul că absolut tot personalul acelei școli poate participa activ la
luarea de decizii importante pentru școala lor și în acest mod toata lumea este
implicată și interesată de tot ceea ce ține de activitățile din instituție.
Este cunoscută insatisfacţia produsă de amânările şi tergiversările
„practicate” în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor. Soluţionarea
problemelor în actul conducerii învăţământului, la toate nivelurile trebuie realizată
în mod operativ. Aceasta înseamnă receptivitate, înseamnă preocupări şi eforturi
susţinute, înseamnă dialog, documentare şi analize atente, înseamnă conjugarea
eforturilor unor specialişti şi organe de conducere, înseamnă în ultimă instanţă un
spirit democratic şi un comportament etic civilizat faţă de semenii noştri, faţă de
cei ce ne-au propus şi ales în organele şi funcţiile de conducere, rezolvându-le
operativ toate problemele importante.
2. Ţinând cont de faptul că educaţia este un proces aflat în permanentă
schimbare prezentaţi din punctul dvs. de vedere ce schimbări
consideraţi că ar trebui implementate în cadrul acestui proces pentru a-
l eficientiza.

Din punctul meu de vedere cea mai bună schimbare care ar trebui să apară în
sistemul de învățământ și mai exact în școli este reprezentară de înlocuirea
managementului centrat pe control cu un management centrat pe “angajament
implicativ”.
Este foarte utilă această schimbare deoarece opţiunea pentru comunicare,
motivare, participare, formare și abordare constructivă ajută înlăturarea barierelor
în calea schimbării (frustrări personale).
Schimbările majore din domeniul vieţii sociale din ultimii ani, reclamă
procesului educaţional necesitatea găsirii unor soluţii adecvate educaţiei tinerilor,
pentru ca aceştia să-şi descopere propria personalitate, să se împlinească şi să se
integreze social într-o eră a informaticii în plină ascensiune. Chiar şi populaţia
şcolară are nevoie de o schimbare în modul de gândire care s-ar putea realiza
printr-o regândire a mediului organizaţional al şcolii.
Având în vedere faptul că trăim într-o perioadă care se află într-o continuă
schimbare, politicile educaţionale ar trebui să se gândească la construirea unui
sistem capabil de autoreformă. Comunicarea foarte intensă, promovarea diversităţii
şi acceptarea diferenţelor, activitatea în echipă, integrarea într-un proces de
învăţare continuă a tuturor membrilor instituţiei şcolare ar putea avea rezultate
bune.
Conceptul de schimbare nu implică renunţarea totală la vechile valori şi
norme, educaţia nu exclude existenţa unor procese în care se pot aplica anumite
principii orientative, unele regularităţi generale, acumulându-se experienţă şi
furnizându-se astfel modele care au funcţionat în cazuri similare.
Este evident faptul că sistemul de învăţământ va fi întotdeauna într-o
continuă schimbare, doar că situaţia de la care se porneşte este alta. Important este
să nu ne oprim, să ţinem educaţia vie pentru elevii noştri.