Sunteți pe pagina 1din 20

Înțelepciunea lui Iisus Sirah,

cap. XX

1. E câte o mustrare care nu-i la timpul ei și este


câte unul care tace și acesta este chibzuit.
2. Mai bine să mustri decât să ții mânie,
3. iar cel care își mărturisește vina va scăpa EDITORIAL pagina 3
nepăgubit. Copii buni în vremuri rele – Editorii
4. Ca eunucul aprins de pofta de a lua fecioria unei
fete, așa este și cel care [vrea să] facă dreptate LECȚIA BIBLICĂ PENTRU CEI MICI pagina 4
cu sila.
Gemenii care nu semănau – Alina Șindilar
5. E câte unul care, tăcând, este socotit înțelept și
mai este [un altul] care-i urât din multă vorbărie.
VERSETUL DE MEMORAT PENTRU CEI MICI pagina 5
6. E câte unul care tace pentru că nu are răspuns
și este un altul care tace întrucât cunoaște clipa Legea semănatului și a seceratului – Claudia Ursu
potrivită.
7. Omul înțelept tace până în clipa potrivită, dar CĂUTAȚI ÎN CARTEA DOMNULUI pagina 6-7
lăudărosul și prostul vor scăpa clipa prielnică. Bănuieli rele – Denisa Vișovan
8. Cine vorbește prea mult va fi privit cu scârbă, iar Nașteri – Denisa Vișovan
cine-o face pe stăpânul – cu ură. Cât de frumos este
ca acel mustrat să se căiască! Vei scăpa astfel de un COPILĂRIA pagina 8-9
păcat săvârșit cu știință. Daniela - Auzind vocea lui Dumnezeu – Draga Ujeniuc
9. E câte o izbândă în nefericirile omului și [alteori]
un câștig neașteptat duce la pagubă. STATUTUL MORAL ȘI SPIRITUAL AL COPILULUI pagina 10-11
10. E câte un dar care nu-ți va aduce vreun folos, și
Păcatele copilăriei – A - apatia – Sebastian Pleșcan
un dar cu îndoită răsplată.
11. E câte o pierdere [care vine] din faimă și câte Învățînd de la fluture – Adriana Iftimie
unul care, după înjosire, și-a înălțat capul.
12. Este câte unul care cumpără multe cu puțin, dar BUNELE MANIERE pagina 12
[de fapt] le plătește înșeptit. Iartă-mă! Îmi pare rău! – Rebeca Dagău
13. Cel înțelept [și] prin cuvinte se va face iubit,
dar plecăciunile proștilor se vor risipi în zadar. ISTORIA CREDINȚEI pagina 13
14. Darul neghiobului nu-ți va fi de niciun folos, ca El pasărea hrănește – Andreea Culda
și al invidiosului care dăruiește la nevoie, căci el
așteaptă mult mai mult în schimb. CONTINUARE DE ARTICOLE pagina 14
15. Îți va da puțin și te va ocărî mult, își va deschide
Ieșirea la pescuit – traducere Bogdan Fereștean
gura ca un crainic. Astăzi îți va da cu împrumut și
mâine îți va cere înapoi: urât e un asemenea om.
PREDICA PENTRU COPII pagina15
16. Prostul va zice: „Eu nu am niciun prieten și
pentru binefacerile mele, nicio recunoștință!” Ștefan – Predicatorul
17. Cei care mănâncă pâinea lui au limbă răutăcioasă.
Câți și de câte ori nu-și vor bate joc de el? Căci ceea PILDE pagina 16-17
ce are nu a dobândit cu dreptate și, de asemenea, Biblia în casă • Vă voi lua! • Biblia, o temelie solidă • Puterea
îi e totuna dacă nu are nimic. Cuvântului • Biblia i-a schimbat • Bucuria unui asiatic • Noul
18. Mai bine să aluneci pe caldarâm decât să aluneci cu
Testament al lui Yamatachi • O carte pentru tine
limba; astfel prăbușirea celor răi va sosi la iuțeală.
(continuare în pagina 7)
RĂSPUNSURI, ÎNTREBĂRI ȘI PREMIANȚI pagina 18
Fondurile necesare editării și distribuirii revistei
Răspunsuri, întrebări
„Betel pentru copii și adolescenţi”, se constituie din
donaţii. Cei care doresc să susțină această lucrare ALTERNATIVE pagina 19
pot depune bani în conturile Asociaţiei Creştine de Cruzimea – Mila
caritate Gosen, Str. Calea Aurel Vlaicu Nr. 121-125
MINUNATE SUNT LUCRĂRILE DOMNULUI pagina 20
Arad CUI - 9170165, deschise la BCR Arad: Cangurul – Larisa Atudoroae
RO62RNCB0015030318770001 - RON
RO43RNCB0016030318770002 - EURO.Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!
Colectivul redacţiei
ISSN: 1583-2589
Editorial
„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi, în toată înţelepciunea.” (Coloseni 3:16)

Copii buni în vremuri rele


Vreau să facem un exercițiu de imaginație și să călătorim Frumusețea este că acești copii au participat activ la această minune,
în timpurile biblice. Dacă ar fi să alegi la ce eveniment din istoria văzând astfel cum untdelemnul nu se mai termina din vasul mamei.
biblică ți-ar fi plăcut să participi? La trecerea Mării Roșii sau la Putem învăța de la ei următoarea lecție: în vremurile grele, rămâi
intrarea în Canaan? Ți-ar fi plăcut să trăiești pe vremea Domnului atașat de părinții tăi și cereți împreună lui Dumnezeu o soluție. Poate
Isus sau să călătorești în multe orașe împreună cu apostolul Pavel? și tu ai o problemă la școală sau în familie. Nu uita: Dumnezeu are o
Probabil că fiecare ar alege din istorisirile biblice un soluție pentru problema ta! Ce credeți, dacă acești copii erau afară
eveniment care i se pare lui mai captivant sau mai interesant. la joacă în timp ce se înmulțea untdelemnul, ar fi crezut minunea
Biblia ne prezintă și vremuri bune, precum propășirea evreilor în aceasta? Nu știu, poate se îndoiau de cele povestite de mama lor sau
țara Canaan, dar și vremuri mai grele, precum deportarea lor în poate ar fi cerut multe explicații, dar dacă ei au participat la această
robie. Cu toții ne-am dori să fim părtași la anumite biruințe sau minune, cu siguranță le-a rămas bine întipărită în minte. Așadar,
la evenimente cu un final fericit, dar aș dori să vă pun înainte cereți Domnului, împreună cu părinții voștri, intervenții divine atunci
câțiva copii care au trăit în vremuri mai grele și să vedem cum când sunteți într-o situație dificilă. Aceste experiențe vor consolida și
s-au comportat ei în acele vremuri. vor întări credința voastră în El pentru vremurile viitoare.

Fetița roabă, dar liberă să iubească


A doua călătorie pe care doresc să o facem este aproximativ
în aceeași perioadă de timp, dar într-o altă țară. Vom călători în
Siria, în casa unui general de război, pe nume Naaman (2 Împărați
5). Acesta era un om tare și viteaz, dar lepros. El a condus o bătălie
împotriva lui Israel în urma căreia a luat mai mulți robi. Printre
robii luați se afla și o fetiță dintre evrei, care a fost aleasă pentru
a fi roaba nevestei lui Naaman. Dumnezeu a îngăduit ca această
fetiță să fie dusă roabă, o situație mai grea decât a celor doi copii
din casa văduvei, despre care am amintit mai sus. Fetița aceasta
avea toate motivele să fie supărată. Ea a fost luată de lângă părinții
și frații ei pentru a fi roabă. Dacă ai putea să mergi în vizită la casa
lui Naaman, probabil ai fi curios să vezi casa, armele sau carul de
război. Dar fetița aceasta nu era în vizită; ea trebuia să muncească
în acea casă ca roabă. Cu toate că era roabă, ea era liberă să
iubească, ceea ce a și făcut. Naaman avea o boală foarte gravă,
numită lepră. Fetița aceasta știa că Dumnezeu poate vindeca lepra
lui Naaman prin prorocul din Samaria. În acea vreme grea pentru
ea și pentru poporul Israel, ea a ales să fie lumină, să fie diferită,
și prin ea putem spune că Naaman a fost nu numai vindecat, ci
și convertit. În vremuri grele, continuă să fii un copil iubitor, care
răspândește lumină.

Băiatul care a știut să vorbească la timp


Un alt copil bun care a trăit într-o vreme rea a fost nepotul
Copiii care au văzut minunea din casa lor lui Pavel (Fapte 23). Nu știm prea multe despre el, decât că, într-o
Mai întâi vă invit să călătorim pe vremea prorocului Elisei, într-o vreme în care creștinii erau persecutați, Dumnezeu s-a folosit
familie care a traversat o perioadă grea (2 Împărați 4). În această familie de el ca să îl scape pe apostolul Pavel, atunci când iudeii voiau
erau doi copii care au rămas orfani de tată. Nu știm exact cum a murit să îl omoare. Consider că acest băiat a fost curajos și înțelept.
tatăl lor, dar știm că acesta a fost un om credincios care se temea de El a știut să păstreze un secret și să vorbească doar cu cine era
Dumnezeu. Pe când trăia tatăl lor, probabil din pricina unor nevoi necesar la momentul potrivit! Putem învăța de la acest băiat că în
materiale, familia s-a împrumutat de la cineva cu o anumită sumă de vremuri grele de persecuție este important să facem tot ceea ce
bani. Ajunși orfani și neavând cine să plătească datoria, creditorul a putem pentru oamenii lui Dumnezeu. Ai grijă ca nu cumva prin
venit să ia acești doi copii și să îi facă robi. Aceasta însemna că ei își vorbele tale cei credincioşi să fie vorbiți de rău sau să li se facă
pierdeau total libertatea: nu se mai puteau trezi când voiau ei, nu mai rău. Vorbește înțelept și frumos despre oamenii lui Dumnezeu,
puteau să se joace când voiau ei, trebuiau să asculte și să muncească aceasta va atrage binecuvântarea în viața ta!
pentru omul acela. O situație grea, nu-i așa? În această situație grea, În toate vremurile rele au fost copii buni. Alege să fii un
mama copiilor a cerut sfat omului lui Dumnezeu, Elisei. Dumnezeu copil bun în orice vreme te-ai afla!
a hotărât să facă o minune în această familie. El a înmulțit puținul
untdelemn pe care îl aveau acasă, astfel încât le-a fost suficient Editorii
să își plătească datoria și să le mai rămână și pentru nevoile lor.
„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 3
Lecția biblică pentru cei mici
„Învățăturile Tale sunt minunate...” Psalmul 119:129

Gemenii care nu
semănau
Dragi copii, viața oamenilor
binecuvântați de Domnul despre care am
scris în revista trecută, este un exemplu
bun de urmat pentru noi, însă am dori să
vedem în ce măsură copiii Rebecii și ai lui
Isaac, cel binecuvântat de Domnul, au reușit
să beneficieze de această binecuvântare.
Oare a fost suficient ca doar părinții să fie
binecuvântați sau e nevoie ca fiecare la
rândul lui să primească binecuvântarea de
la Dumnezeu? Dacă suntem cu luare-aminte,
putem învăța modul corect în care se poate
primi binecuvântarea, fiind încredințați că
orice mijloc nepotrivit va atrage consecințe
neplăcute.
Isaac și Rebeca, după căsătoria lor, și-au dorit mult să băieții aveau 15 ani. Iacov a putut avea parte de o copilărie și
aibă copii și pentru aceasta, Isaac s-a rugat lui Dumnezeu, care adolescență bogată în sfaturi și povețe. Învățase să gătească
l-a ascultat și le-a dăruit doi copii. Dumnezeu spusese mamei, și, odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la
înainte de nașterea acestor băieți, atunci când ei se băteau în câmp rupt de oboseală. Probabil că nu era prima dată când
pântecele ei, că vor fi diferiți și vor ajunge două neamuri, iar Iacov gătise și Esau venea obosit acasă, dar, de data asta, când
cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când Esau îi ceru mâncare fratelui său, acesta pretinse un preț foarte
Rebeca avea să nască doi gemeni. Mai întâi s-a născut Esau, mare în schimbul mâncării preparate de el: dreptul de întâi
apoi frățiorul său, Iacov. Cu siguranță, acești părinți, după 20 născut. Iacov conștientiza valoarea acestui drept și ar fi vrut
de ani de așteptare, s-au bucurat mult văzându-i cum se joacă, să îl dețină, pe când Esau, fiind flămând și „rupt de oboseală”,
aleargă, mănâncă și cresc împreună. Atât tatăl cât și mama considera că nu îi folosește la nimic. Astfel, pentru o mâncare,
știau că, după legile din vremea lor, primul copil născut într-o Esau și-a vândut dreptul de întâi născut, nesocotindu-l.
familie avea „dreptul de întâi născut”. Acest drept îi acorda o Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea.
poziție specială față de ceilalți frați mai mici și primea o parte Pentru că îl iubea pe Esau, care era și întâiul născut, l-a rugat
dublă din averea părinților (Deuteronom 21:16). Acest lucru a să îi pregătească o mâncare cum îi plăcea lui, dintr-un animal
ajuns și la cunoștința copiilor care, deși erau gemeni, știau că vânat, iar după ce o va mânca, sufletul lui să-l binecuvânteze
dreptul de întâi născut îi revenea lui Esau. înainte de a muri. Esau a ascultat și a plecat la câmp să prindă
Băieții s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător vânatul. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau și,
îndemânatic, un om care își petrecea timpul mai mult pe fiindcă iubea pe Iacov, și-a dorit ca binecuvântarea rostită de
câmp. Isaac îl iubea mult pe Esau pentru că mânca din vânatul tata să fie pentru Iacov. Într-o stare de neveghere, cuprinsă
lui. Din cauza faptului că petrecea majoritatea timpului pe de dorința de bine pentru fiul cel mai mic pe care-l iubea,
câmp, departe de casa unde tatăl și mama sa îi puteau oferi l-a îndrumat pe Iacov să se deghizeze în persoana lui Esau și
învățătura necesară pentru a deveni un tânăr plăcut lui astfel să îi fure acestuia binecuvântarea de la tatăl său! Iacov a
Dumnezeu, Esau a început să iubească lucrurile urâte, care Îl adus doi iezi din turmă și mama a pregătit o mâncare gustoasă
întristează pe Dumnezeu. Nu mai punea preț pe lucrurile cu tatălui, cum îi plăcea lui. Rebeca a luat hainele cele bune ale lui
adevărat valoroase, ci, mai degrabă, le nesocotea. Autorul Esau și le-a pus pe Iacov, i-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și
epistolei către Evrei ne sfătuiește să nu fim așa ca el (Evrei gâtul, care erau fără păr și i-a dat în mână mâncarea gustoasă
12:16). Neglijarea părtășiilor din familie și a timpului petrecut și pâinea pe care le-a pregătit să le ducă tatălui. Tatăl a mâncat
alături de ceilalți membri, de părinții care te pot sfătui, va și l-a binecuvântat, fără să știe că a fost înșelat. Iacov și-a dorit
cauza o lipsă majoră în viața ta. Dacă alegi să petreci mare mult binecuvântarea rostită de tata și împlinită de Dumnezeu,
parte din timpul tău departe de casă - chiar și prin intermediul însă pe parcursul vieții, el a avut de luptat ca să primească
internetului - vei observa că nu mai cunoști adevăratele valori această binecuvântare. Dorința lui aprinsă s-a evidențiat în
oferite de Dumnezeu în mijlocul familiei. lupta cu îngerul de la vadul Iabocului (Geneza 32:26-30; Osea
Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi. 12:4). Când Esau, cel întâi născut, s-a întors acasă cu vânatul,
Rebeca îl iubea pe Iacov mai mult decât pe Esau. Nu ne a pregătit și el o mâncare tatălui său, dar a fost prea târziu.
relatează Biblia ce făcea Iacov zilnic pe acasă, însă credem că, în Binecuvântarea a fost rostită deja și „măcar că o cerea cu
timpul îndeplinirii sarcinilor, a beneficiat de învățătura mamei, lacrimi, n-a putut s-o schimbe.” (Evrei 12:17) Petrecând vremea
a tatălui, probabil și a bunicului Avraam, care a murit când mai mult pe câmp, neglijând aspectele importante ale vieții,
4 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Versetul de memorat pentru cei mici
„Strâng Cuvântul Tău în inima mea...” Psalmul 119:11a

Legea
semănatului
și a seceratului
– Maria, ai grijă pe unde mergi! N-ai văzut jucăriile
mele frumos aranjate pe jos? Uite ce-ai făcut! Acum trebuie să
le aranjez din nou! strigă Mark furios către sora lui mai mare.
– Vai, îmi pare rău, Mark! se scuză Maria. Nu am
făcut-o intenționat. Mă concentram la altceva și chiar nu
le-am observat. Te ajut să le reașezi. Uite, acum toate sunt
la locul lor.
considerând inutile valorile și drepturile – Da, sigur! Tu niciodată nu observi nimic! Măcar fii mai atentă! Și jucăria
avute, a ajuns să piardă și binecuvântarea, aceasta era aici, nu acolo! mai spuse Mark cu răutate, fără a lua deloc în seamă
iar în inima sa și-au făcut loc ura, răutatea și scuzele fetei.
gândul răzbunării. Biblia spune: „dacă faci – Mark, eu mi-am cerut iertare și chiar trebuie să mă crezi. Probabil ar
rău, păcatul pândește la ușă; dorința lui se ține trebui și tu să mă înțelegi pe mine. Am atâtea de făcut și sunt foarte grăbită,
după tine, dar tu să-l stăpânești.” (Geneza 4:7) iar lucrurile tale erau puse exact în calea mea. Uite, vreau să îți spun ceva: nu
Gândurile din inima lui Esau nu îi dădeau trebuie să ții supărare pe cineva care ți-a greșit. Toți greșim în multe feluri,
pace; îl îndemnau ca după moartea tatălui, chiar dacă nu intenționăm aceasta. Mai bine încearcă să îl înțelegi pe cel ce
să îl ucidă pe Iacov. Pentru a-i salva viața, ți-a greșit și să îi arăți bunătate când își cere scuze. Vezi tu, noi întotdeauna
Rebeca și Isaac l-au trimis pe Iacov la unchiul semănăm câte ceva pe oriunde mergem, prin faptele noastre. Mai târziu, ele
său în Padan-Aram. aduc un rod, pe care noi îl vom culege. Pentru a ne bucura din plin de rodul
Iacov plecase, însă dorința din inima faptelor noastre, trebuie să ne alegem cu atenție atitudinea și acțiunile. Iar noi
lui de a primi binecuvântarea l-a motivat să trebuie să semănăm întotdeauna cu bunătate, chiar dacă uneori ne vine să fim
rămână statornic, prin multele experiențe de altfel. În acest mod vom putea fi fericiți și vom fi tratați, la rândul nostru, cu
care a avut parte, până la primirea deplină bunătatea cu care și noi îi tratăm pe cei din jurul nostru. Nu cred că ți-ai dori
a binecuvântării din partea lui Dumnezeu. să fii tratat așa cum te-ai comportat cu mine mai înainte. Așa că, haide să ne
După ce înțelesese cu adevărat Cine poate împăcăm acum, pentru a uita totul și a fi din nou fericiți!
oferi binecuvântarea, nu i-a fost greu să Vreau să îți amintești ceea ce spunea apostolul Pavel: „Ce seamănă
caute pacea la reîntâlnirea cu fratele său, omul, aceea va și secera!” (Galateni 6:7) Secerarea este o acțiune întreprinsă
căruia îi trecuse supărarea și pe care gândul de secerători și presupune retezarea cerealelor păioase de la baza tulpinii
răzbunării îl părăsise. S-au reîntâlnit după pentru a le aduna în snopi. Astfel ei culeg roadele a ceea ce au semănat inițial.
mulți ani, îmbrățișându-se bucuroși. Semănătorul depune o muncă asiduă: seamănă semințele de grâu, le udă ori
Uitându-ne în viața lui Iacov și Esau așteaptă ploaia, apoi le tratează cu tot felul de soluții și îngrășăminte. Toate
putem înțelege câteva adevăruri pentru noi. acestea pentru ca într-un final să aibă parte de răsplată, secerând ceea ce
Mai întâi, dacă îți dorești binecuvântarea semănase cândva.
lui Dumnezeu, trebuie să o ceri și să te lupți Tot așa se întâmplă și în viața noastră. Ceea ce noi semănăm aceea și
pentru ea. Păstrează-ți viața curată și rămâi culegem. Dacă semănăm bunătate vom secera bunătate, însă dacă semănăm
în ascultare de părinți, fiindcă acesta este răutate, vom secera răutate! Poate te gândești că nu ai secerat încă ceea ce ai
terenul cel mai fertil în care este semănată semănat, dar îți aduc aminte că atât semănatul cât și seceratul își au vremea
binecuvântarea. Apoi putem învăța că dacă lor. Așa s-a întâmplat și în viața lui Iacov.
nu valorificăm ceea ce Dumnezeu a numit Iacov, copilul lui Isaac, a experimentat și el principiul acesta. Pe parcursul
valori (Cuvântul Său, Biserica, sfaturile, vieții lui a avut un moment în care l-a înșelat pe tatăl său, dându-se drept
înțelepciunea), vom ajunge străini de aceste Esau. Mai târziu, a fost și el la rândul lui înșelat de socrul său, care inițial i-a
lucruri, devenind lumești ca Esau. Un al dat de nevastă pe Lea, și nu pe Rahela. Totuși, el a fost omul care s-a pocăit de
treilea adevăr desprins de aici este: așteaptă păcatele sale, iar Dumnezeu a fost cel care l-a binecuvântat.
cu răbdare binecuvântarea lui Dumnezeu, Poți memora acest verset, ca mai apoi să îl ai în minte și în inimă la fiecare
gândindu-te că El e Singurul ce poate da moment de decizie din viața ta, când vei fi pus în fața unei alegeri: să faci binele
adevărata binecuvântare „și El nu lasă să fie sau să faci răul. Iată versetul:
urmată de niciun necaz.” (Proverbe 10:22) „Nu vă înșelați: Dumnezeu nu se lasă sa fie batjocorit! Ce seamănă omul, aceea va
și secera!” (Galateni 6:7)
Alina Șindilar Așadar, ce ți-ar place să seceri, aceea seamănă!
Claudia Ursu
„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 5
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi.” Isaia 34:16a

Bănuieli rele
Mai întâi, haideți să vedem ce înseamnă cuvântul „bănuială”. Conform DEX-ului, bănuiala este o ,,atitudine de
neîncredere față de cineva sau de ceva, presupunere că cineva are o vină sau o intenție rea; suspiciune.”
Opriți-vă în dreptul fiecărei bănuieli citate din Biblie, identificați bănuitorul, personajul bănuit și în final extrageți
care a fost realitatea în fiecare situație.

Bănuiala rea Autorul bănuielii Personajul bănuit Realitatea

„Voi sunteți iscoade; ați venit numai să


cercetați locurile slabe ale țării.”

„Ne bagă înăuntru… vor să se


năpustească peste noi ca să ne ia robi.”
„Dacă va prinde… ură pe noi si ne va
întoarce tot răul pe care i l-am făcut?”
„Crezi că… îți trimite oameni ca să te
mângâie…? Oare n-au venit slujitorii
lui la tine ca să cunoască cetatea și s-o
nimicească, și ca să iscodească țara?”
„Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii.
Te-ai coborât ca să vezi lupta.”
„Tu ești acela care nenorocești pe Israel?”
„Să știe dar împăratul că, dacă se va zidi
cetatea aceasta și i se vor ridica zidurile,
nu vor mai plăti nici bir, nici dare, nici
drept de trecere.”
„Dar ia întinde-Ți mâna și atinge-Te de
tot ce are și sunt încredințat că Te va
blestema în față.”
„Pentru evlavia ta te pedepseste El oare
și intră la judecată cu tine? Nu-i mare
răutatea ta? Și fărădelegile tale, fără
număr?
„Cu adevarat omul acesta este un ucigas,
căci Dreptatea nu vrea să-l lase să
trăiască.”

„Omul acesta este un zeu.”

Aplicație practică:
1. Ai bănuit și tu vreodată pe cineva?
2. Ai fost vreodată bănuit de ceva?
3. Ți-ai dat seama cât rău fac bănuielile?
4. Vrei să te ferești de bănuieli rele?

Denisa Vișovan

6 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi.” Isaia 34:16a

Nașteri
Gândește-te la faptul că părinți tăi te-au acceptat în familia lor ca un dar din partea lui Dumnezeu.
Dumnezeu a ales să te naști în familia ta! Nu este la întâmplare nu a fost o greșeală. În timpurile biblice
mamele obijnuiau să pună nume copiilor care avea o semnificație deosebită. Deseori această semnificație era legată
de momentul nașterii. Te invit să găsești numele copiilor din Biblie care se potrivesc cu deschierile de mai jos.

Numele copilului Referința Biblică


Născut întâi
Născut să mângâie
Născut rosu
Născut să înlocuiască
Născut prin făgăduință
Născut să se împlinească ce vestise prorocii
Născut în nenorocire
Născuți deodată
Născut să ia ocara
Născut cu sacrificiul vieții mamei
Născut în robie
Născut bolnav
Născut cu durere

Ai reușit? Te felicit pentru efortul depus. Acum aș vrea să faci ceva practic. Să iei o foaie de hârtie și să
scri mamei tale o scrisoare de mulțumire. Poti să îi mulțumești că ți-a dat viață că a avut grijă de tine și alte lucruri
asemănătoare pentru care ai putea fi recunoscător. Trimite-ne și nouă pe adresa redacției sau online o copie a
acestei scrisori. Mulțumim!

Denisa Vișovan

Înțelepciunea lui Iisus Sirah, cap. XX (continuarea din pagina 2)

19. Omul necioplit [e ca o] poveste nelalocul ei: în gura celor prost crescuți ea se va tot întoarce.
20. Din gura prostului nu va fi primită nicio pildă, căci n-o spune niciodată la vreme potrivită.
21. Este câte unul împiedicat de sărăcie să păcătuiască și în clipele lui de răgaz nu are păreri de rău.
22. Este câte unul care-și pierde sufletul din pricina sfielii și care se pierde în fața unui neghiob.
23. Este câte unul care, din sfială, făgăduiește ceva unui prieten și [astfel] și-l face un dușman pe degeaba.
24. Greu cusur este la om minciuna; în gura celor prost crescuți ea se va tot întoarce.
25. Mai bine un hoț decât cel care minte întruna, dar pe amândoi îi așteaptă pierzarea.
26. Obiceiul de a minți [îi aduce] omului necinstire și rușinea îl însoțește neîncetat.
27. Cel înțelept [și] prin cuvinte iese în față, iar omul chibzuit va fi pe placul celor mari.
28. Cine lucrează pământul își va înălța claia, iar cine este pe placul celor mari va scăpa de nedreptate.
29. Cadourile de ospeție și darurile orbesc ochii înțelepților și, ca o botniță la gură, împiedică mustrările.
30. Înțelepciunea ascunsă și comoara tăinuită, la ce sunt bune, și una, și alta?
31. Mai bine un om care-și ține ascunsă prostia decât un om care își ascunde înțelepciunea.
32. Mai prețioasă este o stăruință nestrămutată în căutarea Domnului decât zbuciumul unei vieți fără Stăpân.

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 7
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.” Proverbe 22:6

Daniela
partea a XXIV-a

Brusc, Daniela sări din pat, scuturându-se ca și când ar fi


vrut să se debaraseze de ceva neplăcut.
– Nu! Nu voi lăsa frica și îngrijorarea să mă lege în lanțul
rece al deznădejdii!
Deodată tresări, speriată chiar de țârâitul strident al ceasului
deșteptător.
– Hei, bătrâne, m-am trezit înaintea dumneavoastră! îi zise,
apăsând pe butonul opritor.
Cu toate că era singură acasă, Daniela vorbea tare, pentru
a-și face curaj. Mama Oltenița era plecată la serviciu, iar sora
ei, Lili, și-a găsit o slujbă bine

Auzind vocea lui Dumnezeu


plătită, la un atelier de pictură,
iar ea urma să...
– Desigur! Astăzi plec la
examen... și-mi este frică, îmi
este teribil de frică!
Respiră adânc, încercând să își aducă aminte de sfaturile în cealaltă mână. Pe partea stângă a drumului, pădurea de brad
mamei înainte de culcare: „Daniela, nu lăsa teama și emoțiile să acoperea culmile muntoase și abrupte, iar pe partea dreaptă a
te stăpânească. Eu mă rog pentru tine, fiica mea, dar tu trebuie drumului, apa Bistriței avea aceeași direcție cu mersul ei. Acum,
să te lupți și orice te neliniștește să aduci la cunoștința Tatălui limpede și rece, curgea în valuri, bolborosind printre pietre și
tău ceresc, prin propria-ți rugăciune. De mână cu El tu vei fi o stânci vechea poveste știută doar de ea. Daniela își aminti un
biruitoare!” cântec, pe care îl cânta mama în drum spre servici:
Întotdeauna sfaturile mamei au funcționat minunat în „Mult îmi placi pârâu, pârâu de munte
momentele dificile, ce-ar fi să încerce și acum? Daniela se aplecă Apă rece din izvor curat
pe genunchi și își deschise inima în fața Tatălui ceresc: Pentru tine-nalţ, înalţ cântarea
– Doamne, ține-mă de mână strâns și cald, căci îmi este Slavă cui mi te-a creat.”
teamă! Voi pleca acolo unde mi-am dorit, să urmez o școală. Îmi Apoi își aduse aminte de Psalmul 16:1,2: „Păzește-mă,
stă în față un examen greu și am emoții. Părăsesc familia care Dumnezeule, căci în Tine mă încred. Eu zic Domnului: Tu ești
m-a încurajat cu multă dragoste și iubire și voi pleca spre locuri Domnul meu, Tu ești singura mea fericire!”
necunoscute, cu oameni reci pentru care nu voi fi decât o străină. Daniela ajunse în dreptul unei poteci, care scurta oarecum
Te rog, ține-mă de mână și hai să mergem amândoi, căci numai drumul spre gară. Recunoscu în fața ei pe unchiul Ștefan. Își lăsă
așa nu îmi va fi frică și voi putea accepta voia Ta, cu privire la ființa vălijoara jos și își potrivi degetele pentru un șuierat scurt. Era
mea. Oricare ar fi ea, să o accept fără să mi se zdrobească inima, invidiată de verișorii ei pentru că știa să șuiere printre degete, ca
fără să îmi pierd credința și să nădăjduiesc mereu în bunătatea un impiegat în gară. Unchiul Ștefan se întoarse spre ea și râse.
Ta, căci mare este pentru mine. Îți multumesc! Amin! – Mai încet, domnișoară, ai un claxon foarte bun! spuse
Daniela își șterse ochii de lacrimi și începu să cânte: „Lacrimi râzând și o așteptă pe marginea drumului.
în ceruri nu-s...” Se simțea mai ușoară; parcă prinse aripi și curaj. – Unchiule, mă bucur să te văd! Ce mai face Luminița?
Bucuria îi inundă din nou inima. Trebuia să se grăbească pentru – Este plecată la Galați cu mătușa ta. Știi, ne vom muta
că avea trenul la ora 11ºº. Nu trebuia cu niciun chip să îl piardă. acolo. Eu trebuie să merg la Suceava cu cartea de muncă, să
Mama vorbise la telefon cu cineva să o aștepte la gară. rezolv ceva probleme de serviciu, apoi merg și eu la Galați.
Daniela își trase rochia albastră dăruită de mama. Un – Unchiule, și eu merg la Suceava! Dumneata ești steaua
sentiment de mulțumire o copleși pentru o clipă. Știa că mama mea călăuzitoare până acolo. Cât de mult mă bucur că nu voi
o iubește, indiferent de reușită sau nu, dar mai știa că mama se călători singură!
va ruga pentru ea. Prinse mânerul vălijoarei și încuie cu grijă ușa. – Așa le potrivește Dumnezeu pe toate, Daniela! spuse
Trase adânc în piept aerul curat de munte cu miresme de brad unchiul bucuros.
și flori sălbatice. Știa cu siguranță că îi va lipsi acest loc liniștit. La În gară nu era mare aglomerație. Daniela, împreună cu
Suceava orașul era mai aglomerat, cu fabrici și uzine, cu mașini unchiul ei, își cumpărară biletele. Când trenul se opri la linia întâi,
și blocuri multe, cu magazine bine aprovizionate... Avea de mers unchiul Ștefan urcă primul, apoi îi întinse mâna și o ajută și pe
trei kilometri pentru a ajunge la gară, așa că își schimbă vălijoara Daniela să urce.

8 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.” Proverbe 22:6

– Mulțumesc frumos, unchiule! Dacă aș fi fost mai înaltă, nu – Turmele acestea frumoase sunt
aș fi avut nevoie de ajutor. tot a C.A.P.-urilor. Când s-a înființat
Se așezară pe locurile lor. Daniela era mulțumită de locul ei colectivizarea, au fost luate cu forța
lângă fereastră. animalele oamenilor și pământurile, în
– Îmi place să călătoresc cu trenul, unchiule! Am fost la stăpânirea C.A.P-urilor. Au fost vremuri grele!
sora mea, Elena, în Năsăud, dar la Suceava nu am fost niciodată. Mă bucur pentru tine, Daniela, că îți place cartea...
Sunt foarte impresionată de faptul că voi vedea locuri noi. Țara Un proverb din bătrâni spune: „Cine are carte, are parte!”. Desigur,
noastră e nespus de frumoasă! poți avea parte de un loc de muncă mai bun, de un salariu bun.
– Ai dreptate, Daniela, fiecare zonă are pitorescul ei și vei Oamenii care lucrează la câmp nu primesc salariu, ci doar produse
vedea culturi de porumb, grâu, sfeclă de zahăr, culturi ce nu se la sfârșitul recoltatului de pe câmp.
găsesc în zona de munte. În depărtări, Daniela zări clădiri impunătoare, străzi cu
– Ce frumos le-a creat Dumnezeu pe toate, unchiule, și circulație intensă, blocuri înalte și coșuri de fabrici în plină
ce puțini sunt oamenii care știu să-I mulțumească Lui pentru activitate.
purtarea Sa de grijă! Știi, matale, că eu am stat cu bunica Iulia, – Ne apropiem, Daniela! Va trebui să coborâm în gara
când aveam cinci ani și tatăl meu a trecut la cele veșnice. Burdujeni. Dar tu unde vei sta? Cine vine după tine? întrebă
Aproape în fiecare seară îi auzeam pe bunicul Ion și pe bunica unchiul, cu îngrijorare în glas.
Iulia rugându-se pentru matale, să fii mântuit de Domnul Isus. – Unchiule, eu nu cunosc pe nimeni aici, dar o familie care a
Dumneata mergi la biserică, unchiule? fost vara trecută în concediu, la noi în Iacobeni, i-a promis mamei
– Daniela, vezi tu, cât au trăit părinții mei și se rugau că pot locui la ei săptămâna aceasta. Doamna Silvia a promis
pentru mine lui Dumnezeu, parcă toate îmi mergeau mai bine, mamei că va trimite la gară pe fratele ei, deoarece ea lucrează în
mă simțeam mai binecuvântat în tot ce făceam, dar acum simt schimbul doi și nu a putut veni după mine.
foarte mult lipsa părinților mei, sfaturile lor bune, dragostea lor – Bine, Daniela! În caz că nu vine după tine, pot să te duc la
părintească... tânjesc după toate acestea. niște rude a soției mele, a mătușii tale Maria.
Unchiul Ștefan își șterse o lacrimă ce îi umezi privirea, apoi Unchiul Ștefan își ajută nepoata la coborârea din tren pe
continuă: peronul gării. Câțiva militari au coborât și ei în permisie și erau
– Totuși, draga mea nepoată, încă sunt ca o oaie rătăcită așteptați de părinți cu mare bucurie. O tânără fu întâmpinată de
de turmă, mi s-a părut că am timp și vreme să mă pocăiesc de un domn ce îi oferi un buchet de trandafiri roșii și o îmbrățișare.
obiceiurile mele rele, dar văd că timpul trece cu grăbire și cred că Daniela se simțea obosită de toată forfota mulțimii de călători,
amânarea mea nu este bună. care urcau și coborau din trenurile ce opreau în gară. Aerul
– Unchiule, întotdeauna trebuie rezolvate întâi lucrurile după‑amiezii i se părea înecăcios din cauza fumului de locomotivă
cele mai importante și cred că problema sufletului este pe primul și a celor ce fumau plictisiți, plimbându-se de colo-colo, în gară.
loc. De aceea, eu m-am botezat înainte de a merge la examen. Se împiedică de două ori și se învârti în loc, rotindu-și privirea
Mântuitorul Isus ne-a lăsat scris în Evanghelia după Matei, la prin mulțime. Oare cine era cel ce trebuia să o conducă până la
capitolul 6, versetul 33: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu apartamentul doamnei Silvia?
și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” – Unchiule, te rog, nu pleca! Eu încă nu cunosc pe nimeni
– Daniela, mă gândesc că amânarea mea nu este bună. Mă aici!
uit la sora mea Oltenița, mama ta, cât de fericită este că Îl slujește Doi tineri se apropiau încet, discutând între ei.
pe Dumnezeu. Este binecuvântată în tot ce face și El o păzește – Ne cerem scuze, dar așteptăm pe cineva din partea
de orice rău. Mie îmi este foarte greu, ca membru de partid, să doamnei Oltenița, și se pare că tu îi semeni, domnișoară!
merg la biserică. A fi un om evlavios și a fi membru într-o biserică – Oh! Ea este mama mea, iar eu am nevoie să fiu îndrumată
implică pentru mine riscul de a rămâne fără serviciu și fără până la apartamentul doamnei Silvia. Mă numesc Daniela, iar el
carnetul de partid. este fratele mamei male, unchiul Ștefan.
– Făgăduințele lui Dumnezeu pentru oamenii loiali și Cei doi tineri întinseră politicos mâna unchiului și se
credincioși, în vremurile acestea grele, sunt superioare celor recomadară:
vremelnice ale unui partid. Viața veșnică nu poate fi comparată – Mă numesc Nicu!
cu viața limitată și plină de necazuri de pe pământ. – Iar eu, Liviu!
Unchiul Ștefan oftă, privind pe fereastră cu chipul trist, ca – Bucuros de cunoștință! Știu că sunteți băieți credincioși,
omul împovărat de gânduri ce îl macină de multă vreme. Daniela deci o veți călăuzi pe nepoata mea în siguranță, acolo unde va
își scoase manualul de Limba și Literatura Română și încercă să trebui să ajungă. La revedere, Daniela, și mult succes! îi spuse
repete subiectele pentru examen. unchiul cu căldură în glas.
– Daniela, uite, lanuri de grâu! Spicul dă în copt, dar – Mulțumesc! Și să vă rugați pentru mine!
porumbul mai trebuie să crească. Aici, oamenii care lucrează Daniela își urmări cu privirea unchiul, până se pierdu în
la câmp, primesc toamna doar o mică parte de recoltă. Toate mulțime, apoi simți că o mână îi luă vălijoara. Privi și nu văzu
pământurile sunt ale C.A.P.-urilor. decât un tânăr lângă ea, celălalt plecase. Oare cum îl chema pe
Pe câmpurile, pe lângă care trecea trenul șuierând, oamenii, cel ce plecase și oare cum se numea acesta care rămase? Își aduse
aplecați de spate, își prășeau rândurile lungi de porumb. Cei mai aminte că a auzit numele de Nicu și Liviu, dar oare cum se numea
tineri se opreau rezemați în coada sapei, să fluture o mână înspre acesta care rămăsese?
tren. Bătrânii, gârboviți de muncă, păreau că văd doar pământul Va urma...
muncit cu trudă și sudoare. Draga Ujeniuc
– Copiii țăranilor cooperatori, care nu reușesc mai departe
la școli, rămân să lucreze pământul, împreună cu părinții lor.
Pe deal, turmele de oi și de vite pășteau iarba grasă de câmpie.

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 9
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.” 1 Timotei 4:7b

Păcatele copilăriei
A - apatia
Unul dintre păcatele de condamnat în vremea copilăriei decât această singură binecuvântare, tată?
sau a adolescenței este apatia spirituală. Această stare poate Binecuvântează-mă şi pe mine, tată!» Şi Esau
fi definită ca acea stare de indiferență față de lucrurile sfinte, a ridicat glasul şi a plâns.” (Geneza 27:38);
lipsă de interes față de Dumnezeu sau ca o atitudine pasivă „Când a vrut să capete binecuvântarea n-a
față de valorile eterne. Practic vorbind, o poți identifica atunci fost primit; pentru că, cu toate că o cerea cu
când te plictisești la auzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Când lacrimi, n-a putut s-o schimbe.” (Evrei 12:17)
apatia pune stăpânire pe viața noastră, putem observa câteva Din momentul acela, viața lui Esau a decăzut
simptome foarte evidente în comportamentul nostru, dintre în multe aspecte, dar în special pe plan
care amintesc: convingeri lipsite de fermitate, putere spirituală spiritual. Poate că nu totul a pornit de la
scăzută, păcate care ne domină, roade spirituale puține și lipsa fermității în convingerile lui referitoare
altele asemenea lor. la dreptul de întâi născut, însă putem spune
Dar care este cauza principală a acestui păcat, care se că aceasta a fost un factor decisiv în ceea ce
observă la mulți copii și adolescenți? Cred că apatia spirituală privește alegerea pe care a făcut-o.
se așază în viața unui copil atunci când acesta își umple mintea În final, vreau să îți sugerez câțiva pași
și sufletul cu lucruri care îl fac mai puțin sensibil la Cuvântul pe care, dacă îi vei urma, vei putea alunga
lui Dumnezeu. Copiii care petrec mult timp vizionând diverse apatia spirituală din viața ta și vei avea o
lucruri nefolositoare sau păcătoase sunt adesea desensibilizați foame autentică după Dumnezeu. Biblia ne
și refractari față de lucrurile sfinte. Un hobby practicat cu spune că doar cei flămânzi și însetați după
pasiune poate fi o altă cauză a acestei apatii spirituale. Aduceți- neprihănire vor fi săturați (Matei 5:6).
vă aminte că Domnul Isus ne-a spus: ,,nimeni nu poate sluji la Primul pas pe care trebuie să îl faci este să îți mărturisești
doi stăpâni.” (Matei 6:24) toate vinovățiile de care ai cunoștință, căci apatia este ușa
Dacă suntem neinteresați de cultivarea unei relații prin care intră păcatul și iese credința. Al doilea pas: roagă
personale cu Dumnezeu, apatia se strecoară pe furiș în viețile un apropiat de-al tău pe care îl observi că are o relație bună
noastre, lăsând în urmă clipe, zile și vremi care nu mai pot fi cu Dumnezeu să te ajute să înțelegi valoarea studierii Bibliei,
folosite eficient. Posibil să te întrebi ce poate fi atât de grav a rugăciunii și a timpului personal cu Dumnezeu. Nu uita că
atunci când nu avem suficientă fermitate în convingerile modul în care înveți să te raportezi la lucrurile sfinte acum, în
noastre spirituale. Haideți împreună să privim la tânărul Esau. copilărie, îți va determina o anumită traiectorie în viață. Și al
El era născut într-o familie aleasă de Dumnezeu. I s-a oferit treilea pas: caută să te aprofundeţi în relaţia ta cu Dumnezeu
oportunitatea de a se naște primul în familie, ceea ce în Israel căci El are multe taine sfinte şi comori păstrate pentru cei ce-L
îi conferea dreptul de întâi născut. Era plin de viață și sănătate, caută cu toată inima. Aceasta te va ajuta să fii pasionat de
a fost înzestrat de Dumnezeu cu multe abilități și era privit adevăr, ferm în convingeri, stabil pe calea Domnului, plin de
de tatăl său Isaac drept un tânăr cu drepturi depline pentru a motivații sfinte și dornic de a sluji cu smerenie. Dumnezeu să
primi binecuvântarea. Totuși, Esau nu avea convingeri ferme ne ajute tuturor!
despre valoarea dreptului de întâi născut, dovadă faptul că el Nu te lăsa cuprins de apatie, ci mai degrabă caută-L și
pune următoarea întrebare: „La ce-mi slujește dreptul acesta slujește-L pe Dumnezeu cu bucurie!
de întâi născut?” (Geneza 25:32) Lucrul acesta l-a determinat
Sebastian Pleșcan
să facă un schimb neprofitabil. Urmările au fost fără remediu,
după cum precizează Scriptura: „Esau a zis tatălui său: «N-ai
10 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Statutul moral şi spiritual al copilului
„Caută să fii evlavios.” 1 Timotei 4:7b

Învățând de la
fluture
Gândește-te la un animal cu gâtul lung. Te-ai gândit la girafă? Dar acum gândește‑te
la un animal puternic și rapid. Te-ai gândit la leu sau la tigru? Poate cineva s-a gândit
chiar la urs. Dar o pasăre care cântă frumos? Ce pasăre ai numi mai întâi? Acum vreau să
numești repede o insectă colorată. Ai spus cumva fluture? Da, într-adevăr, fluturele este
o insectă colorată creată de Dumnezeu într-un mod interesant. Aș vrea să vă povestesc
ce am învățat eu într-o zi de la un fluture.
Într-o zi călduroasă de vară, în timp ce mă plimbam cu soția și fetițele prin grădină,
bucurându-ne de roadele grădinii, un lucru neașteptat ne-a atras atenția.
Un fluture frumos colorat stătea sub o frunză, pregătindu-se să facă primul zbor,
iar alături de el era carapacea, crisalida din care tocmai ieșise. După cum se știe bine,
fluturele este mai întâi o omidă, care trece printr-o metamorfoză interesantă. Omida
se transformă efectiv în fluture, o transformare extraordinară. Din acest moment totul
capătă alte valențe, începând cu înfățișarea, apoi capacitatea de a zbura. Pe scurt,
întreaga existență a celei ce a fost odată omidă este de acum alta. În acest caz lăsăm
fluturele să ne fie pedagog și să înțelegem lesne că Dumnezeu l-a lăsat ca mic exemplu
grăitor chiar în grădinile noastre.
Dacă Dumnezeu poate face asemenea transformări minunate unor insecte, cu atât
mai mult nouă oamenilor. El vrea să ne facă viața frumoasă, faptele noastre bune să fie atractive precum coloritul frumos al
fluturilor, astfel încât oamenii să-L vadă în noi pe Dumnezeu.
Privind în jurul nostru putem observa că lucrurile sunt într-o permanentă schimbare. Natura trece prin mai multe faze
an de an - primăvară, vară, toamnă și iarnă. Omul de asemenea trece prin mai multe etape de schimbare, întâi conceperea lui
în pântecele mamei, apoi nașterea, copilăria, adolescența, tinerețea, perioada de maturitate și bineînțeles, spre finalul vieții,
bătrânețea.
Noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, am fost schimbați de Duhul lui Dumnezeu. De aceea preocupările noastre,
indiferent de vârsta pe care o avem, se subordonează voii divine. Dumnezeu ne-a schimbat gândirea și simțirea, iar voința ne-a
îndreptat-o spre a face binele, tot El fiind Acela care ne dăruiește și puterea de împlinire. 
Sfânta Scriptură afirmă că am murit împreună cu Domnul Hristos față de trecutul nostru rău și păcătos și am înviat împreună
cu Isus la o viață nouă (Romani 6:8). Acest adevăr îl subliniază într-o mică măsură istoria de viață a unui fluture. Un fluture ieșit din
crisalidă are menirea să zboare; omida pentru el este un trecut de nedorit acum. Putem învăța de aici că trecutul nostru păcătos,
încărcat de vinovăție, este de nedorit pentru noi. Ați văzut vreodată un fluture întorcându-se în vechea cochilie? Niciodată! ,,Căci,
dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au facut noi.” (2 Corinteni 5:17)
Putem afirma totodată că așa cum fluturele se slujește de aripi pentru a zbura, tot așa credinciosul, prin rugăciune, se
înalță către Dumnezeu. Cu cât vom căuta mai mult prezența lui Dumnezeu în rugăciune, cu atât mai mult vom experimenta
desprinderea de atracțiile pământului. Tu ai fost eliberat din cochilia veche de omidă? Ai început să zbori către Creatorul tău?
Așadar învață de la fluture că adevărata schimbare în viața noastră a făcut-o și o face numai Dumnezeu și că suntem
chemați să căutăm mereu prezența Lui în zborul rugăciunii. Aceasta este menirea noastră.
Adrian Iftimie

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 11
Bunele maniere
„...pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire.”
Proverbe 1:3

Iartă-mă!
Îmi pare rău!
„Dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aduci aminte
că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo
înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău,
apoi vino de adu-ţi darul.” (Matei 5:23,24)

– Nu, nu, nu! spuse Maria. Nu vreau să îmi cer iertare!


Și eu vreau să mă joc cu păpușa ei și pentru că nu dorește să
mi-o dea, de aceea am rupt-o.
După ce mama Mariei îi explică acesteia că a greșit,
a îndemnat-o să își ceară iertare de la fetița din parc, a cărei
păpușă a rupt-o, dar Maria nu dorea nicidecum.
– Dacă nu îți vei cere iertare, vom merge acum acasă și
vei fi pedepsită!
– Nu vreau să îmi cer iertare! spuse Maria.
Probabil ați întâlnit și voi copii care, îndemnați fiind să
aleagă între pedeapsă și a cere iertare celor față de care au
greșit, preferau pedeapsa. Desigur, pe copii nu îi judecăm
pentru acest aspect, ei sunt în procesul de învățare. Le
explicăm, le arătăm cum trebuie să își ceară iertare, îi învățăm;
astfel, unii o fac de bună voie, când li se explică, în timp ce alții
doar „împinși de la spate”. Dar un lucru grav este atunci când
un tânăr, adolescent sau chiar un om matur nu dorește să își
ceară iertare. Ca să devii un tânăr politicos, manierat, care știe
să își ceară iertare ori de câte ori greșește, trebuie să înveți și să Cum ne cerem iertare?
exersezi aceasta încă de mic. Iar dacă ai crescut și îți dai seama Întotdeauna trebuie să ne cerem iertare personal celui
că ți-e greu să îți ceri iertare atunci când greșești, nu e târziu să față de care am greșit, nu prin intermediari sau în public, prin
înveți și să exersezi începând de acum. expresii de genul: „Le cer iertare celor față de care am greșit!”
Poate vă întrebați: oare de ce adesea este atât de greu a E important ca atunci când îți ceri iertare să fii sincer și să arați
cere iertare unei persoane? E greu să ne cerem iertare atunci că îți pare rău. Poți folosi următoarele formule: „Îmi pare rău!”,
când considerăm că nu am greșit, iar vina este a altcuiva, nu „Voi fi mai atent data viitoare!”,„Nu se va mai repeta!” Evită
a noastră, sau atunci când mândria ne-a cuprins inima și ne e expresii precum: „Dacă cumva am greșit... iartă-mă!”, „Eu știu
greu să ne smerim până acolo încât să ne cerem iertare. Dar un că nu am greșit, dar ca să fie bine pentru tine, îmi cer iertare!”
copil manierat, un copil politicos, trebuie să spună de fiecare etc. Aceste expresii arată că tu îți ceri iertare doar de formă și
dată când greșește: „Te rog să mă ierți!” nu din sinceritate.

Cui și când ne cerem iertare? Trebuie să iertăm și noi?
Trebuie să ne cerem iertare tuturor persoanelor cărora le- Este important ca atunci când greșim, să conștientizăm
am greșit, ori de câte ori am greșit. Ne cerem iertare atunci când aceasta și să ne cerem iertare, dar este la fel de important să
conștientizăm că am greșit sau atunci când ne conștientizează iertăm și noi pe cei care ne greșesc. La întrebarea lui Petru:
alții. Biblia ne spune: „Caută pacea şi aleargă după ea!” (Ps. „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu?”, Domnul Isus a spus:
34:14) Adesea, pentru a căuta pacea și a alerga după ea, „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte
trebuie să renunțăm la dreptul nostru și să ne cerem iertare şapte.” (Matei 18:21,22) E greu ca cineva să greșească de 490 de
chiar dacă noi considerăm că avem dreptate. E ușor acest ori pe zi unei persoane, deci prin acest răspuns Domnul Isus ne
lucru atunci când înțelegem că scopul nostru nu este de a ne îndeamnă să iertăm de fiecare dată când ne greșește cineva.
apăra dreptatea, ci de a căuta pacea întotdeauna. Dreptatea Dacă ne este greu să iertăm, să ne amintim fragmentul
este la Dumnezeu. O expresie înțeleaptă spune: „Este mai din rugăciunea „Tatăl nostru”, rostită de Domnul Isus: „Și ne iartă
important a avea pace în inimă decât a avea dreptate!” și dacă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri.” Să ne
tu vei renunța la dreptatea care consideri că este a ta pentru a amintim și de „Pilda robului nemilostiv”, unde robul care avea o
căuta pacea, Dumnezeu îți va răsplăti și îți va umple inima de
pace și bucurie. (continuarea în pagina 14)

12 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Istoria credinţei
„...suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori...” Evrei 12:1

El pasărea hrănește
Se povestește că două păsărele, stând pe o crenguță, slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. De aceea vă spun: nu vă
se uitau la trecătorii de pe stradă. Oamenii erau grăbiți, cu îngrijorați!” (Matei 6)
fețele încruntate și triste, fiecare alergând parcă într-o agitație În anul 1905, Walter și Civilla Martin, o familie de slujitori
nesfârșită. Din vorbă în vorbă, una dintre păsărele spuse către ai Domnului, se aflau în New York. Aici au cunoscut o altă
cealaltă: „Oare de ce oamenii sunt așa de triști și de îngrijorați?” familie deosebită, familia Doolittle, care avea o credință
Cealaltă răspunse fără să ezite: „Probabil ei nu au un Tată ceresc, statornică în Dumnezeu. Tot vizitându-i, între ei s-a legat o
așa cum avem noi!” strânsă prietenie. Domnul Doolittle era olog, fiind nevoit să
Te-ai gândit vreodată la faptul că Dumnezeu știe toate se deplaseze la muncă într-un scaun cu rotile, iar soția lui era
nevoile tale și are cunoștință de viața ta până la cel mai mic bolnavă la pat de aproape 20 de ani. Lucrul surprinzător la
detaliu? Având în minte și în inimă încrederea că Dumnezeu acest cuplu era faptul că atmosfera din căminul lor era una de
poartă grija ta, sufletul tău va găsi pacea deplină! mulțumire și de pace în permanență. Într-o zi, pe când familia
Într-una din zile, în timp ce o mare mulțime de oameni Martin îi vizita, Walter i-a întrebat despre secretul vieții lor, prin
s-au adunat să Îl asculte pe Domnul Isus, El i-a îndemnat pe care au pace deplină în inimă, în ciuda stării lor de boală. Cu
ascultători să privească spre lumea înconjurătoare. Locul în fața senină și zâmbitoare, doamna Doolittle a răspuns: „Ochii
care erau adunați era perfect pentru a-i învăța pe oameni Lui, ai lui Dumnezeu, veghează asupra vrăbiilor. Sunt sigură că
despre grija lui Dumnezeu pentru creație. Erau pe un munte, poartă și grija mea!” Răspunsul acesta simplu, venit dintr-o
iar natura, păsărelele și alte vietăți formau un decor minunat. inimă deplin încrezătoare în purtarea de grijă a lui Dumnezeu,
Printre alte învățături, Domnul Isus le-a vorbit astfel: „Uitați‑vă au marcat viața familiei Martin. Folosindu-se de această
la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici experiență, au compus un imn frumos, denumit „His eye is
nu strâng nimic în grânare; și totuși Tatăl vostru cel ceresc le on the sparrow” (în românește, titlul adaptat este „El pasărea
hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? hrănește”). Melodia acestui imn a fost compusă de Charles H.
Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici Gabriel. Iată cuvintele minunatului imn:
nu torc, nici nu țes; totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată

De ce-s cuprins de grijuri, de ce-s îndurerat?


Inima mi-e mâhnită, iar sufletu-ntristat,
Dar Isus, Salvatorul, cu mine-i ne-ncetat.
El pasărea hrănește și de crini e grija Sa,
El pasărea hrănește... nici de min’ nu va uita!

Cântarea fericirii înalț spre slava Sa!


El pasărea hrănește și de crini e grija Sa,
El pasărea hrănește... nici de min’ nu va uita!

Când ispitit mă aflu și noaptea m-a cuprins,


Pe buze n-am cântare, iar zelul mi s-a stins,
Privesc atunci la Isus și viața-mi iar s-aprins.
El pasărea hrănește și de crini e grija Sa,
El pasărea hrănește... nici de min’ nu va uita!

În concluzie, dragi copii, îmi doresc ca inima voastră să se încreadă în totalitate în Dumnezeu, înțelegând că El are
cunoștință de viața fiecăruia. Și dacă El poartă grija întregului cosmos, viața voastră este mai de preț decât orice alt lucru. Nu
te îngrijora!
Andreea Culda

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 13
Continuare de articole
„Mai sunt multe alte lucruri..., care, dacă s-ar fi scris cu de amănuntul, cred că nici chiar
în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris” Ioan 21:25b

(continuarea din
pagina 12) Ieșirea la pescuit
O istorioară pescărească ce merită povestită.
Iartă-mă!
Îmi pare rău! Era o dimineață senină și răcoroasă de toamnă, iar Randy tocmai
terminase citirea lui obișnuită din Biblie. A tras adânc în piept o gură de aer
datorie foarte, foarte mare la stăpânul său, deși
revigorant de munte în timp ce soarele dimineții se reflecta pe suprafața
a fost iertat de aceasta, nu a iertat și el la rândul
lui pe prietenul său, care avea o mică datorie la lacului. De pe terasa cabanei, Randy l-a văzut pe fratele său, jos pe ponton.
el. Atunci când a auzit stăpânul că robul său, deși A pus repede Biblia deoparte și a coborât la doc pentru a i se alătura.
fusese iertat de datorie, nu a avut milă de prietenul „Ce faci, Billy?” a întrebat Randy.
său să îi ierte mica datorie, s-a înfuriat foarte tare Billy și-a ridicat privirea și a spus: „Pescuiesc!”
și robul a fost aruncat în temniță. Domnul Isus ne Randy a aruncat o privire în jur și a văzut undița și trusa de pescuit ale
spune că dacă nu iertăm oamenilor greşelile lor,
lui Billy așezate acolo pe doc, lângă el. Lângă trusa de pescuit era o găleată
nici Dumnezeu nu ne va ierta greşelile noastre.
plină cu apă din lac. Randy a întrebat: „Vrei să spui că te pregătești să mergi
Cum trebuie să iertăm? la pescuit, nu-i așa?”
Expresia „Te iert, dar nu te uit!” nu este Billy a răspuns: „Nu, pescuiesc deja de vreo jumătate de oră.”
nici biblică, nici adevărată. Nu există iertare fără Randy și-a oprit un chicotit și a spus: „Billy, dar tu nu ai un vierme în
uitare, pentru că atunci când îți amintești de cârlig și undița nici măcar nu îți e în apă. Cum ai putea să pescuiești?”
greșeala semenului tău față de tine, involuntar
Billy a zâmbit și a spus: „E simplu. Vezi tu, mi-am pus pălăria de pescar
simți din nou supărare pe el, ceea ce arată că nu
l-ai iertat. Un om care iartă trebuie să uite greșeala și vesta de salvare. Când peștii vor înota pe aici, vor vedea un pescar stând
celui ce i-a greșit. Adesea trebuie dusă o luptă jos pe marginea docului, vor sări afară din apă și vor ateriza în găleată.”
cu noi înșine până reușim să iertăm pe deplin o Randy a izbucnit în râs. „Billy, dar nu vei prinde niciun pește în felul
persoană. Dar pe temeiul făgăduinței Domnului, acesta! Trebuie să pui un vierme în cârlig și să lansezi undița în apă.”
care spune: „Dacă iertaţi oamenilor greşelile Billy a replicat iute: „Nu-mi place să pun mâna pe viermi. Sunt scârboși.
lor şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile
Urăsc și să scot peștii din cârlig pentru că e greu și uneori mă împrind în
voastre” (Matei 6:14), să ne silim a fi biruitori în
această luptă, căci astfel vom putea dobândi aripioarele lor.”
și noi iertarea lui Dumnezeu pentru greșelile Randy s-a oprit din râs. „Billy, tu nu o să prinzi niciodată nimic sperând
noastre. Să ne imaginăm cum ar fi ca Dumnezeu doar că peștii vor vedea că ești pescar. Va trebui să arunci undița la apă.
să ne ierte, dar totuși să ne țină minte păcatele Haide, te voi ajuta.”
și greșelile noastre? Nu cred că am dori aceasta. Unii creștini au un mod de gândire asemănător când vine vorba de
Dumnezeu când iartă, spune: „Toate păcatele pe
a spune și altora despre Vestea Bună a lui Isus Cristos. Vezi tu, unii creștini
care le-a săvârşit se vor uita.” (Ezechiel 33:16); „Le
voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte își imaginează că oamenii îi vor vedea mergând la biserică, ajutându-i pe
de păcatele şi fărădelegile lor.”(Evrei 8:12) alții sau poate chiar ar putea vedea abțibildul cu „Îl iubesc pe Isus” de pe
Trebuie să ne cerem iertare și să iertăm mașinile lor. Ei cred că atunci când alții vor vedea că ei sunt creștini, pur și
întotdeauna! Un copil care nu știe și nu dorește simplu îi vor urma și ei la biserică.
să își ceară iertare aproapelui său, cum va Isus ne-a spus să mergem pretutindeni și să împărtășim tuturor Vestea
putea cere iertare lui Dumnezeu atunci când
Bună. Totuși, uneori poate fi dificil să vorbești cu oameni și să le spui despre
păcătuiește? Știm că nu există om fără de păcat,
așa că, pentru a ajunge în cer, noi avem nevoie ceea ce crezi. S-ar putea să ne temem că unii oameni vor râde sau își vor
de iertarea Sa. Nu ezita să ceri mereu iertare bate joc de noi. Pentru a împărtăși Vestea Bună ori de câte ori avem ocazia,
atunci când greșești, să ierți pe cel care îți avem nevoie să fim pregătiți. Ne putem pregăti citind Biblia și rugându-ne
greșește și întotdeauna să ceri iertare Domnului lui Dumnezeu. E de asemenea important să avem o biserică sănătoasă pe
pentru ce ai greșit. El făgăduiește că dacă îți care să o frecventăm în mod regulat. În felul acesta vom putea spune și
mărturisești păcatul și te lași de el și dacă ierți și
altora despre biserica noastră locală.
tu pe cei care îți greșeșc, vei obține iertarea Sa!
Așa că nu e destul doar să arăți ca un creștin. Cunoaște-i pe oamenii
„Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are de lângă tine și spune-le și lor Vestea Bună despre Domnul nostru.
pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe
altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi traducere Bogdan Fereștean
voi.” Coloseni 3:13 Folosit cu permisiunea Kid’s Sunday School Place Inc.
Rebeca Dagău

14 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Predica pentru copii
„Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea.” Proverbe 5:1

Ştefan C ontext: În istoria primară a Bisericii Domnului


din Ierusalim s-a evidenţiat un bărbat „plin de
har şi putere”, care a devenit primul martir dintre
ucenicii Mântuitorului. Chiar dacă viaţa şi activitatea
lui a fost scurtă, cele scrise despre el sunt pilde vrednice
de urmat pentru mari şi mici.

1. Ştefan, un slujitor al fraţilor şi surorilor - „De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt
şi înţelepciune pe care îi vom pune la slujba aceasta. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de
credinţă şi de Duhul Sfânt, pe... I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat şi‑au pus mâinile peste ei.” (Fapte 6:3-6) Parcă-l
văd pe Ştefan alergând să-i servească pe fraţii şi surorile ce veneau cu grămada la adunările sfinte unde „apostolii mărturiseau cu
multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.” (Fapte 4:33)
Ai servit vreodată fraţii şi surorile la o masă de dragoste? Știi că ceea ce faci pentru fraţii şi surorile tale de acasă are
aceeaşi valoare? Adu-ţi aminte de cuvintele rostite de Domnul Isus Hristos: „Oricine va da de băut numai un pahar de apă rece
unuia din aceşti micuţi... adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.” (Matei 10:42) „Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în
Numele Meu, Mă primeşte pe Mine.” (Matei 18:5) Dacă vei sluji acolo unde ai dorinţa şi posibilitatea să o faci, vei fi răsplătit
deodată cu diaconul Ştefan.

2. Ştefan, un slujitor înzestrat cu daruri spirituale - „Ştefan era plin de har şi de putere şi făcea minuni şi semne mari în norod.
Unii... au început o ceartă de vorbe cu Ştefan; dar nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului cu care vorbea el.” (Fapte
6:8-10) Printre cei ce au primit dintre darurile Duhului Sfânt „împărţite după voia Sa” (Evrei 2:4) şi „spre folosul altora” (1 Corinteni
12:7), a fost şi Ştefan. Acest ucenic a fost plin de râvnă în lucrarea spirituală, ca şi în cea administrativă.

Tu doreşti să te cheme Domnul într-o lucrare din adunare, să participi activ la rugăciune şi orice altă activitate sfântă la
care vârsta îţi permite? Să ştii că Domnul dă daruri celor ce lucrează cu tragere de inimă. Aşa a fost şi la facerea Cortului în pustie
- citeşte în cartea Exodul şi vei afla şi alte amănunte - aşa este şi la zidirea Bisericii lui Hristos.

3. Ştefan, un slujitor primit cu onoare la încetarea activităţii - „Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut
slava lui Dumnezeu... şi a zis: «Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.» Ei au început
atunci să răcnească, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate şi... aruncau cu pietre
în Ştefan, care se ruga şi zicea: «Doamne Isuse,
primeşte duhul meu!» Apoi a îngenuncheat şi
a strigat cu glas tare: «Doamne, nu le ţine în
seamă păcatul acesta!» Şi după aceste vorbe, a
adormit.” (Fapte 7:55-60) Înflăcăratul ucenic a
fost provocat să dea „socoteală” de credinţa sa
şi a făcut-o printr-o cuvântare în care a dovedit
planul mesianic în istoria poporului evreu.
Totuşi ei l-au respins, la fel ca pe Domnul vieţii
şi l-au ucis fără milă. Frumuseţea caracterului
său hristic s-a evidenţiat prin acceptarea morţii
cu toată seninătatea. Aşa „adorm” sfinţii, cu
ochii spre cer şi cu dorinţa mântuirii tuturor
celor din jur, chiar a duşmanilor lor.
Ai dobândit tăria sfântă să-ţi poţi susţine
crezul în faţa colegilor şi vecinilor tăi? Ştii
că şirul martirilor deschis cu Ştefan nu s-a
încheiat încă? Ai fi gata să intri în rândul cel
mai glorios al sfinţilor? Numai Domnul ştie ce
ne este rânduit la fiecare. Până vei vedea cum
se derulează planul Domnului cu tine, ce daruri
şi ce plecare din lume vei avea, slujeşte acasă şi
la adunare cu tot ce poţi, aşa ca Ştefan!
Dăruieşte-te Domnului acum, cu toată
inima!

Predicatorul

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 15
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri.” Psalmul 78:3

Biblia în casă
Administratorul unei bănci a călătorit cu nepotul lui spre vestul Americii de Nord. Amândoi au fost nevoiți să se odihnescă
la o cabană construită din bârne. Locatarul era un bărbat zgârcit la vorbă și părea a fi un om lipsit de educație. Avea agățate pe
pereți topoare, ciocane, puști și pistoale. Acestea li s-au părut ciudate vizitatorilor. Au presupus că au ajuns într-o peșteră de
tâlhari și s-au hotărât ca atunci când unul doarme, celălalt să vegheze.
Mai întâi a fost rândul nepotului să vegheze. Acesta îl supraveghea foarte atent prin crăpăturile ușii barăcii pe bărbatul
necunoscut. A văzut cum acesta, după ce a servit masa de seară, a luat de pe o grindă o carte groasă, Biblia cea veche, a citit atent în
ea, iar după aceea a îngenuncheat în fața mesei, pentru rugăciune. Nepotul s-a liniștit acum pe deplin, a urcat la unchiul său în podul
barăcii și i-a zis: „Putem dormi liniștiți, omul a citit din Biblie înainte de culcare; nu ne va face niciun rău“. Era un tăietor de lemne pașnic.
În dimineața următoare s-au despărțit prietenește de el și l-au răsplătit din belșug pentru ospitalitatea de care au avut parte.

Vă voi lua!
Familia M. obișnuia ca în fiecare seară să citească împreună din Biblie. Tata explica pe scurt pasajul citit și se ruga la sfârșit.
Apoi, fiecare mergea în camera lui. Într-o zi, Tony și Markus, doi băieți din această familie, au fost reținuți după cursurile de
seară și au ajuns prea târziu pentru a putea lua parte la întrunirea familiei. Spre surprinderea lor, lumina ardea și Bibliile erau
încă deschise pe masă, dar se părea că familia a fost deodată întreruptă de la întrunire. Dar cum? Speriați, băieții s-au uitat unul
la altul. La amândoi le-a trecut prin cap același gând, care i-a descumpănit: poate a venit Domnul Isus și a luat pe părinții și frații
noștri la Sine – și noi am rămas aici! S-au furișat în dormitorul părinților și… i-au găsit dormind liniștiți în paturile lor. Explicația
a venit dimineața următoare: în timpul întrunirii s-a luat curentul, de aceea familia a mers la culcare.
Cei doi băieți n-au uitat niciodată aceste minute de groază. Au simțit ceva din soarta oamenilor care nu vor merge împreună
cu cei mântuiți, când va veni Domnul să-i ia pe ai Săi acasă. Da, Domnul va veni curând pentru a lua la Sine pe toți care cred în El.

Biblia – o temelie solidă


Când primul misionar scoțian, dr. Alexander Duff, a fost trimis în India, a luat cu sine aproximativ 800 de volume frumoase
și multe manuscrise de preț, deoarece avea de gând să înființeze acolo o școală. La Capul Bunei Speranțe, vaporul a naufragiat și
toate cărțile lui au pierit în valuri. Pe când stătea pe marginea mării, a văzut o carte care era adusă de valuri spre țărm. Era Biblia lui
de buzunar. Atât i-a mai rămas, dar i-a fost de-ajuns. A considerat aceasta ca pe un semn din partea lui Dumnezeu. Cât de minunat
lucrează El cu fiii oamenilor! Cât de mare este puterea Cuvântului Său! Dacă n-am avea Cuvântul lui Dumnezeu, am fi lipsiți de
singura temelie solidă pe care se pot odihni sufletele noastre. Dacă n-am avea Scriptura, am fi ca un vapor fără busolă.

Puterea Cuvântului
Un țăran din Coreea de Sud își cumpărase câte un exemplar din Evanghelia după Matei și Evanghelia după Luca și le citise cu mult
interes. Într-o zi, pe când se afla la muncă pe câmp, casa i-a luat foc și a fost distrusă în totalitate. La întoarcerea lui de pe câmp a constatat
că nu mai putea salva nimic în afară de cele două Evanghelii. El a început să le recitească cu și mai mare interes și le povestea celor din sat
despre cele citite. La început, sătenii au râs de el. Însă Biblia spune: „Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rele,
sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine …“ (1 Petru 4:15,16)
Așa a fost și cu acel creștin coreean. El a fost gata să ajute pe alții care au suferit pagube mai mari. Rezultatul a fost că 80 de
persoane din acel sat s-au întors la Hristos, neavând altceva decât cele două Evanghelii și un exemplu în acel om care a trăit ceea
ce a citit. Ce minunat este că încă o dată în viețile noastre auzim despre puterea Cuvântului lui Dumnezeu, care lucrează în inimile
oamenilor ca să-i aducă pe calea credinței! Să lăsăm ca puterea Scripturii să-și facă lucrarea și în inimile noastre!
16 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri.” Psalmul 78:3

Biblia i-a schimbat


Un soldat credincios își propusese să le spună colegilor despre Mântuitorul său. Dar ei nu erau
dispuși să-l asculte. Atunci, soldatul se rugă lui Dumnezeu să-i arate calea de urmat, ca să le poată vesti
colegilor săi Evanghelia. Într-o zi a luat o carte de povestiri și seara, după ce toate activitățile s-au încheiat
în cazarmă, soldatul a început să le citească din cartea aceea. După o bucată de vreme, soldatul a început să le
citească dintr-o carte cu povestiri religioase, în care se vorbea despre Mântuitorul, care este cel mai bun Prieten al
celor întristați. Soldații au ascultat cu o atenție tot mai mare.
După o vreme, soldatul a început să le citească din Biblie. Soldații nu numai că nu s-au mai împotrivit, dar chiar au cerut
colegului lor să le citească și mai mult. În urma acestor lecturi biblice, soldații aceia au devenit un exemplu bun pentru întreg
regimentul. Când comandantul a întrebat cui i se datorează schimbarea, căpitanul a răspuns: „Biblia i-a schimbat!“

Bucuria unui asiatic


Un băștinaș păgân din Asia a găsit o carte cu Psalmi, pe care o pierduse un turist. Păgânul știa citi, de aceea s-a apucat
să citească necunoscuta carte și, înainte de a o fi parcurs în întregime, s-a hotărât să renunțe la idolatrie și și-a aruncat idolii.
Timp de douăzeci de ani L-a cinstit pe Dumnezeul cel veșnic, așa cum este El arătat în Psalmi. Psalmul 51 a fost psalmul care
l-a determinat la această schimbare, psalm pe care l-a învățat pe de rost, folosindu-l ca o rugăciune zilnică. După un timp s-a
întâlnit cu un misionar care i-a dat Noul Testament. Acum, pentru prima dată, cu o bucurie negrăită, localnicul a citit istoria
răscumpărării și L-a cunoscut pe Domnul Isus, Mântuitorul lumii, ca pe Răscumpărătorul lui. Bucuria și veselia lui nu cunoșteau
margini și, fericit, a strigat: „Până acum am umblat în lumina stelelor, dar acum mi-a răsărit soarele!“

Noul Testament al lui Yamatachi


Există creștini care își ascund Biblia. Ei nu fac aceasta pentru a proteja o comoară așa încât să nu le-o răpească nimeni, ci de
rușine, din cauza acelora care disprețuiesc Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a nu le da acestora ocazia să-i batjocorească. Astfel
de creștini nu știu, desigur, ce bogăție cu valoare veșnică au ei în Biblie.
Un japonez pe nume Yamatachi ne este, în acest sens, un exemplu practic de credincioșie. El L-a primit pe Domnul
Isus ca Mântuitor și L-a iubit din toată inima. A fost foarte întristat când vederea i-a slăbit și când nu mai putea să citească în
Noul Testament, Cartea care îi arătase calea spre fericire. Niciun tipar nu îi era suficient de mare. Atunci a luat hotărârea să-și
asambleze un Nou Testament cu litere foarte mari, așa cum își dorea. A cumpărat un teanc mare de foi de hârtie și a început să
copieze Noul Testament.
Când a mers pentru prima oară la adunare cu Noul Testament al său, chipul îi radia de bucurie. Teancul gros de hârtii
trebuia purtat în spinare. Mulți copii alergau după el și îl batjocoreau. Dar omul în vârstă, cu ochelarii săi mari și cu legătura
în spinare, mergea liniștit mai departe. Era întristat că acea comoară a lui era așa de puțin prețuită. Când ședea pe locul lui în
adunare și își desfăcea povara sa prețioasă, nimeni nu era mai fericit decât el. Atunci citea, urmărea și asculta cu mare atenție.

O Carte pentru tine


Se spune despre un învățat din vechime că a dorit
să scrie o carte despre soare. Pentru aceasta a strâns o
mulțime de alte cărți, pe care le studia la lumina unei lămpi.
Aflând acest lucru, un prieten al învățatului l-a vizitat și i-a
spus: „Ce faci, prietene? Te-ai apucat să studiezi soarele
noaptea, la lumina unei lămpi? Lucrarea aceasta se poate
face numai ziua, privind soarele și binefacerile lui.“
Așa stau lucrurile și cu Biblia. Dacă cineva ar citi cărți
întregi despre ce este Biblia, cum s-a scris ea sau cum a
ajuns până la noi, tot nu va putea găsi adevărata valoare,
până nu se va hrăni prin cuvintele Bibliei. Dacă Biblia se
află numai în bibliotecă, atunci nu-mi aduce niciun folos.
Cineva a spus odată: „Poți flămânzi la o masă
pusă dacă nu mănânci ceea ce se află pe masă.“ Dacă
transpunem această afirmație asupra Bibliei, înseamnă
că pot flămânzi din punct de vedere spiritual chiar dacă
am Sfânta Scriptură în casă. Suntem îndemnați să lăsăm
ca lumina Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu, să
ne lumineze calea vieții. Biblia este Cartea vieții, Cartea
lui Dumnezeu, Cartea pentru fiecare vârstă, Cartea
pentru toate situațiile din viață, pentru fiecare stare
socială; cu un cuvânt pentru oricine – deci și pentru tine,
cititorule! Să o citim cu scopul de a găsi pe Cel care este
Calea, Adevărul și Viața!

„Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească.” (Iov 36:24) 17
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu... ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
Răspunsuri 1. De ce a îngăduit Domnul ca Iosif fiul lui Iacov să
la întrebările din numărul 70/trim. II/2020: sufere, dacă a fost un copil ascultător?
2. Din ce sămânță este născut cineva din nou?
De vorbă cu Isus
Unii farisei - Luca 19:39-40 3. De ce Moise a trebuit să mai aştepte 40 de ani după
Un fariseu pe nume Simon - Luca 7:40-42 ce a vrut să elibereze pe evrei până când Dumnezeu l-a
Filip - Ioan 6:5-7 trimis să-i elibereze?
Cei doisprezece ucenici - Ioan 6:16-21
Fruntașul sinagogii - Luca 13:14-15
4. În ce consta cea mai mare bucurie pentru Ioan?
Cineva - Luca 13:23-24 5. De ce David a mai trebuit să aştepte mulţi ani şi să
Orbul din Ierihon - Luca 18:35,41-42 fie prigonit de Saul după ce Domnul l-a uns împărat?
Toma - Ioan 20:26-27
Petru - Ioan 21:21-22 6. Cât număra mulțimea săturată cu prilejul celei
Iuda - Matei 26:49-50 de-a doua înmulțiri a pâinilor?
7. De ce nu l-a descoperit Domnul pe Iuda, ucenicul,
Raspunsuri mincinoase
că era un hoţ?
„Unde ești?” – Adam
„Unde este fratele tău Abel?” – Cain 8. Care profeții din Vechiul Testament s-au împlinit
„Pentru ce a râs Sara, zicînd: Cu adevărat să mai prin Domnul Isus la intrarea Lui în Ierusalim?
pot avea copil eu, care sunt bătrână?” – Sara
9. De ce apostolul Pavel a avut mult de suferit în
„Cine ești tu fiule?” – Iacov
„Cum, l-ai și găsit, fiule?” – Iacov lucrarea lui misionară?
„Pentru ce ești singur și nu este nimeni cu tine?” 10. Cât timp a postit Domnul Isus în pustiu?
– David
„Unde sunt Ahimaaț și Ionatan?” - O femeie
„Să merg să lupt împotriva Ramotului din Galaad
sau să mă las?” - Prorocii lui Ahab
„De unde vii, Ghehazi?” – Ghehazi
„Spune-mi, cu atât ați vândut moșioara?” - Safira Răspunsuri la întrebările din nr 70
2. Barnaba, Simon, Luciu, Manaen și Saul (Fapte 13:1).
Izolări în Biblie 4. Marcu 8:23-25.
1. Maria; 2. Pavel; 3. Ozia 7. Petru, Iacov și Ioan (Matei 17:1).
4. Iona; 5. Absalom; 6. Șimei 9. 1 Timotei, 2 Timotei, Tit, Filimon, 3 Ioan.
10. Frati (Iuda 1).

Premianți: Meseșan Emima, Moisiuc Daniela.


Vă aşteptăm răspunsurile până la data de
30.11.2020 Notă: Paginile care intră în concurs sunt:
• la adresa redacţiei, 6, 7 și 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să
• email: rev_betel@yahoo.com participe copiii şi adolescenţii până la 18
• Whats App: 004 0740 268 125 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.
(răspunsurile vor fi scanate sau fotografiate la o calitate bună)

18 „Nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească." (Iov 36:24)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Cruzimea Mila
Dragostea aduce dragoste și cruzimea Mila este singurul tezaur care sporeşte prin
dispreț. împărţire.

Cruzimea rezultă întotdeauna din slăbiciune. Să-ţi fie milă chiar şi de cei ce nu au milă!

Cruzimea îndreptată către alții este Când nu-ţi mai poate fi milă de nimeni, fie-ţi
îndreptată și înspre noi înșine. milă de tine.

Pe omul crud lacrimile îl bucură, Cine n-are milă, nu merită respect.


nu-l înduplecă.
Unde nu e milă, acolo e şi nedreptate.
Animalele sunt crude din instinct,
omul din plăcere. La uşa dreptăţii să păzească mila, dar să nu
stea în scaunul de judecată.
Cruzimea are ca părinți mânia și cruzimea.
Cum fulgerul, lucind, vesteşte-un tunet, la fel
Găsește un om crud și vei găsi un laș. şi mila este o solie a iubirii.

Doar pentru că oamenii sunt cruzi cu tine nu Dreptatea este pentru cei care o merită, mila
înseamnă că poți fi și tu cu alții. este pentru cei care nu o merită.

„...inima celui rău este fără milă.” „Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte
Proverbele 12:10 de milă!” Matei 5:7

„...omul fără milă îşi tulbură însăşi carnea „...mila biruieşte judecata.” Iacov 2:13b
lui.” Proverbele 11:17
„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine! Şi ce
„Judecata este fără milă pentru cel ce n-a alta cere Domnul de la tine decât să faci
avut milă...” Iacov 2:13 dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu
Dumnezeul tău?” Mica 6:8
„Astfel au ajuns plini de orice fel de
nelegiuire, (...) fără milă...” Romani 1:29,31

caprele la stânga oile la dreapta...Minunate sunt lucrările Domnului...
Cangurul
„...singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru... să fie
slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi
vecii, şi acum şi în veci.” (Iuda 1:25)

Creaţia lui Dumnezeu ne vorbeşte în fiecare zi


de măreţia, înţelepciunea şi supremaţia Lui. Întregul
pământ, care e parte din creație, este plin de slava Sa.
Prin frumuseţea creaţiei Sale, Dumnezeu ne transmite
dragostea şi grija pe care a avut-o faţă de noi, ca să ne
putem bucura de tot ce ne înconjoară. Un fluture, un La naştere, puiul este incomplet dezvoltat, fiind foarte
copac, o buburuză, un tunet sau orice alt lucru, toate mic, fără ochi şi urechi, fără blană și cu membrele nedezvoltate.
pun în evidenţă puterea şi frumuseţea lui Dumnezeu. Mama îl ia cu gura şi îl introduce în punga abdominală numită
El a creat şi cangurii, nişte animale interesante şi marsupiu. După 8-9 luni el părăseşte marsupiul mamei, însă
speciale. În următoarele rânduri vom descoperi câteva se întoarce acolo în caz de primejdie.
din caracteristicile lor. Cangurul are un auz foarte ascuţit, fiind capabil să-şi
Cangurii sunt corespondenţi ai cerbilor şi antilopelor mişte urechile după sursa sunetului. Văzul nu este aşa de
din alte regiuni ale globului. Trăiesc în zonele uscate din bine dezvoltat deoarece observă doar lucrurile care sunt în
inima Australiei şi se hrănesc cu iarbă. Sunt dispersaţi pe mişcare, acest lucru protejându-l de potenţialii prădători.
teritorii întinse, formând grupuri de o sută de indivizi sau O altă curiozitate legată de canguri este faptul că ei
chiar mai mulţi. Cele mai populate zone cu canguri sunt nu se pot deplasa înapoi.
centrul Australiei, Tasmania şi Noua Guinee. Hrana lor constă în principal din iarbă, frunze şi
Fiecare grup are cel puţin un mascul adult, în cazul muguri. Îşi extrag umezeala din hrană şi pot rezista luni
în care sunt mai mulţi, aceştia luptându-se uneori pentru întregi fără să bea apă.
supremaţie, sprijiniţi pe membrele posterioare. Cangurul Cangurii nu pot produce mare pagubă cu membrele
se hrăneşte dimineaţa devreme, seara sau noaptea şi superioare, însă atunci când se simte ameninţat, cangurul
este activ îndeosebi noaptea, când este mai răcoare, loveşte pământul cu picioarele, iar dacă inamicul se apropie,
ziua preferând să se odihnească la umbra arbuştilor şi a el se lasă pe coadă şi loveşte puternic cu picioarele.
copacilor. Pentru a se feri de căldura sufocantă, îşi sapă Un scriitor spunea următoarele cuvinte: „Un
uneori adăposturi înguste în zonele umbroase. Dumnezeu îndeajuns de înţelept pentru a mă crea şi pe
Cangurii s-au adaptat foarte bine vieţii din zonele mine şi lumea întreagă în care trăiesc şi îndeajuns de
uscate. În perioada cea mai călduroasă a zilei, îşi menţin înţelept pentru a avea grijă şi de mine.” - Philip Yancey
temperatura corporală prin faptul că practic nu se mişcă Aceasta este atotputernicia lui Dumnezeu, puterea
şi elimină excesul de căldură accentuându-şi respiraţia. unui Creator divin.
În zilele cu temperaturi ridicate, cangurul îşi linge V-aţi pus vreodată întrebarea cum ar fi arătat un
membrele anterioare, pentru a se răcori. pământ cenuşiu, fără culoare, fără animale şi tot ce a
Cu ajutorul tendoanelor puternice ale membrelor fost creat? Dumnezeu a iubit frumuseţea şi astfel ne-a
posterioare, cangurul se desprinde uşor de la nivelul dăruit o lume plină de frumuseţe.
solului, făcând salturi mari pe câmpurile bogate în În Iov 12:7-9 citim următoarele: „Întreabă
vegetaţie. Adesea poate atinge viteza de 60 km/h şi dobitoacele şi te vor învăţa, păsările cerului şi îţi vor
este singurul animal care se deplasează prin sărituri. Un spune; vorbeşte pământului şi te va învăţa, şi peştii mării
mascul poate sări până la trei metri înălţime şi nouă metri îţi vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada
lungime. Când stă pe loc, cangurul îşi poate folosi coada faptului că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?”
ca un al treilea picior, pentru a-şi susţine greutatea. Fie ca Dumnezeu să ne deschidă ochii în faţa
Cangurul are o înălţime de la 1 la 3 metri, iar minunilor, înţelepciunii și măreţiei creaţiei Sale!
greutatea de la 3 până la 150 de kilograme, în funcţie
de specie. Femelele mamiferelor marsupiale au un Bibliografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cangur
,,buzunar” pe abdomen în care îşi cresc puiul şi în care îl
plimbă. Cangurii au în medie un pui pe an. Larisa Atudoroae

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,


răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”

S-ar putea să vă placă și