Sunteți pe pagina 1din 3

Comportamentul consumatorului de

telefonie mobila

Industria telecomunicaţiilor a cunoscut una din cele mai


mari rate de creştere înregistrate până în prezent în
cadrul oricărei activităţi economice, ajungând să
cucerească în termen de numai un deceniu, majoritatea
pieţelor dezvoltate a lumii. În condiţiile în care în
prezent multe din aceste pieţe au devenit saturate, iar
concurenţa în domeniu este extrem de puternică, se
impune un accent primordial pe activitatea de
marketing şi, mai ales pe marketingul relaţional şi
crearea de noi produse şi servicii capabile să satisfacă
nevoia de comunicare, care se află în continuă
diversificare.
Importanţa acordată domeniului telecomunicaţiilor, a
faptului că tot mai multe companii de telecomunicaţii
se confruntă cu probleme esenţiale, cum ar fi:
globalizarea şi progresele din tehnologie, care
reprezintă în acelaşi timp oportunităţi favorabile de
dezvoltare unei competenţe esenţiale în domeniul
marketingului, motiv pentru care am considerat că
realizarea unei cercetări este deosebit de importantă şi
interesantă pentru cunoaşterea satisfacţiei şi nevoilor
consumatorilor de servicii de telecomunicaţii.
Companiile care oferă servicii de telecomunicaţii
trebuie să se adapteze rapid schimbării condiţiilor de
mediu, ţinând cont de presiunea care vine atât din
partea companiilor concurente existente pe piaţă cât şi
din partea noilor companii care vor intra pe piaţa
telecomunicaţiilor.
Prin urmare, orice companie din domeniu trebuie să fie
permanent orientată spre adoptarea noilor inovaţii
tehnice şi spre transpunerea acestora în servicii
complementare cu un grad cât mai mare de utilitate şi
diferenţiere faţă de concurenţi. Inovaţia reprezintă un
important instrument pentru formarea imaginii, ceea ce
este decisiv pentru aceste companii care
comercializează ’’intangibilităţi’’ şi, de asemenea poate
fi o modalitate pentru o mai bună utilizare a resurselor
fizice şi umane. Pentru ca o companie să se implice cu
succes în procesul de înoire, trebuie în primul rând să
fie orientată spre activitatea de piaţă, mai mult decât
spre propriile ei interese. Aceasta presupune să
recunoască importanţa cunoaşterii necesităţilor şi
dorinţelor consumatorilor.
Pentru a introduce cu succes un nou serviciu pe piaţă
trebuie oferit consumatorilor un motiv temeinic pentru
a-şi schimba comportamentul de cumpărare, trebuie ca
lansarea serviciului să fie minuţios pregătită, prestatorii
să fie calificaţi şi entuziasmaţi, şi specialiştii de vânzări
să facă serviciul cât mai vizibil. Participarea
personalului companiei la luarea deciziilor la locul de
muncă creşte înţelegerea şi acceptarea acestor decizii,
lucru care facilitează aplicarea deciziilor, în unele
situaţii managerii companiei întelegând mai puţin
consumatorii decât o fac angajaţii, deoarece aceştia din
urmă, lucrând direct cu publicul, cunosc mai bine
nevoile şi dorinţele consumatorilor. Să obţii acceptarea
unui nou serviciu este atât pentru manageri cât şi
pentru personal o problemă de relaţii interumane,
formarea personalului fiind foarte importantă în acesta
situaţie.
Pentru a beneficia de rezultate bune în introducerea
unui nou serviciu pe piaţă, companiile de
telecomunicaţii ar trebui să ţină cont de o judicioasă
utilizare a echipelor de proiectare, din care să facă
parte şi marketingul, să se preocupe pentru studierea
politicii de introducere a serviciilor noi de către
companiile concurente şi de elaborarea unor specificaţii
pentru noul serviciu pentru a facilita prestarea lui.