Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”HOREA” ȘIMLEU SILVANIEI

GRĂDINIȚA CU P.P.NR.1 ȘIMLEU SILVANIEI

PROIECT DIDACTIC
Jocuri şi activităţi didactice alese
ALA 2

TEMA:
„Campionii” – joc sportiv
„Împăratul Tăcerii” – joc liniștitor
PROIECT DIDACTIC

DATA: 17.05.2018
GRUPA: mare, Grupa FLUTURAȘILOR
EDUCATOARE:
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi didactice alese ALA 2
TEMA: „Campionii” – joc sportiv
„Împăratul Tăcerii” – joc liniștitor
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: parcurs aplicativ; joc liniștitor

SCOP: crearea unei stări de competitie, veselie şi bună dispoziţie.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să respecte regulile de joc;
-să execute corect deprinderile motrice învăţate;
-să respecte direcţia de execuţie a traseului aplicativ;
-să manifeste atitudini de cooperare, de competiţie, fairplay;
-să imite comportamentul și atitudinea de împărat .

REGULA JOCULUI: La semnalul din fluier al educatoarei și exclamația*Pleacă!*, copiii împărțiți în doua
echipe, vor parcurge un traseu bine stabilit; de la linia de pornire vor executa mersul in patru labe(pe
genunchi și palme) cu trecere prin tunel, sărituri ca mingea pe ambele picioare și mâinile pe șolduri până la
cercul colorat așezat pe podea de unde vor lua mingea pe care o vor arunca în coș(la ținta orizontală), iar la
înapoiere vor executa același traseu, dând dovadă de fairplay.

STRATEGII DIDACTICE :
Metode şi procedee: -explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, algoritmizarea, jocul;
Material didactic: buline verzi și portocalii, 2 tunele din pânza, 2 cercuri colorate, 2 mingi, 2 coșuri,
fluier,medalii, coroniță de împărat, scaun împărătesc, scăunele.
Forme de organizare: frontal, pe echipe

RESURSE: Oficiale: Curriculum pentru învăţământul preşcolar, MECI 2008


Pedagogice: Jocuri pentru orele de educație fizică – Editura Ștefan, București,2006
Umane: copiii grupei mari.

Desfășurarea activității:
EVENIMENTUL CONŢINUTUL STRATEGIILE EVALUARE
DIDACTIC ȘTIINȚIFIC DIDACTICE (instrumente și
indicatori)
Moment Pregătesc sala de grupă pentru buna Conversatia
organizatoric desfăşurare a jocului, sau dacă timpul
este frumos conduc copiii în curtea de
joc.
Captarea atenţiei Pentru ca este o zi frumoasă de
primăvară, vremea de afară ne Conversaţia Observarea
îndeamnă la mișcare. reacţiilor copiilor

Enunțarea scopului Copiii sunt anunțați că se vor juca Conversaţia


şi a obiectivelor jocul:” Campionii”, având ca obiectiv Explicaţia
respectarea regulilor jocului,
manifestarea spiritului de echipă si
competiție,crearea unei stări de bună
dispoziție.
Dirijarea învăţării Se va prezenta modul de desfășurare
Observarea
al jocului:
Comportamen-
La semnalul educatoarei și tului copiilor
exclamația*Pleacă!*, copiii împărțiți
în doua echipe, vor parcurge un traseu Explicaţia
bine stabilit; de la linia de pornire vor
executa mersul in patru labe(pe
genunchi și palme) cu trecere prin
tunelul lung de 2m;la ieșirea din tunel
vor executa săritura ca mingea pe
ambele picioare ținând mâinile pe
șolduri pe o distanță de 1m până la
cercul colorat așezat pe podea, de
unde vor lua mingea, așezându-se apoi Se va lua în
în cerc, pe care o vor arunca în coș(la consideraţie
ținta orizontală), iar la înapoiere vor corectitudinea
executa același traseu, dând dovadă de execuţiei şi
fairplay. Copilul care a executat respectarea
traseul se va îndrepta prin exterior la regulilor de joc.
coada șirului, următorul copil din
echipă va porni pe traseu.
 Jocul de probă Se va urmări
Se vor reactualiza deprinderile motrice Demonstraţia respectare
învăţate prin executarea traseului de etapelor
către un copil. Cele două echipe vor componente ale
parcurge fără a concura, timp în care traseului
vor primi indicaţii. aplicativ.
 Concursul – care va consta în Exerciţiul Copiii din cele
corectitudinea execuţiei şi respectarea două echipe pot
regulilor de joc. susţine prin
- se aleg căpitanii celor două echipe aplauze şi
- se personalizează echipele (echipa îndemnuri
portocalie și echipa verde) coechipierul,
- se desfăşoară concursul atunci când jocul
- se premiază echipele. se desfăşoară sub
Câştigă echipa care execută corect, formă de
termină prima şi respectă regulile concurs.
concursului.

☺ ☺
☺ ☺
☺ ☺
☺ ☺

Apoi, se va desfășura jocul liniștitor


“Împăratul Tăcerii”, în cadrul caruia
Explicatia
cel mai cuminte copil va fi desemnat
Împăratul Tăcerii și va fi poziționat
Exercițiul
în fața copiilor așezati în semicerc.
Copiii adoptă o
Purtând o coroană de împărat copilul
poziție corectă
desemnat va alege un alt copil
stând pe scăunel
făcându-i semn și rostindu-i numele
și o atitudine
în șoaptă care îl va înlocui pe scaunul
potrivită rolului
împărătesc. Copilul ales se va
de împărat
deplasa în liniște spre scaun, iar
Împăratul îi va dărui coroana
ocupându-i astfel locul în joc.
☺ ☺
☺ ☺
☺ ☺
☺ ▲☺
Obţinerea Copiii execută jocurile respectând Jocul Evaluarea orală
performanţei regulile precizate. Exerciţiul

Evaluarea În încheiere se vor face aprecieri Conversaţia Evaluarea orală


activităţii individuale şi colective asupra
modului de executare al jocurilor, a
participării la activitate.
Tranziție: Albinita a zburat
Rutină: Prosopelul însetat