Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 3.1.2. Dezvoltarea încrederii elevilor dvs.

în propriile
capacități de învățare

CLASA: a V-a

DISCIPLINA: Consiliere și dezvoltare personală

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Managementul învățării

TITLUL LECȚIEI:  Strategii și tehnici de învățare eficientă    

TIPUL LECȚIEI: Achiziționarea de noi cunoștințe

SCOPUL: este de a dezvolta la elevi abilitatea de a regla/eficientiza propria (strategie de) învăţare


pe baza unor reflecţii despre experienţele anterioare reuşite şi nereuşite de învăţare, respectiv
despre condiţiile care au determinat aceste experienţe.

COMPETENȚE GENERALE  :

3. 3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare

COMPETENȚE SPECIFICE

3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/blochează învățarea;

3.2. Prezentarea progreselor în învățare, utilizând modalități variate de comunicare.

STRATEGII  DIDACTICE:

 Metode și procedee : conversația, discuții de grup, dezbaterea,explicația, argumentarea.


 Mijloace de învățământ : , film educativ, chestionar.
 Forme de realizare : frontală, individuală.

RESURSE  :

 Resurse materiale:  videoproiector, calculator/laptop, flipchart, fişe personale de lucru


multiplicate şi distribuite de profesor, coli A4 pentru notiţe la nevoie, markere colorate
pentru sintetizarea discuţiilor de către professor.
 Resurse temporale: 50 de minute
 Resursa educațională online:
 https://www.youtube.com/watch?v=KgsKtjS27lQ&t=4s
 https://www.examenultau.ro/blog/da-acest-test-pentru-a-afla-ce-stil-de-invatare-ai/
SCENARIUL DIDACTIC  :

Se accesează site-ul Youtube https://www.youtube.com/watch?v=KgsKtjS27lQ&t=4s și se


vizualizează materialul motivațional despre întărirea stimei de sine și alegerea unor modalități de
învățare eficientă.

Profesorul solicită elevilor să participe la dezbatere, un motiv în plus de a crea un echilibru între
îndrăzneală și teama de a se exprima în public.

Profesorul le propune elevilor un test online cu titlul “dă acest test pentru a învăța ce stil de
învățare ai” cu scopul de a descoperi modul prin care poți să înveți cel mai bine.

Această resursă poate fi valorificată prin utilizarea mijloacelor și metodelor interactive în cadrul
lecției astfel încât elevii să poată să-și identifice care este stil de învățare predominant, astfel
încât te poti adapta mult mai bine scolii si sarcinilor scolare, fapt care te va ajuta sa-ti ridici
nivelul performantelor tale

Valorificarea resurselor online în activitatea de evaluare

La final se discută cu întreaga clasă principalele concluzii. Profesorul realizează o generalizare pe


baza dezbaterilor colective despre variate influenţe asupra învăţării realizând pe flipchart un
organizator cognitiv şi punctează sintetic principalele concluzii.

Factorii învăţării:

1. psihologici pregătirea anterioară pentru învăţare /interes, motivaţie, atitudine o


aptitudini generale (inteligenţă cognitivă, afectivă, socială etc.) şi specific/starea
personală (frustrare, curiozitate, plictiseală etc.) o diferenţe individuale
2. fiziologici sănătate/hrană adecvată/odihnă suficientă
3. de mediu socio-culturali condiţii culturale o aşteptările din partea grupului o
aşteptările din partea persoanelor semnificative/relaţiile cu membrii familiei

Aprofundare și dezvoltare(opțional)

Elevii pot realiza acasă o fişă de monitorizare pentru implementarea acţiunilor decise în fişa de
lucru personală completată în clasă.

Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc:

- Cooperarea în parteneriat cu profesorul de sprijin şi cu ceilalți membri ai echipei


educaţionale, dar mai ales cu familia elevului
- Profesorul sa urmeze cursuri de specialitate pentu a facilita includerea optimă în clasă a
elevilor care provin din grupuri de risc şi asigurarea de şanse egale pentru aceştia la
instrucţie şi educaţie

Activitatea poate fi realizată şi la disciplina  Religie ortodoxă când se urmărește atingerea


următoarelor competenţe și activități de învățare:
Competență generala: 2.Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în
societate, în acord cu valorile religioase

Competența specifică: 2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a
comportamentului persoanelor din textele studiate

Activități de învățare: exerciții de identificare a propriilor talente sau disponibilități


comportamentale şi a modalităților de valorificare a acestora, în familie, în mediul şcolar sau în
societate, pornind de la modelele biblice studiate.

S-ar putea să vă placă și