Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu” orașul Dubăsari

Numele,prenumele elevului,clasa:
Douăzeci și șapte aprilie 2020
Probă de evaluare formativă la limba și literatura română
* Demonstrează înțelegerea textului poetic ,,Părinții” de Lucian Blaga:
Coboară-n lut părinții,rând pe rând,
în timp ce-n noi mai cresc grădinile.
Ei vor să fie rădăcinile,
prin cari ne prelungim pe subt pământ.

Se-ntind domol părinții pe sub pietre,


în timp ce în lumini mai adăstăm,
în timp ce fericiri ne-mprumutăm
și suferinți,și apă vie pe la vetre.

(a adăsta-a aștepta cu nerăbdare;vatră-aici cu sens de locuință)

1.Comentați semnificația titlului. 5 puncte


2.Determinați numărul de versuri,gruparea în strofe,
măsura versurilor,piciorul de ritm și tipul de rimă. 10 puncte
3.Numiți tema poeziei. 5 puncte
4.Numiți și comentați stările de spirit ale eului liric. 10 puncte
5.Comentați metaforele:,,grădinile care cresc din noi”, ,,părinții-s rădăcinile”. 10 puncte
6.Comentați un motiv(la alegere). 10 puncte
Corectitudine 5 puncte

Total 55 puncte
Punctaj acumulat
Nota
Profesor Verlan Stela