Sunteți pe pagina 1din 5

TESTARE ADMINISTRAREA

8.Injecţiile de orice tip se efectuează doar dacă:


a) se asigură asepsia mâinilor;
b) se asigură asepsia materialelor;
c) se asigură timpii de efectuare corectă.

9.Dacă fiola al cărui conţinut trebuie administrat, prezintă un înscris neclar sau după
deschidere cioburi în interior, cum procedăm:
a) administrăm conţinutul fără reţinere;
b) filtrăm conţinutul înainte de administrare;
c) nu administrăm conţinutul.

10. Pe cale subcutanată se pot administra soluţii uleioase ?


a) da, orice soluţie uleioasă;
b) da, în cazuri speciale;
c) nu.

11. Putem administra pe cale respiratorie, medicamentele sub formă:


a) de gaze sau substanţe gazeificate;
b) de lichide fin pulverizate sau vapori;
c) amândouă enunţurile sunt corecte.

12. Există riscul de sensibilizare la antibiotice pentru asistenta medicală care efectuează
administrarea acestora. Ce se foloseşte pentru prevenire:
a) mânuşi;
b) mască;
c) este suficientă spălarea pe mâini după efectuarea administrării.

13. Calea naturală, comodă şi foarte acceptată de bolnav (calea orală-bucală) prezintă şi unele
dezavantaje, enumerate mai jos:
a) nu are acţiune imediată;
b) se poate folosi când bolnavul varsă;
c) nu se foloseşte la bolnavii ce prezintă intoleranţă digestivă sau trismus.

14. Calea rectală permite administrarea medicamentelor sub formă de supozitoare sau clisme
şi este folosită: a) după efectuarea unei clisme evacuatorii;
b) când se urmăreşte o acţiune locală, în special;
c) când bolnavul nu prezintă vărsături şi greţuri.
15. Calea parenterală oferă o serie de avantaje, dar şi un mare dezavantaj, care este acesta:
a) absorbţie rapidă, totală;
b) dozare precisă;
c) necesită instrumentar şi soluţii injectabile sterile.

16. Pe cale respiratorie se administrează:


a) anestezicele volatile; b) aerosolii; c) O2.

17 Pe calea suprafeţelor mucoaselor şi conjunctivelor se pot administra medicamente ce au


acţiune: a) antiseptică;
b) antiinflamatoare;
c) epitelizantă;
d) antialgică.

18. După administrarea medicamentelor, asistenta medicală va urmări efectele acestora; la


supravegherea bolnavului va ţine seama de:
a) modificarea comportamentului, a stării psihice şi constipaţiei;
b) erupţii cutanate, edeme palpebrale;
c) greţuri, frisoane, transpiraţii;
d) modificări ale valorilor P, TA.

19. Nu pot fi considerate accidente ale injecţiei intramusculare:


a) flebalgia;
b) paralizia prin lezarea nervului sciatic;
c) embolia gazoasă.

20. Injecţia intravenoasă se poate face:


a) numai în venele epicraniene;
b) păstrând cea mai bună venă pentru urgenţă;
c) în venele de la plică cotului.

21. Apariţia papulei cu aspect de „ coajă de portocală " este caracteristică pentru injecţia:
a) intravenoasă;
b) subcutanată;
c) intradermică.

22. Pe care din următoarele căi de administrare a medicamentelor, absorbţia se face cel mai
puţin:
a) calea intravenoasă;
b) calea intramusculară;
c) calea orală.
23. Administrarea parenterală a medicamentelor se face:
a) per os;
b) sublingual;
c) intramuscular.

24. Administrarea soluţiilor injectabile uleioase se face:


a) intramuscular;
b) intravenos;
c) pe orice cale.

25. Se administrează prin inhalare:


a) medicamente sub orice formă;
b) lichide volatile sau gaze;
c) aerosoli.

26. Medicamentele pot fi introduse direct în sânge prin:


a) administrare intravenoasă;
b) administrare intraarterială;
c) administrare subcutanată

27. Când un medicament prezintă o modificare de aspect, culoare, miros, asistenta medicală
trebuie să ştie că:
a) acest lucru se va întâmpla frecvent cu unele medicamente şi este un fapt lipsit de
importanţă;
b) medicamentele se administrează dar se consemnează în foaia de observaţie că era
modificat;
c) numai farmacistul răspunde de calitatea medicamentului eliberat;
d) medic. nu trebuie administrat ci returnat farmaciei în schimbul unuia corespunzător
calitativ.

28. In care din următoarele situaţii injecţia intradermică se efectuează în scop de


diagnostic:
a) infiltraţia intradermică cu novocaină;
b) I.D.R. (excepţie la tuberculină);
c) desensibilizare în reacţii alergice.

29. In cazul I.D.R. dezinfecţia locală se face cu:


a) alcool 70°;
b) tinctură de iod;
c) nu se face dezinfecţie.

30. Injecţia subcutanată se efectuează:


a) zilnic în acelaşi loc;
b) alternând locurile de elecţie;
c) nu există indicaţii speciale.
31. Locul de elecţie pentru injecţia intramusculară la copiii mici este:
a) faţa externă a braţului;
b) faţa supero-externă a coapsei;
c) regiunea deltoidiană.

32. Prin injecţia intramusculară se administrează soluţii:


a) izotone, uleioase, coloidale;
b) izotone, hipertone;
c) izotone.

33. Resorbţia medicamentului administrat prin injecţie intramusculară începe:


a) după 5-10 minute de la administrare;
b) instantaneu;
c) imediat după injectare.

34. La atingerea nervului sciatic, tradusă prin durere violentă se:


a) se retrage aerul;
b) se alege alt loc de injectat;
c) se continuă injectarea.

35. Prin introducerea accidentală de aer într-un vas de sânge se produa) a.


a) embolie gazoasă;
b) hematom;
c) paralizie.
8. a,b,c
9. c
10. b
11. a,b,c
12. a,b
13. a,c
14. a,b
15. c
16. a,b,c
17. a,b,c,d
18. a,b,c,d
19. a
20. b,c
21. c
22. c
23. a,b
24. a
25. b,c
26. a,b
27. d
28. b
29. a
30. b
31. b,c
32. a
33. c
34. a,b
35. a
36. b