Sunteți pe pagina 1din 6

Seroterapia si vaccinoterapia

Seroterapia consta intr-un tratament cu ser sanguin de om sau animal, bogat in anticorpi
sau antitoxine, in scopul vindecarii unei boli infectioase. El realizeaza astfel o imunizare
pasiva a bolnavului, la care producerea de anticorpi proprii pentru invingerea infectiei se face
cu intarziere sau este deficitara, cat si o neutralizare a toxinelor eliberate de microbi, in cazul
seroterapiei cu ser antitoxic.
Seroterapia cu anticorpi, in cursul bolii, da rezultate ceva mai slabe decat daca se
efectueaza inainte de aparitia ei (seroprofilaxie).
Un exemplu de seroterapie antimicrobiana ar fi serul antimeningococic administrat intr-o
meningita cauzata de meningococ, asociat bineinteles si cu celelalte mijloace terapeutice.
Un exemplu de seroterapie antitoxica ar fi seroterapia antitetanica in caz de tetanos, pentru
neutralizarea toxinei din sange, asociata de asemenea cu un tratament complex.
Seroterapia se executa in mod obisnuit prin injectii intramusculare sau intravenos. Serurile
de om (omologe) sunt bine tolerate, dar pentru serurile de cal (heterologice) trebuie testata
sensibilitatea bolnavului in prealabil, pentru a evita accidentele alergice.
Vaccinoterapia - Utilizare a unui vaccin n scop curativ !i nu n scop preventiv.
"accinoterapia este utilizat# pentru efectele nespecifice pe care le produce injectarea unui
vaccin$ o vaccinare antreneaz# n fapt o febr# !i reac%ii inflamatorii, care pot servi la
stimularea mijloacelor de ap#rare ale organismului n infec%iile recidivante sau trenante sau
cu perioad# de incuba%ie lung#.
Utilizarea &.'.(.-ului (vaccinul antituberculos) n tratamentul unor afec%iuni maligne, ca
mielomul multiplu, leucemia !i mai ales cancerul vezicii, este n curs de evaluare.
22. Hidratarea si alimentarea prin perfuzii
Despre perfuzii este esential de stiut:
- Contin in mare parte apa, unele zahar (glucoza), sau sare (ser fiziologic)
- Sunt rareori necesare, in situatii de urgenta cand poate fi necesara echilibrarea glicemiei sau
ionogramei sau cresterea tensiunii arteriale
- Administrarea lor nu este lipsita de unele efecte secundare
- Sunt utile atunci cand in solutia de perfuzie se administreaza si altceva antibiotice,
antiaritmice, diuretice, alte medicamente
- Efectul lor de hranire a organismului este apropiat de zero
Montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii
'onst# n punc%ionarea unei vene periferice, n condi%ii de asepsie riguroas#, !i
administrarea unor solu%ii medicamentoase, intermitent sau continuu, n circula%ia venoas#.
)cest cateter este l#sat pe loc n func%ie de nevoi !i*sau n func%ie de durata tratamentului.
Principii generale
- abla%ia cateterului se face numai la indica%ia medicului$
- retragerea sa va fi imperativ# !i imediat# naintea oric#rei suspiciuni de inflama%ie sau
infec%ie a locului punc%ionat sau n cazul unor semne generale de infec%ie susceptibile de a fi
legate de prezen%a cateterului$
- cateterul nu poate fi men%inut (n condi%ii normale, f#r# complica%ii) mai mult de +, de ore (-
zile)$ de regul#, se schimb# locul inser%iei la .--/0 ore$
- solu%iile de baz# cele mai utilizate sunt1 clorur# de sodiu 2,+3, glucoz# 43, 523, solu%ii
hidroelectrolitice (solu%ie ringer)1
- toate medicamentele !i solu%iile ad#ugate se amestec# cu solu%ia de baz# prin r#sturn#ri
succesive nainte de nceperea administr#rii$
- medicamentele ad#ugate n solu%ie trebuie men%ionate pe o band# adeziv# lipit# pe pung#
sau flacon cu denumirea corect#, cantitatea prescris#$
- prepararea unei perfuzii mixte !i manipularea ei, trebuie efectuate n condi%ii de asepsie
deoarece solu%iile de perfuzie sunt un mediu bun pentru dezvoltarea germenilor$
- se exclud de la amestecuri de orice tip1
- s6ngele !i derivatele de s6nge$
- solu%iile de aminoacizi$
- emulsiile lipidice$
- solu%iile concentrate pentru tratament osmotic (manitol, osmofundin)$
- solu%ii molare pentru corectarea echilibrului acido-bazic (bicarbonat de sodiu .,-3, -,.3,
clorur# de potasiu /,.43)$
- data expir#rii unei solu%ii trebuie verificat# ntotdeauna pentru a evita administrarea unei
solu%ii devenit# inactiv# sau toxic#$
- sistemul de perfuzie cu filtru de aerisire ncorporat n camera de pic#turi, trebuie nchis
inainte de introducerea unor solu%ii medicamentoase n recipientul de perfuzie, pentru a evita
umezirea filtrului cu lichidul de perfuzie !i a se p#stra func%ionalitatea acestuia$
- stabilirea num#rului de pic#turi de solu%ie pe minut se poate face dup# urm#toarele formule1
- num#r pic#turi*minut 7 volumul total*timpul n minute x 8
- num#r pic#turi*minut 7 volumul total al solu9iei (n ml) x pic#turi*ml sau durata perfuziei (in
minute).
Exemplu de calculare a numrului de picturi dup formula a doua:
Volumul total = 1 litru soluie Glucoz 5%
Durata perfuziei = 24 h (1440 min!
1 ml soluie = 20 picturi
"umrul #e pic$minut = 1000 ml % 20 $ 1440 = 1&'(( (cca 14 pic$ minut!
Indicaii i contraindicaii
Indicaii terapeutice
- hidratare !i aport electrolitic$
- alimenta%ie parenteral#$
- aport de medicamente$
- transfuzie cu s6nge !i derivate de s6nge.
Indicaii pentru diagnostic
- prelev#ri de s6nge, repetate ntr-un interval de timp scurt$
- administrarea de substan%e de contrast$
)ceste indica%ii trebuie limitate la strictul necesar !i rev#zute zilnic n func%ie de starea
pacientului, !i n particular, n func%ie de aptitudinea sa de a primi tratamentul pe cale
digestiv#.
!ontraindicaii
!onstraindicaii a"solute
:u se va punc%iona bra%ul care1
- prezint# fistul# arterio-venoas#$
- implant ortopedic$
- abla%ia ganglionilor axilari.
!onstraindicaii relative
;n cazul in care1
- bra%ul este paralizat sau traumatizat$
- exist# leziuni cutanate !i infec%ii la locurile de punc%ionare.
Pregtirea pacientului
- se identific# pacientul$
- se informeaz# despre importan%a !i durata procedurii !i eventual despre aspectele legate
de imobilizare$
- se abordeaz# de regul#, bra%ul nedominant al pacientului$
- se instaleaz# confortabil$
- se depileaz# zona n caz de pilozitate important#$
- se explic# gesturile ce trebuie evitate pentru protejarea abordului venos precum !i
simptomele unor complica%ii poten%iale.
Pregtirea materialelor
- suport pentru perfuzie la picioarele patului, de preferin%# mobil dac# pacientul este
autonom$
- material pentru protec%ia patului$
- o pereche de m#nu!i de unic# folosin%#$
- un garou$
- comprese sterile*tampoane de vat#$
- solu%ii antiseptice iodate sau clorhexidin# alcoolic# dac# pacientul este alergic la iod$
- pungi cu solu%ii de perfuzat, indicate de medic$
- medicamentele prescrise pentru administrarea in perfuzie$
- trusa de perfuzat steril# cu debitmetru !i una sau mai multe c#i de perfuzat$
- robinet trifazic pentru racordarea simultan# a 0 perfuzii la aceea!i linie venoas#$
- catetere * branule de dimensiuni diferite$
- plasturi, pansamente adezive de tip folie sau plas#$
- perne pentru pozi%ionare, eventual atele pentru o pozi%ie confortabil# a bra%ului mai ales la
pacien%ii agita%i.
Pregtirea liniei de perfuzie
- se verific# prescrip%ia medical#$
- se spal# m6inile !i se mbrac# m#nu!i de unic# folosin%#$
- se adapteaz# tubulatura principal# la punga cu solu%ie steril#$
- se adaug# robinetul la c#ile de perfuzare a solu%iilor, dac# sunt necesare mai multe
deriva%ii, apoi prelungitorul ce va fi adaptat la cateterul * branula endovenoas#$
- se clampeaz# tubul perfuzorului$
- se umple camera picur#torului la jum#tate$
- se deschide prestubul * clema pentru a purja ansamblul liniei de perfuzat$
- se clampeaz# apoi tubul principal al perfuzorului !i se acoper# steril$
- se dateaz# tubulatura principal# !i se schimb# la fiecare 0. h. dac# perfuzia dureaz# mai
multe zile.
Efectuarea procedurii
- se spal# m6inile$
- se mbrac# m#nu!i sterile$
- se plaseaz# bra%ul pacientului deasupra materialului de protec%ie$
- se cerceteaz# vena de punc%ionat lu6nd n calcul principiul progresiei centripete la
schimbarea locurilor de punc%ionare$
- se aplic# garoul (nu se men%ine mai mult de 8 minute) !i se dezinfecteaz# larg zona de
punc%ionare$
- se face staz# venoas# (pulsul arterial periferic se palpeaz#, n caz contrar se mai sl#be!te
pu%in garoul)$
- cu m6na nedominant# se exercit# o presiune u!oar# asupra pielii pentru a stabiliza vena
cercetat#$
- se introduce cateterul * branula cu v6rful mandrenului orientat n sus !i se punc%ioneaz#
vena$
- se opre!te naintarea acului n momentul n care pe ac vine sange$
- se fixeaz# cu tamponul cateterul n timp ce se retrage mandrenul$
- se desface garoul$
- se arunc# mandrenul n recipientul special$
- se adapteaz# amboul perfuzorului la branul#$
- se deschide tubul perfuzorului$
- se fixeaz# cateterul * branula cu un pansament oclusiv steril, incluzand racordul terminal$
- se adapteaz# num#rul de pic#turi la prescrip%ia medical# dup# formule standard$
- se reorganizeaz# locul de munc#$
- se ndep#rteaz# m#nu!ile, se spal# m6inile$
- se noteaz# procedura n <i!a de proceduri (nume, dat#, ora administr#rii, tipul solu%iei,
doza).
Incidente#$ccidente
- extravazarea solu%iei n afara venei !i tumefierea dureroas# a zonei$
- necroza %esutului n caz de extravazare de solu%ii hipertone$
- infec%ia local# detectat# prin semne inflamatorii locale1 eritem, durere, c#ldur# local#,
tumefac%ie !i lezarea func%iei segmentului respectiv$
- obstruarea cateterului * branulei cu cheaguri de s6nge n absen%a manevrelor standard de
ntre%inere zilnic#$
- edemul pulmonar acut prin hiperhidratare in cazul n care nu se calculeaz# corect num#rul
de pic#turi pe minut !i nu se respect# timpul de perfuzare.

S-ar putea să vă placă și