Sunteți pe pagina 1din 65

Capitolul 1: Rezumat executiv

În acest proiect ne-am propus să analizăm transpunerea strategiei de internaţionalizare a


firmei S.C. Jolidon Import Export S.R.L. în termenii managementului operaţional al
tranzacţiilor comerciale internaţionale: planificare, organizare, coordonare şi control.
În strategia de internaţionalizare s-a evidenţiat analiza clienţilor, analiza concurenţei,
analiza financiară a întreprinderii şi poziţionarea produsului.
Planificarea operațiunii a fost realizată prin determinarea prețului intern, a prețului de
export, a cantităților și valorilor exportate, determinarea veniturilor și cheltuielilor aferente
activității de export și calculul profitului net, prețul competitorilor externi.
Determinarea prețului intern a fost realizată în funcție de cheltuielile de producție,
aprovizionare, cercetare, elaborare documente financiare, acoperirea riscului, cheltuieli cu
logistica, adaosul comercial și TVA.
Prețul de export care respectă clauza CIP a fost determinat prin însumarea prețului
intern fără TVA, a costului unitar al transportului și costului unitar al asigurării.
Costul unitar al transportului (și asigurării) a fost determinat prin raportarea valorii
totale a transportului la valoarea totală a exportului, iar acest procent adăugat la valoarea unitară
a fiecărui produs.
Metoda utilizată de S.C. Jolidon S.R.L. pe plan internaţional este exportul direct,
modalitatea de transport este transportul rutier, iar modalităţile de plată se realizează prin
intermediul biletului la ordin.
Prețul la care produsul ajunge pe piața Belgiei este cel de export la care se adaugă o
marjă de profit și TVA din Belgia.
Organizarea cuprinde identificarea clienților, redactarea ofertei, cotractarea, derularea
operațiunii: documentarea, decontarea.
Controlul este realizat prin analiza financiară: redactarea unui cash-flow, a contului de
profit şi pierdere, calculul indicatorilor de profitabilitate, lichiditate şi rentabilitate care să
releve capacitatea sa de a se adapta la cerinţele pieței și la concurența externă.

1
Cap.2. Prezentarea generală a S.C. Jolidon S.R.L.

Fondată în 1993, la Cluj-Napoca, compania Jolidon şi-a câştigat


poziţia de lider incontestabil al pieţei româneşti de lenjerie şi costume
de baie, devenind şi unul dintre competitorii majori ai pieţei
internaţionale. Numele Jolidon pleacă de la „frumos dăruit”,
respectiv din franceză “ jolie” şi “donner”.

Povestea succesului Jolidon poate părea desprinsă din filmele


clasice americane: un întreprinzător, Gabriel Cârlig, identifică pe
piaţa românească de după ’89 două tipologii de produse necesare, dar
puţin prezente, şi anume lenjeria şi costumele de baie. Începe o mică
afacere, alături de câteva persoane dedicate şi ambiţioase. Atelierul
iniţial, cu 3-4 maşini de cusut - minimum necesar pentru a lucra
lenjerie - şi doi

oameni care coseau a devenit, în 14 ani, o fabrică ale cărei dimensiuni intimidează orice
producător de lenjerie din Europa.
În prezent, grupul numără peste 3.000 de angajaţi şi un lanţ de 113 magazine Jolidon,
dintre care 65 proprii, în principalele oraşe şi centre comerciale din România, 3 în Budapesta,
35 în Italia şi 10 boutique-uri în Franţa - în sistem franciză.
În 2004, Jolidon a făcut o investiţie importantă, preluând pachetul majoritar de acţiuni al
principalului concurent de pe piaţa românească, Argos, o companie cu peste 800 de angajaţi şi
60 de ani de tradiţie în domeniul lenjeriei şi al costumelor de baie.
În decembrie 2006, Jolidon a achiziţionat LCS Conf SA, una dintre cele mai mari
fabrici de confecţii din România, cu un istoric de peste cinci decenii, 1.000 de angajaţi şi un
brand de renume: Falla.
La începutul anului 2007, sub egida grupului Jolidon se mai adaugă două nume sonore
în lenjeria italiană: Infiore şi Chiaro di Luna, prin achiziţionarea pachetului majoritar al
companiei Emmeci, una dintre cele mai cunoscute firme producătoare de lenjerie din Italia.
O prezenţă internaţională binecunoscută, Jolidon lansează de 10 ani noile colecţii cu
prilejul celor mai prestigioase saloane mondiale în domeniu. Dintre acestea, la SIL Paris şi

2
Lyon Mode City, Jolidon a fost o prezenţă constantă, an de an, începând cu 1998.
Lenjeria şi costumele de baie marca Jolidon sunt exportate în întreaga lume, principalele
destinaţii fiind Italia, Franţa, Ungaria, Germania, Elveţia, Belgia, Slovenia, Croaţia, Polonia,
Letonia, Rusia, Austria, Cipru, Malta, SUA, Canada, Japonia, Africa de Sud, Liban şi Israel.
Creşterea exporturilor a determinat startul investiţiilor în afara ţării, începând prin
înfiinţarea Jolidon Hungary KFT la Budapesta, în anul 2000, şi continuând cu Jolidon Italia
SRL, deschisă în 2001, la Milano, iar în 2003, cu Jolidon France SARL, înfiinţată la Paris.
Apropierea de clienţi a determinat ca în 2005 să se continue investiţia în Franţa, prin
deschiderea celui de-al doilea sediu, la Lyon.

Produsul (grupul de produse) care trebuie vândut în străinătate

Gama colecţiilor produse de Jolidon este vastă, acoperind cerinţele diverselor categorii de
clienţi, atât în domeniul lenjeriei cât şi al costumelor de baie. Prin coloristică şi modele,
colecţiile se înscriu în tendinţele internaţionale, contribuind hotărâtor la stabilirea tendinţelor în
moda românească.

Pentru export, Jolidon va opta pentru aceeaşi gamă cu care şi-a obişnuit clienţii
şi în plan intern: lenjerie intimă şi costume de baie pentru femei, bărbaţi şi copii.
Prin varietatea produselor, Jolidon Men reflectă importanţa care o dă
aspectului său. Gama Jolidon Men este modernă, puternică, plină de sex-appeal şi
dornică să stea în afara mulţimii.
Gama Children este una special creată pentru cei mici, care dezvăluie umorul

jucăuş în rafinata interpretare a unui copil. Articolele exprimă bucuria şi fericirea de a

trăi prin culori vii şi lucioase.

Prin colectia costumelor de baie, Jolidon a promovat o idee distinctă: calitatea


impecabilă a produselor, inovare şi originalitate. Romantic, fermecător, luminos şi
sofisticat, stilul Jolidon oferă un amestec excepţional, unic şi accesibil, oferindu-i
fiecărei femei posibilitatea de a se recrea pe sine.

3
Capitolul 3: Decizia de export

3.1. Motivaţia alegerii produsului (grup de produse)

Considerăm că acest grup de produse va avea succes pe o piaţă internaţională


deoarece Jolidon este o prezenţă internaţională binecunoscută, care lansează de 10 ani noile
colecţii cu prilejul celor mai prestigioase saloane mondiale în domeniu. Dintre acestea, la SIL
Paris şi Lyon Mode City, Jolidon a fost o prezenţă constantă, an de an, începând cu 1998.

Gama colecţiilor produse de Jolidon este vastă, acoperind cerinţele diverselor


categorii de clienţi, atât în domeniul lenjeriei cât şi al costumelor de baie. Prin coloristică şi
modele, colecţiile se înscriu în tendinţele internaţionale, contribuind hotărâtor la stabilirea
tendinţelor în moda românească.

Începutul anului 2006 a consacrat Jolidon ca unul din cele mai prestigioase nume în
domeniul lenjeriei pe plan mondial, recunoaşterea brand-ului românesc venind chiar din patria
lenjeriei, Franţa. La Salonul Internaţional de Lenjerie de la Paris, din februarie 2006, Jolidon a
obţinut unul dintre cele trei premii de excelenţă puse în joc în cadrul evenimentului
Ultralingerie. Începutul anului 2007 a adus reconfirmarea valorii companiei, prin selecţionarea
de către organizatorii Salonului de la Paris a celor două produse aferente celor două brand-uri -
Jolidon şi Prelude - pentru promovarea evenimentului Ultralingerie.

3.2. Motivaţia alegerii ţării

4
Pe măsura dezvoltării sale, S.C. Jolidon S.R.L. doreşte să depăşească limitele locale,
naţionale şi regionale şi să-şi extindă activitatea în afara graniţelor ţării. Devenind în 14 ani o
companie intimidează orice producător de lenjerie din Europa, beneficiind de o capacitate
deosebită de adaptare la cerinţele interne prin varietatea de produse comercializate şi de resurese
financiare care pot susţine investiţii majore, Jolidon are toate şansele să îşi vândă produsele şi
pe pieţele internaţionale.

Procesul de internaţionalizare începe, de regulă, prin derularea de operaţiuni de export,


deschiderea unei reprezentanţe în ţara gazdă pentru realizarea operaţiunilor de vânzare, urmate
de încheierea de contracte de management, licenţiere pentru ca, în final, investiţia să fie treptat
realizată.
Această abordare etapizată se realizează în scopul minimizării riscului, având în vedere
incertitudinea asociată activităţilor din mediul extern.
Exportând către o ţară străină, S.C. Jolidon S.R.L. beneficiază de avantaje importante:
capitalul necesar este minim, riscul scăzut, decizia poate fi oricând revizuită, iar câştigurile sunt
imediate. În acelaşi timp, exportul permite un prim contact cu mediul de afaceri şi cultural din
ţara străină, furnizând informaţii despre condiţiile cererii şi ofertei, ale competiţiei, ale canalelor
de distribuţie sau despre condiţiile de plată şi reglementarea instituţiilor străine. Succesul
exportului determină firma să-şi extindă structura de marketing în afara ţării, utilizând agenţii de
export sau intermediari similari care să negocieze distribuţia cu agenţii autohtoni. Desigur,
exportul comportă inevitabil şi o serie de dezavantaje precum necesitatea constituirii unor
servicii sau compartimente profilate, ceea ce implică costuri şi riscuri suplimentare şi faptul că
riscurile specifice operaţiunilor de comerţ exterior se răsfrâng direct asupra firmei. Toate
acestea pot fi atenuate printr-un management profesional al activităţii de export.

Având toate premisele favorabile, S.C. Jolidon S.R.L. a ales să exporte produsele sale
pe piaţa Belgiei. Belgia este un stat federal dezvoltat, cu o economie de piaţă stabilă, membru a
Uniunii Europene ce a capitalizat o reţea de transporturi modernă şi un sector industrial şi
comercial destul de diversificat. Acest fapt face eficientă distribuţia produselor, antrenând
costuri de transport reduse şi condiţii sigure. Importurile au atins un prag de 84,8% din PIB,
venitul naţional în 2005 era de 378,7 mld $, iar venitul naţional pe cap de locuitor atinge o cotă
de 36,140 $. Aceşti indicatori arată o situaţie economică bună şi un venit naţional pe cap de

5
locuitor mare ceea ce semnifică că un procent important din consumatori îşi pot permite să
cumpere haine scumpe şi de calitate .

Rata de inflaţie a Belgiei este mică, indicând un nivel relativ scăzut al preţurilor, fapt ce
permite firmei Jolidon intrarea pe piaţă cu preţuri acceptabile. Climatul de afaceri belgian este
unul de încurajare a afacerilor străine constituind astfel un avantaj pentru exportul produselor
Jolidon. Guvernul Belgian nu impune investitorilor străini limitări sau controale restrictive,
rezultând un climat investiţional liberal iar companiile străine se bucură în Belgia de tratamentul
naţional, fiind asimilate celor indigene.

În plus, Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei (intrată în


vigoare la 1.01.1999) pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit şi pe capital, facilitează exportul spre această piaţă menţinând un nivel
concurenţial al preţurilor, comparabil cu cele ale produselor de gen deja existente pe piaţă.

O dimensiune importantă a relaţiilor româno-belgiene o reprezintă cooperarea


descentralizată în cadrul reţelei de comitete existente între oraşele şi comunele din România şi
din Belgia, mediu privilegiat de consolidare a contactelor şi a solidarităţii interumane, a
cunoaşterii reciproce şi schimburilor culturale. Această relaţie de recunoaştere reciprocă permite
un acces facil pe piaţa Belgiei din punctul de vedere al recunoaşterii şi al acceptabilităţii
produselor româneşti.

3.3. Modalitatea aleasă : export (direct sau indirect )

S.C. Jolidon S.R.L. optează pentru exportul direct, cea mai obişnuită formă de
marketing internaţional. Ea presupune ca firma să-şi asume responsabilitatea vânzării
produselor sale în străinătate. Exportul se poate face prin importatori (distribuitori) specializaţi ,
care îşi asumă obligaţia distribuirii produselor , sau prin agenţi (delegaţi de vânzări), care îşi
asumă responsabilitatea găsirii distribuitorilor. S.C. Jolidon S.R.L. va exporta prin intermediul
unor importatori specializaţi, care îşi asumă obligaţia distribuirii produselor. Aşadar, produsele
sub marca Jolidon vor fi comercializate, pentru început, în magazinele universale (mall) pentru

6
a creşte notorietatea brand-ului. Ulterior, dacă se va înregistra o creştere semnificativă a
vânzărilor, firma va opta pentru deschiderea propriilor centre de desfacere pentru a promova
calitatea produselor şi a serviciilor post-vânzare şi pentru creşterea marjei de profit. Pentru a
îndeplini acest obiectiv, S.C. Jolidon S.R.L. va înfiinţa un departament de export care se va
implica direct în efectuarea vânzărilor de export. Va fi creat un departament de export în cadrul
direcţiei comerciale a firmei deoarece firma este la începutul procesului de internaţionalizare,
iar strategia managementului practicat de firmă nu este orientată îndeosebi către creşterea
afacerilor internaţionale. În responsabilitatea acestui departament va intra atribuţia de derulare a
vânzărilor internaţionale, celelalte activităţi incluse în marketingul exporturilor fiind efectuate
de departamentele specializate ale firmei: departamentul de marketing, departamentul financiar,
departamentul de aprovizionare-logistică şi cel de distribuţie.

Apelând la această modalitate de export S.C. Jolidon S.R.L. va avea un control bun al
operaţiunilor de export, risc financiar limitat , contact direct între vânzători şi cheltuieli reduse.
Problemele inerente activităţii de export, precum controlul scăzut al pieţei externe, risc
comercial ridicat, grad scăzut de pătrundere pe piaţă, imagine scăzută firmei vor fi atenuate
printr-un contact permanent cu distrubuitorii produselor exportate, printr-un mix de marketing,
ce se va axa pe toate cele patru componente: produs, preţ, promovare, distribuţie şi va include şi
alte două componente moderne: resursele umane şi procesele interne şi externe ale firmei şi
printr-o strategie de distribuţie ce se va axa pe canale indirecte scurte, având un singur
intermediar, iar o dată cu creşterea vânzărilor, firma va opta pentru canalele directe asigurând o
distribuţie exclusivă a produselor sale.

Capitolul 4: Identificarea clienţilor / partenerilor externi

Pentru a avea succes într-o afacere este nevoie de parteneri puternici şi pentru ca
totalitatea activităţilor întreprinse să se materializeze conform standardelor de profit stabilite
iniţial, aceştia trebuie aleşi cu atenţie sporită, în urma analizei interne cât şi externe a acestora.
Acesta este şi principiul care stă la baza activităţii companiei S.C. Jolidon Import
Export S.R.L. care a demonstrat de-a lungul existenţei pe piaţa producătorilor şi comercianţilor
în domeniu că locul primordial îl ocupă clienţii şi satisfacerea cerinţelor şi exigenţelor acestora.

7
Acesta este motivul pentru care Jolidon a reuşit să-şi păstreze renumele de cel mai mare
producător de lenjerie intimă din România. Produsele exportate de Jolidon sunt produse pentru
cei cu venituri medii şi ridicate. Piaţa ţintă este îndreptată către această categorie de
consumatori, cu vârsta cuprinsă între 25 - 50 de ani.
De aceea alegerea clienţilor şi partenerilor externi cu care îşi propune să colaboreze
reprezintă un element de maximă importanţă pentru aceasta.
Pentru realizarea obiectivului propus, şi anume crearea unor legături/parteneriate cu
firme şi companii externe, S.C. Jolidon Import Export S.R.L. a selectat următoarele 21 de
firme din Belgia. Dintre acestea vom alege firma care se încadrează cel mai bine atât profilului
de activitate al acesteia cât şi obiectivelor pe termen lung.
1. CETTE-import

Adresa: Industrielaan 14, 9320 Erembodegem (Aalst) – BELGIA


Telefon: +32 53 85 95 30
Fax: +32 53 85 95 31
Activitate principală: Lenjerie intimă, Colanţi şi dresuri

2. SATINEX NV-import

Adresa: Transvaalstraat 3, 8793 Sint-Eloois-Vijve – BELGIA


Tel: +32 56 60 37 01
Fax: +32 56 60 69 07
Activitate principală: Lenjerie intimă ,haine de damă

3. A J M FASHION NV

Adresa: Schoolstraat 10 8211 Zedelgem - BELGIA


Tel: +32 50 28 87 90
Fax: +32 50 20 07 68
Activitate principală: Îmbrăcăminte pentru sugari şi copii

4. ACTION WEAR IMPORT-EXPORT NV

Adresa: Drapstraat 23 9810 Nazareth - BELGIA

8
Tel: +32 93 82 80 20
Fax: +32 93 82 80 39
Activitate principală: Îmbrăcăminte pentru sugari şi copii

5. ALTEXIMEX SA
Adresa: Rue Du Bosquet 10a 1400 Nivelles - BELGIA
Tel: +32 67 64 57 11
Fax: +32 67 55 37 97
Activitate principală: Import-export - textile şi îmbrăcăminte

6. AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES NV

Adresa: Noorwegenstraat 17 9940 Evergem – BELGIA


Tel: +32 92 52 57 49
Fax: +32 92 52 57 49
Activitate principală: Îmbrăcăminte pentru sugari şi copii

7. ARIJS - VAN NIEUWENHOVE NV

Adresa: Hageveldstraat 11 9470 Denderleeuw – BELGIA


Tel: +32 53 64 58 80
Fax: +32 53 67 31 67
Activitate principală: Lenjerie intimă

8. BELARTEX SA

Adresa: Rue Rosalie Uyttenhove 84 1090 Bruxelles - BELGIA


Tel: +32 24 26 26 60
Fax: +32 24 26 19 47
Activitate principală: Textile - import-export

9. BELGIAN NURDIE TEXTILE COMPANY NV

9
Adresa: Cleydaellaan 8 2630 Aartselaar - BELGIA
Tel: +32 38 87 03 30
Fax: +32 38 87 10 74
Activitate principală: Lenjerie intimă

10. BENJO NV
Adresa: Walenstraat 67 3500 Hasselt - BELGIA
Tel: +32 11 21 22 96
Fax: +32 11 21 16 31
Activitate principală: Import-export - textile şi îmbrăcăminte
11. BL DIFFUSION SA
Adresa: Avenue De L'Atomium, Internal Postal Box 101 1020 Bruxelles – BELGIA
Tel: +32 50 62 67 43
Fax: +32 81 65 66 34
Activitate principală: Textile - import-export

12. BONNETERIE DE GEEST BREIGOEDERENFABRIEK NV

Adresa: Wittemolenstraat 8 8560 Wevelgem – BELGIA


Tel: +32 56 42 28 18
Fax: +32 56 42 22 61
Activitate principală: Lenjerie intimă

13. BONNETERIE PAUWELS NV

Adresa: De Gravestraat 10 9100 Sint-Niklaas - BELGIA


Tel: +32 37 76 36 62
Fax: +32 37 78 13 66
Activitate principală: Lenjerie intimă pentru femei

14. BRIFFEUIL R. ET FILS SA

10
Adresa: Rue Du Grand'Peuplier 19 7110 La Louviere – BELGIA
Tel: +32 64 67 59 50
Fax: +32 64 67 59 54
Activitate principală: Lenjerie intimă

15. EMINENCE BENELUX SA

Adresa: Boulevard Auguste Reyers 161, Internal Postal Box 4 BP 4 1030 Bruxelles - BELGIA
Tel: +32 22 63 02 90
Activitate principală: Lenjerie intimă

17. ITALTEX INTIMO SPRL

Adresa: Boulevard Jamar 13 1060 Bruxelles - BELGIA


Tel: +32 25 23 05 48
Fax: +32 25 23 05 48
Activitate principală: Lenjerie intimă

18. MAILLE FRANCE SPRL

Adresa: Rue Auguste Gevaert 17-19 1070 Bruxelles – BELGIA


Tel: +32 25 23 24 28
Fax: +32 25 23 99 46
Activitate principală: Lenjerie intimă pentru femei

19. PIERRE-YVES FASHION BVBA

Adresa: Industriepark West 9100 Sint-Niklaas – BELGIA


Tel: +32 37 76 60 94
Fax: +32 37 77 99 17
Activitate principală: Lenjerie intimă

11
20.PRINCESSE TAM.TAM BELGIUM SA

Adresa: Rue Des Chartreux 19 1000 Bruxelles – BELGIA


Tel: +32 85 84 53 37
Activitate principală: Lenjerie intimă pentru femei

Capitolul 5: Planificarea operaţiuninilor

5.1. Fişa tranzacţiilor

Pret
Produs Cantitate U.M. unit Cost unit Pret unit.ext Val.tot Val.tot Chel.totale Venit. Totale

Intern 85% din p. u. intern 200% interna Externa interne Export interne export
30% 40%
1 Sutien 650 buc 14 11,9 28 9100 18200 2730 3640 6370 14560
2 Chilot 1250 buc 7,5 6,38 15 9375 18750 2812,5 3750 6563 15000
3 seturi 520 buc 38 32,3 76 19760 39520 5928 7904 13832 31616
4 corset 200 buc 34 28,9 68 6800 13600 2040 2720 4760 10880
5 boxeri 925 buc 11 9,35 22 10175 20350 3052,5 4070 7123 16280
6 slip 800 buc 9 7,65 18 7200 14400 2160 2880 5040 11520
7 maieu 800 buc 2,8 2,38 5,6 2240 4480 672 896 1568 3584

12
8 slip fetite 450 buc 2,2 1,87 4,4 990 1980 297 396 693 1584
maieu
9 fetite 450 buc 2,5 2,13 5 1125 2250 337,5 450 787,5 1800
maieu
10 baieti 380 buc 2,4 2,04 4,8 912 1824 273,6 364,8 638,4 1459,2
boxeri
11 baieti 380 buc 2,2 1,87 4,4 836 1672 250,8 334,4 585,2 1337,6

TOTAL 6805 buc 68513 137026 20553,9 27405,2 47959 109621

Profit brut=venituri-cheltuieli
Profit brut=109620,8-27405,2
Profit brut=82215,6 EURO
Profit net= 13154,496 EURO

Capitolul 6: Contractarea

6.1. Oferta

S.C. Jolidon Import Export S.R.L Cette Industry


Adress : Tabacarilor Street, 400139 Adress: Street Industrielaan 14,
9320, Cluj-Napoca,Romania Erembodegem, (Aalst),BELGIUM
Phone :0040.264.419391 Phone: +32 53 85 95 30
Fax : 0040.264.447869 Fax: +32 53 85 95 31
E-mail : jol@jolidon.ro
Web: www.jolidon.ro

13
20 March, 2009

Dear Sirs,

We have seen your company details in Europages, the European business to business
search engine. We are a well-established firm producing underwear and swimwear and we are
looking to co-operate with your company. We consider that this partnership will bring
advantages to both of us.

I have enclosed a price list and an illustrated catalog. This should help you to familiarize
with our family of products and the high quality of them.

We hope you will take advantage of this offer and will send us your purchase order.

Faithfully,

Gabriel Cârlig

Cette Industry S.C. Jolidon Import-Export S.R.L


Adress: Street Industrielaan 14, 9320 Adress: Tabacarilor Street,400139
Erembodegem (Aalst),BELGIUM Cluj-Napoca,Romania
Phone : +32 53 85 95 30 Phone :0040.264.419391
Fax: +32 53 85 95 31 Fax : 0040.264.447869
E-mail : jol@jolidon.ro
Web : www.jolidon.ro

23 March,2009

14
Dear Sirs,

Thank you for the letter of 20 March 2009, in which you propose us a collaboration.

Following our conversation with our Marketing Director , we are happy to inform you that
your offer is interesting, so we have decided to do business with You. For start, we want that the
partnership contract to be sign for 1 year, with the possibility of longing him for 5 years, if the
quality of your products comes up to our expectations.

We will call you in next days to clarify other details.

Faithfully,

6.2. Catalog de produse

15
Class: Bra Class: Bra

Type: push-up Type: push-up

Material: Polyamide, Elastane, Poliuteran Material:Polyamide,Elastane, Poliuteran

Material composition: 70% polyamide, Material composition: 70% polyamide,

20% poliuteran, 10% elastane 20% poliuteran, 10% elastane

Clossure brassiere: back Clossure brassiere: back

Price: 28 € Price: 28 €

Class: Bikini Class: Bikini

Type: Lycra Type: Lycra

Material: Cotton, Lycra Material: Cotton, Lace, Embroidery

Material composition: 70% cotton, 20% lycra, Material composition: 60% cotton, 15%

10% elastane lace, 25% embroidery

Price: 15 € Price: 15 €

16
Class: Underwear Set Class: Underwear Set

Content Set: Bra and panties Content Set: Bra and panties

Material: Cotton, Polyamide, Elastane Material: Cotton, Polyamide,


Elastane

Price: 76 € Price: 76 €

Class: Corset Class: Corset

17
Material: Veil, Lace Material: Satin, Lace

Description: Adjustable back with thin Description: Provided with

satin ribbons slimming borning, hook and eye,

adjustable straps and removable

garters

Price: 68 € Price: 68 €

Class: Men Boxers Class: Men Boxers


Material: Cotton, Elastane Material: Cotton, Elastane
Material composition: 80% cotton, Material composition: 80%
20% elastane cotton, 20% elastane
Price: 22 € Price: 22 €

18
Class: Men Slips Class: Men Slips
Material: Microfibre Material: Microfibre
Price: 18 € Price: 18 €

Class: Men Tshirts Class: Men Tshirts


Material: Cotton Material: Cotton, Elastane
Material composition: 80%
cotton, 20% elastane
Price: 5,6 € Price: 5,6 €

Class: Slips for girls Class: Slips for girls


Material: Cotton Material: Cotton
Price: 4,4 € Price: 4,4 €

19
Class: Boxers for boys
Material: Cotton
Price: 4,4 €

Class:
Tshirts for girls Class: Tshirts for girls
Material: Cotton Material: Cotton
Price: 5 € Price: 5 €

20
Class: Tshirts for boys
Class: Tshirts for boys
Material: Cotton Material: Cotton
Price: 4,8 € Price: 4,8 €

Capitolul 7: Contractarea

Contract for the manufacture and sales of goods

This contract for The Manufacture and Sales of Goods (The “Sales Contract”) is made
on…………………………………………………………………………………………..

1.Contracting parties

BETWEEN: S.C Jolidon SRL a corporation organized and existing under the laws of Romania-
Cluj -Napoca, with its head office located at:

Cluj-Napoca, Tabacarilor Street,400139


Phone :0040.264.419391
Fax : 0040.264.447869
E-mail : jol@jolidon.ro
Manager:Gabriel Cârlig

21
AND: Cette Industry, a corporation organized and existing under the laws of Brusseles,
Belgium, , with its head office located at:

Street Industrielaan 14, 9320


Erembodegem (Aalst),BELGIUM
Phone +32 53 85 95 30
Fax: +32 53 85 95 31

2.Object of the contract

Description of goods, services: Underwear


As per offer: SC Jolidon SA
Accepted at: Cette Industry Belgium
Certificates: Origin certificate
Country of origin: Romania

2.1 Description of manufacture and sales:

Quantity Type Price

650 pieces Bra 28 Euro

1250 pieces Panties 15 Euro

520 pieces Sets 76 Euro

200 pieces Corsets 68 Euro WOMEN

925 pieces Boxers 22 Euro

800 pieces Slips 18 Euro

800 pieces Tshirts 5,6 Euro MEN

22
450 pieces Slips for girls 4,4 Euro

450 pieces Tshirts for girls 5 Euro

380 pieces Tshirts for boys 4,8 Euro

380 pieces Boxers for boys 4,4 Euro CHILDREN

2.2 Packing

Details concerning packing and other similar conditions:these products have been packed
in our own factory,in Romania.

2.3 Delivery Terms:

As per ICC Incoterm: CIP


Place of delivery: Erembodegem,Belgium
Date of delivery: 15 days from the date of concluding the contract

3. Payment

Buyer agrees to pay, for the goods as follows: the promissory note must be paid integral in term
of thirty days(30 days) from the delivery of goods. If the buyer does not effectuate the payment
in thirty days, the penalty will be 0.5% from the total amount for every day after the last term of
payment.

The seller is protecting against the foreign exchange risk using the exchange clause: if the
exchange rate of the currency, in our case EUR, will float more than +/- 2%, the value in the
contract will be recalculated in accordance with the new exchange rate of the currency.

3.1. Terms of payment:

Seller’s bank acount: 30 days


Buyer’s bank account: 30 days
The parties may chose a payment arangement among the possibilities set out below:
Payment in advance:

23
Special conditions:
• Payment by Irrevocable Documentary Credit
-D/P;

-D/A;
• Payment by Irrevocable Documentary Credit
• Payment backed by bank guarantee
• Other payment arrangements:
-Various other payment possibilities are used for contracts

4. Delivery schedule

Seller shall commerce to manufacture within two weeks following receipt of buyer’s initial
deposit. If buyer’s inspection discloses defects or adjustments, seller shall have a reasonable
time to correct such defects and make such adjustments as are necessary. Buyer shall than have
an opportunity to make a final pre – delivery inspection. Seller shall within seven days of
inspections cause the goods to be appropriately packaged and delivered to
………………………………………………………………………………or to such other
destination specified by buyer. Seller shall pay all expenses of packaging and preparations for
delivery and the buyer shall pay all costs of delivery including insurance on both seller’s and
buyer’s respective interests.

5. Excuse for nonperformance

Seller’s obligations under this agreement are accepted subject to strikes, labor troubles
(including strikes or labor troubles affecting any suppliers of seller), floods, fires, acts of God,
accidents, delays, shortage of cars, contingencies of transportation and other causes of like or
different character beyond the control of seller. Impossibility of performance by reason of any
legislative, executive or juridical act of any governmental authority shall excuse performance of
or delay in performance of this agreement.

6. Insurance:

Sellers shall be responsible for insurance cover the point of the point of the delivery/
collection; there after insurance shall be for the account of buyers.

24
One party to the other will provide such insurance all available information necessary to
enable to effect.

7. Warranties and limitations

Seller warrants that the goods shall be delivered free of the rightful claim of any third person by
way of patent infringement, and if buyer receives notice of any claim of such infringement, it
shall, within seven days, notify seller of such claim.

If buyer fails to forward such notice to seller it shall be deem to have released seller from this
warranty as to such claim.

8. Reception:

The quantitative and qualitative reception of the goods is to be made in maximum 60 days
as fro the date of delivery at the end-user, according to the contract.

The goods or the part of the goods found as unsuitable delivery on quantitative reception
shall be at the seller’s disposal in maximum 15 days as from the date of reception at the letter’s
expense, or the goods can be made use of but only with the seller’s consent.

9. Failure to complay:

-Failure of the Buyer to complay with its undertaking, if appropriate, to procure the
opening of an irrevocable letter of credit or to provide a first demand bank guarantee by the due
date;

-Failure of the Buyer to pay any sum by the date upon which the other party is entitled to
terminate the contract;

-Failure of the Seller to deliver all of the goods/services by the date upon the buyer is
entitled to terminate the contract;

The incapacity on the part of either party to fulfill its contractual obligations by reasons of
bankruptcy or liquidation proceedings, or any other suspension or stopping of its activities.

10. Claims:

25
The claims can be filled by the buyer against the seller as follows:
-quantitative claims;
-qualitative claims;
-qualitative deficiences during the period of guarantee.
The allowed time for settelment of claims is 60 days from the date they have been filed and will
consist either in granting a discount in the value of the goods claimed, in replacing the defective
goods or in reimbursing the exchange value of the shipping.

11. Force majeure:

A part is not liable for a failure to perform any of its obligations in so far as it proved:
-non-performance was due to an impediment beyond its control: earthquake, flood, fire
etc;
-when the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period as is
reasonable having regard to the effect of the impediment on performance of the contract;

-the party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and
its effects on its ability to perform.
Sellers and/or buyers shall have no claim against the other for deal or non fulfill under this
clause, provided that they shall have supplied, if required, satisfactory evidence to justify the
deal or non-fulfill.

12. Arbitration:

The arbitration is to set the disputes between the two parties, based on the New York
Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitrage Awards of 1958 and are
obliged to accept an ad hoc arbitration, which they will have to manage themselves. If there has
been unreasonable delay inany payment interest appropriate to the currency involved shall be
charged. If such charges is not mutually agreed, a dispute shall be deemed to exist which shall
be settled by arbitration. Otherwise interest shall be payable only where specifically provided in
the terms of the contract or by an award of arbitration. The terms of this clause do not over ride
the parts obligation under the payment clause.

26
If the dispute is substantial, part may request the ICC- International court of Arbitration to
apoint a tribunal comprising three arbitrations.

13. Seller’s obligations:

-The Seller must deliver the goods ,hand over any documents relating to them and transfer
the property of goods, as required by the contract.

-If the contract of sales involves carriage of the goods-in handling the goods over to the
first carrier and for transmission to the buyer.

-Placing the goods at the buyer’s disposal at the place where the seller had his place of
business at the time of conclusion of the contract.

The seller is liable in accordance with the contract for any lack in conformity which
exists at the time when the risk passes to the buyer, even thought the lack of conformity
becomes apparent only after that time.

14. Buyer’s obligations:

The buyer must pay the price for the goods and take delivery of them as required by the
contract and this convention.

-If the products do not conform with the contract, the buyer may require the seller to
remedy the lack of conformity by repair.

15. Entire agreement

The parties agree that this constitutes the entire agreement and there are no further items
of provisions, either oral or otherwise. Buyer agrees that it has not relied upon any
representations of seller as to prospective performance of the goods, but has relied upon its own
inspection and investigation of the subject matter. This contract is taking effect within 15 days
from the date of its signature against the written confirmation of the two sides.

27
Signed here in Cluj-Napoca in 4 copies, in English, two copies for SC Jolidon SA, and
two copies for Cette Industry, all copies shall be considered as originals.

Seller, Buyer,

Authorized Signature Authorized Signature

Preambulul şi părţile
Vom întocmi câte doua contracte în original, unul va rămâne la partea contractantă şi un
exemplar în cadrul firmei Jolidon.

Obiectul contractului
Obiectul contractului este constituit atât de produse de lenjerie intimă pentru femei,
bărbaţi şi copii cât şi de costume de baie pentru femei, copii şi bărbaţi destinate comercializării
asupra cărora atât noi cât şi partenerii externi ne vom asuma anumite obligaţii contractuale.

Calitatea
Calitatea produselor este dată pe de o parte de materiile prime folosite, acestea fiind de o
calitate superioară : bumbac, microfibră şi micromelaj, material nou bumbac cu lycra, dantele,
mătase, satin, lycra, elastic, aţă, capse, bureţi pentru sutiene, etc. Materialele folosite pentru
costumele de baie sunt importate din Italia, iar bumbacul folosit pentru lenjerie este din
România. Pe de altă parte calitatea este justificată de faptul că în fabricile Jolidon lucrează
designeri profesionişti, tot personal calificat în domeniul croitoriei dar şi de tehnologia modernă
folosită în acestea.

Condiţii de plată

28
Ca modalitate de plată am optat pentru emiterea unui bilet la ordin (promissory note) cu
scadenţa la 30 de zile prin care clientul importator se obligă să ne plătească suma înscrisă în
factură la data scadentă.

Etichetarea produselor
Nu trebuie omis şi acest aspect elementar în exportul produselor noastre. Fiecare articol de
lenjerie intimă va fi etichetat corespunzător. Eticheta va conţine sigla fimei noastre, materia
primă utilizată şi instrucţiunile de folosire (temperatura de spălare, viteza de stoarcere, folosirea
înălbitorului, etc.).

Ambalajul şi marcarea
Ambalajele pe care le vom utiliza îndeplinesc următoarele cerinţe necesare unei ambalări
adecvate a produselor:
- au masă şi volum propriu reduse;
- sunt compatibile cu produsele pe care le comercializăm;
- nu prezintă miros propriu;
- posedă o rezistenţă mecanică ridicată;
- nu sunt toxice pentru mediul extern;
- prezintă etanş faţă de gaze, praf, grăsimi;
- au formă, culoare şi grafică atractivă.
Articolele comercializate de firma noastră vor fi împachetate în pungi proprii inscripţionate
cu sigla şi numele firmei, materia primă utilizată şi instrucţiunile de utilizare. Se vor forma
pachete de câte 10 articole (10 sutiene, 10 perechi bikini, 10 seturi dama, 10 perechi boxeri
bărbaţi, 10 perechi maieu bărbaţi) şi se vor ambala într-o altă cutie de dimensiuni mai mari
pentru a elimina orice risc de distrugere a produselor care poate surveni în timpul transportului.
Pachetele astfel formate vor fi supuse paletizării pentru a rapidiza manipularea mărfii şi pentru a
facilita operaţiunile de încărcare, depozitare şi distribuire de către firma de transport
contractată.
Cutia de carton va fi de calitatea I şi va avea imprimat de asemenea numele firmei noastre,
sigla, date de contact, instrucţiuni de folosire precum şi codul de bare aferent. Plicul special

29
conceput pentru prezentarea produsului pe raft va conţine numele şi sigla firmei, materia primă
utilizată, precum şi instrucţiunile de utilizare.

Marcarea
Marcarea este o obligaţie a firmei noastre de a individualiza marfa dar de asemenea are şi
rolul de a evidenţia locul de origine a mărfii.

Capitolul 8: Derularea tranzacţiei

8.1. Livrarea

Livrarea mărfii se va realiza în 15 zile lucrătoare de la data primirii comenzii din partea
clienţilor internaţionali. În calitate de exportator, compania noastră a ales condiţia de livrare CIP
(Carriage Insurance Paid), prin care suportăm atât transportul cât şi asigurarea mărfii dar nu ne
asumăm riscul pierderii sau al avarierii mărfurilor şi nu acceptăm cheltuieli suplimentare
datorate evenimentelor survenite după încărcare şi expediere.

8.2. Logistica

8.2.1 Expediţia

Derularea operaţiunii de export înseamnă ansamblul activităţilor prin intermediul cărora


are loc livrarea mărfii de la vânzător la cumpărător, pe de o parte, şi efectuarea plăţii de către
cumpărător în beneficiul vânzătorului, pe de altă parte.
Logistica internaţională constă în ansamblul operaţiunilor efectuate de vânzător,
cumpărător şi terţe unităţi pentru ca mărfurile să ajungă la destinaţie, conform contractului.
Odată ce marfa este pregătită pentru export şi s-a făcut facturarea ei la extern, atunci
aceasta se pregăteşte de expediţie.

30
Expeditorul internaţional este o persoană fizică sau juridică care pe baza unui contract de
mandat încheiat cu firma exportatoare se obligă să preia mărfurile încredinţate de aceasta şi să
efectueze ansamblul operaţiunilor necesare pentru ca marfa să ajungă la destinatar.
În ceea ce priveşte S.C. Jolidon Import Export S.R.L., nu se apelează la un expeditor
specializat-Jolidon asigură pe lângă realizarea produselor destinate exportului şi expedierea lor
(doar până la CETTE-Belgia). Livrarea mărfii la sediul clienţilor noştri, se va realiza în 15 zile
lucrătoare de la data primirii comenzii din partea acestora. În calitate de exportator, compania
noastră a ales condiţia de livrare CIP (Carriage Insurance Paid), prin care suportăm atât
transportul cât şi asigurarea mărfii dar nu ne asumăm riscul pierderii sau al avarierii mărfurilor
şi nu acceptăm cheltuieli suplimentare datorate evenimentelor survenite după încărcare şi
expediere.
Pentru expedierea mărfii am ales firma ROMEXPED GROUP datorită raportului
preţ/calitate (2200 euro) al serviciilor sale foarte satisfăcător. Preţul este mai mic decât cel al
firmelor TNT (2700 euro) sau DHL (2850 euro) ceea ce ne-a făcut să alegem această firmă.

8.2.2. Transportul

Transportul internaţional se caracterizeză prin faptul că marfa traversează una sau mai
multe frontiere de stat, punctele de expediere şi de destinaţie fiind situate în ţări diferite.
Transportatorul realizează deplasarea efectivă a mărfurilor în spaţiu, cel mai frecvent la ordinul
expeditorului şi pe cheltuiala exportatorului sau importatorului, în funcţie de condiţia de livrare
prevăzută în contract. Transportul poate fi maritim, feroviar, aerian, rutier.
S.C. Jolidon Import Export S.R.L. va încheia un contract cu firma de transport
Romexped Group prin care asigură transportul mărfurilor la destinaţie (timpul de tranzit este de
28h şi 48 min). Distanţa dintre Cluj-Napoca şi Belgia este de ~1703,8 km.
ROMEXPED GROUP: transporturi internaţionale de marfă
Şos. Panduri, no. 19, sect.5, Bucureşti
Tel. 410.36.98 / 411.60.50 / 411.40.30
Tel / Fax : 410.19.19 / 410.36.98
Mobil: 0743.040.404 ; 0743.060.606
0726.700.100 ; 0726.700.777
www.romexped.ro office@romexped.ro

31
Romexped Group este o societate cu capital privat ce efectuează transporturi
internaţionale de mărfuri pentru import/export şi tranzit, în trafic rutier (inclusiv transporturi
internaţionale rutiere pe diferite trasee europene cu camioane complet echipate) feroviar, aerian,
fluvial, maritim, grupaj, convenţional, containerizat şi agabaritic.
Implementarea unor înalte standarde de management în desfăşurarea activităţii noastre
de transport, a avut drept rezultat afirmarea noastră printre celelalte companii de transporturi
internaţionale drept o societate profesionistă, cu un portofoliu de clienţi bine definit, stabil şi
aflat în continuă expansiune.
Romexped Group urmăreşte în permanentă să răspundă cu promptitudine şi
profesionalism solicitărilor venite de pe piaţa de transporturi şi expediţii internaţionale, mărfuri
parţiale sau încărcături complete, pentru toate tipurile de camioane, la ora actuală aflându-ne
printre cele mai active case de expediţii din ţară.
Romexped utilizează numai mijloacele de transport asigurate şi, in plus, transporturile
sunt guvernate de convenţia internaţională CMR. De asemenea, unele transporturi sunt
guvernate de convenţia internaţională TIR ce prevede măsuri de asigurare suplimentare cu
privire la marfa încărcată.
Serviciile de transport oferite de Romexped se desfăşoară sub coordonarea personalului
specializat şi instruit conform normelor europene de calitate a serviciilor. În permanenţă pe
durata transportului, dispecerii de transport deţin informaţii privind locaţia camioanelor,
prezenţa la încărcare, situaţia privind aglomerarea în punctele de frontieră, timpul de tranzit.

32
CONTRACT DE TRANSPORT
Nr. ______ din _________

Cap. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

SC JOLIDON IMPORT EXPORT SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str.Tăbăcarilor,


Nr.1, Jud. Cluj, Telefon 0040/264 419391, Fax 0040/264 447869, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. 4658 , având CUI R3685073, cod IBAN nr_______________________
deschis la Banca BRD, reprezentată legal prin __________________, în calitate de________,
denumită în cele ce urmează,

PRESTATOR

şi

SC ROMEXPED GROUP SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Şoseaua Pandurii, nr.9 ,
sector 5, Telefon:0040/410.36.98, Fax 0040/410.19.19, înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr. 201078, având CUI R5249731, cod IBAN nr_______________________ deschis la Banca
BRD , reprezentată legal prin __________________, în calitate de________, denumită în cele
ce urmează,

BENEFICIAR

au convenit încheierea prezentului contract de transport, în următoarele condiţii:

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

33
Art. 1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii de transport marfă, de către
PRESTATOR pentru BENEFICIAR, în condiţiile menţionate în prezentul contract.

Cap. III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 6 luni şi intră în vigoare la data semnării
acestuia de către ambele părţi. El poate fi prelungit de comun acord printr-un act adiţional la
contract semnat de ambele părţi.

Cap. IV OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

Art. 3. Prestatorul se obligă:

a) să asigure mijlocul de transport adecvat, a cărui capacitate este suficientă şi în stare


corespunzătoare, la data şi ora fixată, conform comenzilor ferme ale Beneficiarului şi în
condiţiile stabilite de comun acord. Dacă autovehicolul nu corespunde cerinţelor expeditorului,
prezentând defecţiuni tehnice, nu este propriu naturii mărfii sau nu are dotările necesare acesta
este în drept să ceară înlocuirea cu un altul corespunzător.

b) să ia în primire marfa;

c) să întocmească după primirea mărfii, documentele de transport.

d) Prestatorul are obligaţia să verifice exactitatea documentelor puse la dispoziţie de către


expeditor precum şi integritatea lor. Nu va pleca de la locul încărcării fără toate documentele ce
trebuie să însoţească transportul în vederea vămuirii mărfii fără probleme.

e) Să supravegheze încărcarea şi descărcarea mijlocului de transport atât la locul de încărcare al


beneficiarului cât şi la locul de descărcare. Drepturile şi obligaţiile prestatorului în privinţa
încărcării şi descărcării mărfurilor sunt conforme cu reglementarile acordului CMR, ale
acordului TIR precum şi cu celelalte reglementări ale legislaţiei de transport internaţionale şi
naţionale.

f) Prestatorul se obligă să îndeplinească oricând condiţiile legale internaţionale (CMR, TIR,


AETR, ADR, etc) pentru executarea comenzilor primite de la Beneficiar. Totodată, prestatorul
se obligă să procure toate permisele şi autorizaţiile necesare pentru transport, corespunzător
legislaţiei naţionale şi a celei internaţionale a statelor pe teritoriul cărora se efectuează
transporturile.

g) Să suporte contravaloarea eventualelor lipsuri sau pierderi înregistrate, produse din culpa sa.

Cap.V. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Art. 4. Beneficiarul se obligă:

34
a) Să îndrume şi să furnizeze toate informaţiile necesare pentru efectuarea transporturilor în
timp şi pe ruta stabilită;

b) Să încredinţeze prestatorului toate documentele necesare pentru transportul de mărfuri;

c) Să confirme în documentele de transport efectuarea transportului, recepţionarea şi


integritatea mărfurilor sau orice altă observaţie privind starea acestora;

d) Beneficiarul va asigura efectuarea plăţii formalităţilor vamale atât la export cât şi la import;

e) Să încarce şi să descarce marfa în şi din mijloacele de transport;

f) Să plătească contravaloarea serviciilor de transport efectuate în baza prezentului contract;

g) Să plătească taxa de staţionare pentru depăşirea timpului de staţionare acordat.

Cap.VI. PREŢUL TRANSPORTULUI

Art. 5. Preţul pe cursă se va negocia înainte de executarea fiecărui transport în funcţie de


distanţa parcursă şi de cantitatea încărcată şi va fi menţionat în scrisoarea de transport.

Pentru depăşirea timpului de staţionare acordat se va percepe o taxă de staţionare de 20 euro/zi.

Cap.VII. MODALITATEA ŞI TERMENUL DE PLATĂ

Art. 6. Plata de către Beneficiar se va face în termen de 15 zile de la data primirii de la


Prestator a facturilor însoţite de CMR-ul confirmat fără rezerve.

Art. 7. În cazul în care beneficiarul nu respectă termenul de plată, va suporta penalităţi de 0,1%
pe fiecare zi de întârziere calculate la suma datorată.

Cap. VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 8. Răspunderea beneficiarului în contractul de transport

a) Beneficiarul va răspunde pentru plata la termen a contravaloarei transportului, orice


întârziere ducând la plata de penalităţi.

b) Răspunderea beneficiarului mai poate interveni şi în caz de deteriorare a autovehiculului cu


ocazia încărcării sau pentru ambalarea necorespunzătoare şi nefixarea mărfii, cât şi pentru
exactitatea menţiunilor din scrisoarea de transport.

c) Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea pentru orice consecinţe nefavorabile rezultate ca


urmare a unor date incorecte sau incomplete privind comanda de transport cât şi documentele
însoţitoare ale mărfii.

35
Art. 9. Răspunderea prestatorului

a) În cazul avarierii mărfii în timpul transportului şi din culpa prestatorului, despăgubirea la


care va fi obligat constă în suma corespunzătoare deprecierii mărfii, fără alte daune.

b) Dacă marfa a ajuns la destinaţie cu deprecieri calitative, datorită depăşirii termenului de


executare a transportului, cărăuşul va fi obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare.
Cărăuşul va fi exonerat de răspundere dacă va putea dovedi că pierderea sau avaria marfurilor
au fost cauzate din motive de forţă majoră, lipsa sau defectuozitatea ambalajului, natura mărfii,
încărcarea-descărcarea defectuoasă executate de expeditor (destinatar), faptul însoţitorului
mărfii etc.

Art. 10. Exonerarea de răspundere

Părţile sunt exonerate de răspundere pentru cazurile de forţă majoră, dovedite cu acte legale.
Prin forţa majoră se întelege: fenomene naturale care împiedică derularea în condiţii de
siguranţă a transportului; reglementări ale autorităţilor locale de tranzit; acţiuni militare;
diversiuni, asediu; acţiuni organizate ale muncitorilor şi funcţionarilor.

Cap.VIII. LITIGII

Art. 11. Neînţelegere dintre părţile contractante în legatură cu clauzele şi executarea prezentul
contract se vor solutiona pe cale amiabilă, dacă acest lucru nu este posibil va fi sesizată instanţa
judecatorească competentă.

Cap.IX. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI

Art. 12. Părţile contractante convin ca orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul menţionat în prezentul contract.

Art. 13. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită la destinatar la data menţionată
pe confirmare de către oficiul poştal primitor.

Art. 14. Dacă notificarea se trimite prin fax ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după
cea în care a fost expediată.

Art. 15. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la punctele precedente.

Cap.X. CLAUZE FINALE

Art. 16. Orice modificare sau completare a prezentului contract se va face în baza unui act
adiţional care va exprima acordul expres al ambelor părţi.

36
Art. 17. Rezilierea prezentului contract se va putea produce cu acordul scris al ambelor părţi
sau în mod unilateral, în caz de neplată în termenul prevăzut sau prin voinţa exprimată în scris
de una din părţi cu minim 30 de zile înainte de termenul de expirare al contractului, dar nu
înainte de achitarea la zi a tuturor obligaţiilor rezultate din executarea serviciilor de transport.

Prezentul contract de transport s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

Data: _________________

PRESTATOR BENEFICIAR

8.2.3. Asigurarea

Asigurarea se bazează pe o relaţie contractuală între posesorul bunului în calitate de


asigurat şi o companie de asigurări în calitate de asigurator prin care asiguratul transferă
anumite riscuri asiguratorului, în schimbul unei sume de bani-primă de asigurare. În cazul
producerii daunei, asiguratorul are obligaţia de a-l despăgubi pe asigurat conform condiţiilor din
contract.
Pentru asigurarea mărfii vom colabora cu firma de asigurări Omniasig. Asigurarea
facultativă a bunurilor pe timpul transportului OMNIASIG se obligă ca, în urma producerii sau
apariţiei oricărui eveniment asigurat, în baza Cererii de asigurare semnate de Asigurat, precum
şi a celorlalte date privind riscurile asigurate transmise în scris de acesta, sub rezerva respectării
întocmai a condiţiilor, excluderilor şi clauzelor convenite de comun acord, şi în baza plăţii în
contul (CARGO) OMNIASIG a primei de asigurare în conformitate cu prevederile contractuale,
să plătească Asiguratului despăgubirea cuvenită în condiţiile şi în cuantumul prevăzut în
prezenta Poliţă.
Poliţa de asigurare Cargo va cuprinde condiţia de asigurare „A” / Terestru – Toate
Riscurile. Riscuri acoperite prin aceasta sunt toate riscurile de pierdere şi / sau avariere a
bunului asigurat, exceptând trei grupe de riscuri:

a) Pierderea, avaria şi cheltuiala rezultând din/sau provocate de:


 comportarea necorespunzătoare voită a asiguratului;

 scurgerea ordinară, pierderea uzuală în greutate sau volum, ori uzura normală a bunului
asigurat;

37
 ambalarea şi pregătirea insuficientă sau necorespunzătoare a bunului asigurat;

 viciul propriu sau natura voiajului sau a călătoriei;

 întârzierea directă, chiar dacă întârzierea se datorează unui risc asigurat (cu unele
excepţii prevăzute de condiţiile comune);

 pierderea voiajului sau călătoriei;

 insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligaţiilor financiare către proprietarii,


administratorii, navlositorii sau operatorii navei;

 utilizarea oricărei arme de război care foloseşte fisiunea şi / sau fuziunea atomică,
nucleară sau altă reacţie asemănătoare, altă forţă sau alt obiect radioactiv;

 contaminarea radioactivă;

 starea de nenavigabilitate a navei, faptul că nava sau containerul sunt inadecvate pentru
transportul în bune condiţii al bunului asigurat, dacă asiguratul sau prepuşii au
cunoştinţă de starea de nenavigabilitate sau de inadecvare în momentul încărcării
bunului asigurat;

b) Riscuri de război (conflicte militare);


c) Riscuri de greve (conflicte sociale).

8.2.4. Vămuirea

Operaţia de declarare a mărfii, de prezentare a acestora pentru vămuire şi de efectuare a


vămuirii se află într-o continuă modificare începând cu 1993, când a intrat în vigoare Acordul
Interimar de aplicare a acordului de asociere a vămuirii la UE. În baza acestui acord în România
s-a introdus declaraţia vamală în detaliu, tipizată conform ordinului ministrului finanţelor nr.
703/1993.
Declaraţia vamală este principalul document utilizat pentru vămuirea mărfii. Ea trebuie
acceptată de organul vamal prin înregistrarea în Registrul Sumar. După înregistrare, ea este
validată, respectiv sunt controlate documentele (factura, specificaţie, document de transport

38
etc.), urmărindu-se concordanţa datelor din aceste documente cu cele din declaraţia vamală,
după care se efectuează controlul fizic, se calculează drepturile cuvenite bugetului de stat si
documentele din care rezultă achitarea (plata) acestor drepturi. Validarea declaraţiei vamale
înseamnă liber de vamă, deci posibilitatea declarantului de a dispune de marfa prezentată la
vămuire.
Vămuirea mărfurilor cuprinde mai multe secţiuni:

SECŢIUNEA 1. Declararea mărfurilor şi prezentarea acestora pentru vămuire


Art. 39. - (1) Declararea mărfurilor şi prezentarea lor pentru vămuire se fac de către
importatori, exportatori sau reprezentanţi ai acestora, prin depunerea unei declaraţii vamale în
detaliu, în forma scrisă, în termen de 30 de zile de la data depunerii declaraţiei sumare.

SECŢIUNEA a 2-a. Documentele care se prezintă împreună cu declaraţia vamală


Art. 45. - Declaraţia vamală de import se depune la autoritatea vamală împreună cu
urmatoarele documente:
 documentul de transport al mărfurilor sau, în lipsa acestuia, alte documente emise
de transportator, cuprinzând date referitoare la mărfurile transportate;
 factura, în original sau în copie, sau un alt document pe baza căruia se declară
valoarea în vamă a mărfurilor;
 declaraţia de valoare în vamă;
 documentele necesare aplicării unui regim tarifar preferenţial sau altor măsuri
derogatorii la regimul tarifar de bază;
 orice alt document necesar aplicării dispoziţiilor prevăzute în normele legale
specifice care reglementează importul mărfurilor declarate;
 codul fiscal al titularului.

SECŢIUNEA a 3-a. Controlul vamal al bunurilor


Art. 56. - (1) Controlul vamal are drept scop prevenirea încălcării reglementărilor
vamale şi stricta respectare a condiţiilor şi termenelor legale, precum şi descoperirea fraudelor
vamale.

39
(2) Controlul vamal exercitat de autoritatea vamală prin agenţii săi, abilităţi în cadrul
atribuţiilor care le sunt conferite prin reglementările vamale se execută în mod obligatoriu prin
verificarea documentelor necesare efectuării vămuirii.

SECŢIUNEA a 4-a. Acordarea liberului de vamă


Art. 71. - În vederea acordării liberului de vamă la import sau la export autoritatea
vamală verifică dacă:
 felul mărfurilor constatate la controlul vamal corespunde cu cel înscris în
declaraţia vamală;
 cantitatea mărfurilor înscrisă în documentele de transport şi în facturi corespunde
cu cea din declaratia vamală;
 numărul şi valabilitatea licenţei, înscrise în declaraţia vamală, corespund cu datele
din licenţă, atunci când normele legale prevăd existenţa unei licenţe.
SECŢIUNEA a 5-a. Diferenţe
Art. 75. - La transportul mărfurilor pe cale ferată sau rutieră, pentru diferenţele dintre
datele înscrise în documentele de transport şi cele din declaraţia vamală autoritatea vamală cere
declarantului vamal punerea de acord şi prezentarea altor documente de transport.

8.2.5. Documentarea

Factura pro-formă: este o formă de prefacturare fără obligaţia plăţii. În cazul în care
clientul s-a hotărât să cumpere produsul sau serviciul el poate plăti pe baza acestei facturi şi în
această situaţie emitentul facturii proformă o transformă în factură definitivă.(Anexa 1)

Certificatul de origine: este documentul care atestă originea unor produse. Se


eliberează, la cerere, în baza facturii de export (pentru exporturi) sau factura către beneficiarul
intern (pentru livrări în România) a solicitantului. Pe certificatul de origine se trec obligatoriu
denumirea expeditorului (sau firmei furnizoare) şi a destinatarului (sau a beneficiarului), ţara de
origine, denumirea produselor, unitatea de măsură şi cantitatea (în unitatea de măsură precizată).

40
Opţional se trec alte elemente de identificare a produselor şi mijlocul de transport al produselor.
(Anexa 2).

Certificat de origine a mărfii. Acest act în cele mai multe cazuri este necesar doar în cazul
unei tranzacţii comerciale externe între două părţi, rezidente în statele care au semnat Acorduri ce
prevăd anumite înlesniri în comerţul dintre ele.
Certificatul de origine a mărfii trebuie să confirme univoc originea acesteia din ţara
respectivă şi să conţină:
a) declaraţia exportatorului, care confirmă că marfa corespunde cerinţelor specificate la
art. 20 a Tarifului Vamal;
b) adeverinţa din partea organului competent din ţara exportatoare ce a eliberat
certificatul care confirmă autenticitatea datelor din certificat.
Certificatul de origine a mărfii se prezintă împreună cu declaraţia vamală şi cu alte
documente care urmează să fie perfectate de către autoritatea vamală. În caz de pierdere a
certificatului, se prezintă duplicatul autentificat oficial al acestuia. În cazul în care se pune la
îndoială autenticitatea certificatului de origine a mărfii sau a datelor ce se conţin în el, autoritatea
vamală este în drept să se adreseze organelor care au eliberat certificatul sau organizaţiilor
specializate ale ţării menţionate ca ţară de origine a mărfii pentru a obţine date suplimentare sau
precizări. În cazurile prevăzute de prezenta lege, originea mărfii se consideră stabilită numai în
cazul în care se prezintă certificatul de origine a mărfii, perfectat în modul cuvenit, sau date
suplimentare ori precizări. (Anexa 3).

Certificat de calitate – Se face în laboratorul firmei şi arată compoziţia chimică a


produselor.(Anexa 4).

Certificatul de asigurare – un document emis în vederea oferirii dovezii existente a


unei asigurări.(Anexa 5)

Licenţa export / import - Regimul de export constă în scoaterea definitivă a mărfurilor


româneşti de pe teritoriul României. Sunt admise la export mărfurile produse în ţară, precum şi
cele importate anterior, cu excepţia mărfurilor care sunt supuse unor măsuri de prohibiţie sau de
restricţie în cadrul politicii comerciale. Regulile de clasificare tarifară prevăzute la importul de
mărfuri se aplică şi la export. Exportatorul de mărfuri scoase definitiv sau temporar din ţară este

41
obligat să depună o declaraţie vamală de export la biroul vamal în raza căruia se află sediul
exportatorului sau la locul unde mărfurile sunt ambalate ori încărcate pentru a fi exportate. În
cazuri temeinic justificate, declaraţia vamală poate fi depusă şi la un birou vamal de frontieră.
La exportul de mărfuri nu se încaseaza taxe vamale.(Anexa 6).

Declaraţia vamală-documentul principal pentru perceperea taxelor vamale şi altor


încasări, precum şi pentru verificarea corectitudinii sumei şi termenul de transferare a surselor
băneşti pentru contractele realizate.(Anexa 7).

8.2.6. Documente financiare

Datorită faptului că, între momentul expedierii mărfurilor şi cel al încasării valorii
acestora există o diferenţă de timp şi spaţiu considerabilă , fiecare parte contractantă urmăreşte,
în timpul negocierilor să câştige garanţii cât mai multe, exportatorul că va încasa la timp
contravaloarea mărfurilor iar importatorul că va primi la timp cantitatea de mărfuri solicitată la
preţul şi parametrii calitativi stabilite în contract.
În practica economică actuală, în afacerile economice internaţionale sunt utilizate o serie
de mijloace, instrumente şi tehnici de plată menite să acorde partenerilor de afaceri garanţiile
mai sus menţionate, în funcţie de gradul de cunoaştere şi încredere existent între aceştia.
În principiu se poate spune că: "în condiţiilă în care renumele importatorului este mai solid cu
atât exportatorul va avea nevoie de mai puţine garanţii înainte de a livra mărfurile".
Acest renume se câştigă după eforturi susţinute ale tuturor factorilor implicaţi (de decizie şi
execuţie) pe parcursul mai multor anis au chiar decenii.
Adoptând o uniformizare, pe plan mondial, în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor,
instrumentelor sau tehnicilor de plată, forurile internaţionale ce activează în domeniu au vizat şi
vizează în continuare reducerea riscurilor majore ţinând cont de faptul că o eliminare totală a
acestora nu este posibilă din punct de vedere practic.
Cele mai utilizate mijloace, instrumente şi tehnici de plată, în tranzacţiile economice
internaţionale sunt : valutele, monedele internaţionale, cambia (trata), biletul la ordin, cecul.
Modalitatea de plată aleasă de noi este biletul la ordin. Biletul la ordin reprezintă un
înscris prin care o persoană (fizică sau juridică) numită emitent, se obligă să plătească (la vedere

42
sau la termen) o anumită sumă de bani unei alte persoane numită beneficiar.
Atât cambia cât şi biletul la ordin pot fi transmise prin gir (andosare) şi de regulă toate
prevederile aplicabile cambiei se aplică şi biletului la ordin. Spre exemplificare ambele efecte
de comerţ pot fi scontate, rescontate, prescrise, plătite, forfetate.

8.2.7. Documente de transport

Transportul internaţional se caracterizeză prin faptul că marfa traversează una sau mai
multe frontiere de stat, punctele de expediere şi de destinaţie fiind situate în ţări diferite.
Transportatorul realizează deplasarea efectivă a mărfurilor în spaţiu, cel mai frecvent la ordinul
expeditorului şi pe cheltuiala exportatorului sau importatorului, în funcţie de condiţia de livrare
prevăzută în contract.
Romexped, firma aleasă pentru trasnportul mărfurilor, utilizează numai mijloacele de
transport asigurate şi, în plus, transporturile sunt guvernate de convenţia internaţională CMR.
Documentul de însoţire a mărfii Scrisoare de transport (CMR), constituie dovada
materială a condiţiilor de încheiere a contractului de transport în traficul rutier internaţional de
mărfuri, precum şi dovada primirii mărfii de către transportator.

Capitolul 9: Analiza financiară

Rata profitului (R.p.)


Rata profitului se calculează prin împărţirea profitului net după plata impozitelor la cifra
totală a vânzărilor. Formula de calcul a ratei profitului net este:
R.p.n. = (Profitul net / Cifra vanzarilor) x 100
R.p.n. = (740900/30700000) x 100 = 2,41%
Formula de calcul a ratei profitului brut este:
R.p.b. = (Profitul brut/ Cifra vanzarilor) x 100
R.p.b. = (766458/30700000) x 100 = 2,50%

43
Rentabilitatea investiţiei (R.i.)
Rentabilitatea investiţiilor măsoară gradul de rentabilitate a întregului capital investit în
firmă. Această rată se calculează ca raport între profitul net şi valoarea totală a activelor.
R.i. = (Profit net / Total active) x 100
R.i. = (740900/4014717) x 100 = 18,45%

Rata rentabilităţii financiare (R.f.)


Rata rentabilităţii financiare măsoară gradul de rentabilitate a investiţiei făcute de
acţionari. Această rată este cea mai interesantă pentru acţionarii unei firme, arătându-le
adevarata valoare a investiţiei făcute.
Formula de calcul a ratei rentabilităţii financiare este următoarea:
R.f. = ( Profitul net / Valoarea totală a capitalului propriu ) x 100
R.f. = (740900/5197714) x 100 = 14,25%

Rentabilitatea economică (a profitului brut) (REPB)


Măsoară performanţa brută a activului societăţii înainte de calculul impozitului pe profit.
Prezintă importanţă deoarece nu este grevată de fiscalitatea profitului. Trebuie să fie în creştere
continuă. Mai este cunoscută şi sub denumirea de "Rentabilitatea profitului brut".
Formula de calcul:
REPB = (Profit brut / Activ total) x 100
REPB = (766458/4014717) X 100 = 19,09%

Cash-flow-ul este egal cu profiturile nete reinvestite şi amortizările acumulate. Altfel


spus reprezintă diferenţa dintre fondul de rulment şi nevoia de fond de rulment.
NFR = (Stocuri + Creanţe) – Datorii
FR = Activele circulante
CF = FR – NFR = 3031220 - [(987809+896532) – 83251] = 163628.

După cum se poate observa din analiza indicatorilor calculaţi mai sus, compania se
plasează bine în ceea ce priveste performanţele financiare, gradul de solvabilitate, rentabilitatea.

44
Astfel operaţiunea de export e justificată şi profitabilă, creând premisele unei creşteri economice
susţinute şi în viitor.

*Toate calculele sunt facute in EURO!

Capitolul 10: Performanţele firmei

Povestea succesului Jolidon poate părea desprinsă din filmele clasice americane: un
întreprinzător, Gabriel Cîrlig, identifică pe piaţa românească de după ’89 două tipologii de
produse necesare, dar puţin prezente, şi anume lenjeria şi costumele de baie. Începe o mică
afacere, alături de câteva persoane dedicate şi ambiţioase. Atelierul iniţial, cu 3-4 maşini de
cusut - minimum necesar pentru a lucra lenjerie - şi doi oameni care coseau a devenit, în 14 ani,
o fabrică ale cărei dimensiuni intimidează orice producător de lenjerie din Europa.
În prezent, grupul numără peste 3.000 de angajaţi şi un lanţ de 113 magazine Jolidon,
dintre care 65 proprii, în principalele oraşe şi centre comerciale din România, 3 în Budapesta,
35 în Italia şi 10 boutique-uri în Franţa - în sistem franciză.
În 2004, Jolidon a făcut o investiţie importantă, preluând pachetul majoritar de acţiuni al
principalului concurent de pe piaţa românească, Argos, o companie cu peste 800 de angajaţi şi
60 de ani de tradiţie în domeniul lenjeriei şi al costumelor de baie.
În decembrie 2006, Jolidon a achiziţionat LCS Conf SA, una dintre cele mai mari
fabrici de confecţii din România, cu un istoric de peste cinci decenii, 1.000 de angajaţi şi un
brand de renume: Falla.
La începutul anului 2007, sub egida grupului Jolidon se mai adaugă două nume sonore
în lenjeria italiană: Infiore şi Chiaro di Luna, prin achiziţionarea pachetului majoritar al
companiei Emmeci, una dintre cele mai cunoscute firme producătoare de lenjerie din Italia.
De la înfiinţarea sa, Jolidon s-a concentrat în special pe achiziţii şi dezvoltare în
industria textilă, dar în ultimii ani grupul şi-a extins activitatea şi în domeniul investiţiilor
financiare, fiind acţionar majoritar al companiei Interdealer Capital Invest SA. De asemenea, a
intrat şi pe piaţa imobiliară, prin achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al companiei
Cetate SA Suceava.
Astăzi, grupul Jolidon este un nume de referinţă în economia românească, fapt ce a

45
determinat decernarea, în 15 noiembrie 2006, a trofeului internaţional Superbrands.
O prezenţă internaţională binecunoscută, Jolidon lansează de 10 ani noile colecţii cu
prilejul celor mai prestigioase saloane mondiale în domeniu. Dintre acestea, la SIL Paris şi
Lyon Mode City, Jolidon a fost o prezenţă constantă, an de an, începând cu 1998.
Lenjeria şi costumele de baie marca Jolidon sunt exportate în întreaga lume, principalele
destinaţii fiind Italia, Franţa, Ungaria, Germania, Elveţia, Belgia, Slovenia, Croaţia, Polonia,
Letonia, Rusia, Austria, Cipru, Malta, SUA, Canada, Japonia, Africa de Sud, Liban şi Israel.
Creşterea exporturilor a determinat startul investiţiilor în afara ţării, începând prin
înfiinţarea Jolidon Hungary KFT la Budapesta, în anul 2000, şi continuând cu Jolidon Italia
SRL, deschisă în 2001, la Milano, iar în 2003, cu Jolidon France SARL, înfiinţată la Paris.
Apropierea de clienţi a determinat ca în 2005 să se continue investiţia în Franţa, prin
deschiderea celui de-al doilea sediu, la Lyon.
Începutul anului 2006 a consacrat Jolidon ca unul din cele mai prestigioase nume în
domeniul lenjeriei pe plan mondial, recunoaşterea brand-ului românesc venind chiar din patria
lenjeriei, Franţa. La Salonul Internaţional de Lenjerie de la Paris, din februarie 2006, Jolidon
a obţinut unul dintre cele trei premii de excelenţă puse în joc în cadrul evenimentului
Ultralingerie. Începutul anului 2007 a adus reconfirmarea valorii companiei, prin selecţionarea
de către organizatorii Salonului de la Paris a celor două produse aferente celor două brand-uri -
Jolidon şi Prelude - pentru promovarea evenimentului Ultralingerie.
Lyon Mode City 2007 a însemnat participarea Jolidon în spaţiul dedicat celor mai
puternice mărci mondiale de corsetărie, având vecini pe Chantelle, Pasionata, Empreinte, Lise
Charmel, Nina Ricci, Esprit, Milesia.
Sezonul lansării internaţionale a colecţiilor de primăvară-vară 2008 şi a costumului de
baie 2008 s-a încheiat pentru Jolidon în 28 septembrie 2007, la Milano, brandul clujean fiind
singura prezenţă românească la acest eveniment. Prezentarea colecţiilor Jolidon a avut loc într-
un cadru rafinat şi avangardist, poziţionat în centrul Cadrilaterului modei din Milano. În
aceeaşi seară, Jolidon a fost invitată să premieze, alături de cele mai importante nume italiene
din domeniu (Verde Veronique, La Perla, Ritratti) cel mai bun concept de boutique de lenjerie
din Italia. Invitaţia la cele două evenimente pune în evidenţă interesul de care se bucură Jolidon
pe piaţa italiană, locul pe care l-a dobândit şi recunoaşterea valorii creaţiilor Jolidon.
Pe lângă preocuparea faţă de propriul brand, Jolidon susţine, an de an, proiecte sub

46
egida Corporate Social Responsability. Printre acestea se numără suportul constant acordat
tuturor manifestărilor studenţeşti, de menţionat fiind parteneriatul cu Universitatea de Artă şi
Design Cluj, concretizat prin susţinerea proiectelor de diplomă, a Galei Absolvenţilor,
acordarea de burse şi stagii de practică studenţilor UAD, suport în dotarea tehnică a atelierelor
facultăţii.
Jolidon este şi unul dintre sponsorii TIFF, ediţiile 2004 şi 2005 consemnând şi
decernarea premiului Jolidon pentru debut în cinematografia românească.
Fiind o marcă deosebit de competitivă şi o companie învingătoare, căreia îi place
competiţia şi fair-play-ul, Jolidon este sponsorul echipei de handball fete “U-Jolidon”, clasată
pe podium în ultima ediţie a campionatului naţional şi finalistă a Challenge Cup.
Pe 24 mai Clujul a găzduit unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei de
modă europene. Cu ocazia împlinirii celor 15 ani de existenţă pe piaţa de fashion Jolidon a
organizat o petrecere aniversară impresionantă, un show de stil şi avangardă.
În aceeaşi zi, Europa şi-a trimis reprezentanţii în Cluj pentru a sărbători alături de
Jolidon primii săi 15 ani de performanţă. Cei peste 850 de invitaţi dintre care 150 de
personalităţi din străinătate, CEO ale marilor companii partenere din Italia, Franţa, Germania,
Austria, Anglia, Olanda, Malta, Spania, Grecia, Ungaria, Rusia, Ucraina, Polonia, ori
Muntenegru, Estul şi Vestul Europei, clienţi, furnizori şi colaboratori, cu toţii au avut ocazia să
asiste la o demonstraţie de eleganţă marca Jolidon European Fashion Lingerie.
Corespondenţii presei internaţionale (precum grupurile de presă Network Dessous ,
Marco Pisani şi Fashion Daily) au inclus petrecerea Jolidon pe lista de evenimente exclusiviste
ale modei. Din România au fost prezenţi jurnalişti de la Sanoma Hearst, Dialog Textil dar şi
binecunoscute personalităţi ale scenei de fashion&beauty Elena Basso Stănescu, Ovidiu Buta,
Agnes Toma, Bianca Poptean sau Alin Gălăţescu.
70 de manechine, dintre care majoritatea au venit din strainatate special pentru parada
Jolidon, au încântat publicul cu prezentarea noilor colecţii de costume de baie şi lenjerie intimă
sub brandurile Jolidon şi Prelude.
În perioada 18-21 ianuarie Grupul Jolidon a participat pentru a 11-a oară consecutiv la
cel mai prestigios eveniment mondial din domeniul lenjeriei: Salonul Internaţional de la Paris,
a dezvăluit Directorul adjunct Olga Stanciu.
În cadrul evenimentului au fost lansate circa 600 de mărci participante care şi-au lansat

47
colecţiile de toamnă-iarnă 2009-2010 şi peste 25.000 de vizitatori din lumea întreagă
reprezentând magazinele, reţelele specializate, distribuitori multimarcă au fost înregistraţi.
Jolidon a avut în cadrul evenimentului 3 standuri care au însumat 340mp, acestea găzduind
alternativ parade Jolidon şi Prelude.
De asemenea, 18 produse Jolidon şi Prelude au fost selecţionate de către organizatori şi
de marile birouri de stil parisiene în Forum-SHOW ROOM al Salonului şi în Marele Defile
General, pentru ilustrarea tendinţelor modei 2009-2010. Reprezentanţii au afirmat că
evenimentul cel mai aşteptat a fost concursul (şi parada) ULTRALINGERIE care a desemnat
câştigătorii celor trei trofee acordate de juriu şi premiul publicului. Evenimentul s-a desfăşurat
în faţa a 1000 de invitaţi, în seara de 19 ianuarie. Jolidon şi Prelude au fost selecţionate printre
cele 35 de mărci Ultralingerie (alături de Aubade, Chantelle, Lejaby, Pasionatta, Empreinte,
Rittrati, Eva Racheline sau Rosana Ansaloni.
Juriu care a fost reprezentat de cei mai cotaţi experţi ai momentului a decernat Marele
premiu Ultralingerie unicatului Prelude iar Premiul Publicului a fost câştigat de asemenea de
Prelude. Atât juriul cât şi publicul au decis pentru prima dată din istoria evenimentului la fel.
Reprezentanţii Grupului Jolidon consideră că dacă premiul obţinut în anul 2006 la SIL a
însemnat recunoaşterea internaţională a mărcii Jolidon, cele două trofee Ultralingerie câştigate
de Prelude în această iarnă consacră “tânăra” marcă din portofoliu grupului ca fiind ancorată în
garnitura elitistă a mărcilor de lux mondiale.

48
49
50
51
52
FORMULARUL NATO-302 (Declaraţie vamală)

- Model conform NATO STANAG 2455 M&T, Proceduri de trecere a frontierelor naţionale pentru
mişcările efectuate pe căile de comunicaţie terestre -

Declaraţie de import/export pentru bunurile proprietate ale/sau destinate unui Comandament Militar Internaţional

Import/Export customs declaration for goods wich are the property of/or destined to the property of an International Military
Headquarters

Declaration pour la douane relative a des merchandises appartenant ou destinees a un Quartier General Militaire International

Exemplarul nr. 12.689 /30.03.2009 Seria / nr.

Copy No. ……… /……….. SenaI No.


MKT/230

Copie No. ………/……….. Numero


____________

Mijlocul de transport: Numărul de înregistrare al vehiculelor, barjelor, aeronavelor, vagoanelor etc.

Mode of transport CAMION Registration number of vehicles, barges, aircrafts, railway cars etc.

Mode de transport _________________ Numero de I'enregistrement des vehicles, peniches, bateaux wagons de chemin de fer
etc._________

Numele şi adresa transportatorului:

Name and address of transporter ROMEXPED GROUP, SOS. PANDURI, NO. 19, SECTOR 5, BUCURESTI

Nom et adresse du transporteur


_________________________________________________________________________________________

Referinţă cod fiscal Acest document expira începînd cu:

Reference No. 78.123 This document will be invalid after 30.04.2009

Numero de reference ________________ Ce document sera sans valeur apres le _________________________


(Data/Date/Date)

Numele şi adresa expeditorului:

53
Name and address of consignor S.C. JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L., STR. TABACARILOR, NO. 1, CLUJ-NAPOCA

Nom et adresse de l’expediteur


__________________________________________________________________________________________

Numele şi adresa destinatarului:

Name and address of consignee CETTE INDUSTRY, STR. INDUSTRIELAAN 14, 9320 EREMBODEGEM (Aalst),BELGIUM

Nom et adresse de destinaire


___________________________________________________________________________________________

Itinerariul:

Via route Cluj-Napoca,ROMANIA=>Budapest,HUNGARY=>Gyor,HUNGARY=>Vienna, AUSTRIA=>Furth,GERMANY=>Bruxelles-


Aast,BELGIUM

L’itineraire
__________________________________________________________________________________________________________

Destinaţie:

Destination CETTE INDUSTRY, STR. INDUSTRIELAAN 14, 9320 EREMBODEGEM (Aalst),BELGIUM

Destination
__________________________________________________________________________________________________________

PARTEA PENTRU DESCRIEREA BUNURILOR / PART FOR DESCRIPTION OF GOODS / PARTIE A LA DESCRIPTION DES
MARCHANDISES

Sigilat/nesigilat (*) Dacă este sigilat specificaţi în coloana (e) de mai jos tipul, seria şi numărul sigiliilor şi autoritatea care a
efectuat

Sigilarea. Sealed / not sealed (*) When sealed: seal numbers, quantity and sealing authority will be shown in columns (e) below

Plombe / non plombe (*) si I'envoi a ete plombe, indiquer dans la colunne (e) ci-dessous I'espece, le numero et le nombre des plombs et
I'autorite qui /es a apposes.

a) b) c) d) e)

Numărul (în cifre şi Marca şi Descrierea bunurilor Greutatea in cifre şi litere Weight in Observaţii
litere) şi descrierea numărul Marks figures and words
coletelor and numbers Description of goods Remarks
Poids en chiffres et en lettres
Number (in tigures and Marques et Description des Observations
words) and description of numeros merchandises
packages
Brut / Net (*) (kg)
Nombre (en chiffres et en Numărul
lettres) et descrioptions

54
des colis Gross / Dead (*) (kg) sigiliilor

Brut / propre (*) (kg) Seal numbers

No. des plombs

650 colete Jolidon 369 Bra 20/13(treisprezece/douazeci) -

1250 colete Jolidon 321 Panties 37.5/25(douazeci si cinci/treizeci si -


sapte,cinci)

-
15.6/10.4(zece.patru/cincisprezece.sase)
520 colete Jolidon 301 Sets

-
6/4(patru/sase)
200 colete Jolidon 336 Corsets

-
27.75/18.5(optsprezece.cinci/douazeci
925 colete Jolidon 785 Boxers si sapte.saptezeci si cinci)

24/16(sasesprezece/douazeci si patru) -

800 colete Jolidon 741 Slips

24/16(sasesprezece/douazeci si patru) -

800 colete Jolidon 755 Tshirts

13.5/9(noua/treisprezece.cinci) -

450 colete Jolidon 221 Slips for girls

13.5/9(noua/treisprezece.cinci) -

450 colete Jolidon 232 Tshirts for girls

11.4/7.6(sapte.sase/unsprezece.patru) -

380 colete Jolidon 106 Tshirts for boys

11.4/7.6(sapte.sase/unsprezece.patru) -

380 colete Jolidon 131 Boxers for boys

Eu, (Numele si prenumele), certific că echipamentele descrise mai sus se transportă sub
autoritatea

Comandamentului (MA) şi conţin exclusiv bunuri pentru folosinţa acestuia

I, (Name in full) certify that the equipment descnbed herein is transported under the authonty of

55
the

Headquarters and contains goods for their use

Je, _____________________________(nom et prenoms) certifie que l’envoi decrit ci-dessus est transporte avec I'autorisation des
Qurtiers

Generaux at qu'il contient uniquement des merchandises pour leur usage

Semnătura ofiţerului împuternicit Data

Signature of issuing officer Date

Signature de l'officer qui a etabli de declaration Date _____________

Gradul şi unitatea Ştampila oficială

Rank and unit Official Stamp

Qualite et unite _____________________________________________ Cachet official

Adresa

Address

Adresse________________________________________________________________________________________________________
____

CERTIFICAT DE RECEPŢIE / CERTIFICATE OF RECEIPT / CERTIFICAT DE RECEPTION

Eu, ………………………………………(Numele şi prenumele), certific că bunurile descrise mai sus au fost recepţionate conform

descrierii

I, (Name in full) certify that the goods lited above have been received as described

Je, __________________________________ (Nom et prenoms) certifie que le merchandises indiquees ci-dessus on ete recues at qu'elles
etaient

conformes

Semnătura Adresa

Signature Address

Signature ____________________ Adresse

56
__________________________________________________________________________

Gradul şi unitatea Ştampila oficială Data

Rank and unit Official Stamp Date

Qualite et unite ___________________________________________ Cachet official Date______________

Acesta este un document contabil, servind în acelaşi timp ca autorizaţie de import / export şi declaraţie vamală

This is an accountable document wich constitutes both an otficial certificate of import /export authorization and a custom
dedaration
Le present est un document competible servant d'autorisation otficielle d'importation et d’exportation et de declaration en
douane

(*) baraţi menţiunea inutilă

(*) delete if not aplicable

(*) rayer la mention inutile

FORMULARUL 302 / FORM 302 / FORMULAIRE 302

Eu mă angajez

1. să prezint această declaraţie de import / export autorităţilor vamale competente împreună cu fiecare tip
de produse care nu sînt exceptate agenţiile Comandamentelor sau Forţelor NATO îndreptăţite să
primească astfel de produse

2. să nu distribui aceste produse unei terţe părţi fără acordul prezentelor organe vamale şi a altor
reglementări ale ţării în care livrarea bunurilor a fost refuzată

3. să mă legitimez la cererea autorităţilor vamale competente


I undertake

1. to produce this import/ export notification to the appropriate customs authohties together with such
goods as have not been excepted by the agency of the Headquarters or NATO Forces entitled to receive
such goods

2. not to hand such goods to any third party or parties without due observance of the current customs
and other regulations of the land in wich delivery of the goods has been refused

3. to produce my credentials to the customs authohties on demand


Je m'engage

57
1. a presenter aux authorities des douanes competentes, avec cette declaration d’importation a I'appui les
marchandises ques les services des Quartiers Genereux ou des Forces Armees de I'OTAN authorises a la
receptionnees

2. a ne pas remettre a des tierces personnes las merchandises sus-dites sans respecter les reglements
douanier et autres en vigueur dans le pays ou la reception aurait fait l’object d'un refus

3. a legitimer mon identite sur la demande de l’autorife des Douanes

Declaraţia transportatorului / Certificate of transporter / Certificat de transportateur

Semnătura Adresa

Signature Address

Signature ____________________ Adresse


__________________________________________________________________

Bunurile prezentate autorităţilor vamale de (*) la (locul)

Goods presented to customs authorities on IONUT POPESCU At (place)


VAMA BORS
Marchandises presentees a la douane le ___________________________________ A (lieu)
________________________________

(*) Această persoană se va legitima la cererea organelor vamale

(*) The bearer will establish his identity whan requested by Customs

(*) Cette persone doit justifier son identite a la demande de la Douane

PARTEA REZERVATĂ ORGANELOR VAMALE / PART RESERVED FOR CUSTOMS / PARTIE RESERVE A LA
DOUANE

Ţara Oficiul vamal Data trecerii Semnătura agentului vamal şi Ştampila vămii
frontierei observaţii
Country Customs Office Customs stamps
Date of crossing Signature of customs officer and

58
Pays Bureau des Date du passage remarks Cachet de la
douanes douane
Signature de l’agent des douanes et
observations

Ieşire

Exit

Sortie

Intrar
e

Entry

Entree

Ieşire

Exit

Sortie

Intrar
e

Entry

Entree

EXPEDITORUL va preda toate exemplarele prezentei transportatorului odată cu încărcătura.


Modificările formularului (suprascrieri, adăugiri, inserţii, ştersături) făcute de către expeditor şi/sau
transportator sau de către angajaţii acestora duc la anularea acestei declaraţii. Acest formular se va găsi
în afara încărcăturii.

The CONSSIGNOR will present all coptes with the shipment to the transporter. Tampering with the
forms by means of erasures or additions there to by the consignor and / or the transporter or their
employees will void this declaration. This form will placed on the outside of the stiipment.

LEXPEDITEUR doit remettre tous les exemplaires au transporteur en meme temps que I'envoi.
L'alteration des documents par I'expediteur, le transportateur ou leurs employes (suppressions,
additions, surcharge ratures) entraine automatiquement la nullite de cette declaration. La declaration
doit etre apposee a I'exterieur de I'envoi.

DISTRIBUŢA EXEMPLARELOR / DISTRIBUTION OF COPIES / DIFFUSION DES


EXEMPLAIRES

59
Originalul (vernil deschis) se va găsi la transportator şi va fi prezentat birourilor vamale competente
din fiecare trecere de frontieră.

După operare şi ştampilare de către biroul(rile) vamal(e), transportatorul înapoiază şi distribuie totul
destinatarului la sosire.

Exemplarul doi (galben pai) este destinat biroului vamal de ieşire din ţara de origine şi reţinut de către
acesta.

Următoarele două exemplare (albe) sînt înmînate transportatorului pentru a fi prezentate birourilor
vamale din ţara destinatarului. Unul dintre aceste exemplare este oprit de către biroul vamal şi celălalt
este predat biroului specificat conform instrucţiunilor.

Un exemplar este oprit de către agenţia emiţătoare.

In cazuri speciale (ex. tranzitarea mai multor ţări) emiţătorul trebuie să distribuie exemplare
suplimentare agenţiei transportatoare a mărfii pentru a fi prezentate oficiilor vamale.

The original is carried by the transporter and presented to the competent customs office at each frontier
crossing. After processing and stamping by the customs office(s), the transporter receives back the
original and hands it over to the consignee with the shipment on arrival.

Two copv is intended for the customs office at the point of exit from the country of origin and is retained
there.

Two further copies are furnished to the transporter for presentation at the customs office in the country
of consignee. One of these is retained by the customs office and the other is disposed of by the office in
accordance with special instructions.

One copv is retained by the originating agency for its files.

In special cases (ep. of transit through several countries) the originator should furnish additional copies
to the shipping transporting agency for

presentation at other customs posts.

L'oriqinal est remis au transporteur. II le soumet a chaque passage de frotiera aux autorites douanires
qualifies. L'original, complete et estampile par la poste de douane du point de passage, est rendu au
transporteur. Ce dernier le remit au destiniar lors dela livraicon.

Deux exemplaire sont destine au poste de douane du pays de sortie afin d'y etre conserve.

Deux exemplaire doivent etre remis par le transporteur au poste de douane du pays de destiniar. Un
exemplaire y est classe, I'autr est traite conformement aux dispositions particulieres de douane.

60
Un exemplaire est carde et classe par le service d'origine.

Dans certains cas particuliers (par example por les envoi passant par plusieurs pays) le service d'origine
peut delivrer les exemplaires supplementaires necessaires au transporteur.

CERTIFICAT DE CALITATE

61
Nr. ... / ........................

Prin prezentul certificat de calitate se atesta ca produsele JOLIDON (Bra,


Panties, Sets, Corsets, Boxers, Slips, Tshirts, Slips for girls , Tshirts for girls, Tshirts
for boys, Boxers for boys), indeplinesc parametrii si cerintele de calitate in
conformitate cu normativele legale in vigoare.

Prin prezentul certificat de calitate garantam ca materialele livrate de


societatea noastra sunt din bumbac 100% si din matase naturala.
Produsele JOLIDON au fost livrate la data de 30 martie 2009 cu factura nr.
12.568

Semnatura

S.C. Jolidon S.R.L.

Lista de inventar / Packing list


Expeditor/ Sender:
Destinatar / Receiver:

62
Nume / Name:
Nume / Name:

Adresa / Address:
Adresa / Address:

Telefon / Telephone:
Telefon / Telephone:

Trimite prin PEGASUS cu numarul AWB / sends via PEGASUS with AWB
no. .............................. urmatoarele bunuri / the following goods:

Descrierea Cantita Facut de Greutatea bruta/bun [Kg.]


bunurilor te
Made by Gross weight/good
Description of Quantit
goods y

Greutatea bruta totala / Total


gross weight:

0 Kg

Declar pe proprie raspundere ca informatiile date mai sus sunt adevarate si


corecte.

I confirm that the information given above is true and correct to the best of
my knowledge and belief.

Data / Date: 26/3/2009


Semnatura / Signature

LICENTA EXPORT

63
64
65

S-ar putea să vă placă și