Sunteți pe pagina 1din 2

APLICAȚIE:

Completați elementele lipsă din proiectul activității prezentate mai jos:

Proiect de activitate antepreșcolari


(Adaptare după Ghidul pentru educația timpurie cu vârsta cuprinsă între naștere si 3 ani - Proiectului pentru
Educație Timpurie Incluzivă, din cadrul Programului de Incluziune Socială )

Tema anulă:

Tema: Puiul de găină


Subtema 4: „Să găsim Puiul, Găina și Cocoșul”
Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele scris cititului

Dimensiuni ale dezvoltării:


Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Comportamente:
Verbalizează experiențe senzoriale gustative, olfactive sau vizuale;
Întreabă pentru a cunoaște denumirea obiectelor, evenimentelor, persoanelor;
Folosește cuvinte noi în experiențele zilnice.

Obiective operaționale:
- să numească păsările prezentate;
- să identifice relațiile dintre pui, cloșcă și cocoș;
- să descrie folosind propoziții scurte.

Tipul activitatii de învatare: activitate de cunoaștere


Mijloc de realizare: observare
Descrierea activității:
La dispoziția copiilor vor fi puse cărți cu imagini mari, reprezentând diferite animale.
Cărțile pot fi din hârtie sau material textil, însă cu imagini mari si clare. Pot fi utilizate cărți cu
text puțin (poezii simple):
”Rața zice: Mac-mac-mac,
Bine e să-noți pe lac.
Gâsca zice: Ga-ga-ga,
Pân-la râu cum aș zbura.
Puii zic: Piu-pii, piu-pii,
Nu vă mai pitiți, copii”.
Adultul va orienta copiii să utilizeze cărțile, ajutându-i să dea paginile si cerându-le să
identifice Puiul/Găina/Cocosul.
Atitudinea educatoarei trebuie să încurajeze copiii să verbalizeze si să îi valorizeze:” Cum
face Puiul? Bravo, Matei!
Haideți să facem cu toții ca Puiul”, „Cum se numeste mama Puiului? Găina. Haideți să vă
citesc o poezioară:

„Fiecare pui,
Are mama lui.
Si eu tot asa,
Am mămica mea”.
Pot fi utilizate diferite cântece sau înregistrări audio care reproduc diverse sunete din natură
sau emise de către păsări.
Materiale utilizate:
Cărți de hârtie sau textil, cu imagini mari si clare reprezentând diferite animale, pagini puține
si groase, cu text puțin.
Poze sau postere cu imagini reprezentând animale.

Observații:*
*La rubrica Observații este important să notăm:
• Modalitățile în care copiii s-au implicat în activitățile la care au participat (atât individual,
cât si tot grupul de copii), dificultățile întâmpinate sau care dintre activități nu a corespuns
nevoilor copiilor;
• Timpul petrecut de fiecare copil pentru fiecare activitate în parte;
• Propuneri de extensii a activităților, fie în cadrul aceleiasi teme, fie către alte activități cu
tematici diferite
(adaptare idem)

S-ar putea să vă placă și