Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ:
Data 18.03.2021
Clasa: a X- a D
Profesor:
Disciplina: Tehnologia informației și a comunicațiilor
Unitatea de învăţare: Calcul tabelar - Ms. Excel
Titlul lecţiei: Evaluare Ms. Excel
Tipul lecţiei: Evaluarea şi verificarea competenţelor dobândite
Locul de desfăşurare: Online (Platforma Google Clasroom si Google Meet, Socrative)
Durata: 50 min

Competenţe specifice:
1. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul
2. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor
3. Utilizarea diagramelor

Obiective operaţionale:
 cognitive
o să utilizeze opţiunea de iniţializare pagină pentru setarea foii de calcul
o să formateze datele din foaia de calcul în funcţie de tipul lor
o să folosească referinţe pentru adresarea la datele din foaia de calcul
o să utilizeze formule şi funcţii pentru calculul unor valori
o să utilizeze diagramele
 afective
o să se implice afectiv cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei
o să reacţioneze pozitiv la aprecierile sau criticile profesorului
o dezvoltarea acuităţii vizuale şi a simţului estetic
 psiho-motorii
o să utilizeze cu rapiditate tastatura şi mouse-ul pentru realizarea tuturor cerinţelor

Strategii didactice :
 metode de învăţământ: conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin descoperire
 principii didactice
o principiul participării active a elevilor
o principiul conexiunii inverse (feed-back-ul)
 forme de organizare a activităţii instructive: frontală,
individuală
 forme de dirijare a activităţii: dirijată de profesor şi
independentă
 resurse materiale: calculatorul, aplicaţia Microsoft Excel,
Fişe de evaluare, aplicația Socrative

Bibliografie:

 Manual Tehnologia informației și a comunicațiilor, clasa a X-a

Metode de evaluare:
 Probă de evaluare online folosind aplicația Socrative
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele Conţinutul şi activităţile de învăţare Strategii didactice


Metode şi Forme de
lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului
mijloace organizare
 Salutul  Salutul  Conversaţia Activitate
 Notarea absenţelor prin strigarea catalogului online  Verifică condiţiile necesare frontală
Evocare  Verificarea existenţei condiţiilor materiale și pentru începerea lecţiei
Moment echipamentelor necesare desfăşurării evaluării
organizatoric online
Captarea  Se anunţă şi se scrie pe tabla virtuală data şi titlul  Conversaţia  Activitate
atenţiei(2min) lecţiei: Evaluare Microsoft Excel  Elevii ascultă cu atenţie frontală
Precizarea  Se precizează obiectivele evaluării:
titlului şi a  Se postează pe platforma Google Classroom link-ul  Explicaţia
obiectivelor cu care se pot conecta elevii pentru test
(3 min)  Profesorul le explica elevilor că trebuie sa se
logheze cu un cod pentru a putea da testul online

Realizarea  Profesorul explică cerinţele subiectelor şi dă  Elevii analizează cu atenţie  Activitate


sensului indicaţii acolo unde este cazul cerinţele din subiect  Descoperirea individuală
Dirijarea  Elevii răspund intrebărilor din
activităţii de testul online  Exerciţiul
fixare şi
consolidare a
cunoştinţelor
(35 min)
Reflecţie  Profesorul răspunde la unele intrebări adresate de  Activitate
Asigurarea către elevi, legate de neînțelegerea itemilor din testul  Reacţionează pozitiv la individuală
feed-back-ului online aprecierile profesorului sau  Conversaţia
(8 min) corectează eventualele greşeli
Încheierea  Verificarea tuturor testelor transmise  Salutul  Explicaţia  Activitate
lecţiei (2 min)  Pregătirea pentru pauză. Salutul frontală