Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE- AVAP

(an școlar 2020- 2021)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GENERAL GRIGORE BAȘTAN” BUZĂU


Clasa: A IV-A B
prof. înv. primar IANCU OLIMPIA
Arii curriculare : Arte si Tehnologii
Disciplina : Arte vizuale si abilitati practice
Clasa a IV-a B
Nr. de ore pe saptamana : 1
Manual : Arte vizuale si abilitati practice, Editura Litera
Autori : Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu

SEMESTRUL I

UNITATEA DE INVATARE : IN ZBOR


Numar de ore alocat : 3
Perioada :S I- S III

Data Competent Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse Evaluare


e
2.1; 2.2; Recapitulare: materiale și Observarea mascotelor, a casetelor și Resurse materiale: Hâ rtie liniată Observarea reacţiilor
18.09 2.3 instrumente simbolurilor folosite în manual și neliniată copiilor pe parcursul
Realizarea unei liste (sub formă de creion grafit, creioane colorate, activităţilor
Recapitulare: elemente de organizator grafic) cu materiale și cerate, peniță, radieră , acuarele,
limbaj plastic-punctul, linia, instrumente cu ajutorul că rora se pot crea tușuri, guașe, tempera, acrilice, Observarea modului
pata de culoare, forma obiecte ulei, hâ rtie colorată , pensulă , de lucru și implicarea
Recapitularea cunoștințelor despre punct, burete, foarfece, lipici, ziare sau în activită țile
linie, pata de culoare și formă reviste vechi, tuburi de hâ rtie propuse
Recapitularea tehnicilor de lucru folosite igienică etc.
pentru a crea produse utile Resurse procedurale: conversatia, Analiza produselor
explicatia, demonstratia, obținute, după
exercitiul, munca independenta criterii date
Forme de organizare: frontal,
individual, in echipe/ pe perechi
25. 09 2.1; 2.2; Recapitulare: tehnici de Recapitularea cunoștințelor despre punct, Resurse materiale: Hâ rtie liniată Observarea reacţiilor
2.3 lucru învățate în clasa a III- linie, pata de culoare și formă și neliniată copiilor pe parcursul
a Recapitularea tehnicilor de lucru folosite creion grafit, creioane colorate, activităţilor
pentru a crea produse utile cerate, peniță, radieră , acuarele,
Tehnici de lucru mixte: Exerciții-joc de decorare de zmeie cu linii, tușuri, guașe, tempera, acrilice, Observarea modului
colaj sau construcție 3D, puncte și forme ulei, hâ rtie colorată , pensulă , de lucru și implicarea
origami, tangram Tehnica Origami – construcție de avioane burete, foarfece, lipici, ziare sau în activită țile
reviste vechi, tuburi de hâ rtie propuse
igienică etc.
Resurse procedurale: conversatia, Analiza produselor
explicatia, demonstratia, obținute, după
exercitiul, munca independenta criterii date
Forme de organizare: frontal,
individual, in echipe/ pe perechi

UNITATEA DE INVATARE : POVESTI DE TOAMNA


Numar de ore alocat : 4
Perioada : S IV – S VII

Data Competent Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse Evaluare


e

1.1; 1.2; 2.2; Atelier de artist - Discuții despre schițe și carnețelul de Resurse materiale: Observarea
2.10 2.4 Elemente de limbaj plastic schițe pe care îl are orice artist; Coli de bloc de desen, creioane comportamentului
- Realizarea schitei unei idei cu ajutorul colorate, cerate, radieră participativ
Tehnici de lucru mixte creionului Resurse procedurale
conversatia, explicatia,
exercitiul, munca independenta, Autoevaluare de grup
turul galeriei - orală
Forme de oragnizare:activitate
frontala, individuala
1.1; 1.2; 2.2; Natura, izvor de inspiratie - Discuții despre formele întâ lnite în Resurse materiale:Coli de bloc Observarea
9. 10 2.4 Elemente de limbaj plastic natură și formele plastice; de desen, acuarele, guașe sau comportamentului
- analiza de reproduceri pentru tempera, hâ rtie colorată , carton participativ
Tehnici de lucru mixte observarea formelor elaborate și a colorat, pensule, burete,
celor spontane foarfece, lipici, reproduceri de Observarea felului în
- Realizarea unui”fluturas” prin artă care copiii observă
indoirea si presarea unei jumatati de Resurse procedurale reproducerile
hartie conversatia, explicatia,
- Completarea unei forme spontane cu exercitiul, munca independenta, Analiza produselor
linii si puncte. turul galeriei obținute, după criterii
Forme de oragnizare:activitate date
frontala, individuala
Autoevaluare de grup
- orală
16. 10 1.1; 1.2; 2.2; Culorile, copiii luminii - Analiza pe cercul cromatic al lui Coli de bloc de desen, acuarele, Observarea
2.4 Elemente de limbaj plastic Itten a culorilor primare, binare, a guașe sau tempera, hâ rtie comportamentului
complementarelor și a nuanțelor colorată , carton colorat, participativ
Tehnici de lucru mixte - Obserrvarea Cercului Cromatic al lui pensule, burete, foarfece, lipici,
Itten; reproduceri de artă, Cercul Analiza produselor
- Exersarea amestecurilor de culori cromatic al lui Itten obținute, după criterii
intr-un joc de forme Resurse procedurale date
- Realizarea compozitiei cu titlul conversatia, explicatia, Autoevaluare de grup
„Fructe de toamna””cu ajutorul exercitiul, munca independenta, - orală
nuantelor. turul galeriei
Forme de oragnizare:activitate
frontala, individuala
23. 10 1.1; 1.2; 2.2; Toamna in scoala - Tehnica amprentă rii – aplicație Coli de bloc de desen, creioane Observarea
2.4 Tehnica amprentarii si a Toamna în școală colorate, hâ rtie colorată , carton comportamentului
decuparii dupa contur - Exercitii de pliere, taiere, rulare, colorat, pensule, burete, participativ
trasare dupa contur, decupare, foarfece, lipici,
lipire, asamblare Resurse procedurale Analiza produselor
- Realizarea de Flori uriașe – conversatia, explicatia, obținute, după criterii
construcții 3 D exercitiul, munca independenta, date
turul galeriei
Forme de oragnizare:activitate Autoevaluare de grup
frontala, individuala - orală

UNITATEA DE INVATARE : NOI, ÎN DIVERSITATEA LUMII


Data Competent Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse Evaluare
e
2.1; 2.2; Culori reci/ culori calde - Obserrvarea Cercului Cromatic al lui Itten; Resurse materiale: Observarea
6.11 2.3;2.4 - Analiza pe cercul cromatic al lui Itten a Cercul cromatic al lui Itten, comportamentului
culorilor primare, binare, a coli de bloc de desen, creioane participativ
complementarelor și a nuanțelor colorate, cerate, radieră Analiza produse,or
- Discuții despre culorile reci. Realizarea Resurse procedurale: obţinute
unei compoziții doar cu culori reci – La conversatia, explicatia,
capătul lumii exercitiul, munca independenta, Autoevaluare de grup
- Discuții despre culorile calde. Realizarea turul galeriei - orală
unei compoziții doar cu culori calde – În Forme de oragnizare:activitate
țările calde frontala, individuala

13. 11 2.1; 2.2; Tehnici de lucru cu fire - Explicarea si demonstrarea etapelor de Resurse materiale: foarfece, fire Observarea
2.3;2.4 textile realizare a unei bratari:”Bratara textile , banda adeziva comportamentului
prieteniei” Resurse procedurale: participativ
- Observarea etapelor de lucru prezentate conversatia, explicatia, Analiza produselor
in manualul digital exercitiul, munca independenta obținute
- Exercitii de infasurare , impletire, Forme de oragnizare:activitate
innodare, stranger, legare frontala, individuala, in perechi
- Observarea si autoevaluarea/coevaluarea
produselor obtinute
20. 11 2.1; 2.2; Fotografia ca limbaj - Discuții despre Portret; analiza de Resurse materiale: Aparat foto, Observarea
2.3;2.4 fotografii care prezintă portrete realizate fotografii etc.reproduceri – comportamentului
instantaneu; perspectiva în fotografie autoportrete realizte de Van participativ
- La fel dar diferiți – forme pentru ochi, nas Gogh Analiza produselor
și gură contur și hașurare Resurse procedurale: obținute
- Realizarea autoportretului, în funcție de conversatia, explicatia, Autoevaluare de grup
axe de simetrie exercitiul, munca independenta - orală
- Analiza de autoportrete realizate de Van Forme de oragnizare:activitate
Gogh. Autoportrete din perspective frontala, individuala, in perechi
diferite.
2.1; 2.2; Evaluare - Formularea unei pareri despre jucrarea Resurse materiale: produse Observarea
27.11 2.3;2.4 realizata de un alt coleg realizate de elevi comportamentului
- Exercitii de completare a unui” sandvici” Resurse procedurale: participativ
- Realizarea unei expozitii cu lucrarile conversatia, explicatia,
realizate exercitiul, munca independenta Evaluă ri orale ale
Forme de oragnizare:activitate produselor
frontala, individuala, in perechi
Numar de ore alocat : 4
Perioada : S VIII - S XI

Perioada : S XII – S XIV


Data Competent Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse Evaluare
e
4. 12 1.1; Forma plana, pata plana, -Discuții despre forme plane elaborate. Resurse materiale: Manual Observarea reacţiilor
2.1; colajul - Realizarea unei compoziții cu forme plane digital, coli de bloc de desen, copiilor pe parcursul
2.2; elaborate, după poezia Bradul, de Vasile creioane colorate, cerate, activită ţilor
2.4 Alecsandri radieră , acuarele, guașe sau
tempera, hâ rtie colorată , Analiza produselor
pensulă , burete, foarfece, lipici, obținute, după criterii
materiale reciclabile – ziare etc. date la începutul
Resurse procedurale: activită ților
conversatia, explicatia,
exercitiul, munca independenta
Forme de oragnizare:activitate
frontala, individuala, in perechi
1.1; Forme spatiale -Realizarea de decoruri pentru să rbă torile de Resurse materiale: Manual Observarea reacţiilor
11. 12 2.1; iarnă , folosind pete plane (decorative) (pag. digital, coli de bloc de desen, copiilor pe parcursul
2.2; nr. 33 din manual). creioane colorate, cerate, activită ţilor
2.4 -Realizarea de oameni de ză padă în poziții radieră , acuarele, guașe sau
diferite tempera, hâ rtie colorată , Analiza produselor
pensulă , burete, foarfece, lipici, obținute, după criterii
materiale reciclabile – ziare etc. date la începutul
Resurse procedurale: activită ților
conversatia, explicatia,
exercitiul, munca independenta
Forme de oragnizare:activitate
frontala, individuala, in perechi
18. 12 1.1; Pictura cu lumina -Realizarea de decoruri pentru să rbă torile de Resurse materiale: Manual Observarea reacţiilor
2.1; iarnă -forme spațiale (3D), folosind pete digital, coli de bloc de desen, copiilor pe parcursul
2.2; picturale, obținute prin fuzionare – Brazi / creioane colorate, cerate, activită ţilor
2.4 Oameni de ză padă radieră , acuarele, guașe sau
-Realizarea unui mobil cu oameni de ză padă tempera, hâ rtie colorată , Analiza produselor
-Discuții despre Pictura cu lumină – tehnică pensulă , burete, foarfece, lipici, obținute, după criterii
fotografică materiale reciclabile – ziare etc. date la începutul
Resurse procedurale: activită ților
conversatia, explicatia,
exercitiul, munca independenta Evaluă ri orale ale
Forme de oragnizare:activitate produselor
frontala, individuala, in perechi
UNITATEA DE INVATARE : POVESTI DE IARNA
Numar de ore alocat : 3

S-ar putea să vă placă și