Sunteți pe pagina 1din 12

Studiu de caz: Responsabilitatea socială a corporaţiilor 1

În actuala conjunctură economică, o activitate comercială responsabilă faţă de


societate poate asigura unei companii un avantaj competitiv. Tot mai mulţi consumatori
sunt dispuşi să plătească un preţ mai mare pentru produsele companiilor integrate social.
Prezentăm, în acest sens nouă companii europene de diferite dimensiuni, din
diverse sectoare de producţie şi care îşi manifestă în mod diferit responsabilitatea
socială.

A. Compania Telvill KFt


Oraş/ţară: Miskolc, Ungaria
Sector: producţie (tehnologia informaţiei )
Activitate de bază: Printre activităţile de bază se numără construcţia,
montarea şi proiectarea unor reţele de comunicaţii, telecomunicaţii şi electrice.

Website: www.telvill.hu
Nr. angajaţi: 72
Cifră de afaceri: 2.3 milioane euro
Aspecte privind responsabilitatea socială a corporatiilor (CSR): mediu,
comunitate şi instruire
1. Ce acţiuni am întreprins şi cine a fost implicat?
Telvill, o companie de IT certificată ISO 9001 şi 14001, consideră că protecţia
mediului natural, crearea unui mediu de lucru bun şi îmbunătăţirea standardele de viaţă
sunt necesare şi importante pentru viabilitatea firmei. În afară de conformitatea cu
standardele stricte de mediu şi management al calităţii, noi susţinem grupuri locale
comunitare şi creăm locuri de muncă stabile. Telvill recunoaşte de asemenea că
performanţele de mediu bune oferă beneficii economice tangibile, de exemplu, o
reputaţie bună faţă de clienţi şi comunitate.
2. Printre exemple ale eforturilor noastre privind activitatea comercială
responsabilă se numără:
• susţinere pentru Berekalja Conquest Park, care doreşte să încurajeze un stil
de viaţă şi un mediu sănătos pentru localnici;
• suport pentru Miskolc Animal Park “Parcul cu sculpturi”, un monument
pentru specii care au dispărut din cauza activităţilor umane;
• participare regulată la întâlniri organizate de Camera de Comerţ din oraşul
nostru;

1 Comisia Europeană, Direcţia Generală pentru Întreprinderi.


1
• modernizarea şi întreţinerea sistemului IT al şcolii elementare locale şi
asistenţă pentru programul local de instruire IT;
• susţinere financiară pentru Borsod Aeroclub;
• susţinere pentru două şcoli profesionale din Miskolc.
3. De ce am acţionat?
“Dorim să fim o întreprindere responsabiă. Unul dintre scopurile companiei
noastre este de a fi un exemplu pozitiv, de dezvoltare continuă şi de succes pe piaţă
printr-un comportament responsabil faţă de societate şi mediu”.
4. Ce beneficii am obţinut?
Avantajele rezultate includ îmbunătăţirea reputaţiei firmei în ochii
partenerilor şi clienţilor noştri, şi o mai mare încredere faţă de noi, mai mare fidelitate
şi satisfacţie a clienţilor noştri. Am creat relaţii bune cu comunitatea locală, iar
participarea la activităţi şi în grupuri locale înseamnă că vom contribui la dezvoltarea
regiunii noastre.
5. Cui şi cum am vorbit despre succesul nostru?
Am participat la manifestările de specialitate organizate de Camera de
Comerţ. Am promovat activităţile noastre prin ghiduri de instruire distribuite gratuit în
diverse şcoli.

B. Compania Meblo Jogi


Oraş/ţară: Nova Gorica, Slovenia
Sector: producţie (mobilier)
Activitate de bază: Producţia de paturi şi saltele. 70% dintre produse sunt
exportate pe pieţele din Europa centrală şi de est, precum şi pe pieţe internaţionale.
Compania are două uzine, în Nova Gorica şi în Branik.
Website: www.Meblo-jogi.si/eng
Nr. angajaţi: 158
Cifră de afaceri: 1.23 milioane euro
Aspecte CSR: Angajaţi/ instruire, parteneriate interne, mediu.
1. Ce acţiuni am întreprins şi cine a fost implicat?
Meblo Jogi, un producător de paturi şi saltele, consideră conştiinţa asupra
problemelor de mediu şi condiţiile de lucru bune ca fiind, împreună cu siguranţa şi
calitatea, o parte integrantă a unei politici de afaceri bune. Încercăm constant să
includem aceste valori între obiectivele companiei. Meblo Jogi este puternic angajat să
asigure personalului satisfacţie, bunăstare şi oportunităţi de dezvoltare şi am realizat un
bun parteneriat cu angajaţii noştri. Compania asigură un mediu de lucru sănătos şi sigur
pentru angajaţi, reducând sau eliminând riscurile. Meblo Jogi crede, de asemenea, că
instruirea şi educaţia tuturor angajaţilor sunt cruciale pentru motivarea şi inovaţia
personalului.

2
2. Printre exemple ale eforturilor noastre privind activitatea comercială
responsabilă se numără:
• certificarea standardului social SA 8000 (prima companie din Slovenia care
a făcut aceasta);
• introducerea unei pauze active de 10 minute de două ori pe zi pentru toţi
angajaţii, un program realizat de un psihoterapeut;
• organizarea unor excursii, activităţi de drumeţie sau schi de trei ori pe an;
• implementarea unui program de instruire privitor la sănătate şi siguranţă
pentru toţi angajaţii;
• încurajarea reprezentanţilor sindicali să exprime preocupările şi problemele
angajaţilor ;
• accentul pus pe formare profesională şi încurajarea instruirii, educaţiei şi
dezvoltării profesionale (în special pentru femei) – compania a primit recent un premiu
pentru atitudinea faţă de femei;
• creşterea salariilor şi introducerea unor scheme de recompensare şi prime
individuale.
3. De ce am acţionat?
Noi credem în condiţiile de lucru mai bune şi în politicile etice pentru toţi
angajaţii noştri, care ajută la îmbunătăţirea productivităţii companiei şi a gradului de
inovare. Meblo Jogi este conştientă de necesitatea de a se îngriji de angajaţi şi de
potenţialul lor, întrucât ei petrec o mare parte din timp în mediul întreprinderii şi
contribuie la succesul companiei; de asemenea, crede în importanţa viziunii de grup, a
deprinderilor bune de muncă şi a cooperării creative.
4. Ce beneficii am obţinut?
Satisfacţia angajaţilor, motivarea, fidelitatea şi productivitatea sunt factori
cheie în succesul companiei şi pentru competitivitate. Pentru a susţine această
superioritate competitivă, stabilim continuu obiective cuantificate sau indicatori de
succes şi eficienţă (de exemplu, accidente de muncă, absenteism, ore de instruire,
inovaţii ale angajaţilor, dezvoltare şi evaluare lunară) astfel încât îmbunătăţim şi
consolidăm continuu certificarea noastră SA 8000 – un standard ce ne asigură
recunoaşterea pe piaţă pentru realizările noastre.
5. Cui şi cum am vorbit despre succesul nostru?
Realizările companiei legate de activitatea comercială responsabilă sunt
anunţate în primul rând în seminarii interne şi întâlniri, ca şi prin panouri cu anunţuri.
Obţinerea unor distincţii cum este SA 8000 arată clienţilor realizările noastre.

C. Compania Lippemeier Gebäudereinigungsdienst GmbH


Oraş/ţară: Schönaich, Germania
Sector: Servicii
Activitate de bază: servicii de curăţenie, printre care curăţarea geamurilor, a
instituţiilor şi clădirilor industriale, a şantierelor, mochetelor şi locuinţelor private.
3
Website: www.lippemeier.com
Nr. angajaţi: 40 program întreg , 255 program fracţionat.
Cifră de afaceri: Confidenţială.
Aspecte CSR: Mediu, angajaţi/instruire şi relaţii de afaceri.
1. Ce acţiuni am întreprins şi cine a fost implicat?
Ca întreprindere de curăţenie industrială, Lippemeier crede că are atât
oportunitatea cât şi responsabilitatea de a asigura servicii într-o manieră ecologică.
Compania este implicată de asemenea faţă de bunăstarea angajaţilor şi asigurarea de
locuri de muncă stabile.
2. Printre exemple ale eforturilor noastre privind activitatea comercială
responsabilă se numără:
• utilizarea de proceduri şi echipamente durabile, de exemplu, sistemul nostru
de curăţare a pardoselilor “Envirostar Green”;
• utilizarea unor materiale ecologice care reduc consumul de materiale de
curăţare agresive, cum este soluţia noastră inteligentă antiaderentă pentru curăţare mai
uşoară;
• construirea unui sediu nou pentru companie, cu panouri de încălzire solară,
pardoseală ecologică şi o zonă naturală „biotop” pentru insecte şi plante;
• utilizarea apei de ploaie pentru spălarea echipamentului nostru de curăţare;
• implementarea unui program de educaţie pentru a oferi oportunităţi de
instruire angajaţilor noi şi celor cu vechime mai mare;
• încurajarea unor programe flexibile de lucru pentru femei cu copii;
• completarea unei scheme de Eco-management şi audit (EMAS) în 2005.
3. De ce am acţionat?
Noi recunoaştem că succesul pe termen lung al firmei noastre depinde de o
bună reputaţie a companiei, de angajaţi bine motivaţi, instruiţi şi de eforturile noastre
de a proteja mediul.
4. Ce beneficii am obţinut?
Lippemeier a beneficiat în primul rând prin consolidarea poziţiei companiei
faţă de băncile cu care lucrează (ele evaluează pozitiv aspectele economice şi cele non-
materiale) şi îmbunătăţirea imaginii companiei. Aceasta din urmă a asigurat pentru firma
Lippemeier un avantaj faţă de concurenţi şi „marketing gratuit” prin prezentare
abundentă şi pozitivă în presa locală. În fine, considerăm că abordarea noastră faţă de
activitatea comercială responsabilă reprezintă o ecuaţie câştig-câştig, echilibrând
obiectivele noastre economice, sociale şi ecologice.
5. Cui şi cum am vorbit despre succesul nostru?
O bună publicitate în presă a provenit din câştigarea premiului pentru
protecţia mediului Baden-Württemberg Environment Prize pe 2001/2002. În general,
succesele şi realizările companiei sunt anunţate în presa locală şi prin cooperare cu
BAUM and Modell Hohenlohe, o iniţiativă naţională regională pentru management
durabil şi ecologic.
4
D. Compania Koffie Kàn
Oraş/ţară: Wenduine, Belgia
Sector: alimente şi băuturi
Activitate de bază: Cafea
Website: www.koffiekan.be
Nr. angajaţi: 3
Cifră de afaceri: Confidenţială
Aspecte CSR: Comunitate/ mediu
1. Ce acţiuni am întreprins şi cine a fost implicat?
În calitate de firmă familială, Koffie Kàn s-a integrat în reţeaua comunităţii
locale unde a operat din 1972. Noi credem „că meşteşugul de a prăji cafeaua ţine de
familie şi de viaţa satului, la fel ca şi meşteşugul brutăriei”. Ne mândrim că suntem un
bun vecin şi avem o implicare puternică şi un dialog deschis cu comunitatea, fiind foarte
atenţi la impactul nostru asupra mediului. Koffie Kàn este angajată să susţină proiecte
de dezvoltare ale unor grupuri locale şi de peste hotare.
2. Printre exemple ale eforturilor noastre privind activitatea comercială
responsabilă se numără:
• plata unor preţuri mai mari decât cel al pieţei pentru cafea boabe de pe
plantaţii mici, asigurând cultivatorilor o sursă sigură de venit;
• investirea profiturilor din vânzarea altor mărci mai mari de cafea într-un
proiect ce susţine femeile din Honduras;
• efortul de a minimiza impactul companiei asupra mediului;
• donarea vechii noastre instalaţii de prăjit cafea unui mic cultivator de cafea
din Mexic – comunitatea, clienţii şi furnizorii noştri au colectat fondurile necesare
pentru transportul în Mexic – şi instruirea cultivatorului să o folosească pentru a
aproviziona piaţa locală.
3. De ce am acţionat?
Noi credem că a ţine compania aproape de oamenii pe care îi deservim în
mijlocul satului Wenduine şi operând într-un mod care promovează relaţii bune în
vecinătate. Koffie Kàn susţine de asemenea mici plantaţii de cafea, care la rândul lor ne
asigură cafea boabe de calitate.
4. Ce beneficii am obţinut?
Koffie Kàn a câştigat prin loialitatea clienţilor şi bunăvoinţa comunităţii.
Reputaţia noastră a crescut prin susţinerea unor proiecte de dezvoltare socială şi prin
completarea produselor noastre de calitate ridicată cu cafeaua cultivată prin metode
organice şi achiziţionată prin comerţ echitabil .
5. Cui şi cum am vorbit despre succesul nostru?
Koffie Kàn comunică informal şi direct cu comunitatea din jur. Am generat
un nivel ridicat de conştientizare printre clienţi, prin eforturile de colectare de fonduri
pentru transportul vechii instalaţii de cafea în Mexic.

5
E. Compania Hanley Economic Building Society
Oraş/ţară: Stoke-on-Trent, UK
Sector: Servicii (Financiare)
Activitate de bază: Societate de economii şi servicii financiare cum sunt
ipoteci, asigurări, renovări locuinţe, credite personale, servicii de voiaj şi consultanţă
financiară independentă.
Website: www.thehanley.co.uk
Nr. angajaţi: 70
Cifră de afaceri: 13.62 milioane Euro în August 2003
Aspecte CSR: Comunitate şi parteneriate
1. Ce acţiuni am întreprins şi cine a fost implicat?
Hanley Economical Building Society este o societate independentă de
economii şi credite, înfiinţată în 1854 în beneficiul comunităţii locale. Am fost de folos
comunităţii noastre în numeroase moduri, inclusiv prin sponsorizare, colectare de
fonduri şi parteneriate.
2. Printre exemple ale eforturilor noastre privind activitatea comercială
responsabilă se numără:
• un program de sponsorizare pe zece ani în favoarea sălilor educative ale
Staffordshire Wildlife Trust, permiţând copiilor de la şcolile din zonă să se instruiască
cu privire la mediu;
• un parteneriat de trei ani cu proiectul “Local Agenda 21: Greensteps” al
Consiliului Local din Stoke on Trent City;
• un parteneriat de trei ani cu Consiliul Local din Newcastle Under Lyme
pentru diverse proiecte comunitare, printre care “Britain in Bloom” şi carnavalul din
Newcastles;
• implicare continuă în programul “Youth Businesses” al Prince’s Trust
program;
• organizarea unor colecte pentru două acţiuni caritabile, printre care Endon
Riding for the Disabled Association şi North Staff’s “Special Adventure Playground.”
Trei sferturi dintre angajaţii noştri sunt implicaţi activ în aceste două proiecte, atât în
cadrul programul de lucru cât şi în timpul liber;
• angajaţi care joacă rolul de mentori pentru tineri între 18 şi 30 ani, ce îşi
pornesc propriile afaceri;
• donarea echipamentului nostru de birou şi calculatoarelor redundante unor
organizaţii de caritate locale;
• implementarea unei scheme de reciclare cu ajutorul furnizorilor.
3. De ce am acţionat?
Vedem clar o legătură între sănătatea şi rentabilitatea companiei noastre şi
bunăstarea generală a societăţii în care lucrăm. Noi credem că implicarea activă faţă de
comunitatea locală duce la îmbunătăţirea imaginii publice a companiei, aduce avantaje

6
reale pentru comunitate, adaugă valoare în dezvoltarea resurselor umane şi este
complementar pentru obiectivele de afaceri ale companiei.
4. Ce beneficii am obţinut?
Hanley şi-a format o bună reputaţie în cadrul comunităţii, printre clienţi şi
parteneri. Noi credem că fiind activ implicaţi în comunitatea locală am realizat
numeroase contacte benefice. De exemplu, proiectul Greensteps cu consiliul din Stoke-
on-Trent City, care a oferit oportunităţi de relaţii cu alţi parteneri, cum ar fi autoritatea
de reglementare pentru mediu, sau proiectul cu Prince's Trust, care ne-a permis să
lucrăm împreună cu alţi mentori şi tineri, ceea ce ne-a oferit o perfecţionare a
aptitudinilor de comunicare.
Asemenea activităţi au dus la o îmbunătăţire a conştiinţei noastre publice, a
implicării angajaţilor şi clienţilor şi a poziţiei în comunitatea locală. Dincolo de aceasta,
angajaţii noştri „se simt bine” participând la activităţi comunitare, în special în recentele
noastre colecte pentru două acţiuni caritabile, Endon Riding for the Disabled
Association şi North Staffs Special Adventure Playground. Aceasta ne-a ajutat să ne
perfecţionăm aptitudinile de contact şi acum avem o reputaţie foarte bună pe piaţă.
Implicarea ajută nu doar oamenii şi organizaţiile care sunt susţinute, ci şi pe cei care
ajută.
5. Cui şi cum am vorbit despre succesul nostru?
Realizările companiei sunt anunţate publicului prin site-ul web al companiei,
broşuri, buletine interne, forumuri cu clienţii şi angajaţii, adunări generale anuale,
declaraţii de presă şi evenimente caritabile.

F. Compania S.C Galfinband S.A.


Oraş/ţară: Galaţi, România
Sector: Producţie (metalurgie)
Activitate de bază: Producţia de benzi metalice laminate la rece, a benzilor
de metal galvanizate pentru ambalaj şi a cablurilor folosite în automatizări industriale,
sisteme de comunicare şi echipament tehnologic
Website: www.galfinband.ro
Nr. angajaţi: 109
Cifră de afaceri: Confidenţială
Aspecte CSR: Comunitate, instruire şi sponsorizare
1. Ce acţiuni am întreprins şi cine a fost implicat?
Galfinband abordează toate activităţile sale cu o atitudine responsabilă faţă de
mediu şi credem că este important să dezvoltăm aptitudinile angajaţilor şi să contribuim
la dezvoltarea aptitudinilor în rândul membrilor comunităţii locale.
2. Printre exemple ale eforturilor noastre privind activitatea comercială
responsabilă se numără:
• parteneriate cu universitatea locală pentru a oferi studenţilor aptitudini în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT);
7
• susţinere financiară pentru un centru IT modern cu 14 calculatoare,
echipament şi acces la Internet pentru şcoala Simion Mehedinţi din Galaţi;
• sponsorizare şi susţinere pentru activităţile locale;
• stimularea copiilor angajaţilor care au rezultate bune pentru toate formele
de educaţie, prin acordarea unor premii anuale;
• sponsorizarea unor activităţi ale comunităţii locale;
• tratarea activităţilor de mediu ca activităţi de bază ale companiei noastre, de
exemplu, reciclarea deşeurilor, instruirea angajaţilor să fie atenţi faţă de mediu astfel
încât să acţioneze ca exemple pozitive în comunitatea locală şi să aplice tehnologii
eficiente din punct de vedere al consumului de resurse.
3. De ce am acţionat?
Galfinband este angajată faţă de activitatea comercială responsabilă şi
consideră că trebuie să constituie un exemplu. Înţelegem necesitatea de a creşte
motivarea angajaţilor proprii şi de dezvoltare a aptitudinilor lor – aceşti doi factori ne
ajută să operăm cu succes.
Îmbunătăţirea standardelor locale de educaţie prin donarea de fonduri, timp
şi experienţă ne oferă posibilitatea de a selecta şi instrui persoane pentru compania
noastră şi de a contribui la dezvoltarea comunităţii locale.
4. Ce beneficii am obţinut?
Beneficiul cheie din acţiunile Galfinband, ca mare contribuabil, este
menţinerea unei bune reputaţii faţă de comunitate şi autorităţile locale. Pentru
comunitatea locală, Galfinband este angajatorul preferat, deoarece avem o politică de
grijă faţă de angajaţi şi familiile lor. Am găsit de asemenea parteneri de afaceri în diferite
sectoare, de exemplu, tratarea deşeurilor, cu care am realizat oportunităţi de afaceri prin
eforturile noastre de activitate comercială responsabilă. În fine, oferirea unei părţi din
profiturile companiei pentru proiecte de dezvoltare şi îmbunătăţire locală a avut un efect
pozitiv asupra moralului angajaţilor, deoarece ei au putut vedea dovezi ale sprijinului
nostru pentru comunitatea în care trăiesc. Un exemplu în acest sens este participarea
crescută a angajaţilor şi familiilor lor în acţiuni de susţinere a comunităţii locale.
5. Cui şi cum am vorbit despre succesul nostru?
Galfinband publică uneori informaţii despre activitatea sa responsabilă din
punct de vedere social. Unele dintre proiectele comunitare pe care le sprijinim fac ca
implicarea noastră să fie publică, de exemplu, în presă şi printre grupuri cheie, cum sunt
autorităţile locale.

G. Compania Euroquimica de Bufu y Planan, S.A


Oraş/ţară: Dosrius, Catalonia, Spania
Sector: Cercetare
Activitate de bază: Cercetare privind tehnologia sistemelor de acoperire şi
vopsire pentru industrie şi servicii de construcţie.
Website: www.euroquimica.com
8
Nr. angajaţi: 70
Cifră de afaceri: 7.7 milioane euro
Aspecte CSR: angajaţi/instruire
1. Ce acţiuni am întreprins şi cine a fost implicat?
De la înfiinţare în 1962, Euroquimica a fost angajată în activitatea comercială
responsabilă, oferind locuri de muncă durabile şi oportunităţi de instruire valoroase
tuturor angajaţilor, formând parteneriate interne cu angajaţii, pentru a putea atinge
obiectivele de afaceri.
2. Printre exemple ale eforturilor noastre privind activitatea comercială
responsabilă se numără:
• oferim angajaţilor, care au lucrat în companie peste 3 ani, oportunitatea de
a deveni acţionari – până acum toţi angajaţii eligibili au profitat de această ofertă;
• promovăm instruire profesională permanentă legată de tehnologia
acoperirilor;
• folosim o abordare participativă pentru activităţile companiei;
• crearea unei cutii de sugestii pentru angajaţi;
• oferim oportunităţi egale de lucru pentru grupuri vulnerabile – în special
handicapaţi şi persoane peste 45 ani;
• încurajăm programe flexibile de lucru pentru femei cu copii;
• promovăm femei în posturi de conducere (peste o treime din manageri sunt
femei).
3. De ce am acţionat?
Noi credem că având grijă de moralul şi bunăstarea angajaţilor stimulăm
inovaţia şi creativitatea. Unul dintre atuurile principale ale Euroquimica este implicarea
tuturor angajaţilor, indiferent de nivelul lor, faţă de misiunea companiei. Această
implicare ne ajută să reuşim pe piaţa concurenţială unde operăm. Eforturile noastre au
dus la îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi la dezvoltarea tehnologiei prin concepte
inovative, cum sunt noi tehnologii pentru acoperiri industriale.
4. Ce beneficii am obţinut?
Euroquimica a beneficiat prin motivarea crescută a angajaţilor şi implicarea
faţă de misiunea companiei şi dezvoltarea sa. Aceasta, la rândul său, ajută la
consolidarea reputaţiei companiei. Angajaţilor noştri li se oferă instruire profesională
continuă, asigurând servicii optime pentru clienţii noştri.
5. Cui şi cum am vorbit despre succesul nostru?
Premii prestigioase, cum este 2004 PIMES Company Award for Social
Management, subliniază succesul eforturilor depuse de Euroquimica. Compania a
publicat de asemenea o carte “Culoarea Succesului”, pentru a comunica modul nostru
de a face afaceri.

H. Compania Doğan Organik Ürünleri


Oraş/ţară: Kelkit-Gümüşhane, Turcia
9
Sector: Agricultura
Activitate de bază: Agricultura organică/centru agricol
Website: www.doganholding.com.tr/sector/industry
Nr. angajaţi: 70
Cifră de afaceri: 1.6 milioane USD (plan pentru 2004)
Aspecte CSR: comunitate, mediu
1. Ce acţiuni am întreprins şi cine a fost implicat?
Doğan Organic Products a fost creată ca întreprindere pentru economie
durabilă şi dezvoltare socială în Kelkit, în zona subdezvoltată din nord-estul Turciei, de
Dogan Holding. Aceasta este o zonă care are nevoie urgentă de susţinere economică
din cauza lipsei industriei, a locurilor de muncă şi a depopulării regiunii. În 2001 am
început să formulăm un plan pentru o firmă viabilă, durabilă şi am înţeles repede că
agricultura organică ar putea fi introdusă în zonă. Una dintre sarcinile cheie ale Doğan
Organic Products este să se asigure că întreprinderea implică membrii comunităţii
locale, astfel încât localnicii să aibă posibilitatea de a participa la îmbunătăţirea bunăstării
lor.
2. Dincolo de natura implicit socială a întreprinderii, printre exemplele
specifice ale eforturilor noastre de activitate comercială responsabilă se numără:
• asistarea şi susţinerea fermierilor locali în tehnici de agricultură organică,
transformându-i în proprietarii propriilor afaceri pentru îmbunătăţirea viabilităţii pe
termen lung şi reducerea migraţiei;
• formarea de parteneriate cu grupuri locale şi municipalităţi şi ţinerea unor
şedinţe regulate cu acestea;
• stabilirea mai multor programe de instruire pentru a forma aptitudini de
agricultură organică în cadrul populaţiei locale;
• asigurarea de susţinere educaţională prin echipa de tehnică agricolă;
• realizarea unei academii vocaţionale în Kelkit prin Aydın Doğan Foundation
în parteneriat cu Universitatea Erzurum – academia oferă instruire agricolă şi are un
centru de cercetare şi dezvoltare axat pe noi metode şi produse de agricultură organică.
3. De ce am acţionat?
Doğan Organic Product’s are ca obiectiv să ajute Kelkit şi zona din jur să
devină un centru important pentru agricultura organică, iniţial în Turcia, apoi în Europa,
pentru a întări economia locală şi a creşte standardul de viaţă al localnicilor. Aceasta, la
rândul său, ar inversa fluxul de migraţiune din regiune şi ar contribui la coeziunea
socială. Sperăm să contribuim la dezvoltarea zonei astfel încât să poată fi integrată în
economia globală.
4. Ce beneficii am obţinut?
Considerăm că putem oferi oportunităţi reale pe mai multe niveluri atât
pentru companie, cât şi pentru comunitatea locală şi ne aşteptăm să contribuim la o
economie regională activă. Întreprinderea contribuie la coeziunea economică şi socială
şi oferă avantaje de mediu prin practici de agricultură organică, evitând sau reducând
10
utilizarea de substanţe chimice, cum sunt îngrăşăminte, aditivi, etc. Toate acestea vor
duce desigur la îmbunătăţirea reputaţiei companiei în special la nivel local, dar şi
naţional.
5. Cui şi cum am vorbit despre succesul nostru?
Agricultura organică a generat mult interes în presă. ştiri despre Doğan
Organic Products şi compania mamă Doğan Holding au apărut în ziarele locale şi
naţionale. Ceremoniile de inaugurare au fost transmise pe două canale de televiziune
naţională.

I. Compania Oy Pinifer Ltd


Oraş/ţară: Liminka, Finlanda
Sector: producţie (lubrifianţi industriali)
Activitate de bază: lubrifianţi pe bază de ulei de pin, servicii; dezvoltă,
produce şi comercializează lubrifianţi biodegradabili şi ecologici pentru industrie.
Website: www.pinifer.com
Nr. angajaţi: 14 program întreg, 4 program parţial.
Cifră de afaceri: 1 200 000 euro (2003).
Aspecte CSR: mediu.
1. Ce acţiuni am întreprins şi cine a fost implicat?
Pinifer respectă valorile ecologice în toate zonele de activitate, de la alegerea
materiilor prime şi aditivilor la utilizarea şi eliminarea lor. Dezvoltarea produselor este
una dintre activităţile noastre cheie şi vizează dezvoltarea continuă a unor produse noi
şi existente şi îmbunătăţirea cunoştinţelor ecologice.
2. Printre exemple ale eforturilor noastre privind activitatea comercială
responsabilă se numără:
• aplicarea unui ciclu de producţie închis;
• produsele noastre nu sunt toxice şi sunt biodegradabile iar aceste proprietăţi
au fost verificate de un institut independent de clasificare (TÜV);
• certificarea standardelor pentru sistemul de management ISO 14001, ISO
9001 şi pentru sistemul de evaluare a riscurilor de sănătate şi siguranţă la locul de muncă
(OHSAS 18001);
• angajaţii sunt instruiţi pentru creşterea conştientizării cu privire la aspecte
de mediu, calitate şi siguranţă.
3. De ce am acţionat?
Politica operaţională a firmei Pinifer este de a sublinia faţă de clienţi valoarea
produselor ecologice şi sănătoase, economiile pe care le pot realiza clienţii folosind
produse acceptabile din punct de vedere al mediului, precum şi bunăvoinţa pe care o
atrage clientul folosind lubrifianţi netoxici şi biodegradabili. Este foarte important
pentru o companie ca Pinifer să arate că ea însăşi respectă valorile pe care le promovează
pentru clienţi.

11
4. Ce beneficii am obţinut?
Pinifer şi-a diferenţiat activitatea pe piaţă şi majoritatea veniturilor sale se
datorează responsabilităţii ecologice. Beneficiile s-au tradus prin vânzări mai mari şi
calitatea mai bună a afacerilor. Activităţile noastre se leagă de calitate şi mediu iar
siguranţa creează o valoare suplimentară pentru clienţi, distribuitori şi alte grupuri, cum
sunt investitorii. Aptitudinile şi conştiinţa angajaţilor noştri au îmbunătăţit calitatea şi
imaginea firmei.
5. Cui şi cum am vorbit despre succesul nostru?
Avem o strategie de comunicare foarte deschisă. Noi vorbim despre realizările
noastre angajaţilor, clienţilor, distribuitorilor şi altor grupuri, de exemplu, investitorilor.
Publicăm o dată pe an buletinul Pinifer News cu cele mai noi informaţii despre proiecte,
produse şi alte subiecte legate de operaţiile şi activităţile noastre. Folosim reviste de
specialitate pentru a prezenta informaţii tehnice. Organizăm seminarii vizând clienţii, cu
care să putem discuta probleme specifice.

Probleme propuse discuţiei:


1. Analizaţi informaţiile prezentate şi enumeraţi în fiecare caz alte modalităţi posibile de acţiune
ale firmelor.
2. Prezentaţi beneficiile posibile de obţinut şi modalităţile de comunicare a succeselor înregistrate.

12