Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE

Profesor:
Data:
Disciplina:
Clasa: a VI-a;
Unitatea de învăţare:
Subiectul lecţiei:
Tipul lecţiei:
Competenţe:
Competenţe generale (CG):
CG1:
CG2:
CG3:
CG4:
CG5:.
Competenţe specifice:
1.2
2.1
3.1
4.2
5.1
Competenţe derivate (operaţionale)
Competenţe derivate cognitive: - exemple
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
C1: să explice ..
C2: să precizeze ..
C3: să definească următorii termeni:
C4: să exemplifice comportamente moral-religioase în diferite situaţii din viaţă;
Competenţe derivate comportamentale: să se integreze în activităţile propuse.
C5: Competenţă afectivă (CA): dezvoltarea interesului şi a dorinţei de a participa la orele de religie şi de a se comporta frumos,
manifestând respect şi înţelegere faţă de toţi semenii
Resurse:
1. Oficiale:  Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VI-a;
 Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a;
 Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale:  număr de lecţii: 1
 durata: 50’
3. Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999.
3. Muha, Camelia, Religie creştin-ortodoxă. Caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi, pentru clasa a VI-a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2001.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: (exemple) lectura expresivă, conversaţia, conversaţia euristică, observarea dirijată, explicaţia, exerciţiul, argumentarea, problematizarea.

2. Mijloace de învăţământ: (exemple) planşe, fişe de lucru, icoana din clasă, caietul special pentru elevi.

3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală.


Scenariul didactic

Com Metode
Nr. Etapele Timp CONŢINUTUL INSTRUCTIV – EDUCATIV Mijloace de Forme de
pete şi Evaluare
crt. lecţiei nțe (min.) Activitatea profesorului / Activitatea elevilor învăţământ organizare
procedee
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Momentul  Salutul;
organizatoric 2’  Rugăciunea;
 Notarea absenţelor;
 Pregătirea pentru începerea lecţiei.
2. Pregătirea
aperceptivă 2’

3. Anunţarea Competenţe derivate


titlului şi a 3’
competențelor
4. Comunicarea /
Însuşirea 25’
noilor
cunoştinţe
5. Fixarea şi 10’
sistematizarea
cunoştinţelor

6. Asocierea, 5’
generalizarea şi
aplicarea

7. Aprecierea 1’
activităţii
elevilor

8. Precizarea şi 1’
explicarea
temei

9. Încheierea 1’  Rugăciunea.  Activitate


activităţii  Salutul. frontală

S-ar putea să vă placă și