Sunteți pe pagina 1din 8

www.referat.

ro

UNIVERSITATEA “ 1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA


FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
Specializarea : Asistenţă Managerială în Sectoarele Public şi Privat

ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA DIN


ROMANIA SI TARILE COMUNITARE

PRIVIRE COMPARATIVA INTRE ACTUL


ADMINISTRATIV SI CONTRACTUL
ADMINISTRATIV

INDRUMATOR,
HURBEAN ADA

VASILE(JORJA) ANDREEA ROXANA


AN I MASTER AMSPP

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................................................................3
ACTUL ADMINISTRATIV...............................................................................................3
CONTRACTELE ADMINISTRATIVE.............................................................................6
BIBLIOGRAFIE..................................................................................................................9

Privire comparativa intre Actul administrativ


si Contractul administrativ

INTRODUCERE

Actul administrativ este acea forma principala a activitatii organelor


administratiei publice, care consta intr-o manifestare unilaterala si expresa de vointa de a
da nastere, a modifica si astinge drepturi si obligatii, in realizarea puterii publice, sub
controlul principial de legalitate al instantelor judecatoresti .

Contractele administrative sunt acte juridice bilaterale sau multilaterale pe care le


incheie structurile administratiei publice cu cei administrati, acte care cuprind un acord
de vointa generator de drepturi si obligatii pentru partile contractante. Spre deosebire de
contractele de drept civil, contractele administrative sunt supuse unor reguli de drept
public care fac parte din regimul juridic administrativ.

In cadrul formelor concrete de realizare a activitatii administratiei publice, locul


central il ocupa actele administrative.

ACTUL ADMINISTRATIV

Actul administrativ sau actul de drept administrativ (cele doua notiuni exprima acelasi
continut) face parte din categoria formelor concrete de realizare a administratiei publice
producatoare de efecte juridice. Cand spunem ca o forma concreta de activitate produce

2
efecte juridice, intelegem ca aceasta da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice. In
aceasta categorie pot fi incluse si contractele administrative.

Trasaturile caracteristice ale actelor administrative:

- Actele administrative sunt acte juridice


- Actul administrativ reprezinta o manifestare de vointa facuta in scopul nasterii,
modificarii sau stingerii raporturilor juridice, a carei realizare este garantata prin
forta de constrangere a statului.
- Acesta reprezinta forma juridica principala a activitatii structurilor administratiei
publice.
- Nu orice manifestare de vointa este un act juridic, simpla exprimare a unei opinii
din partea unei institutii publice administrative nefiind un act administrativ.

Printr-un act administrativ iau nastere drepturi, se stabilesc drepturi si noi obligatii, sau se
sting unele vechi. De asemenea, pot fi refuzate pretentii juridice, pe care le formuleaza
persoanele fizice sau juridice in fata organelor administratiei publice.
Actul administrativ este o manifestare unilaterala de vointa juridica.
Actul administrativ este unilateral pentru ca el degaja o singura vointa juridica,
care provine de la o persoana administrativa. Vointa manifestata trebuie sa fie expresa,
neindoilenica in a schimba ceva in ordinea juridica.
Manifestarea unilaterala de vointa pe care o reprezinta actul adm este realizata in
regim de drept public, ceea ce o deosebeste de actul civil unilateral (testament, donatie,
etc).

Vointa juridica unilaterala este supusa unui regim specific


Manifestarea unilaterala de vointa juridica pe care o cuprinde un act adm este
supusa unui regim juridic specific, de drept public, numit regim administrativ. Regimul
juridic administrativ cuprinde o serie de reguli de forma si de fond care reglementeaza
emiterea actelor adm, conditiile de valabilitate, controlul legalitatii lor, etc.

Regimul juridic administrativ deosebeste actul adm de alte acte juridice care
presupun manifestarea unei vointe juridice unilaterale.

Actul administativ este emis in temeiul si pentru realizarea puterii publice


Emitentul actului adm este investit cu putere publica, actul adm reprezentand un
instrument de relizare a acesteia.

Comparatie intre actul administrative si alte acte juridice


Actul administrativ si legea

3
Ca si legea, actul administrativ este un act juridic unilateral, intemeiat pe puterea
publica a statului. Deosebirea intre cele doua categorii de acte este cu privire la forta lor
juridica si la regimul juridic aplicabil.

Legea isi intemeiaza autoritatea pe suveranitatea statului, pe cand actul


administrativ are o autoritate derivata din lege. Prin actele administrative se organizeaza
executarea si se executa in concret dispozitiile legii, ceea ce ne face sa consideram ca
acestea sunt subordonate legii.

Actul administrativ si hotararea judecatoreasca

Hotararea judecatoreasca este actul juridic prin care se infaptuieste puterea


judecatoreasca, pe cand actul adm realizeaza puterea executiva.

La fel ca si actul administrativ, hotararea judecatoreasca este un act juridic


unilateral.
Deosebirile dintre cele doua categorii de acte sunt: prin actul administrativ este
organizata executarea legii, pe cand hotararea judecatoreasca intervine pentru a sanctiona
incalcarea legii, solutionand un litigiu juridic. De asemenea, cele 2 categorii de acte sunt
supuse unui regim juridic diferit, reglementat de norme apartinand unor ramuri diferite de
drept.

Actul administrativ si contractul

Contractul reprezinta un act bilateral, incheiat prin acordul de vointa a doua sau
mai multe persoane, ca fapt juridic incheiat in scopul de a da nastere, modifica sau stinge
raporturi juridice.

Actul administrativ reprezinta manifestarea unei singure vointe juridice, in regim


de drept administrativ.
Regimul juridic aplicabil celor doua categorii de acte este diferit: cel comun, de
drept civil, in cazul contractelor, si cel administrativ, de drept public, in cazul
contractelor administrative, ceea ce presupune aplicarea unor norme juridice diferite cu
privire la emiterea, aplicarea, controlul legalitatii fiecarui fel de act in parte.

Categorii de acte administrative


4
1) Dupa intinderea efectelor juridice pe care le produc putem distinge:

- acte normative
- acte individuale.

Actele normative contin reguli generale, impersonale, care se aplica intr-un numar
nedeterminat de cazuri si la un numar nedeterminat de subiecti.

Actele individuale - creeaza drepturi si obligatii in profitul sau sarcina uneia sau mai
multor persoane determinate.

2) Dupa persoana administrativa de la care emana

Acte ale autoritatilor administrative statale:

- Decrete emise de catre Presedintele Romaniei;


- Hotarari si Ordonante emise de Guvern;
- Instructiuni si ordine emise de catre ministri sau conducatorii altor organe ale adm
publice centrale de specialitate;
- Acte ale autoritatilor publice locale:
- Ordine ale prefectilor;
- Hotarari ale consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale.
- Acte emise de catre persoanele private, in baza unei imputerniciri exprese a legii,
persoane care realizeaza servicii de utilitate publica.

3) Dupa numarul manifestarilor de vointa pe care le incorporeaza:

- acte administrative care contin o singura manifestare de vointa;


- acte administrative complexe, care contin doua sau mai multe manifestari de
vointa.
Majoritatea actelor adm fac parte din prima categorie. Se intalnesc insa si cazuri in
care actele adm iau nastere prin contopirea a doua sau mai multe manifestari de vointa,
care provin de la organe diferite.

Este cazul concursului de competente in forma directa; spre exemplu, in situatia


actului adm emis de mai multe ministere.

CONTRACTELE ADMINISTRATIVE

5
Contractele administrative sunt acte juridice bilaterale sau multilaterale pe care le
incheie structurile administratiei publice cu cei administrati, acte care cuprind un acord
de vointa generator de drepturi si obligatii pentru partile contractante. Spre deosebire de
contractele de drept civil, contractele administrative sunt supuse unor reguli de drept
public care fac parte din regimul juridic administrativ.

Trasaturile particulare ale contractelor administrative:

Intotdeauna o parte contractanta este un purtator al autoritatii publice – o institutie


publica, organ al administratiei publice – care actioneaza in temeiul competentei cu care
este investita de lege in vederea realizarii unui interes public sau al utilizarii domeniului
administratiei. Cealalta parte este un particular, care se situeaza in afara sistemului
administratiei publice;

Obiectul contractului administrativ este format de punerea in valoare a unor


bunuri apartinand domeniului administrativ, de prestarea unor servicii publice sau de
realizarea unor lucrari publice. Pot forma obiect al unor astfel de contracte: distributia
apei potabile, a gazului metan, a energiei termice, electrice, transportul in comun,
concesiunile in zonele libere;

Trăsături caracteristice contractelor administrative

În perioada actuală, potrivit legislaţiei din România, trăsăturile specifice


contractelor administrative sunt următoarele:

- au la baza acordul de voinţă dintre o autoritate a administraţiei publice şi un particular;

- particularul se angajează ca în schimbul unei sume de bani să asigure funcţionarea unui


serviciu public sau să efectueze o lucrare publică;

- particularul are obligaţia să accepte clauzele stabilite conform caietului de sarcini;

- autoritatea administraţiei publice poate rezilia unilateral contractul, fără a recurge la


justiţie în cazuri care justifică o asemenea acţiune;

- autoritatea publică poate ceda drepturile sale ce rezultă dintr-un contract numai altei
autorităţi a administraţiei publice, iar particularul le poate ceda numai cu acordul
autorității legislative.

6
Clauzele contractului administrativ sunt de doua categorii:

- clauze reglementare, prestabilite printr-un caiet de sarcini intocmit si aprobat de


organele administratiei publice, particularul neavand posibiltatea decat sa adere la
ele. Acesta deosebeste contractul administrativ de contractele civile, unde domina
consensualismul.
clauze contractuale propriu-zise, rezultate din acordul de vointa al celor doua parti
contractante.
Executarea obligatiilor ce decurg din contractele administrative este supusa
unor conditii mai riguroase, iar sanctiunile sunt mai energice.

- regimul juridic aplicabil contractelor administrative este atat de drept comun, cat
si de drept administrativ public (astfel, administratia isi rezerva dreptul, atunci
cand interesul general o cere sau cand particularul nu si-a indeplinit obligatiile
contractuale, sa rezilieze contractul pe cale unilaterala sau judecatoreasca.

7
BIBLIOGRAFIE

 Mircea Preda, Drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004,p.76


 Alexandru Negoiţă, Contenciosul administrativ şi elemente de drept
administrativ , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1992, p.6
 Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2004,
p.289