Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lecție

DATA: 10.01.2023
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ “ ȘCOALA GIMNAZIALĂ
OSTRA”
PROPUNĂTOR: ROBANIUC DIANA
DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ENCHANTÉ
TITLUL LECȚIEI: MOI, C’EST…
TIPUL LECȚIEI: LECȚIE DE COMUNICARE ȘI DOBÂNDIRE DE NOI
CUNOȘTINȚE
DURATA: 50 DE MINUTE
COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE
1.1. Capacitatea de a citi și a înțelege textul
1.2 Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de
referință culturale variate
1.3 Dezvoltarea în echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața interculturală din
țările francofone
1.4 Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți

Obiective operaționale
O1 - Să reușească să realizeze o prezentare minimală despre ei înseși și despre membrii
colectivului clasei.
O2 - Să folosească adecvat în discuții libere termenii nou învățați
O3 - Să distingă aspectele pe care le au în comun: tradiții, obiceiuri, trăsături fizice și
morale
O4 - Să arate empatie față de persoanele diferite
METODE ȘI STRATEGII DIDACTICE
 conversația euristică, expunerea, explicația, problematizarea, brainstorming;
 forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
RESURSE MATERIALE: manual, laptop, video proiector, fișă de lucru individuală

EVALUARE: pe parcus
BIBLIOGRAIFIE :
 LIMBA MODERNĂ 2 Limba franceză. Manual pentru clasa a VI–a, edituraArt Klett.
Autori: Lauréda Kharbache, Ana Carrión, Mariana Popa, Ludovic Gaucher;

Etapele Obiectivele Conținut instructiv- Strategii de predare


Evaluare
lecției operaționale educativ învățare
Metode Forme de
Activitatea Activitatea Mijloac
și organizar
profesorului elevului e
procedee e
Se asigură
condițiile
necesare bunei Își pregătesc Obs.
Moment
desfășurări a materiale Conver- sistematică
organizatoric Frontală
(3min)
lecției. Scriu pe necesare. sația a comport.
tablă cuvintele: elevilor
Moi, c’est…

Captarea O1 1. Captez Elevii trebuie Conver- Joc Frontală


atenției atenția elevilor să spună dacă sația didactic
(16min) printr-un scurt sunt sau nu
joculeț, moment de acord cu Explicați
în care le cer aceste
elevilor să scrie afirmații.
a
tot ce știu Elevii sunt
despre colegul atenți și
lor de bancă, răspund la
începând cu întrebări.
informații
precum: numele
complet, vârsta,
culoarea
preferată,
membrii
familiei etc.
- acceptarea
diferențelor de
caracter,
culturale
depinde de
fiecare dintre
noi;
- oamenii pot
conviețui în
ciuda
diferențelor
dintre ei;
2. Port cu elevii
o discuție pe
baza acestor
afirmații.
Le vorbesc
elevilor despre
ce vor învăța în
noua lecție.
Pornind de la
ceea ce am scris
pe tablă, lansez Expunere
Discuții
întrebări: - Ce a
pregătitoare O1 informații
(3min) Conver-
credeți că sația
trebuie să
spunem atunci
când ne
prezentăm unui
nou coleg? Dar
unui profesor?
Astăzi, la ora de
limba franceză
vom discuta
despremodul în
care trebuie să
ne prezentăm
atunci când
facem Elevii se
cunoștință cu gândesc la
Anunțarea cineva. De răspunsurile Conver-
temei și a asemenea, vom legate de sația
obiectivelor vorbi despre cuvintele
Frontală
(2 min) trăsăturile pe scrise pe Explicația
care le tablă
împărtășim unii
cu ceilalți, dar și
despre
diversitate,
acceptarea și
respectul față de
cei care sunt
diferiți de noi.
Dirijarea O1 Invit elevii să Elevii Conver- Pe grupe Aprecieri
învățării dea cât mai răspund la sația verbale
(17 min) O2 multe cerință În perechi
răspunsuri și Elevii își Brainstorm
O3 idei legate de notează ing Frontală Observarea
titlul lecției, cuvintele sistematică
O4 ajutăndu-i să își necunoscute Explicația
exprime ideile în caiete.
în limba Conver-
franceză. Își sația
Adaug întrebări interpretează
ajutătoare: rolul după
-Ce vrei să auzi libera Problema-
când încerci să imaginație tizarea
cunoști pe
cineva? Observatorii
- Care este notează
Observa-
cuvântul opus? ția
Astfel,
vocabularul
elevilor se
îmbogățește.
Propun un joc
de rol: Doi elevi
vor ieși în fața
clasei și vor
purta un dialog,
prefăcându-se
că s-au întâlnit
pentru prima
dată.
Ambii provin
din medii și
culturi diferite.
Restul clasei va
crea decorul
întâlnirii,
adăugând
fiecare un
detaliu.
Discutăm
întreaga
experiență
pornind de la
întrebări
precum:
- Cum v-ați
simțit? Ce
asemănări și
diferențe există
între cei doi
vorbitori?
Asigurarea
feedback-ului
Tema pentru
acasă
(9min)

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Tema pentru acasa: Redactați o compunere de 10 rânduri în care să vă descrieți cel mai bun
prieten.
TEST DOCIMOLOGIC

DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ


CLASA: A VI-A
CONȚINUTUL VIZAT: Autocaracterizarea și caracterizarea altor persoane. Acceptarea
diferențelor dintre noi, << MOI, C’EST… >>
 O1 – să recunoască expresiile în limba franceză și să înțeleagă ce înseamnă
 O2 - să identifice noțiunile formale necesare pentru a face o autocaracterizare
 O3 – să aplice înțelegerea noilor termeni învățați
 O4 – să înțeleagă și să traducă corect din franceză în română
 O5 – să realizeze, în scris, o caracterizare minimală a unui membru al familiei.

1. Faites correspondre le mot ou la phrase de la colonne A avec la traduction correcte de la


colonne B :

A B
 Je m'appelle...  Iubesc cultura spaniolă
 J'aime la musique des pays latins  Câinele meu se numește
 Le nom de mon chien est  Iubesc muzica din țările latine
 J'aime la culture espagnole  Eu mă numesc

2. Vous vous présentez à votre nouveau professor. Qu'est-ce que vous en dites ?
Cochez les termes corrects.

Indication: le vocabulaire doit être formel.

o Nom complet
o Date de naissance
o Couleur préférée
o Âge
o École où vous étudiez
o Nom de ton animal
o Vos compétences
3. Complétez le texte avec les termes appropriés de la liste ci-dessous. Traduisez le
texte en roumain.

Le nom de mon ......... ami est Paul. Il a 12 ........... et il vit dans ma rue. Il aime les........ ...... .
Paul est très ........... . Il a les cheveux ....... et les yeux ........... . Les parents de Paul sont ........ ,
mais Paul est né en ......... . Il adore la ....... rock. Paul est un .............. ami.
verts, français, haut, bruns, meilleur, musique , jeux vidéo, ans, excellent, Roumanie

4. Rédigez un texte de 5 à 8 lignes décrivant l’un de vos parents. Utilisez les mots
appris en classe.
Conseil : En rédigeant le texte, vous devez prendre soin d'indiquer au moins trois traits physiques
et au moins trois traits moraux.

Timp de lucru: 50 min

Barem de corectare şi notare:


1 punct din oficiu
Item 1 – 1 punct ( 4 x 0,25p)
Item 2- 2 puncte ( 7x 0,28p )
Item 3 – 3 puncte ( 1 x 0,20 p pentru utilizarea termenului corect + 1 p pentru traducerea corectă
în limba română)
Item 4- 3 puncte ( 1,50 p respectarea cerinței + 0,50p încadrarea în numărul de rânduri și
exprimarea corectă)

Tabel de specificaţii:
OBIECTIVE/ITEM O1 O2 O3 O4 O5
ITEM 1 X X
ITEM 2 X
ITEM 3 X X
ITEM 4 X X

S-ar putea să vă placă și