Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 20.Martie.2014
Clasa a XII-a
Propunatori: Mocanu Oana Lucia
Aria curriculara: Om si societate
Disciplina: Psihopedagogie Specială
Unitatea de invatare: Specificul intervenţiei psihopedagogice în cazul elevilor cu nevoi speciale
Titlul lectiei: Tehnici de comunicare didactică cu elevi cu nevoi speciale
Tip de lectie: mixtă

Obiectiv didactic fundamental


Utilizarea conceptelor specifice comunicarii didactice in general si a comunicarii didactice cu elevi cu dizabilităţi în special; cunoaşterea tehnicilor si
strategiilor de comnicare cu elevi nu nevoi speciale

Obiectivele operationale
La sfarsitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 Să realizeze corect schema cu elementele comunicării, utilizand definiţia comunicării data în clasa
O2 Să distingă între elementele comunicării, nivelurile comunicării şi tipurile de comunicare
O3 Să numească minim trei strategii de comunicare didactica cu elevi cu nevoi speciale, din cele mentionate pe foaia de lucru
O4 Sa compare strategiile de comunicare didactica utilizate cu elevii cu nevoi speciale, identificand pe fisa de lucru minim o asemanare si o deosebire
intre doua situatii de dizabilitate

1
Strategii didactice

Metode si procedee: conversatia euristica, explicatia, expunerea, exercitiul


Mijloace didactice: fise de lucru, caietul de notiţe, “ceasul” cu momentele lectiei, scoci, foarfece
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual

Bibliografie:

Traian Vrasmas “Invartamantul integrat si / sau incuziv pentru copii cu cerinte educative speciale” Editura Aramis, 2006

Traian Vrasmas “Scoala si educatia pentru toti”, Editura Miniped, Bucuresti 2004

Laurentiu Soitu “Pedagogia comunicarii”, Institutul European, Iasi 200

Strategii didactice
Nr. Ob Evaluarea
Etapele lectiei Continutul Instructiv-educativ Metode si Mijloace de Forme de
Crt Op Timp rezultatelor
procedee invatamant organizare
1. Moment Asiguram conditiile necesare desfasurarii corespunzatoare a lectiei
organizatoric - Voi ruga elevii să se aşeze în bănci, să facă linişte pentru a putea 1 min.
începe ora şi să îşi pregătească un pix si caietul de notiţe.

2
2. Verificarea  Care este titlul lecţiei anterioare. (R: Proiectarea didactică a Conversaţia Frontală 4 min Capacitatea
conţinuturilor activităţilor cu elevi cu nevoi speciale) euristică de a
anterioare  Aţi terminat de răspuns cerinţelor de data trecută pentru a putea
fi predată domnului profesor tema? Vă reamintesc faptul ca veţi identifica
primi şi o notă corespunzătoare nivelului de implicare în cele patru
realizarea sarcinilor.
 Care sunt cele patru etape fundamentale in proiectarea etape
didactică? Corelaţi fiecare etapă cu întrebarea la care aceasta fundamentale
răspunde. (R: Etapa 1. Ce voi face? – stabilirea obiectivelor;
Etapa 2. Cu ce voi face? – stabilirea conţinutului; Etapa 3. Cum
voi face? – stabilirea strategiilor; Etapa 4. Cum voi şti dacă ceea
ce mi-am planificat a fost realizat? – stabilirea metodelor si
strategiilor de evaluare)

3. Captarea  Încă de când ne naştem învăţăm semne, învăţăm sunete, apoi Conversaţia Frontală 2 min Capacitatea
atenţiei cuvinte, iar pe masură ce creştem învăţăm să ne exprimăm, să de a
comunicăm din ce în ce mai mult cu cei din jurul nostru. Şi
facem asta, aşa cum facem de fapt orice în viaţă, având o valorifica
motivaţie. cunoştinţele
din viaţa
reală

 Voi de ce comunicaţi? Mai exact ce vă motivează sa vorbiţi cu


ceilalţi? Pe măsură ce voi primi răspunsuri din partea elevilor
voi scoate în evidenţă faptul ca noi comunicăm având motivaţii
de natură fiziologică, că noi comunicăm din nevoia de identitate,
din nevoia de interrelaţionare, de a avea o viaţă socială, din
 nevoia de afecţiune.
4. Comunicarea  Noi comunicăm oriunde ne aflăm şi cu atăt mai mult comunicăm Comversaţia Caietul de frontală 3 min Capacitatea
subiectului şi a în mediul şcolar deoarece în funcţie de tehnicile pe care noi le notiţe, de analiză
obiectivelor folosim conţinuturile ajung la elevi într-o măsură mai mare sau

3
lecţiei mai mică, desigur, şi în funcţie de particularităţile fiecăruia. Ceasul cu logică
Asadar, lecţia de astăzi se numeşte „Tehnici de comunicare
etapele lecţiei
didactică cu elevi cu nevoi speciale” .Voi rura elevii să noteze în
caiete titlul lecţiei.
 Astăzi ne vom reaminti
 ce este comunicare?
 care sunt elementele comunicării?
 care sunt nivelurile comunicării?
 care sunt tipurile comunicării? Şi
 care sunt tehnicile de comunicare didactică cu elevii cu nevoi
speciale?
 Voi afişa în faţa clasei un ceas care este alcătuit din toate
momentele lecţiei .

5. Dirijarea O1  Ce credeţi că este comunicarea? După ce voi primi răspunsurile Conversaţia Frontală 10 Capacitatea
învăţării elevilor le voi dicta urmatoarea definiţie: euristică minute de a
 Comunicarea este un proces de transmitere de informaţii ce
presupune emiterea unui mesaj codificat şi transmiterea acestuia valorifica
cu ajutorul unui canal către un destinatar, în vederea cunoştinţele
decodofocării acestuia. Voi explica definiţia realizând pe tablă
următoarea schemă: anterioare

 Comunicare umană se poate realiza pe cinci niveluri distincte.


Fiecare fiinţă îşi pune întrebări şi comunică cu sine, se judecă
pentru a-şi menţine echilibrul psihic. Cum se numeste acest nicel
de comunicare? (Răspuns: comunicare intrapersonală) La ce
niveluri mai putem comunica? Raspuns: Comunicare
interpersonală, comunicarea de grup, comunicarea publică şi
O2 comunicarea de masă.

 După natura semnelor utilizate în codificarea informaţiei şi supă


canalul direct de tranmitere a mesajului, se evidenţiază trei tipuri
4
de comunicare:
 Comunicare verbală
 Comunicare nonverbală
 Comunicare paraverbală

 Comunicarea verbală este specific umană şi reprezintă o


O2 activitate socială. Ce credeţi că este comunicare verbală? Conversaţia Frontală Capacitatea
Comunicarea verbală poate fi: de a sintetiza
 Comunicare orală
 Comunicare scrisă Exolicaţia cunoştinţele
Comunicare verbală impune cateva principii ce trebuie respectate: anterioare
 Claritate
 Simplitate şi naturaleţe
 Corectitudine
 Politeţe şi demnitate

 Comunicarea nonverbală – informaţia este codificată şi


transmisă printr-o diversitate de semne legate direct de postura,
mişcarea, gesturile, mimica sau înfăţişarea partenerilor.
Le voi da elevilor urmatoarele exemple din viaţa reală:
- Puterea palmei: palma întoarsă în sus este utilizată ca un gest de
supunere, neameninţător; palma întoarsă în jos asigură autoritatea
palma închisă cu degetul arătător în sus înseamnă ameninţare.
- Gesturi ale capului: capul tinut drept denota o pozitie neutra fata
de cele auzite, capul inclinat intr-o parte denota trezirea curiozitatii,
capul inclinat in jos denota o atitudine negativa si chiar una de
judecare critica.
Vestimentaţia are o deosebită influenţă asupra primei impresii care,
adesea stabileşte un prim criteriu de apropiere între indivizi. Ea este
considerata ca un mijloc de individualizare, prin stilul adoptat,
reprezentand poza exterioara a individului..
o Comunicarea paraverbală. In timpul unei
O2 discutii, dezvaluim indirect foarte multe
informatii despre noi, nu neaparat prin cuvinte, ci prin tonul pe care
il adoptam. Un ton mai puternic, mai ridicat subliniaza siguranta de

5
sine si conduce catre atentia ascultatorului, in timp ce un ton mai
slab poate ascunde un caracter timid si lasa impresia de pasivitate.

Mesajul din spatele cuvintelor tine de comunicarea paraverbala. 

Tehnici de comunicare cu elevi cu nevoi speciale, recomandari


O3 metodologice

In cazul elevilor cu nevoi speciale, un profesor trebuie să ia în calcul


Expunerea Fişa de lucru Frontală 15 Capacitatea
şi nevoile acestuia pentru a-i asigura condiţiile necesare de învăţare
şi pentru a diminua lipsurile provocate de dizabilitate. Conversaţia minute de a
identifica
Voi întreba elevii care consideră ei ca sunt lipsurile fiecarui caz de
strategii de
dizabilitate şi vom realiza împreună o listă de recomandări pentru
profesor. Astfel, vom ave în vedere următoarele aspecte: comunicare
cu elevii cu
Copii cu dizabilităţi intelectuale:
nevoi
Pentru elevii cu dizabilitati mintale este esentiala integrarea speciale
acestuia in scoala, iar cadrul didactic are sarcina de a-l ajuta sa-şi
dezvolte limbajul verbal. Pentru aceasta:

- I se permite copilului să spune ceea ce are de spus


- gesturile se traduc in cuvinte simple
- copilului i se da impresia ca profesorul este interesat de ceea ce
vrea el sa spuna
- se utilizează stimuli naturali, experienţe directe din mediul
propriu de viaţă
- se tine o evidenta atentă a progreselor copilului

Citirea şi scrierea:

- suport acordat copilului pentru a simţi ca poate citi cu succes


- inceperea lecturiii sau scrierii cu ceea ce se cunoaste
- evitarea situatiei in care elevul se confrunta cu un cuvant prea
6
lung
- implicarea parintilor in activitatile de citit scris

Copii cu dizabilităţi de auz. Cadrul didactic trebuie:

- să le vorbească elevilor doar atunci cand acestia privesc spre


profesor Conversaţia Fişa de lucru Frontală Capacitatea
- să se asigure că elevul este inclus în conversaţia grupului
- profesorul trebuie sa vorbească în ritm normal sau chiar rar euristică de a
- elevul trebuie sa beneficieze de notite deoarece nu poate citi identifica
pe buze in timp ce scrie
strategii
- sa utilizeze suport vizual pentru continuturile prezentate
- daca se folosesc inregistrari este recomandat sa i se spuna didactice
elevului inainte sau sa i se dea textul scris cu ceea ce este specifice
inregistrat
deficienţei de
auz
Copiii cu deficienţă de văz:

- asezarea elevului cât mai aproape de tabla, de preferat in prima


banca
Conversaţia Fişa de lucru Frontală Capacitatea
- pe tabla sa se scrie mare si sa se foloseasca creta colorata
- incurajarea elevului sa se apropie de tabla Exemplul de a propune
- lectura cu voce tare a textului scris pe tabla strategii
- elaborarea textelor cu caractere de dimensiuni mari pentru a fi
citite cu usurinta pentru elevi
- trebuie oferite ocazii ca ei sa invete prin pipait cu deficientă
- incurajarea copilului sa foloseasca instrumentele de marit
de vaz
precum lupa si telescopul
- acordarea de mai mult timp pentru citirea unui text

Copii cu deficienţe fizice

7
- utilizarea limajului mimico-gestual în paralel
- utilizarea comunicarii alternative Conversaţia Fişa de lucru Frontală Capacitatea
- in invatarea scrierii trebuie sa se tina cont de limitarile de
coordonare mana-ochi Exempul de a
- pentru usurarea procesului de insusirea a literelor este identifica
recomandata folosirea altor metode precum scrierea pe nisip a
literelor sau scrierea cu ochii acoperiti. O alta solutie ar fi strategii
utilizarea unor litere decupata sau a calculatorului. specifice
elevilor cu
Copii cu tulburari de comportament
deficiente
- Tehnica intaririi: intarire pozitiva prin aprobare, laude sau fizice
recompense pentru a creste probabilitatea ca un
comportament bun sa fie repetate si intarire negativa prin Convesaţia Fişa de lucru Frontală
sanctiuni care sa diminueze probabilitatea reaparitiei unui Capacitatea
comportament negativ
de a
- Tehnica stingerii comportamentului: consta in renuntarea la
sursele de intarire care urmază unui comportament prin identifica
ignorarea comportamentului in cauza strategii
- Tehnica modelarii: asimilarea unor modele pozitive prin
imitarea unor persoane apropiate specifice
- Tehnica contractului: o intelegere intre profesor si elev ca i se elevilor cu
va permite sa faca ce vrea dupa ce realizează sarcina data
- Consilierea centrata pe realitate: elevul trebuie sa se confrunte tulburari de
cu realitatea, educatorul avand datoria de a pune accentul pe comportamen
prezent si nu pe trecut.
t

6 Fixare şi O3  Voi impărţi elevilor suportul de curs unde vor fi scrise strategiile Analiză Fisa de lucru Pe grupe : 8 Capacitatea
consolidare O4 de comunicare didactică pentru fiecare caz de deficienţă. Voi comparativă 5 grupe minute de analiză
impărţi elevii în cinci grupe. Fiecare grup va trebuie sa analizeze
o deficienţă din cele cinci şi să identifice două strategii de comparativă

8
comunicare care se pot utiliza şi în cazul celorlalte deficienţe si
doua strategii specifice doar acelui tip de deficienţă.
 Timp efectiv de lucru 3 minute
7. Evaluare O1  Voi pregati bileţele cu întrebări din lecţie, doar că unele bileţele Exerciţiul Bileţele cu Individual 10 Capacitatea
O2 vor fi goale. Cine extrage bileţelul cu întrebarea va trebui sa întrebări minute de a se
O3 raspundă, iar cine extrage un bileţel gol va trebui să adreseze o
O4 intrebare. exprima oral
8. Incheierea  Voi explica elevilor fişa cu tema pentru data viitoare. Fiecare va Chestionarul Fisa cu Individual 2 Capacitatea
activităţii primi un chestionar referitor la modul în care sunt atenţi în clasă. chestionarul minute de
Vor fi rugaţi să raspundă sincer, urmand ca data viitoare sa le
dea raspunsul colega care va preda. autoevaluare
 Le voi multumi elevilor pentru implicarea la ora.

S-ar putea să vă placă și