Sunteți pe pagina 1din 87

ASPECTE ALE ASISTENTEI SOCIALE N PENITENCIAR Cuvinte cheie: persoane private de libertate, programe de educatie si asistenta psihosociale, resocializare,

interviul semistructurat La nceput de mileniu III, cei chemati sa se ocupe de prevenirea crimelor si de tratamentul delincventilor se afla n fata unei mari dileme: tratamentul delincventilor n nchisori, fara nchisori ori n afara lor (Butoi, 2003) Cercetarile anterioare arata ca oportunitatile educationale oferite n timpul detentiei i ajuta pe unii sa se reintegreze n comunitate si sunt eficiente n reducerea recidivei trzii (Colvin, 2003). Aplicarea cu succes a programelor educationale n nchisori este o provocare din diverse motive: nevoi educationale diferite, nivele motivationale diferite, insuficiente resurse materiale si umane etc. O interventie sociala eficienta nu se poate rezuma doar la cea asupra individului, ci este necesara si o interventie asupra familiei clientului sarcina ce nu poate fi acoperita de specialistul angajat al penitenciarului. Si din acest motiv specificul muncii unui asistent social presupune unicitate, satisfactii profesionale reduse si nempliniri. Persoane private de libertate Erving Goffman (1961) considera nchisorile ca fiind institutii totale care si asuma responsabilitatea deplina pentru toate aspectele de viata ale indivizilor private de libertate. O institutie totala, sublinia Goffman, poate fi definita ca un loc de rezidenta si de munca n care un mare numar de indivizi, care au o situatie identica, fiind despartiti de societatea exterioara pentru o perioada de timp apreciabila, duc mpreuna un ciclu de viata ngradita si administrata n mod formal. Legea 275/2006 defineste persoana privata de libertate ca fiind persoana aflata n executarea unei pedepse privative de libertate, a unei masuri educative de internare ntr-un centru de reeducare sau aflata n arest preventiv Programe de educatie si de asistenta psihosociala Un program social este definit ca un set de activitati sau de proiecte orientate spre un obiectiv/grup de obiective, n care resursele umane, materiale si financiare sunt coerent organizate pentru a produce bunuri/servicii sau schimbari ale mediului, ca raspuns la

anumite nevoi (Istrate, 2004). Scopul acestor programe, n penitenciar, este asistarea persoanelor private de libertate, n vederea pregatirii reintegrarii lor sociale si a prevenirii savrsirii de noi infractiuni. Dupa ncarcerare, fiecare persoana privata de libertate urmeaza un program de informare cu privire la normele care reglementeaza viata institutionala. n paralel, se face o evaluare a nevoilor de interventie educationala si specifica: date biografice, informatii despre mediul de provenienta, istoricul infractional, date despre nivelul de instruire scolara si profesionala, date psihologice de interes general sau profilul psihologic. n functie de acestea se stabilesc ariile de interventie individualizata n cadrul planului de evaluare si interventie educativa ntocmit pentru fiecare persoana privata de libertate si adus la cunostinta acesteia, pe baza de semnatura. Reintegrarea sociala Reeducarea si resocializarea persoanelor private de libertate reprezinta o modalitate de reorientare, remodelare, transformare a comportamentului acestora n raport cu normele si valorile adoptate de societate. La nivel individual esentiale devin masurile de reeducare si resocializare n mediile institutionalizate (centrele de reeducare, institutiile medicaleducative, centrele de primire a minorilor). Acest proces de reinsertie sociala a delicventilor ntmpina greutati sub aspect psihologic, reusita nefiind asigurata doar prin comportamentul corect al infractorilor, ci mai ales de societatea care i primeste si care ar trebui sa aiba o actiune integratoare. Legea 275/2006 stabileste scopul executarii pedepselor privative de libertate asistarea persoanelor private de libertate, n vederea reintegrarii lor sociale si a prevenirii savrsirii de noi infractiuni. Pentru atingerea lui, pregatirea pentru liberarea din penitenciar ncepe din momentul ncarcerarii. Dificultati n munca de asistenta sociala n penitenciar n cadrul interventiei psihosociale, metodologia standard de lucru trebuie adaptata realitatilor existente la nivelul unei institutii puternic ierarhizate, cum este penitenciarul. Metodologia de culegere a datelor, n cazul detinutilor, este foarte diferita de cea a altor categorii de persoane pentru ca exista unele rezistente n calea unei relationari autentice(Florian, 1998). Uneori acestia refuza sa ne comunice problemele reale cu care se confrunta, fiind nencrezatori n posibilitatile noastre de a le oferi suport.

Aceste rezistente personale ale persoanelor private de libertate pot proveni din apartenenta lor la un grup delincvential, care nu este obisnuit sa apeleze la specialisti pentru solutionarea de probleme. Rezistente survin si la personalul de penitenciar confruntat cu o abordare noua a pedepsei privative de libertate, n care accentul cade pe educatie si reinsertie sociala fapt ce presupune un alt tip de relationare cadrudetinut. n consecinta, este nevoie de multe ntlniri si de multe eforturi pentru a se cstiga ncrederea clientului iar, la finele unui program sau a unei sedinte de consiliere, specialistul nu poate garanta ca barierele mentionate mai sus care tin de artificialitate si nencredere au disparut n totalitate. La evaluarea initiala, specialistul consemneaza declaratiile persoanei private de libertate pentru ca, n majoritatea cazurilor, nu exista o ancheta sociala adecvata. Exista putine informatii cu privire la familia clientului, mediul de apartenenta, recomandari de la ultimul loc de munca, evolutia sa comportamentala n cazul n care persoana a mai fost institutionalizata, etc. Caracterul neconcludent, uneori nereal, al datelor culese influenteaza negativ calitatea interventiei. Desi penitenciarele au ncheiate protocoale de colaborare cu diverse institutii si organizatii neguvernamentale, implicarea comunitatii n resocializarea persoanelor private de libertate este redusa, fara a exista o continuare a interventiei sociale sub forma asistentei post-penale dupa liberarea din penitenciar. Interviul semistructurat Definitie. n Dictionarul de sociologie interviul este definit ca tehnica de obtinere prin ntrebari si raspunsuri a informatiilor verbale de la indivizi si grupari umane n vederea verificarii ipotezelor sau pentru descrierea stiintifica a fenomenelor socio-umane... (C. Zamfir, L. Vlasceanu, , 1998). Interviul se deosebeste de comunicarea verbala obisnuita prin simplul fapt ca informatia este, n mod dirijat, transmisa de catre cel ce intervieveaza. Este des utilizat n mediul carceral si se constituie ntr-una dintre tehnicile de investigare cu cea mai mare frecventa de aplicare. Interviul semistructurat este bazat pe un ghid general, ghidul de interviu consta ntr-o lista de aspecte pe care o sa le prezint pe parcurs. Acest ghid poate fi mai mult sau mai putin detaliat, n functie de: capacitatea cercetatorului de a identifica

aspectele importante nainte de contactul cu subiectii; masura n care se decide ca e important ca temele sa fie abordate n aceeasi ordine de toti subiectii; competenta operatorilor( Ilut, 1997). Avantajele acestui tip de interviu sunt : o mai buna utilizare a timpului, datele sunt mai usor de prelucrat. Specificul interviurilor cu persoanele private de libertate consta mai ales n utilizarea ntrebarilor deschise si n acelasi timp focalizate(open-ended). Prin ntrebari deschise stimulam subiectul sa ne vorbeasca pe larg despre experientele sale, trairi, opinii, sa aleaga liber temele concrete pe care le abordeaza, sa foloseasca cuvintele sale, limbajele paraverbale si nonverbale cu care e deprins(argoul de penitenciar). Prin ntrebarile focalizate i comunicam subiectului tema generala care ne intereseaza si despre care dorim sa ne vorbeasca. Model de ghid folosit n penitenciar(Revista de stiinta penitenciara) 1. Vrsta, sex 2. Infractiunea comisa: motivatie; anturaj; consum de bauturi alcoolice; consum de droguri; boli cu influenta asupra starii de delincventa. 3. Pregatirea scolara: mediu(rural/urban), rezultate scolare, sanctiuni scolare. 4. Antecedente penale - gravitatea delictului. 5. Mediul de provenienta(rural/urban). 6. Mediul familial frati, parinti; nivel de pregatire scolara, ocupatie, nivelul veniturilor, antecedente penale n familie, alcoolism, stari conflictuale n familie, control parental, tipuri de sanctiuni aplicate n familie, influenta asupra copiilor. 7. Ocupatia la data arestarii 8. Preocupari deosebite 9. Posibilitati de calificare 10. Situatii deosebite n penitenciar 11. Optiuni la iesirea din penitenciar. Concluzii Ideile prezentate mai sus reprezinta unele dificultati observate n munca de asistent social n penitenciar. Sumarizarea ar fi incompleta daca nu s-ar mentiona si rezultatele pozitive obtinute ca urmare a implicarii asistentilor sociali: mbunatatirea legaturii persoanelor

private de libertate cu familia, solutionarea aspectelor legate de actele de identitate, orientarea si sprijinul n vederea obtinerii unui loc de munca post liberatoriu, etc. n ncheiere trebuie sa fac referire la importanta implementarii strategiei de asistare sociala si n mediul penitenciar pentru persoane care au pierdut cu mult timp n urma perspectiva unei integrari sociale adecvate. Binomul asistare sociala privare de libertate suporta, deci, reconsiderari Societatea evalueaza comportamentul membrilor sai n functie de normele si valorile recunoscute si acceptate de majoritatea indivizilor. Nerespectarea acestor norme si valori antreneaza o reactie a societatii care l va obliga pe individ sa se ncadreze n limitele normativitatii sociale. Principalele modalitati prin care autoritatea publica organizeaza viata n societate sunt reprezentate de sistemul de pedepse si recompense, prevazute prin lege. Avnd n vedere partea buna a lucrurilor realizate pna n prezent n domeniul legislatiei, desi, sistemul actual de masuri si sanctiuni penale este foarte limitat, rigid si punitiv, totusi, s-a introdus munca n folosul comunitatii prin legea nr. 82 din 18 mai 1999, ca alternativa la pedepsele de privare scurta de libertate, ceea ce reprezinta o adaptare la noile realitati si cerinte de transferare a sistemului de sanctionare dintr-un mediu nchis ntr-un mediu liber. Atragem atentia asupra faptului ca societatea romneasca a acceptat ideea ca pedepsirea infractorilor se poate face si sub alta forma fata de cum se realiza pna nudemult timp n urma. De-a lungul timpului s-a nteles ca detentia are efecte negative, pe termen lung, asupra condamnatilor si familiilor lor, dar si asupra comunitatii din care ei provin, ca munca depusa n folosul altcuiva l poate responsabiliza si reintegra social mai usor pe individul care a ncalcat legea, stabilindu-se obligatia de prestare a unei activitati n folosul comunitatii ca parte a unei condamnari. Fiind vorba de o alternativa la detentie s-a impus infractorului sa presteze munca neremunerata. Aceste obligatii sunt impuse celor care nu prezinta un risc pentru comunitate, care au savrsit infractiuni cu grad de pericol social redus si sunt infractori primari, pentru a-I determina sa repare ceva din raul facut celorlalti, dar si lor, prin fapta savrsita, ajutndu-i sa se reintegreze social, mai usor. Prin munca n folosul comunitatii ca sanctiune penala, infractorilor li se poate impune desfasurarea, n timpul lor liber, sub supravegherea judecatorului si a consilierilor

serviciilor de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor de pe lnga tribunale, a unei munci neremunerate de natura a aduce beneficii comunitatii. Condamnatul nu mai este astfel separat de familia si comunitatea fata de care are responsabilitati si care l poate ajuta n a-si dezvolta un mod de viata pro-social. Munca n folosul comunitatii este deci, o modalitate mai putin costisitoare din punct de vedere economic si social pentru comunitate, iar punerea n aplicare a muncii n folosul comunitatii poate contribui la construirea unui sistem de justitie mai uman, care tine seama de nevoile reale ale comunitatii si nu de interese politice sau economice. n esenta, scopul pedepsei de munca neremunerata n folosul comunitatii este unul multiplu: pedepsirea infractorului prin privarea de timp liber si prestarea unor reparatii comunitatii fata de care a gresit; implicarea comunitatii n justitie si apropierea infractorului de valorile muncii: disciplina, regulament, rabdare etc. si dezvoltarea abilitatilor de obtinere si pastrare a unui loc de munca. Importanta executarii pedepsei la locul de munca ndeplineste un rol important n realizarea politicii penale n tara noastra. Printre avantajele muncii n folosul comunitatii se numara: motivul introducerii acestei pedepse n sistemul sanctionatoriu este acela ca vinovatul nu se duce la nchisoare, nu este privat de libertate, nu este n custodie; se elibereaza spatiu n penitenciare pentru infractorii care au savrsit infractiuni mai grave; efectele negative ale detentiei asupra sanatatii fizice si psihice pot fi evitate; se reduc cheltuielile legate de executarea pedepsei n penitenciar; nu este separat de familie si de mediul de munca; asigura o influenta educativa a pedepsei; condamnatii la munca n folosul comunitatii pot cstiga respectul celor din jur daca si ndeplinesc bine sarcinile de munca, daca dovedesc ca s-au ndreptat si ca nu vor mai ncalca regulile. Daca condamnatul si ispaseste pedeapsa prin munca n folosul comunitatii n locul n care a comis ilegalitatea, pot fi asteptate efecte pozitive. Alte avantaje ar fi: faptul ca munceste i poate reda condamnatului respectul de sine; timpul petrecut la locul de munca l poate mpiedica pe condamnat sa reia legaturi vechi si l va ajuta sa cunoasca oameni noi. Pe lnga aspectul punitiv, specific fiecarei pedepse penale, munca neremunerata n folosul comunitatii mai prezinta un element esential - cel de implicare comunitara si reabilitare comportamentala. S-a observat ca eficacitatea acestei pedepse, masurata ca rata a recidivei

dupa executare, este cu att mai mare cu ct componenta de resocializare are o pondere mai importanta. Dat fiind rolul important al societatii, se aprofundeaza sentimentul responsabilitatii acesteia fata de condamnat, fata de rezultatele finale. Dezavantajele muncii n folosul comunitatii ar putea fi: lipsa de informare a societatii asupra acestui institut, dificultatea depasirii mentalitatii justitiei penale represive, determinata de caracterul conservativ al acesteia; prezenta coruptiei; lipsa resurselor financiare necesare pentru sustinerea aparatului ce va asigura supravegherea comportamentului persoanelor pedepsite la munca neremunerata n beneficial comunitatii; persoanele delincvente nu sunt de ncredere; accidentarea delincventului; furtul utilajelor nchiriate; distrugerea utilajelor sau pagube materiale. Aceste avantaje si dezavantaje ale executarii pedepsei la locul de munca s-au confirmat n practica, unde aplicarea acestei masuri a avut rezultate pozitive n cea mai mare parte. Totodata s-au identificat si anumite probleme n executarea muncii n folosul comunitatii, si anume: reticente n aplicarea sanctiunii; dificultati n executarea sanctiunii; lipsa locurilor de munca pentru persoanele condamnate; influenta negativa a persoanelor condamnate n cadrul locului de munca. Cteva exemple de locuri n care poate fi executata munca n folosul comunitatii sunt: camine de batrni; spitale; stranduri; biserici; primarii; centre de plasament; unitati economice; institutii publice; firme de constructii; firme de salubritate; institutii de protectia mediului; etc; activitatile prestate de persoanele condamnate putnd fi: activitati gospodaresti, curatenie, reparatii; ntretinerea spatiilor verzi; activitati de gradinarit; lucrari de igienizare; lucrari n constructii; etc. Fiind aplicata n comunitate, munca n folosul comunitatii creeaza premisele pastrarii, mbunatatirii si dezvoltarii legaturilor dintre individul care executa sanctiunea si subsistemele sistemului comunitar, contribuind si la promovarea si cultivarea implicarii comunitatii n actul de justitie. Pe masura dezvoltarii acestei implicari se poate produce o crestere si diversificare a serviciilor si programelor care urmaresc asistarea psiho-sociala a tuturor partilor afectate de comiterea unei infractiuni: infractor, victima, familiile acestora. Pentru a fi eficienta, pedeapsa cu munca neremunerata n folosul comunitatii trebuie sa ndeplineasca mai multe conditii: sa aiba un scop clar definit si bine nteles de

toti actorii implicati; sa contina, pe lnga latura punitiva, si una de reabilitare comportamentala si sociala; sa dispuna de o infrastructura de implementare corespunzatoare, att sub aspect cantitativ, dar si calitativ; magistratii si publicul sa fie informati cu regularitate cu privire la modul de executare si eficienta acestei pedepse. Prestarea muncii n folosul comunitatii poate avea drept rezultat un risc scazut de recidiva si o sansa sporita de recuperare a delincventului la standarde sociale acceptabile. Rezultatele studiului: Pentru a ne putea da seama care este perspectiva de reintegrare a fostilor infractori pe piata fortei de munca, implicit o integrare socio-profesionala a lor, am realizat un studiu n care instrumentul de cercetare utilizat pentru obtinerea unor informatii semnificative a fost un chestionar alcatuit din 10 ntrebari, fiind adresat agentilor economici din institutii cu capital majoritar de stat si privat din localitatea Timisoara. Acest chestionar vizeaza cunoasterea opiniei agentilor economici n eventualitatea unei propuneri de angajare venita din partea unei persoane eliberata din penitenciar sau dintr-un centru de reeducare pentru minori. La acest studiu au participat 62 de agenti economici, dintre care 5 sunt cu capital majoritar de stat si 57 cu capital majoritar privat. 7 *** Dezvoltarea democratiei participative prin munca n folosul comunitatii, Sesiune de formare pentru facilitatori de retea, Ianuarie 2006, Predeal Conform prelucrarii cantitative a datelor cu ajutorul programului Statistical Package for Social Science (SPSS) am realizat o interpretare pe baza tabelelor si a graficelor obtinute. Astfel, la ntrebarea Ati angaja la intreprinderea pe care o reprezentati fosti infractori? mai mult de 54 % au raspuns negativ, motivnd ca fostii infractori nu le inspira ncredere; s-ar expune astfel unui risc prea mare la violenta si furt sau afecteaza imaginea firmei. 25 % dintre respondenti ar angaja fosti infractori, dar tinnd cont de gradul de periculozitate al infractiunii si de a nu fi fost condamnati pentru o infractiune legata de activitatea ce urmeaza a o desfasura; iar 17 % ar angaja fosti infractori deoarece considera ca fiecare persoana merita o sansa. La ntrebarea Considerati ca sistemul de executare a unor pedepse la locul de munca urmat de angajare este bun sau nu, peste 67 % de agenti ecomonici au raspuns ca este bun deoarece ofera posibilitatea rencadrarii n mediul social prin participare activa,

exista posibilitatea cresterii stimei de sine sau vor scadea costurile de ntretinere a detinutilor. 33 % au raspuns ca sistemul nu este bun, deoarece infractorul trebuie sa si ispaseasca pedeapsa n penitenciar, climatul de munca ar fi afectat, iscndu-se conflicte ntre angajati, exista riscul de recidiva sau presteaza o munca de calitate inferioara. O alta ntrebare adresata agentilor economici a fost: V-ati opune introducerii obligativitatii pentru ntreprindere de a primi infractori pentru executarea pedepsei?, iar dintre cei intervievati 66 % au raspuns ca ar manifesta opozitie fata de introducerea acestei obligatii, deoarece fiecare institutie ar trebui sa aiba dreptul sa si selecteze angajatii; restul respondentilor nu s-ar opune, putndu-se astfel sa li se ofere o a doua sansa, dar n acest caz ar trebui sa li se asigure supraveghere suplimentara. Agentii economici au fost ntrebati Care sunt criteriile de acceptare, respectiv, de respingere la angajarea unui fost infractor? n ntreprinderea lor, iar raspunsurile au fost: 22 % ar tine cont de gradul de periculozitate al infractiunii pentru care a fost condamnat, 11 % cauta ca viitorii angajati sa aiba o calificare sau experienta, alti 11 % considera ca fostii infractori trebuie sa aiba vointa de a se schimba; 9 % urmaresc sa nu fi fost condamnati pentru o infractiune din domeniul n care ar trebui sa lucreze, 19 % sustin alte criterii, iar 28 % mentioneaza ca nu angajeaza fosti infractori. Am dorit sa ne informam asupra existentei unui program special conceput si aplicat pentru sprijinirea fostilor infractori, nsa doar 3 % dintre agentii economici chestionati au un asemenea program (2 din 62). 17 % ofera consultanta gratuit sau contracost pentru someri si doar 5 % ofera consiliere profesionala fostilor infractori. Dintre cei 62 de respondenti, 51 (82 %) afirma ca au mai angajat persoane ce au fost condamnate la nchisoare, desfasurnd activitati de salubrizare, de constructii, de gradinarit sau lipit etichete. Concluzii: n urma colectarii acestor informatii am constatat o lipsa a institutiilor specializate pentru reintegrarea socio-profesionala a fostilor infractori si o lipsa a unor programe special concepute pentru a sprijini angajarea fostilor detinuti . La noi n tara predomina nca o filosofie retributiva, adica una care gndeste pedeapsa n termenii plata / rasplata, unde cel care a comis o infractiune trebuie sa stea la racoare, si aceasta mentalitate se poate observa si n cazul agentilor economici chestionati.

Sensul reactiei vis a vis de infractor si infractiune se exprima aproape n totalitate n termenii pedepsei si foarte putin n termenii asistarii, ajutorarii celui privat de libertate. Asadar, am constatat n urma acestui studiu, ca ipoteza conform careia agentii economici din Timisoara prezinta o mare reticenta n angajarea fostilor infractori, s-a confirmat. Pentru nlaturarea acesteia speram ca n contextul transformarilor si modernizarii implicate n procesul de aderare a tarii noastre la Uniunea Europeana, mentalitatea romnilor sa capete noi valente. Specifica mediului de detentie este lipsa de libertate, o chestiune sociala ce mpiedica cazuri de devianta sau inadaptare, este o realitate prezenta caracteristica societatii din toate timpurile pna n prezent. Un sistem penitenciar reuneste n sine 3 elemente de baza: modalitatea executarii privatiunii de libertate, tratamentul aplicat detinutilor care incumba: criterii de separare, drepturi, obligatii, activitati culturale educative si organizarea propriu - zisa a penitenciarului: tipul de detinuti, grupul de detinuti, personalul penitenciar. Viata n nchisoare este o viata n grup, grupul fiind mediul existential al indivizilor si se refera la spatiul n care acestia interrelationeaza. Viata n nchisoare, este n mod absolut, o viata n grup: este anulata orice intimitate, totul este la vedere pentru ceilalti, relatia interpersonala este o golire, o risipire de sine, nu te poti ascunde de partea rea a conduitei celor din jur, capacitatea de a suporta infirmitatile sufletesti ale celorlalti este depasita demult. Si mai rau dect toate, posibilitati de refugiu, de schimbare nu exista. Penitenciarul n genere, creeaza un tip aparte de relatii interpersonale care au un continut, o dinamica si modalitati aparte de structurare si manifestare. Doi sunt factorii fundamentali care determina specificul relatiilor interpersonale ce se creeaza ntre detinuti pe perioada cnd se sfla n detentie. n primul rnd, cadrul specific al penitenciarului ca institutie, mod de organizare, normative, genuri de activitate, viata nchisa si izolata desfasurata n colective constituite artificial si impuse, aflata sub control si o supraveghere permanenta. n al doilea rnd, specificul populatiei penitenciare, al detinutilor care prezinta particularitati psihice si morale n general nefavorabile pentru constituirea unor relatii

psihosociale pozitive, n masura sa aiba un rol stimulator n formarea si manifestarea personalitatii indivizilor ce se afla n detentie.1 Grupul de detinuti, pe lnga elementele structurale comune tuturor grupurilor umane - structura formala si informala, a statusurilor si rolurilor, a comunicatiei, a 1 Florian, G., Psihologie penitenciara, Editura Oscar Print, pag. 89. normelor si a puterii are si particularitati care-l diferenteaza mult, modificndu-I uneori surprinzator functionalitatea2. n grupul de detinuti se poate observa existenta structurii status roluri,structura formala si informala a condamnatilor; prin aceasta structura o serie de detinuti primesc unele responsabilitati, din necesitati organizatorice, ca exemplu: sef de echipa, sef de detasament. Comportamentele structurale ale grupurilor de detinuti sunt: 1. structura formala si informala a grupurilor de condamnati. 2. structura status rolurilor 3. comunicatia 4. structura normelor 5. structura puterii 1. Structura formala si informala a grupurilor de condamnati. Prima componenta analizata va fi structura formala si informala a gupurilor de condamnati. Din necesitati organizatorice, o serie de detinuti primesc din partea administratiei unele responsabilitati: sef de detasament, sef de echipa etc. Rareori nsa aceasta organizare oficiala corespunde cu cea neoficiala. 2. Structura status rolurilor Relatiile informale, bazate pe simpatiile si antipatiile interpersonale, sunt subordonate satisfacerii trebuintelor fundamentale pentru toti detinutii. Legat de distribuirea responsabilitatilor, structura status - rolurilor si pune amprenta si pe functionalitatea grupurilor de detinuti.3 Statutele avute afara se mentin pe parcursul executarii pedepsei , nefiind surprinzator faptul ca acei indivizi care dispun de o pregatire superioara sunt tinuti la distanta sau chiar vor fi persecutati, deoarece sunt perceputi ca fiind un motiv de umilire pentru majoritatea detinutilor, care se simt n prezenta acestora inferiori.

Asa cum este de asteptat n penitenciare, detinutii care nu au o conduita n limitele statutului care le este oficial conferit, sunt schimbati repede pentru a nu produce tensiuni.4 Ca aspect important n structura satus rolurilor sunt necesitatile psihosociale, fara de care un grup nu poate fi stabilizat. n orice grup uman exista o serie de necesitati psihosociale5 care se cer satisfacute si care n grupurile cu o anumita vechime iau aspectul unor caracteristici, precum: securitatea membrii grupului sunt coezivi, respecta autoritatea, se simt n siguranta; afectiunea gradul de intimitate si orientare spre sustinerea individului; informarea grupul poseda informatii care-i asigura un nivel satisfacator de ntelegere matura a evenimentelor; identitatea grupul si cunoaste problemele si pozitia n spatiul de viata; recreerea nivelul de relaxare si buna dispozitie care domneste n grup etc.6 2 Idem, pag 90. 3 Florian, G., op. cit., pag. 90. 4 Ibidem, pag. 91. 5 Golu, P., Psihologie sociala, Edituta Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1974, pag. 65. 6 Florian, G., op.cit., pag. 91. n situatia n care n grup nu sunt intrati indivizi care prin comportamentul lor sa acopere necesitatile mai sus mentionate, respectivul grup nu poate fi stabilizat, membrii grupului resimtind tensiuni, ntr-o mare parte a timpului. 3. Comunicatia A treia componenta structurala a grupurilor de detinuti este comunicatia cu cele doua variante ale sale comunicatia formala si comunicatia informala. Sistemul penitenciar fiind puternic ierarhizat, comunicatia oficiala se desfasoara preponderent de sus n jos, dinspre administratie spre detinuti. n conditiile detentiei, obiectiv saraca n informatii, mesajele orale care circula ntre detinuti, capata o importanta majora. Mesajele orale care circula printre detinuti nu folosesc la nimic, acestea influenteaza n mod negativ viata n grup a acestora. Argourile sunt folosite n grupurile de

detinuti si includ numai activitatile lor. Multe dintre cuvintele si expresiile argotice sunt imprumutate din termeni tiganesti. Limbajul argotic influenteaza n rau comportamentul detinutilor, considerndu-se ca reeducarea celor care folosesc acest limbaj, prezinta un grad mai mare de dificultate. Se poate considera ca un detinut este cu att mai recuperabil din punct de vedere social cu ct foloseste mai putin limbajul argotic.7 Argoul este un mod de exprimare nonliterar, specific anumitor grupuri sociale certate cu legea, acei indivizi ce utilizeaza argoul, si fauresc n acest fel o identitate aparte de restul societatii, un semn de recunoastere reciproca, limbajul argotic este folosit n mod constient de catre detinutii unui grup, pentru a nu fi ntelesi de ceilalti. Un limbaj conventional, cu termeni aparte, sau folosind cuvinte obisnuite dar genernd un sens schimbat, cu intentia de a se delimita, prin limbaj de restul societatii, expresiile argotice. apar n ipostaza de limbaj secret, folosit din dorinta de individualizare a unui grup fata de altele, Vorbitorii intentioneaza sa atraga atentia iar uneori sa nu le fie recunoscute intentiile. 4. Structura normelor Normele sunt reguli care stabilesc comportamente prescrise care sunt acceptate de colectivitate si reflecta modul de actiune a unui individ sau a unui grup, n diverse conditii astfel nct sa rezulte din acea interventie, eficienta si aprecieri favorabile din partea grupului. Norma are rolul de a nlatura conflictele existentei n comun a grupurilor si are caracter de obligativitate sub aspectul careia se contureaza norma juridica, sau de constrngere morala ceea ce reiese din norma morala. Ca si n societate si n penitenciar actioneaza urmatoarele tipuri de norme: 1. norme organizationale care sunt nsasi legile de executare a pedepselor, 2. norme actionale sunt regulile de evaluare corecta a situatiilor si evenimentelor cotidiene, ce intereseaza colectivitatea detinutilor, 3. norme relationale ceea ce se refera la modalitati ce sunt considerate eficiente n raporturile: detinuti personal, detinut detinut, detinut grup de detinuti. n mediul penitenciar normele oficiale sunt norme care urmaresc pe baza unor legi atingerea obiectivelor institutiei, cum ar fii: actiuni preventive, productive, educative si normele neoficiale, care actioneaza numai n interiorul grupului de detinuti, acestea avnd

ca scop crearea unor conditii si relatii de viata suportabila pe ntreaga perioada a executarii pedepselor. 7 Ibidem, pag. 92. n viata cotidiana a grupurilor de detinuti nou constituie, normele neoficiale nu apar de la nceput: - nti, pe baza afinitatilor se formeaza subgrupurile indivizi care au aceeasi valoare centrala ce le orienteaza existenta , - ntr-o a doua faza se statueaza normele sa nu ne furam ntre noi, sa nu ne autoranim, sa vorbim politicos etc. - iar n faza a treia se realizeaza selectia celor care vor ramne n grup prin recunoasterea utilitatii normelor respective n detrimentul relatiilor afective . Acest proces nu este valabil si pentru grupurile constituite, care se primenesc n timp prin intrarea permanenta a unor detinuti si liberarea altora. n aceste grupuri, normele preexista membrilor, cu unele diferente de la un subgrup la altul, noul intrat alegndu-si grupul care-l satisface cel mai mult.8 5. Structura puterii Structura puterii n grupurile de detinuti este o adevarata problema pentru administratia locurilor de detinere: cine si cum si exercita influenta dintre detinuti se afla la originea multor evenimente negative. Desigur, cadrele unitatii vor da unele responsabilitati detintilor care ndeplinesc anumite conditii, dar frecvent sunt descoperiti lideri informali a caror autoritate este incontestabil mai mare dect a celor numiti oficial. De cele mai multe ori sunt preferati de majoritatea detinutilor unii care sunt mediocrii, dar care stiu sa se poarte si prezinta constant un anumit stil n relatiile cu ceilalti.9 Din investigatiile specialistilor reiese ca liderul cel mai agreat de detinuti este cel care si exercuita influenta din mijlocul grupului si nu liderul care si exercita influenta din fata grupului. Integrarea si adaptarea detinutilor la detentie Procesul de integrare a detinutilor n sistemul penitenciar si a adaptarii lor la detentie cuprinde ntreaga plaja a perioadei de executare a pedepselor. Acest process este de o importanta deosebita, deoarece mediul penitenciar vizeaza doua probleme:

- de adptare la normele si valorile specifice acestui cadru de viata, - de evolutie ulterioara a personalitatii indivizilor. Prin nsasi situatia sa, detinutul prezinta un univers uman specific, plin de contradictii, frustrari si nempliniri. Fiecare vine n penitenciar ca urmare a unei conduite antisociale flagrante, a savrsirii unor infractiuni, dintre care unele deosebit de grave. Multi sunt neadaptati social, refractari sau incapabili sa se integreze la cerintele normelor de convietuire sociala, cu o viata care este subordonata mai ales instinctelor si trebuintelor primare, ei avnd o moralitate dubioasa si un trecut ncarcat care le apasa constiinta.10 n mediul penitenciar perioadele de executare a pedepselor se mparte n 3 etape: 1. perioada de carantina 2. executarea propriu zisa 3. perioada pregatirii pentru libertate. 8 Florian,G., op.cit., pag. 92. 9 Op. cit., pag. 92. 10 Ibidem, pag.72 1. Perioada de carantina Perioada de carantina se prelungeste dincolo de cele 21 de zile prevazute mai ales din considerente medicale , pna cnd detinutul nou depus ajunge la o formula de viata acceptabila. Apar multiple somatizari la cei care vin pentru prima data: slabesc, au insomnie, plng, au dureri la membrele inferioare, sunt dezorientati n timp s.a. Socul depunerii11 este direct proportional cu dezordinele emotionale preexistente depunerii: firile mai sensibile, cei cu un eu slab, cei imaturi n plan afectiv si social, cei bolnavi sunt aceia care, n general, sufera cel mai mult. Ceva mai trziu o luna, doua se instaleaza sentimentul de victimizare, atunci cnd detinutul realizeaza amploarea atingerii / pierderilor din cauza condamnarii si ncepe sa-si imagineze handicapul situatiei lui familiale, profesionale si sociale. 12 Pe perioada de carantina, detinutul n asteptarile clarificarilor judiciare nu si poate gasii afinitati printre ceilalti detinuti, prezenta acestora iritndu-i, resimt n acest timp

sentimentul de neputinta ct si nesatisfactia nevoilor de ajutor moral, sentimente ce accentueaza chinul depunerii. n timp scurt n locul disperarii apare dezamagirea si detinutii iau contactul cu un alt stil de viata, alte mentalitati, individul nu poate sa ramna nafara vietii de grup astfel apare tendinta de a muncii penal, sa foloseasca argoul, ntr-un cuvnt sa se integreze n viata de detentie. 2. Executarea propriu zisa Aceasta perioada cuprinde cea mai mare parte a pedepsei, perioada n care se ncearca reeducarea detinutilor. n aceasta etapa majoritatea detinutilor opteaza pentru munca iar cei mai multi condamnati si-au gasit locul n cadrul relatiilor de grup, drept urmare acestui fapt ncalcarea regulilor oficiale sunt mai rare. Cei cu vrsta naintata releva faptul ca regimul legal de detentie nu creaza neajunsuri majore. Asa cum a rezultat n cadrul interviurilor luate detinutilor si detinutelor, greutatile vin din interiorul grupurilor de condamnati, din relatiile ce se stabilesc ntre ei (ele). Chiar n conditiile de detentie unii declara ca duc o viata linistita (mai ales detinutii si detinutele cu vrsta mai naintata).13 3. Perioada pregatirii pentru libertate. Pregatirea pentru libertate se refera la cele cteva saptamni dinaintea liberarii, cnd detinutul este supus unui program special de instruire: i se dau sfaturi practice privind modul de rezolvare a problemelor pe care le va ntlni imediat dupa punerea n libertate, mai ales cele referitoare la noul loc de munca si la modul de comportare.14 Individul, este etichetat de catre societate, dupa o pedeapsa privativa de libertate, n general este privit cu nencredere. Liberarea pune problema noii identitati sociale a persoanei, ea atrage noi conditii de viata, alte norme, alte cerinte, pe care fostul detinut trebuie sa le ndeplineasca, chiar daca plaja cerintelor este mai extinsa n lumea din afara dect n lumea dinauntru. 11 Mitrofan, N., Zdrenghea, V., Butoi, T., Psihologie Judiciara, Casa de editura si presa Sansa Bucuresti, 1992, pag. 309. 12 Florian, G., op.cit., pag. 95. 13 Idem, pag. 96. 14 Florian, G., op.cit., pag.106.

Relatia: educator detinut Fiecare individ uman este unic prin personalitate proprie. Elementele componente a personalitatii umane sunt: afectivitatea, motivatia, vointa, temperamentul, aptitudinile si caracterul. Afectivitatea este elementul principal al tuturor framntarilor si frustrarilor detinutilor. Executarea unei pedepse cu nchisoarea atrage pierderea unor alte componente ce tin de afectivitate: - familia, prietenii, casa, consideratia semenilor, obiecte, vestimentatia, elemente care au o importanta deosebita pentru mentinerea echilibrului sufletesc al persoanei ncarcerate. Momentul constientizarii pierderilor elementelor de mai sus l determina pe detinut sa adopte diverse conduite de aparare. Educatorul, prin capacitatea lui de ntelegere, capacitate care se numeste empatie trebuie sa faciliteze apropierea de el a detinutului, astfel stabilindu-se o relatie de ncredere reciproca ntre educator si detinut. Foarte importanta si de neneglijat aceasta relatie contribuie la o directionare pozitiva a ntregului process reeducativ. Mijlocul de relationare al educatorului cu detinutii l constituie convorbirea. Aceasta nu trebuie nteleasa ca raspunsurile unuia la ntrebarile celuilalt, ci ca un proces complex, cu esecuri posibile de o parte si de alta. Educatorul va fi ntotdeauna n avantaj, deoarece, n baza datelor pe care le detine, va sti cum sa conduca discutia, la ce probleme sa ceara mai multe detalii, cnd sa avertizeze detinutul ca s-a ndepartat prea mult de linia adevarului etc. Tocmai n baza celor stiute, educatorul si va putea pastra rabdarea pe tot parcursul discutiei. De la nceput se urmareste cstigarea ncrederii detinutului si cunoasterea ct mai profunda a acestuia, mai ales sub aspectul planului de viata, al autoevaluarii, al integrarii lui n viata sociala. Manifestarea deschisa a ncrederii educatorului n detinut este esentiala n structurarea unei relatii pozitive n sens reeducativ. n majoritatea cazurilor autodezvaluirea depinde de modul n care detinutul percepe educatorul, de prestigiul acestuia, de contextul n care se solicita informatiile, de gradul de cointeresare a detinutului n actiunea de cunoastere de catre altii a vietii sale, de tipul sau de personalitate, de experienta lui n dialogul cu altii. 19

Relatia de ajutor Considerata ca fiind o relatie de ajutor n mediul penitenciar, este interventia psihologului si a educatorului prin psihoterapia non-directiva, cotata ca fiind cea mai eficienta n mediul de detentie. Psihoterapia non-directiva, a fost conceputa de psihologul american Carl Rogers, metoda care permite atingerea unor obiective n procesul de reeducare. Desigur, tensiunile legate de comunicarea faptei, contactul cu organele de ordine, remuscarile, procesul, rusinea si despartirea de familie a detinutului care ajunge pentru prima data n penitenciar, au un efect intens asupra psihicului acestuia, afectndu-l si poate fi considerat traumatizat psihologic. Ajutorul psihologic are grad de permisivitate determinndu-l pe individ sa se nteleaga si sa progreseze n situatia data, sa aiba initiativa. 18 Florian , G., op.cit., pag. 138. 19 Florian, G. Op.cit., pag. 180. Obiective esentiale n procesul de reeducare: 1. Reintegrarea sociala este influentata pozitiv de grabirea maturizarii afective a subiectului. 2. Efectele durabile n plan reeducativ apar doar cnd detinutul este ajutat sa se cunoasca pe sine, sa nteleaga mecanismele care au stat la baza formarii comportamentului sau deviant. 3. cunoasterea si activarea resurselor latente ale detinutului sporesc ncrederea n propriile capacitati, facndu-l sa fie deschis la actiunile de reeducare exercitate asupra sa.20 Carl Rogers descrie sapte stadii ale procesului de shimbare a personalitatii n cursul psihoterapiei, dar care nu sunt nlantuite ntr-o ordine stricta, fiind posibil ca elemente ale unor stadii avansate sa apara si mai la nceput. Stadiul 1: subiectul refuza comunicarea; relateaza doar aspecte exterioare; sentimentele si opiniile personale nu sunt percepute si nici recunoscute ca atare; nu exista dorinta de shimbare; exista multe blocaje n comunicarile interne; subiectul reactioneaza la situatia prezenta asimilnd-o unei experiente trecute si apoi reactioneaza la acest trecut renviat.

Stadiul 2: subiectul se convinge ca este total acceptat; observatiile privind alte persoane devin mai putin superficiale; problemele sunt percepute ca exterioare sinelui si de aceea nu resimte nici un sentiment de responsabilitate; sentimentele sunt descrise ca apartinnd trecutului (eram profund deprimat); experienta imediata este legata de o structura impusa de trecut; contradictiile sunt (pot fi) exprimate dar sunt recunoscute cu greutate. Stadiul 3: discursul avnd eul ca subiect devine mai usor; subiectul vorbeste de eul sau ca de un obiect despre care ceilalti au o imagine rasturnata; relateaza sentimente si intentii non-actuale; experienta traita este descrisa ca apartinnd trecutului sau, ca fiind straina de sine; contradictiile experientei imediate sunt recunoscute, iar alegerile personale sunt considerate adesea ca ineficace. Stadiul 4: subiectul descrie sentimente foarte intense ca nefiind actuale n prezent (aceea a fost o lovitura dura pentru mine); ncepe sa-si accepte sentimentele; experienta imediata este mai putin determinata de structura trecutului; ncepe sa descopere schemele personale de comportament si sa se ndoiasca de valabilitatea lor (ironia mi-a servit toata viata ca aparare; e putin idiot lucrul asta); cauta simbolismul exact al sentimentelor, al schemelor si al intentiilor sale; tine cont de contradictiile dintre eul sau si experienta imediata; ia cunostinta de responsabilitatea sa fata de problemele personale. Stadiul 5: sentimentele sunt exprimate liber, asa cum sunt simtite de subiect n prezent; si examineaza critic shemele de conduita; cauta sa diferentieze exact sentimentele si intentiile sale; accepta sa-si priveasca n fata propriile contradictii si incoerente; comunicarea intensa este ameliorata, iar blocajul este redus. Stadiul 6: sentimentele blocate n evolutia lor sunt acum acceptate; experienta imediata ia aspectul caracteristic unui proces; relaxari fiziologice (plns, lacrimare, oftat etc.); comunicarile interne (luarile la cunostinta) sunt libere si devin un cadrude referinta clar definit; diferentierea experientei afective este clara si fundamentala. 20 Idem, pag. 181. Stadiul 7: creste acceptarea de sine si ncrederea n propria evolutie; noile situatii sunt traite ca atare, nelegate de trecut; schemele personale de conduita sunt mai putin rigide; subiectul face experienta unor noi maniere de a trai.21

Psihoterapia non-directiva aplicata n penitenciar implica existenta unor premise favorabile: - tensiunile (framntarile) detinutului sa fie suficient de puternice pentru ca subiectul sa ceara sau sa accepte ajutorul, - subiectul sa aibe forta de a actiona si sa considere situatia rezolvabila - psihologul (educatorul) sa poata coopera cu factorii de decizie din locul de detinere, pentru solutionarea cazului. Psihologul l ajuta pe subiect sa aleaga o actiune sau alta, l sprjina cnd acesta se teme sa mearga mai nainte. Este necesar sa se lase ntreaga responsabilitate a actiunilor n seama subiectului, pentru a creste autonomia si ncrederea lui n sine. La fiecare ntlnire ntre cei doi, se face o analiza a rolului subiectului n propria problema, a calitatilor lui pozitive pe care se poate sprijini. Toate actiunile pozitive ale subiectului vor fi deci puncte de avans n solutionarea problemei si n ntelegerea de sine.22 Eficienta acestei metode este determinata de posibilitatea ca n scurt timp (3 4 sedinte de o ora fiecare) sa se analizeze profund si sincer problemele subiectului, sa fie rezolvate ntr-o maniera care sa-i asigure progresul relational. Se creeaza astfel posibilitatea ajustarii unui mare numar de detinuti. n penitenciare psihoterapia non-directiva si atinge scopurile de regula, n doua cel mult trei sedinte. Aceasta deoarece psihologul are acces la informatiile din dosarul detinutului, iar celelate cadre l tin la curent cu evolutia subiectului. La aceasta se adauga faptul ca subiectul raspunde complet la toate ntrebarile: coopereaza cu cel care vrea sa-l ajute, desi ramne activa tendinta de a se zugravi mai bun dect este. 23 S-a constatat la etapizarea rogersiana unele modificari ce constau n concentrarea metodei. Acest fapt este dat de situatia cu un grad sporit de restrangere al subiectului care l impulsioneaza pe acesta sa treaca rapid la fazele finale, nca din prima sedinta. Clarificarea problemei se face prezenta n a doua sedinta cu recomandarile necesare rezolvarii acesteia. Psihologul l asigura pe subiect ca poate oricnd apela la ajutul lui, ca va fi primit si ca n ciuda oricaror esecuri va gasi pe cineva dispus sa-l asculte si sa-l ajute. nceputul psihoterapiei trebuie marcat de o informare amanuntita a psihologului cu o serie de aspecte privind personalitatea subiectului, fapta comisa, precum si o evaluare a capacitatii sale de reintegrare dupa executarea pedepsei.

Antecedentele penale sunt cunoscute att din analiza dosarului, ct si a convorbirii directe cu subiectul. Evaluarea capacitatii de reintegrare se realizeaza n baza cunoasterii sprijinului din partea familiei, a atitudinii fostilor si actualilor prieteni fata de subiect, disponibilitatile lui de sustinere morala. Tot la acest punct sunt analizate proiectele de viitor : realismul lor, gradul de ncredere a subiectului n ele, daca si-a elaborat 21 Florian, G., op.cit., pag. 182. 22 Idem, pag.183. 23 Op. cit. pag. 184 alternative, ce va ntreprinde daca n mediul unde va merge va gasi situatii psihotraumatizante s.a. Elemente din schema rogersiana manifestate n cele doua stadii ale relatiei de ajutor n locul de detinere sunt urmatoarele: Stadiul I - subiectul vorbeste despre sine ca despre un obiect vazut rasturnat de ceilalti, iar sentimentele sunt descrise ca apartinnd trecutului; - subiectul are convingerea ca orice ar spune sau ar face, nimic nu se poate schimba, considera ca toate eforturile sale pozitive au fost ineficiente; - contradictiile personale sunt recunoscute si doreste sa le analizeze; - apar frecvent manifestari somatice (plns, suspine). Stadiul II - subiectul este convins ca este total acceptat de psihoterapeut; - descopera shemele personale de comportament si ncepe sa se ndoiasca de valitatea lor; le examineaza critic; - cauta explicatii pentru faptele trecute si prezente; - ia cunostinta de noi aspecte ale responsabilitatii sale fata de problemele personale (infractionale); - subiectul alege noi maniere de a fi n baza clarificarilor obtinute; - creste ncrederea n viitoarea evolutie.24 Bibliografie :

Biberi, I., (1971), Viata si moartea n evolutia universului, E. E. R. Bucuresti Florian,G., Psihologie penitenciara, Edituta Oscar Print, Bucuresti Golu, P.,(1974), Psihologie sociala, Edituta Didactica si Pedagogica, Bucuresti Mitrofan, N., Zdrenghea, V., Butoi, T., (1992), Psihologie Judiciara, Casa de editura si presa Sansa Bucuresti 24 Florian,

Asisten social n penitenciar Intervenia propriu-zis

Introducere Pornind de la principiul c o bun practic ncepe cu o bun teorie, vom insista n prima parte asupra contextului teoretic n care metodele si tehnicile prezentate n partea aplicativ i gsesc raiunea. Premisele de la care pornim n explorarea modelului teoretic sunt: nu este posibil o intervenie asupra comportamentului uman fr a avea o concepie coerent asupra modului cum acesta se dezvolta; sunt cunoscute dou modaliti de lucru direct cu infractorii : la nivel individual i la nivel de grup. Tehnicile utilizate n ambele situaii nu pot fi definite ca fiind specifice uneia sau alteia dintre abordri, ele fiind n egal msur utilizate. Totui, din considerente didactice, acestea vor fi prezentate separat. A. Principii de eficien n lucru cu infractorii. B.1 Aspecte generale O serie de meta-analize asupra literaturii de reabilitare a infractorilor (Andrews i alii, 1990; Gendreau i alii, 1994; Vennard i alii, 1997 ) au demonstrat c unele programe au obinut rezultate pozitive. Eficiena acestor programe s-a datorat n principal combinrii a patru principii: risc, nevoie, receptivitate i profesionalism (Andrews i alii, 1990 ). Pe baza acestor principii este posibil o clasificare a deinuilor pentru ca acetia s primeasc ntr-un mod optim serviciile de care au nevoie.

Cele patru principii pot fi sintetizate astfel:

1.

Risc persoanele cu un nivel de risc mare trebuie s primeasc un volum mare de

servicii la o intensitate ridicat. Volumul i intensitatea programelor trebuie stabilite n funcie de nivelul de risc pe care l prezint clientul. Studii realizate de Andrews i altii (1990 ) au demonstrat c persoanele care prezentau un risc de recidiv sczut i care au primit un volum mare de servicii au nregistrat rezultate mai slabe dect cele care, aflate n aceeai situaie, au primit mai puine servicii.

2.

Nevoie serviciile sau programele de reabilitare trebuie orientate astfel nct s

adreseze nevoile criminogene. Nevoile criminogene sunt nevoile asociate cu starea de infracionalitate, ca : impulsivitate, egocentrism, lispa unei locuine sau a unui loc de munc, absena unor abiliti de comunicare, negociere etc. Nevoile criminogene pot fi privite i ca factori dinamici ai riscului de recidiv. Din acest punct de vedere, cele mai eficace servicii sunt cele care reduc nevoile criminogene, constituindu-se astfel i ca indicatori de performan ai unui program.

3.

Receptivitate stilul si modul de oferire a serviciilor trebuie s corespund stilului

de nvare i abilitilor clienilor. Din acest punct de vedere putem oferi ca exemplu cteva axiome: Structura unui program trebuie s fie ferm i clar precizat n cazul n care se adreseaz unor clieni cu slabe capaciti de conceptualizare sau imaturi emoional.

Persoanele anxioase la contactul cu ceilali reacioneaz slab la programe de grup care


presupun schimburi interpersonale intense. Clienii cu o personalitate puternic orientat antisocial ( cu multiple nevoi criminogene, Clienii cu un comportament aflat n permanent cutare de senzaii tari au nevoie de Contextul interpersonal trebuie analizat cu mare atenie. Prezena prietenilor cu scu o empatie slab etc.) au nevoie de programe intensive. programe care implic oportuniti de exprimare a energiei fizice. comportamente antisociale se coreleaz puternic cu delincvena. Programele eficiente presiunilor proinfracionale ( Andrews, 1980 ).

au concentrat fie asupra izolrii acestor prieteni ( Klein, 1971 ), fie asupra neutralizrii

Utilizarea adecvat a autoritii i a tehnicilor modelrii i a celor specifice rezolvrii

de probleme sunt cele mai eficiente n msura n care sunt aplicate ntr-o manier entuziast i participatorie.

4.

Profesionalism principiile prezentate anterior trebuie aplicate n practica de ctre In analiza lor, Antonowicz i Ross ( 1994 ) au identificat i alte principii specifice

persoane cu o pregtire de specialitate i cu grad ridicat de angajament profesional. programelor performante:

1.

utilizarea ca model conceptual a teoriilor cognitiv-comportamentaliste. 75 % din programele performante analizate de ctre cei doi cercettori canadieni aveau un astfel de model conceptual. Celelalte modele ( psihodinamic, sociologic etc. ) nu au obinut rezultate la fel de bune.

2.

Abordarea sistemic 70 % din programele performante utilizau o perspectiv holist. Hollin ( 1998 ) a identificat ca nalt performante programele multimodale care aveau ca elemente cheie: rezolvarea de probleme, abiliile sociale, managementul emoiilor i educaia moral.

3.

Cele mai eficiente tehnici s-au dovedit a fi jocul de rol i modelarea. Ross i Fabiano ( 1985 ) susin c aceste tehnici sunt adecvate n special exerciiilor empatice, rezolvrii de probleme i consolidrii abilitilor sociale. Un alt principiu important identificat de Roberts ( 1995 ) este cel al lucrului n

parteneriat. Pentru a demonstra necesitatea colaborrii cu alte organizaii sau instituii, Roberts a construit o piramid numit plan organizaional care are doua orientri: la vrful piramidei este prezentat abordarea concentrat pe individ, iar la baz este descris abordarea care accentueaz latura comunitar a reintegrrii sociale a deinuilor. Gill McIvor ( 1990 ) enun caracteristicile generale ale unui program de reabilitare performant astfel: 1. 2. 3. 4. 1. se adreseaz nevoilor clientului din perspectiva rezolvrii de probleme, se adreseaz celor care prezint un risc de recidiv ridicat, asigur o intervenie variat metode diverse, ofer servicii concrete nu face psihoterapie dac clientul nu are locuin. Structural, un program trebuie s : aib scopuri i obiective clare, concrete, msurabile,

2. 3. 4. 5.

s se deruleze ntr-un mediu receptiv, s promoveze schimbri simple, s fie derulat de un personal profesional i motivat, s aib adeziunea participanilor.

B.2. Teoriile cognitiv-comportamentaliste Acest model nu este un model explicativ al comportamentului infracional, ci unul de prevenie i reabilitare. Prezumia de la care pornete este c gndirea infracional, modul cum infractorii privesc lumea, abilitile acestora de a rezolva probleme etc. au un rol important n dezvoltarea unui comportament infracional. Important de subliniat este c acest model nu neag importana factorilor de mediu, sociali, culturali, situaionali etc. n etiologia comportamentului infracional. Aceti factori chiar au o influen semnificativ asupra gndirii umane: srcia, lipsa oportunitilor de stimulare intelectual, educaie inadecvat, lipsa modelelor pro-sociale, mediul ostil sau nefavorabil unei dezvoltri cognitive depline etc. pot duce la un deficit cognitiv. n cartea lor, Time to think, Ross i Fabiano (1985 ) au avansat chiar ipoteza unei gndiri infracionale caracterizat prin: impulsivitate, gndire necritic sau cu distorsiuni, gndire simplist, ngust i ilogic, nu neleg complexitatea relaiilor sociale, gndire inflexibil i inadaptat, gndire egocentric nu face distincie ntre propriile sentimente, gnduri i cele ale altora, percepii superficiale sau eronate, trirea n prezent aici i acum etc.

De precizat este c nu toi infractorii au astfel de deficiene sau nu le au pe toate. Uneori actele infracionale sunt raionale i chiar prea bine planificate. De asemenea, trebuie tiut c aceast abordare nu este un panaceu. Interveniile asistentului social trebuie s fie atent individualizate n funcie de nevoile persoanei i resursele sale de schimbare. Astfel, este bine cunoscut exemplul clientului care nu avea un loc de munc iar consilierul

su de probaiune i oferea doar consiliere ventilarea sentimentelor legate de aceast privaiune. Cel care utilizeaz un astfel de model este un educator care evalueaz procesele cognitive ale persoanei i apoi organizeaz experiene de nvare care corespund proceselor inadaptate i, implicit, emoiilor asociate acestora. Din punctul de vedere al abordrii cognitiv comportamentaliste, prima etap important este cea de evaluare a capacitii cognitive. Aceast evaluare trebuie s urmreasc: 1. Capacitatea i coninutul gndirii (cum i ce gndete). Cercetrile au artat ca infractorii au probleme cu abilitatea de a gndi i nu cu coninutul gndirii. De aceea nu este suficient s-i ajutm pe clieni s gndeasc despre o anumit problem, ci i cum s gseasc cele mai bune soluii, cum s anticipeze consecinele etc. 2. Abilitate i aplicabilitate (ce gndete i cum pune n practic ) A avea capacitatea de a gndi critic nu nseamn c i pune n practic aceast gndire n viaa cotidian. 3. Impersonal i interpersonal. Cercetrile au artat c infractorii au probleme n special cu abilitile cognitive corespunztoare sferei interpersonale. n acest caz se impune msurarea cogniiei sociale. 4. Nivelurile cogniiei. Dup cum se tie din psihologie, exist mai multe niveluri ale cogniiei: de la senzaii, percepii, nvare, memorie pn la raiune, logic, rezolvarea de probleme complexe. Este necesar uneori s evalum toate aceste niveluri pentru a identifica natura unor gnduri eronate. Acestea se pot datora unei percepii distorsionate sau unor raionamente interne false etc. Acum c am vzut ce s evalum, s vedem i cum s evalum. n acest sens, exist trei mari metode: spontan (de ex. pe parcursul discuiei ), direct sau indirect. Evaluarea indirect presupune administrarea unei baterii de teste psihometrice sau proiective, ceea ce presupune calificare special i abilitare din partea autorilor acestora de aceea nu vom insista asupra lor. Evaluarea direct a capacitilor cognitive se poate rezuma la cteva modaliti mai importante:

ntrebri directe ( de ex. ce ai gndit nainte de a comite fapte, n timp ce o svreai sau dup ?), imageria ( de ex. imagineazi c un prieten i cere s furi mpreun cu el un capac de canal . Ce crezi despre asta ? la ce te gndeti ? etc. ), chestionarele ( de ex. ce ai face dac prietenii v-ar cere s acostai un tnr i s-i luai banii ? ), propoziiile neterminate ( de ex. mi vine s lovesc pe cineva atunci cnd ).

Aceste mijloace de evaluare pot fi dezvoltate de ctre asistenii sociali sau pot fi standardizate. n privina infractorilor, Spivack ( 1976 ) a identificat urmtoarele elemente cheie pe care asistentul social trebuie s le analizeze cu predilecie: dac legtura dintre cauz i efect se realizeaz spontan (gndire cauzal). Muli infractori au o gndire fatalist, considernd c ceea ce li se ntmpl nu se afl n nici un fel de legtur cu faptele lor (ex. eu nu am nici o vin ! nu am cas, loc de munc, aa c . ce s fac ? trebuie s fur pentru a tri. ). dac sunt anticipate consecinele ( gndire consecvenial). dac exist abiliti de generare a soluiilor ( gndire alternativ ). abilitatea de a se concentra pe scopuri (gndire centrat pe scop ).

Din cele de mai sus i din cercetrile efectuate rezult c cele mai eficiente programe cognitiv - comportamentale sunt cele care se adreseaz abilitilor de rezolvare a problemelor, de construire a relaiilor interpersonale, de negociere i comunicare i de rezolvare a conflictelor interpersonale, ns acestea trebuie s fie individualizate n funcie de nevoile identificate. n vederea consolidrii abilitilor amintite, asistentul social trebuie s aib urmtoarele abiliti: S motiveze participanii la program, S manifeste empatie pentru acetia, S fie un bun model pro-social, S fie capabil s conduc intervenii eclectice,

S fie sensibil la discrepanele, erorile i distorsiunile cognitive pe care apoi s le discute ntr-o manier suportiv.

Cele mai ntlnite distorsiuni cognitive ntlnite la infractori sunt: suprageneralizrile (ex. nimic nu-mi merge bine ! ), raionamentele care exclud unii factori importani ( ex. era ora 10 p.m., era singur n bar i era mbrcat provocator. Ce credei c-i dorea ? ) i catastrofizarea (ex. nu mai este nimic de fcut. Sunt un om terminat ). Aceste distorsiuni trebuie identificate i puse n discuie ntr-un mod suportiv. De exemplu: CLIENTUL : Nimic nu mai merge cum trebuie, sunt un ghinionist ! ASISTENTUL SOCIAL : Ce vrei s spui ? CLIENTUL: Pi tot ce am ncercat pentru a gsi un loc de munc a euat. AS: Hai s vedem ce ai ncercat ? C: Pi, am ncercat s merg la centrul de plasare dar nu m-au primit, am ncercat s gsesc n ziare ceva, dar nu am gsit nimic care s-mi plac i aa mai departe. A.S..: De ce crezi c cei de la centrul de plasare nu te-au primit ? C: Era nchis pentru public cnd am fost eu, cred c de aia. A.S.: i asta nseamn c nu te-au primit ? Discuia poate s continue pn cnd clientul contientizeaz c afirmaia sa iniial este exagerat i c, de fapt, el nu a ncercat tot sau nu n maniera cea mai eficient. Se ntmpl, ns, uneori ca infractorii s aib dificulti n a vorbi despre sine. n acest caz, asistentul social poate s implice un al treilea personaj imaginar i s-l ntrebe pe client ce ar gndi o persoan ca el n diversele situaii. n urma acestor discuii pot fi identificate anumite constante ale gndirii care pot fi discutate fr ca infractorul s se simt ameninat direct. Abilitile interpersonale sau de negociere pot fi dezvoltate cu ajutorul altor tehnici, cum ar fi: jocul de rol, antrenarea, prezentarea unor modele pro-sociale etc. Dup cum se poate observa, toate aceste tehnici presupun implicarea efectiv a clientului n exerciiu. Aceasta deoarece s-a constatat c infractorii nva mai uor fcnd dect vorbind despre .

Impactul acestor tehnici este mai mare dac sunt utilizate n cadrul unor grupuri dar ele pot fi folosite i n lucrul individual (a se vedea subcapitolul Lucrul cu grupul). Jocul de rol const n imaginarea i jucarea unor situaii ct mai apropiate de realitate. Aceste scenarii se pot referi chiar la deficienele pe care consilierul le-a identificat mpreun cu clientul n faza de evaluare. De remarcat c n cadrul jocului de rol sunt evideniate nu numai abiliti sau strategii personale de rezolvare a problemelor dar i emoiile asociate acestora. Exemplu: Din cadrul unui grup sunt alei doi voluntari care vor juca scena n care unul este agresorul iar cellalt victima. Scena se petrece ntr-un bar i ncepe cu solicitarea de ctre agresor a unei igri. Intenia vdit este de a provoca victima. Cum va rezolva victima aceast situaie ? Cum poate s rezolve situaia fr violen ? Discuiile de grup sunt extrem de utile i pot genera diverse modele de rezolvare a problemelor. De asemenea, jocul de rol poate fi filmat i apoi vizionat observndu-se comportamentul non-verbal: tonul vocii, contactul vizual, poziia corpului etc. Ca variaiune la aceast tehnic este schimbarea rolurilor. n acest caz, cei doi protagoniti vor schimba rolurile i vor repeta scena. De observat sunt: care sunt diferenele de abordare, ce vor simi cei doi la schimbarea rolurilor etc.. Aceast tehnic este deosebit de util n exersarea empatiei, agresorul experimentnd i rolul de victim. Antrenarea este o alt variant a jocului de rol cu deosebirea c presupune i existena unor antrenori / consilieri care pot sftui protagonitii n diversele situaii. Antrenarea se refer, de asemenea, i la repetarea diverselor exerciii pn cnd abilitile vizate vor fi bine nsuite. Oferirea unor modele pro-sociale se realizeaz cu prioritate prin persoana asistentului social. De asemenea, pot fi utilizate alte mijloace cum ar fi: filmul, personaliti care pot fi invitate s discute cu membrii grupului etc. Fabiano i Ross ( 1985 ) au identificat i alte modaliti specifice interveniei cognitiv comportamentaliste. Una dintre acestea pornete de la observaia c uneori oamenii nva mult mai repede dac sunt pui n situaia de a-i nva pe alii. Astfel, n 1967 a fost realizat un experiment ntr-un penitenciar de femei din SUA n care cteva

cliente au fost pregtite s devin educatori specializai n schimbare comportamental dup care li s-a cerut s lucreze cu alte femei care, ulterior, deveneau i ele specializate n domeniu. A fost stabilit chiar o carier : de la client la educator, supervizor, coordonator de program. Acest experiment a avut un rezultat deosebit, rata de recidiv dup nou luni de la liberare fiind de numai 6,6 %. Din perspectiva abordrii cognitiv comportamentaliste, evaluarea final a unui program nu se reduce doar la indicatori de tipul ratei de recidiv, ci i la indicatori de stabilitate a locului de munc, prezen la coal, viaa familial etc.

C. Lucrul la nivel individual Activitatea de asistare la nivel individual a deinuilor presupune trei tehnici eseniale : interviul, consilierea i, ca o derivaie a acesteia, interviul motivaional. C.1 Interviul Interviul este principalul instrument al fiecrui asistent social care poate fi privit ca pe o structur pentru operaionalizarea interaciunii dintre acesta i client. Fiecare asistent social are propriul stil de a intervieva. Interviul este i o abilitate i o art care se nva practicnd-o. Pentru o practic optim este totui nevoie ca studentul s dispun de un ghid care s cuprind pregtirea i etapele interviului precum i abilitile pe care asistentul social le utilizeaz n timpul interviului. Fiecare interviu are un scop i o serie de obiective specifice. n funcie de scopul su, interviul poate fi: de diagnostic, de explorare i terapeutic. Cum a fost interviul iniiat dac a fost sau nu planificat, dac avem un client voluntar sau unul involuntar etc.

Exist o serie de variabile care pot influena natura interviului:

Unde se desfoar interviul n birou, ntr-o celul, ntr-o camer de spital sau acas. Experiena clientului i a asistentului social de a lucra mpreun.

Fiecare interviu va fi diferit. Asistentul social trebuie s fie flexibil n structurarea i conducerea interviului, n funcie de scopurile interviului i de nevoile clientului. Ca regul, interviul trebuie s fie condus astfel nct s ncurajeze interaciunea i s consolideze relaia profesional. Pregtirea interviului. n vederea pregtirii interviului, asistentul social i 3) armonizarea celor dou sarcini anterioare. naintea oricrui interviu asistentul social trebuie s pregteasc condiiile fizice de desfurare a acestuia. Dac interviul se va desfura n birou, asistentul social trebuie s organizeze spaiul astfel nct s ncurajeze interaciunea. Astfel, va aranja scaunele pe acelai nivel, fr ca vreun obiect s se interpun ntre ele, va anuna s nu fie ntrerupt la telefon sau la u, va pregti aparatele de nregistrat numai cu consimmntul clientului etc. O atenie deosebit se acord timpului de desfurare a interviului, astfel nct nici clientul i nici asistentul social nu va fi grbit iar interviul nu va dura la nesfrit. Dac interviul se desfoar n afara biroului, asistentul social trebuie s gseasc un loc n care discuia s nu poat fi ascultat de ctre alte persoane i s nu fie deranjai. Ideal este ca mediul n care se desfoar interviul s fie confortabil, dar s nu aib prea multe elemente decorative care ar putea s distrag atenia clientului. n planificarea coninutului interviului, asistentul social trebuie s in seama de scopul i obiectivele acestuia. Planificarea se realizeaz n vederea identificrii sarcinilor concrete i a informaiilor necesare nainte ca interviul s nceap. Asistentul social va trebui s revad notiele interviurilor anterioare i planificarea iniial a interveniei. Vor fi stabilite structura i ntrebrile interviului. Aceasta se realizeaz pentru a oferi interviului o form, un sens i o consisten. n desfurarea interviului, asistentul social trebuie s fie flexibil, adaptnd interviul la nevoile clientului. are urmtoarele sarcini: 1) pregtirea mediului n care se va desfura interviul, 2) planificarea coninutului interviului

Din acest punct de vedere, interviul poate fi directiv sau non-directiv ( liber ), n funcie de ct de structurat este interviul. n armonizarea celor dou sarcini anterioare, asistentul social trebuie s in seama i de nevoile pe care clientul le-ar putea avea, astfel nct acesta s primeasc rspunsurile de care are nevoie. Tot nainte de desfurarea interviului, asistentul social trebuie s reflecteze asupra propriilor atitudini sau sentimente care ar putea influena comunicarea sa cu clientul. O bun pregtire a interviului reduce probabilitatea ca asistentul social s fie surprins i comunic clientului mesajul c este important !

Etapele interviului Toate interviurile au trei pri: Faza de nceput, Faza de mijloc sau a lucrului mpreun i Sfritul.

Fiecare faz are scopuri distincte. Faza de nceput debuteaz cu momentul n care asistentul social ia numele clientului i ncearc s-l fac pe client s se simt confortabil. Asistentul social trebuie s reduc tensiunea i s discute orice manifestare de ostilitate, astfel nct s se asigure participarea deplin a clientului la procesul de intervievare. Observarea acestor posibile obstacole se realizeaz prin interpretarea comportamentului non-verbal i prin ntrebri legate de starea de spirit sau de ultimele evenimente sau situaii prin care a trecut clientul. De asemenea, n aceeai faz asistentul social va negocia cu clientul scopul ntlnirii i durata interviului. Scopul interviului trebuie s fie important pentru client, numai astfel avem sigurana c se va implica n relaia terapeutic !

O importan deosebit o are relaia de lucru i comunicarea. Acestea sunt ingredientele oricrei intervenii n asisten social. Faza de mijloc ncepe atunci cnd clientul este pregtit s discute despre ce a fost stabilit n faza iniial. Coninutul acestei faze este diferit n funcie de sarcinile interviului. Asistentul social trebuie s orienteze sau s reorienteze, concentreze discuia sau s renegocieze scopul interviului atunci cnd mprejurrile o cer. O atenie deosebit va fi acordat calitii comunicrii ntre asistentul social i client. Cnd timpul alocat interviului se apropie de sfrit, asistentul social sumarizeaz cele discutate n timpul interviului apoi, mpreun cu clientul, elaboreaz un plan pentru ntlnirile urmtoare, stabilete responsabilitile fiecruia i timpul i locul viitorului interviu. Dac este ultimul interviu, clientul trebuie ajutat s spun La revedere i s i se dea permisiunea s revin atunci cnd mai are dificulti. Abilitile pe care asistentul social le utilizeaz n timpul interviului. n sprijinirea clientului su, asistentul social utilizeaz cinci grupuri de abiliti: Abiliti de observare, De ascultare, De a pune ntrebri, De concentrare, conducere i interpretare, De pregtire a climatului interviului.

Ca toate abilitile i deprinderile, acestea se formeaz de-a lungul timpului, prin practic. Abilitile de observare. Clienii ofer informaii i exprim sentimente att pe cale verbal, ct i nonverbal. Comportamentul non-verbal este deosebit de important n stabilirea validitii comportamentului verbal. Asistentul social trebuie s vizeze: Limbajul trupului ce comunic deinutul prin felul cum este aezat, prin expresia facial etc. Coninutul propoziiilor despre sine n care se va urmri atitudinea fa de sine i ceilali.

Schimbarea subiectului- atunci cnd clientul schimb subiectul la aceeai tem, poate s nsemne c aceasta este prea dureroas sau taboo. Asociaii de idei asociaii frecvente de idei pot comunica asistentului social sentimente ascunse ce trebuie explorate. Referiri frecvente atunci cnd clientul revine la un subiect anume nseamn c acesta are o importan deosebit pentru el sau c are nevoie de ajutor n acea privin. Pauze pot semnifica sentimente de team sau dorina de a nu discuta despre acea tem. Puncte de stress sau conflict n perspectiva trans-culturalist, semnific faptul c asistentul social nu nelege deplin contextul cultural clientului ceea ce conduce la nelegerea defectuoas a unor procese.

Abiliti de ascultare Abilitile de ascultare sunt vitale n procesul de comunicare. Acestea constau n principal n ascultarea celor spuse de client precum i a observrii felului n care acesta rspunde la ntrebri. Asistenii sociali nceptori sunt foarte preocupai de ce s ntrebe i cum, i nu asupra comunicrii n sine cu clientul. Cele mai bune ntrebri sunt cele care l sprijin pe client s ofere informaiile necesare, cele care ofer alternative de rspuns i conduc la nelegerea problemei. Forma de ascultare cea mai indicat este ascultarea activ. Aceasta presupune a fi cu clientul n efortul lui de a nelege dificultile i problemele sale. Procedeele ascultrii active vor fi prezentate n subcapitolul Consilierea. Dezvoltarea abilitilor de comunicare este necesar i datorit faptului c asistentul social lucreaz cu persoane care au maniere oarecum diferite de a se exprima. n cadrul ascultrii, este important s nelegem ceea ce ncearc deinutul s comunice i s urmrim cu acuratee semnificaia unor cuvinte n sfera semantic a acestuia. Este important, de asemenea, s observm cuvintele-sentiment ( a simi, a vedea, a crede etc.) i felul cum acestea sunt exprimate. O real ascultare reflect o atitudine de

deschidere i acceptare i evit riscul de subminare a comunicrii prin evaluri premature a situaiei i prin oferirea de sfaturi de ctre asistentul social.

Abiliti de a ntreba Esenial n cadrul acestui grup de abiliti este maniera de a pune ntrebri, felul i utilitatea acestora. O prim categorie de ntrebri sunt ntrebrile nchise. Aceste ntrebri cer un rspuns specific. Sunt folosite n special pentru a colecta date factuale de genul: Ce vrst ai ? ce profesie ? etc. A doua categorie de ntrebri sunt cele deschise. Acestea sunt folosite pentru a da posibilitatea clientului s defineasc i s interpreteze n felul n care el alege. De obicei ncep cu : ce crezi, cum s-a ntmplat etc. Pentru a completa istoria social a clientului se recomand combinarea primelor dou tipuri de ntrebri. Urmtoarele categorii de ntrebri sunt cele de conducere i cele de confirmare. ntrebrile de conducere sunt recomandate n cazul n care se exploreaz un subiect anume. Un exemplu: Ai ncercat s rezolvi aceast problem ? Cum ? Spune-mi mai mult despre felul cum ai procedat. ntrebrile de confirmare sunt cele care ateapt de la client un rspuns definit. Un exemplu: Te simi mai bine astzi , nu-i aa ?. Aceste ntrebri sunt nerecomandate deoarece blocheaz discuia i i impune clientului ideile asistentului social. n cadrul interviului, este indicat ca ntrebrile s cuprind o singur idee. Pot fi utilizate ntrebri cu mai multe idei n cazul n care asistentul social subliniaz o anumit conexiune ntre acestea sau ncearc s obin o imagine de ansamblu asupra situaiei. Abiliti de concentrare, conducere i interpretare Acestea sunt abilitile necesare pentru a realiza obiective propuse. Presupun la rndul lor alte abiliti, cum ar fi cele de sumarizare sau de parafrazare, necesare pentru reflectarea ideilor i a sentimentelor, pentru confruntare etc. Utilizarea acestor abiliti

presupune un bun sim al timpului. Este important s tii cnd s concentrezi discuia, cnd s interpretezi cele spuse de client i cnd s fii direct. Parafrazarea i sumarizarea contribuie semnificativ la o mai bun nelegere a faptelor, sentimentelor etc. Confruntarea i tcerea sunt dou abiliti sau tehnici deosebit de riscante i delicate. Confruntarea se utilizeaz atunci cnd asistentul social dorete s aduc n discuie dezacorduri, sentimente ascunse sau neadevruri. Aceste aspecte nerezolvate pot compromite comunicarea autentic. Momentul i maniera confruntrii trebuie alese cu mare grij astfel nct s nu scurt-circuiteze relaia de lucru. Tcerea poate s indice tensiune, rezisten sau frustrare dar ofer asistentului social i deinutului timpul necesar reflectrii. Asistentul social trebuie s identifice cu exactitate natura tcerii i s o foloseasc n concentrarea discuiei sau n direcionarea acesteia n sensul ndeprtrii obstacolului. Este responsabilitatea asistentului social s conduc interviul dar nu s-l i controleze ! Abiliti de construire a climatului optim Studiile recente au artat c sunt trei atribute caracteristice unei situaii interpersonale care produce nelegere, deschidere i onestitate. Acestea sunt: empatie, autenticitate i cldur non-posesiv. Despre aceste atribute vom discuta n subcapitolul urmtor, ceea ce demonstreaz nc o dat c abilitile, metodele i tehnicile din asistena social trebuie considerate ca sistem. Climatul de desfurare a interviului influeneaz semnificativ natura i calitatea procesului de comunicare. Nu trebuie s uitm c interviul doar o form de comunicare. Multe dintre abilitile prezentate mai sus sunt transferabile n orice context care presupune interaciune uman. Poate c un bun asistent social este cel care are cele mai bune performane n comunicare, n construirea i meninerea unor relaii interumane.

C.2. Consilierea n general, sunt cunoscute dou tipuri de consiliere: una centrat pe rezolvarea de probleme i una centrat pe persoan ( Carl Rogers). Carl Rogers a dezvoltat un model de consiliere non-directiv, aceasta nsemnnd n bun parte c nu consilierul, ci clientul decide ce se va discuta i n ce succesiune. Rolul consilierului este doar de a facilita i ncuraja discuia. De cele mai multe ori acestea se concentreaz asupra lumii emoionale a clientului i nu asupra unor probleme. Problemele pot fi o manifestare a unor tulburri emoionale ale clientului. Consilierul trebuie s fie mpreun cu clientul nc de la nceputul procesului. Aceasta nseamn c atitudinea consilierului este una deschis, autentic astfel nct clientul va renuna la mecanismele de aprare. Empatia este fundamentul procesului de consiliere. Abordarea centrat pe persoan accentueaz n principal capacitile i punctele tari ale clientului. Dup cum anticipam mai sus, condiiile de desfurare a unei bune consilieri sunt: empatia, o "cldur" non-posesiv, acceptare i autenticitatea. Empatia Se poate defini ca " pire" n lumea interioar a unei altei persoane, cu scopul de a nelege gndurile, sentimentele, comportamentele i semnificaiile pe care acea persoan le atribuie unor evenimente. n acelai timp consilierul rmne ns el nsui, empatia nepresupunnd identificare. Nivelul empatiei este strns corelat cu gradul n care clientul reuete s-i exploreze lumea interioar. Empatia nseamn a te simi " mpreun cu". Empatia nu nseamn a simi ca - simpatie a simi pentru - mil. "Cldur" non -posesiv

Se exprim n general prin: limbajul trupului ( postur, proximitate, spaiu personal, contact vizual ), cuvinte i vorbire ( tonul, tipul cuvintelor etc), congruena acestora. Orice nepotrivire a cuvintelor cu limbajul non-verbal creeaz confuzie. Cldura i apropierea trebuie s fie utilizate cu maxim atenie. Cineva foarte "rece", distant, cinic i nencreztor se poate simi ameninat n faa unei persoane care se arat "cald" i plin de afeciune. Cldura i apropierea sunt atributele care nlesnesc formarea alianei de lucru dintre deinut i asistentul social. Autenticitatea Reprezint gradul n care consilierul este el nsui n cadrul relaiei cu clientul. Ca baz a comunicrii, autenticitatea este n acelai timp i o precondiie a empatiei care ncurajeaz clientul s se exploreze i s fie la rndul lui sincer i deschis. ntr-o relaie n care consilierul este autentic clientul se simte potrivit afirmaiilor urmtoare: Este el nsui n relaia noastr. Nu cred c ascunde ceva cu privire la ce simte despre mine. Simt c pot s am ncredere n el ( ea) etc. Acceptarea Acceptarea este o alt condiie esenial n consiliere. Ea conine implicit o alta i anume cea a recunoaterii unicitii persoanei. Acceptarea este cadrul necesar schimbrii i uneori acioneaz ca "dizolvant " al urii i resentimentelor. Un anti-exemplu a ceea ce s-ar numi acceptare este foarte bine sintetizat de expresia: mi va psa de tine dac...... Un client care se simte acceptat face afirmaii de genul: Sentimentele lui (ei) fa de mine nu depind cum m comport eu fa de el ( ea). Pot s-mi exprim toate sentimentele mele fa de el (ea) pentru c ea ( el ) rmne aceeai fa de mine.

Trebuie, totui, s recunoatem c acceptarea nu este un fenomen de genul totul sau nimic, ca un tot perfect. Consilierii au n general grade diferite de acceptare care pot varia de la zi la zi sau de la client la client. Dac acceptm oamenii aa cum sunt ei, la rndul lor, acetia ne vor accepta pe noi aa cum suntem . n consiliere sunt cunoscute opt tehnici principale de ascultare activ (Institute of Councelling, 1992): 1. Ascultarea i nu doar auzirea - "a fi cu " nseamn a fi fizic i psihic disponibil pentru comunicare. Aceasta implic: FIZIC contactul vizual expresie facial relaxare GNDURI STRI concentrat atitudine deschis calm ncreztor Cea mai relevant formul care sintetizeaz condiiile unei bune ascultri este regula SOLER, (Institute of Councelling, 1992): S- sitting - a fi aezat confortabil la o distan optim. O- open - a avea o atitudine deschis, L- learn - nva din propria experien, - look - a fi interesat n ceea ce auzi, - listen - ascult cu atenie, E- eye -contact vizual eficient, fr a prea amenintor, R- relaxed - fii relaxat. Pentru a verifica dac eti ntr-o bun relaie de comunicare, pune-i ntrebrile: Sunt aici din punct de vedere emoional ? Conduita mea non-verbal este congruent cu atitudinile i gndurile mele ?

Sunt concentrat ? 2. Parafrazarea nseamn reluarea gndurilor i sentimentelor interlocutorului cu propriile cuvinte. n orice comunicare, cuvintele sunt suporturi pentru sentimente de aceea este esenial s rspunzi att la cuvinte ct i la sentimente. Acest rspuns l ajut pe client s neleag c eti aproape de el. A parafraza nu nseamn a face pe papagalul. De obicei parafrazarea ncepe cu : Spui deci c ............. Cu alte cuvinte ................... Asta sun cam aa ...................... Atenie! Nu abuzai de aceast tehnic pentru c exist riscul "s punei comunicarea pe picioroange". 3. Reflectarea Reflectarea se concentreaz n special asupra sentimentelor. Este o tehnic legat de parafrazare. Reflectarea depinde foarte mult de capacitatea empatic a consilierului. A reflecta sentimentele clientului implic necesar i nelegerea situaiei din perspectiva clientului. A reflecta eficient presupune respectare urmtoarelor condiii: observarea atent a limbajului non-verbal, nelegerea semnificaiilor cuvintelor, utilizarea unui limbaj accesibil, utilizarea optim a limbajului trupului. 4. ntrebri deschise A pune multe ntrebri poate lsa impresia c profesionistul dispune de soluiile ateptate de client, ns consilierea este un proces care utilizeaz ntrebrile pentru a-l ajuta pe client s-i gseasc singur rspunsurile de care are nevoie.

n general ntrebrile deschise ncep cu : ce ? cum ? cnd ? poi s ..? Pot fi utilizate ntrebri nchise ( cu rspunsuri da/nu ) numai dac se dorete alegerea din mai multe rspunsuri sau stabilirea faptelor. O alt categorie de ntrebri sunt cele directoare. Acestea conduc dialogul n sensul dorit. Atenie ns, exist pericolul ca prin aceste ntrebri s " punem cuvinte n gura clientului". Prea multe ntrebri transform dialogul n interogatoriu !

5. Sumarizarea Sumarizarea este tehnica care rezum faptele, gndurile, sentimentele i semnificaiile relevante. Implic n discuie att ceea ce a fost exprimat explicit, ct i ceea ce a fost spus implicit. Se folosete de obicei pentru a verifica acurateea nelegerii mesajelor i pentru a identifica orientarea viitoare a discuiei. Exemplu de sumarizare: Deci tu eti puin confuz datorit celor ntmplate n viaa ta n ultima vreme. Ai fost prins furnd din magazin i apoi ai fost condamnat la nchisoare. Soia ta vrea s divoreze. Nu tii ct vei sta n nchisoare i te temi c vei pierde locul de munc. Este adevrat? Am neles bine? 6. Concentrarea Este o tehnic necesar n cazurile n care consilierul dorete s orienteze dialogul spre o anumit direcie pentru a explora mai mult. Este, de asemenea, util pentru a evidenia detaliile.

Principiile cele mai importante n concentrare sunt: Dac exist o criz, mai nti clientul trebuie s fie ajutat s ias din ea. Concentreaz-te asupra a ceea ce clientul consider important. ncepe cu problema care pare s-i cauzeze clientului suferin. ncepe cu pai mici. 7. Dezvluirea despre sine Este o tehnic care solicit o abilitate deosebit din partea consilierului i reprezint mprtirea unor experiene personale ale asistentului social cu clientul. Are ca scop demonstrarea c i consilierul este un om simplu, cu nevoi i cu nempliniri. Riscurile principale asociate acestei tehnici constau n mutarea accentului de pe client pe consilier; de multe ori clientul dorete s vad n consilier o persoan puternic care este n stare s o ajute. n cazul n care constat c i consilierul are probleme poate s gndeasc: cum poate cineva care are probleme s m ajute ? O auto-dezvluire eficient trebuie s fie fcut la momentul potrivit i trebuie s rspund la urmtoarele condiii: s fie direct, s fie relevant, s fie selectiv, s fie prezentat pe scurt. 8. Provocarea Provocarea nu este o " lupt " verbal, ci mai degrab o sugestie, o tentativ i nu o declaraie. Orice provocare trebuie fcut dup o atent deliberare i numai dup ce relaia de lucru este suficient de stabil. O provocare poate fi binevenit n urmtoarele situaii: discrepane mari ntre afirmaii, cnd clientul este pesimist, cnd ncearc jocuri, mecherii etc., cnd se scuz, raionalizeaz sau arunc vina pe altcineva.

C.3. Interviul motivaional Este o continuare a consilierii non-directive i are ca scop identificarea i dezvoltarea motivaiei pentru schimbare. Interviul motivaional, ca metod, s-a nscut n urma unor dezbateri la care au participat psihologi norvegieni specialiti n problema abuzului de alcool (Miller, 1983). Ulterior acelor dezbateri au fost identificate numeroase aplicaii clinice ale metodei n Canada, Olanda, Marea Britanie i Statele Unite. Metoda s-a dovedit eficient n special cu persoanele care nu doresc schimbarea sau care au sentimente ambivalente cu privire la aceasta. Caracteristicile metodei pot fi sintetizate dup cum urmeaz: este o strategie mai mult de convingere dect de coerciie, presupune mai mul suport i sprijin dect argumentaie, l ajut pe client s recunoasc i s fac ceva pentru a-i rezolva problemele, este o metod care vizeaz motivaia intrinsec a clientului, clientul este cel care gsete argumente pentru schimbare i nu asistentul social.

Interviul motivaional creeaz atmosfera propice pentru schimbare i se adreseaz n exclusivitate motivaiei i nu modului cum schimbarea se va produce. n consecin, tehnicile de provenien cognitiv-comportamentalist (modelarea, antrenarea etc.) vor fi utilizate complementar numai dup construirea unei motivaii puternice de schimbare. Dei este o metod derivat din consilierea non-directiv, rogersian, interviul motivaional are scopuri precise i strategii proprii de atingere a acestora. Feedback-ul i sfatul sunt utilizate de ctre asistentul social, precum i empatia selectiv pentru ntrirea unor aspecte dezirabile. Cele cinci principii generale, aa cum au fost ele formulate de Miller (1983), sunt: exprimarea empatiei, dezvoltarea discrepanelor, evitarea disensiunilor, depirea rezistenelor, dezvoltarea ncrederii n sine.

1. Exprimarea empatiei Empatia, cldura i ascultarea activ sunt principalele ingrediente ale interviului motivaional. La baza tuturor acestor elemente se afl ceea ce am denumit anterior acceptarea. Toate acestea l ajut pe asistentul social s neleag sentimentele i perspectiva clientului fr a-l blama, judeca sau critica. Atenie!! Acceptarea nu nsemn aprobarea. Mecanismul acceptrii este unul aparent paradoxal deoarece acceptarea clienilor aa cum sunt i elibereaz pe acetia i i ajut s accepte schimbarea, de vreme ce, non-acceptarea creeaz rezisten i ostilitate. De asemenea, acceptarea contribuie la consolidarea alianei de lucru, a relaiei cu clientul i dezvolt stima de sine a clientului, att de necesar unei schimbri. Comportamentul problem al clientului este considerat ca fiind un blocaj psihologic, iar ambivalena i rezistena la schimbare sunt privite ca fiind normale. 2. Dezvoltarea discrepanelor Este al doilea principiu al interviului motivaional i are ca obiectiv crearea i amplificarea n mintea clientului a unor discrepane dintre comportamentul problem i scopurile generale de via ale acestuia. Miller (1983) numea aceste discrepane ca fiind disonane cognitive i pot fi sintetizate simplu ca fiind diferene ntre ceea ce dorete clientul s devin i ceea ce este. Principalul mecanism de subliniere a acestei discrepane este contientizarea costurilor pe care le presupune actualul comportament atunci cnd se afl n conflict cu speranele clientului (s aib o familie, s aib un loc de munc etc.). Un exemplu ar fi cnd clientul i dorete o familie dar comportamentul su violent l mpiedic s aib o relaie de lung durat cu o femeie din mai multe motive: comportamentul violent se manifest uneori mpotriva acesteia, agresivitatea l-a determinat

de multe ori pe acesta s ntre n conflicte care au generat condamnri cu privare de libertate, deci departe de cas etc. Aceste discrepane pot fi identificate i amplificate pn cnd depesc ca intensitate ataamentul fa de comportamentul problem. Dect s accentueze motivaii extrinseci, cum ar fi ameninarea cu o condamnare sau presiunile din partea soiei, interviul motivaional presupune clarificarea ateptrilor sau scopurilor de via ale clientului i, apoi, explorarea consecinelor sau a potenialelor consecine atunci cnd comportamentul problem intr n conflict cu acestea. Cnd este bine realizat, interviul motivaional conduce la schimbarea percepiei i a perspectivei fr ca deinutul s se simt sub presiune. Rezultatul const n gsirea motivelor de schimbare de ctre clientul nsui i nu de ctre asistentul social. 3. Evitarea disensiunilor Cea mai nefericit situaie este aceea n care asistentul social ncearc s l conving pe client c are o problem i c trebuie s fac ceva n aceast privin n timp ce clientul se apr i declar c procedeaz aa cum consider de cuviin. Unul din principiile eseniale ale interviului motivaional este de a evita abordrile care trezesc rezistena clientului. Atunci cnd totui apare rezistena, asistentul social trebuie s schimbe strategia. Un alt aspect important este cel al etichetrii unui anumit comportament ca fiind: infracional, de alcoolic, de violent etc. n practic s-a constatat c etichetarea este inutil i nu face dect s creasc rezistena clientului la schimbare. Alta este, ns, situaia n care acesta se auto-diagnosticheaz. Este i exemplul celor de la Alcoolicii Anonimi : Nou nu ne face plcere s catalogm pe nimeni ca alcoolic, dar v putei diagnostica singuri foarte repede. n acest mod, clientul accept o anumit etichet atunci cnd este pregtit i numai dac este convins pe deplin de acea realitate. 4. Depirea rezistenei ntr-o comparaie uor forat, acest procedeu s-ar putea numi judo psihologic adic preluarea forei i energiei rezistenei i utilizarea lor n avantajul terapeutului.

n descrierea realitii, clientul se folosete de o seam de percepii care au la baz informaii i cunotine anterioare. n intervenia sa, consilierul poate s ofere informaii suplimentare sau cunotine teoretice ori noi perspective fr ns a le impune clientului. Principiul de baz este cel conform cruia clientul i ia din cele oferite de ctre consilier ceea ce are nevoie. Aceasta este o ofert greu de refuzat. Un alt mod de a depi rezistena este de a reformula problema i de a o prezenta spre rezolvare clientului. Astfel, clientul este implicat direct n rezolvarea propriilor probleme ceea ce ar putea s consolideze sentimentul c este capabil s depeasc singur toate obstacolele. 5. Dezvoltarea ncrederii de sine Acest principiu este strns legat de ceea ce am descris mai sus i provine din constatarea mai multor cercettori (Bandura, 1977; Roger & Mewborn, 1976 etc.) care susin c o ncrederea n forele proprii reprezint un bun predictor al succesului unei schimbri. ncrederea n sine poate fi dezvoltat prin mai multe procedee printre care amintim: 1. exprimarea convingerii de ctre consilier asupra capacitii de schimbare a clientului, 2. transmiterea de ctre consilier a mesajului dac vrei, eu te pot ajuta s te schimbi i nu eu te voi schimba !, 3. utilizarea exemplelor de succes, prezentarea sau invitarea unor foti deinui carea s-au reintegrat cu succes s le vorbeasc celor care se pregtesc de liberare etc. Interviul motivaional este, deci, mai mult o tehnic a consilierii sau o cale de a fi cu clientul. Este o modalitate de a debloca clientul i de a ncepe procesul de schimbare. n continuare, schimbarea poate fi foarte rapid i fr a necesita asisten sau poate solicita o gam larg de intervenii de sprijin.

D. Lucrul cu grupul

D. 1 Context general Politica tratamentului individualizat n penologie s-a dezvoltat ca reacie la practica secolului 18 de a impune pedepse unitare infractorilor. Astfel, n limbajul penologic i-au fcut loc concepte ca : diagnostic, tratament, nevoie, prescripie etc. Era un sistem paralel cu cel medical dar care se aplica n lucrul cu infractorii. D.R. Cressey a fost printre primii care au adus n discuie un nou principiu potrivit cruia infraciunea are i o dimensiune social, deci infractorul poate fi reformat numai n context social. Observaia c infraciunea apare la interaciunea individului cu socialul a condus la dezvoltarea unor metode de abordare a fenomenului infracional noi. Una din aceste metode este i metoda lucrului n grup. Originea acestei metode trebuie cutat n anii 50 n cadrul micrii human potential movement din psihologie. Iniial, grupurile terapeutice aveau ca membri doar alcoolici i nevrotici ns, ulterior, aria problemelor crora li se putea adresa aceast metod a fost semnificativ lrgit. Atunci cnd asistentul social i propune s formeze un grup trebuie s tie care sunt avantajele i dezavantajele unei astfel de metode. Astfel, el va avea suficiente informaii pentru a lua aceasta decizie, va pregti i va planifica activitatea n funcie i de factorii care pot, n anumite contexte s submineze scopurile i obiectivele unui anume grup. Avantajele lucrului n grup pot fi prezentate sumar, dup cum urmeaz: 1. grupul ofer suport mutual persoanelor cu nevoi i experiene asemntoare sentimentul c nu este singur n acea situaie, 2. ofer posibilitatea fiecrui participant s i exprime punctul de vedere i s-i exerseze abilitile de comunicare, 3. participanii nva s ofere feedback pozitiv, 4. fiecare membru al grupului nva despre sine i despre ceilali, 5. se creeaz cadrul schimbrii atitudinale prin intermediul schimbului de idei i opinii, Sa constatat c, de obicei, schimbarea atitudinilor se produce n sensul valorilor i atitudinilor majoritare i a celor care sunt ncurajate de lider ( asistentul social ).

6. grupul are o dinamic care poate ncuraja sau facilita schimbarea comportamental, prin observarea, asimilarea i exersarea unor noi comportamente, 7. grupul contribuie la creterea stimei de sine a participanilor, 8. n grup, fiecare membru este un potenial terapeut, 9. potrivit celor mai multor opinii, grupul este cea mai eficient metod de a lucra pentru rezolvarea de probleme, 10. grupul poate oferi un sentiment de apartenen i poate construi o reea social de suport, 11. lucrul n grup poate s consolideze abilitile participanilor de a lucra n echip, 12. n termeni de costuri i timp, grupul este, n general, o metod eficient, cuprinznd n acelai timp mai muli clieni. Dezavantajele pot fi : 1. grupul poate produce o conformare contraproductiv la autoritate sau comportament anti-social, 2. atitudinile de discriminare pot fi consolidate, 3. unii membri se pot simi exclui sau ignorai, 4. membrii grupului primesc mai puina atenie n exclusivitate, 5. confidenialitatea nu poate fi garantat n totalitate. Dezavantajele prezentate mai sus pot s apar n cazul n care grupul nu este bine condus sau au fost comise greeli n procesul de selecie a membrilor.

D.2. Tipuri de grupuri Grupurile pot fi clasificate n funcie de scopurile lor n : 1. grupuri de remediu sau de promovare a schimbrii, 2. grupuri de ntlnire cu scopul de a oferi membrilor un cadru optim pentru a-si exprima sentimentele i gndurile. Un astfel de grup este cel ntlnit n centrele de zi pentru persoanele de vrsta a treia. 3. Grupuri cu scop social cele care se constituie pentru rezolvarea unei probleme comune. Un exemplu de astfel de grup este asociaia de proprietari a unui bloc.

Aici ne vom referi n principal la grupul de remediu, cel care promoveaz schimbarea comportamental.

D.3 Dinamica grupului Dinamica grupului este data de : 1. scopul grupului, 2. interaciunea dintre membri, 3. modul de conducere a grupului, 4. caracteristicile si numrul participanilor personaliti, abiliti, motivaii, poziii n grup etc. 5. stilul de nvare al participanilor, 6. caracteristicile grupului - coeziune, valori, mrime, structura. 7. calitatea relaiilor dintre membri 8. structura psihologica a grupului relaii de putere, roluri, norme, libertatea alegerii etc. Kolb ( 1997 ) consider c stilurile de nvare pot fi clasificate n patru categorii: 1. Activistul este o persoan cruia i place s fie activ. Este motivat n special de experienele imediate i se poate plictisi n activiti care solicit planificare i etape multiple. Aceste persoane pot fi descrise ca spontane i orientate aici i acum . 2. Reflexivul prefer s planifice activitile nainte de a trece la aciune. De obicei, culeg informaii i le analizeaz nainte de a trage concluziile. 3. Teoreticianul este o persoan care nu va aciona dect dup ce a neles pe deplin situaia. Poate fi descris ca analitic, logic etc. 4. Pragmaticul este motivat de rezultat. i place s acioneze i pot chiar s fac compromisuri n slujba scopului. Este descris ca realist . Aceast tipologie prezint ideal-tipuri, ele neexistnd izolat. Nu exist o persoan care s fie doar reflexiv sau doar pragmatic. Exist totui o dominant, o strategie preferat de a nva sau de a rezolva problemele. Importana cunoaterii acestor stiluri const n sprijinul pe care aceste informaii le pot oferi n construirea unor situaii sau jocuri n cadrul grupului. Spre exemplu, modul de

planificare a activitilor ntr-un grup unde majoritatea participanilor au un stil de nvare predominant pragmatic va fi cu mult diferit de cel n care participanii sunt predominant reflexivi. Primul grup va prefera activiti libere, cu mai multe opiuni de finalizare de vreme ce cel de-al doilea va aprecia mai mult activitile planificate strict i cu reguli clare de desfurare. Interaciunea dintre membri este determinat, de asemenea, de caracteristicile psihologice ale membrilor grupului, de atmosfera stabilit n grup, de regulile negociate i de sanciunile administrate membrilor grupului. Pentru a asigura o interaciune optima n grup este necesar ca la selecia membrilor grupului s se in seama de cteva criterii de selecie. n 1954, L. Wolberg constata ca unele categorii de clieni nu trebuie incluse n grup pentru ca atitudinile lor nu sunt de natur s promoveze lucrul n comun. Astfel de categorii de clieni pot fi: 1. cei cu personaliti psihopatice, 2. cei cu depresii acute, 3. cei cu halucinaii, 4. cei cu comportamente necontrolate, 5. cei cu tendine paranoide i 6. cei cu inteligen sczut. Bach ( 1988 ) sugera c cei cu un slab contact cu realitatea i cei din subculturile puternic deviante nu trebuie inclui n terapii de grup. Hobbs ( 1988 ) excludea din grupuri clienii cu personaliti ostile sau agresive i pe cei psihotici pe motiv c acetia nu vor contribui la construirea unei atmosfere de acceptare i sigurana necesar grupului. Problema omogenitii sau a eterogenitii grupului a fost o alt provocare pentru practicieni. Att prima opiune , aceea de a forma grupuri omogene din punct de vedere al caracteristicilor individuale ( vrsta, sex, clasa sociala etc. ), ct i promovarea principiului eterogenitii grupurilor ca premis a dinamismului n grup, aduc cu sine o serie de avantaje i dezavantaje. Acest fapt a condus la un nou concept, cel al compatibilitii de grup . Acest nou concept ncorporeaz dou elemente principale: cooperare si

interaciune. n selectarea membrilor unui grup, asistentul social va trebui s anticipeze modul n care acetia vor interaciona unii cu ceilali. Pentru aceasta cel mai util este ca nainte de a ncepe de fapt selectarea participanilor, asistentul social s imagineze un profil ideal al participantului. De exemplu, profilul ideal pentru un grup pentru victimile violenei domestice ar fi: suficient de recuperat de la ultimul atac, interesat i motivat s gseasc soluii la problema sa, capabil s aib ntlniri sptmnale. n cadrul grupului de remediu scopul principal este schimbarea. n acest context, n selectarea membrilor grupului trebuie s se aplice un alt criteriu cel determinat de stadiul schimbrii n care se afl fiecare membru. Prochaska si Di Clemente ( 1984 ) au dezvoltat un model al schimbrii n patru stadii: 1. Precontemplare n care clientul nu consider c a comite infraciuni este o problem i c nu este nevoie de schimbare. 2. Contemplare ncepe s neleag c are o problema i contientizeaz nevoia de schimbare. 3. Determinarea este stadiul n care clientul dispune de motivaia necesar adoptrii deciziei de schimbare. 4. Aciune n care clientul ncearc s schimbe comportamentul indezirabil. 5. Meninerea n care clientul conserv schimbarea produs. Este o etap n care riscul de reiterare a comportamentului nedorit este mare. n ceea ce privete comportamentul infracional pentru meninerea schimbrii este necesar i modificarea stilului de via ( crime free lifestyle ). 6. Reiterarea faza n care clientul recidiveaz. In acest caz, ciclul schimbrii trebuie reluat pn cnd recidiva nu se va produce. Pornind de la aceasta descriere succint a ciclului schimbrii, asistentul social va trebui s in seama de stadiul n care se afl clientul i abia apoi, dup ce toi clienii au fost pregtii n sesiuni individuale, astfel nct toi s fie n acelai stadiu, s decid structura grupului. Un singur client aflat n faza de precontamplare poate vicia atmosfera din grup.

Tipul de leadership sau de conducere a grupului poate fi descris ca n parabola prjirii unui pete: prea puin atenie din partea coordonatorului grupului i petele se va lipi de tigaie, prea mult atenie i petele va fi strivit. n funcie de implicarea coordonatorului n viaa grupului i de tipul de interaciuni pe care acesta le stabilete cu membrii grupului, acesta poate fi directiv sau non-directiv. Coordonatorul directiv controleaz i i asum ntreaga responsabilitate pentru atingerea obiectivelor grupului. Principalele instrumente " ale coordonatorului directiv sunt: sfaturile, sugestiile i instruciunile. Coordonatorul non-directiv este mai preocupat de modul n care procesul de nvare se deruleaz i nu de gsirea rspunsurilor corecte . Accentul cade mai mult pe experiena pe care o are fiecare participant, iar rolul coordonatorului seamn cu un arbitru, asigurndu-se c regulile grupului sunt respectate, c activitile grupului sunt orientate spre atingerea rezultatelor etc.

D. 4. Procesele din grup Fiecare grup este unic din punct de vedere al proceselor care se deruleaz. Douglas (1995) a identificat un numr de noua procese : interaciune, comunicare, consecine, roluri, adoptarea deciziilor, coeziune, formularea scopurilor, resurse i schimbare. Combinarea acestor elemente conduce la constituirea unor stadii n viaa unui grup. Tuckman si Jenson ( 1998 ) au identificat cinci stadii de dezvoltare ale unui grup: 1. Formarea este primul stadiu n care membrii grupului sunt preocupai n principal de ideea de a fi acceptai i de a-i cunoate pe ceilali. Este caracterizat de politee i de comportamente inhibate. In aceast faz rolul liderului este deosebit de important, el fiind cel aflat n centrul ateniei. 2. Furtuna odat cu creterea maturitii grupului apar primele preocupri cu privire la relaiile de putere. Aceast faz este caracterizat prin competiie, ostilitate i confruntare. 3. Faza normativa n care se stabilete un consens cu privire la roluri norme i proceduri. In aceast etap crete coeziunea grupului.

4. Faza centrat pe activiti n care preocuprile legate de structura grupului se diminueaz iar membrii grupului se concentreaz asupra activitilor. 5. Faza final n care membrii grupului se pregtesc s se despart unii de ceilali. Scopul grupului a fost atins sau a fost abandonat. Rolul consilierului de probaiune este de a pregti aceast desprire i de a facilita recapitularea celor realizate de grup. Aceste stadii sunt prezentate liniar din considerente didactice ns este important de menionat c un grup poate s progreseze dar s i involueze. De asemenea, nu toate grupurile trebuie s treac prin toate aceste stadii. Hartford ( 1998 ), referindu-se i la rolul celui care va conduce grupul, a propus urmtoarea evoluie a grupului: 1. Faza de planificare 2. Faza de mijloc 3. Faza final. In faza de planificare, asistentul social va contacta fiecare membru al viitorului grup i i va pregti pentru experiena de grup. In aceast faz vor fi schiate scopul i obiectivele grupului i vor fi identificate spaiile i toate cele necesare pentru funcionarea optim a grupului ( vezi Anexa 2 checklist ). In faza de mijloc, are loc integrarea membrilor n grup pn la momentul n care grupul se simte ca . grup. Este faza n care membrii grupului sunt centrai pe sarcini i activiti. Rolul consilierului de probaiune este de a facilita activitile grupului pentru a atinge scopurile propuse. Ultima faz este marcat de iminenta separare a participanilor. Asistentul social trebuie s pregteasc aceast faz astfel nct participanii s nu simt ca un oc aceast pierdere .

D.5. Mecanismele grupului Lucrul n grup este o metod eficient n atingerea a unor obiective de terapie comportamental n msura n care n interiorul grupului funcioneaz optim o serie de mecanisme: Acceptare. Acest mecanism poate fi descris ca sentiment al apartenenei la grup n care fiecare participant se simte egalul celorlali i c nseamn ceva pentru ceilali. Ca sinonimi pot fi utilizai termenii: identificare cu ceilali, mediu prietenos, unitatea grupului etc. Ventilare. Ventilarea este descris ca eliberare emoional a participanilor de tensiuni nervoase contiente sau incontiente. Aceste defulri sunt posibile prin intermediul verbalizrilor i a comunicrii eficiente. Acest aspect al lucrului n grup este n primul rnd pregtitor al unei activiti i nu un instrument terapeutic n sine. Testarea realitii. n cadrul grupului se pot recapitula experiene de interaciune n familie sau situaii conflictuale rezolvate greit. Toate aceste reevaluri pot funciona ca un feedback al realitii. Hill spunea c problema multor subculturi este c ele nu au contact cu elemente ale culturii dominante i, deci, au aceast nevoie de a testa realitatea i din alte puncte de vedere. Transferul. Este un fenomen care se produce ca un ataament puternic dintre terapeut i client. Efectul terapeutic al transferului deriv din faptul c el promoveaz relaii de ncredere ntre cei implicai. Intelectualizarea. Este un mecanism prin care membrii grupului contientizeaz o serie de conflicte sau rezistene prin reevaluarea simptomelor sau interpretare. Unii terapeui numesc acest mecanism insight . Interaciunea. Este un alt mecanism prin care participanii interacioneaz unii cu ceilali sau cu liderul grupului. Prin intermediul acestui mecanism se realizeaz contagiunea membrilor grupului n sens constructiv. Universalizarea. Este procesul prin care participanii contientizeaz c nu sunt singuri ntr-o anumit situaie ( sentimentul de a fi n aceeai barc ). Altruism. Este un alt mecanism care exprim posibilitatea ca fiecare participant sa fie terapeut i s-i ajute pe ceilali fie i numai cu un sfat. Acest proces al oferirii de ajutor are

o funcie terapeutic deoarece conduce la consolidarea ncrederii de sine a membrilor grupului. Terapia spectacolului aa cum o numea Moreno, reprezint o modalitate de participare pasiv a clientului la experiena celorlali. Prin observarea celorlali i interpretarea sau evaluarea unor aciuni fr a se teme de consecine, clientul poate s-i explice multe din dificultile din trecut. Stilul liderului. Prin stilul liderului se nelege modalitatea prin care liderul abordeaz relaia cu participanii la grup. Dup cum anticipam mai sus, acesta poate varia de-a lungul unui continuum de la autoritar la stilul lasair-fair i nu este ntotdeauna acelai: in momente diferite liderul poate adopta stiluri diferite.

D.6. Posibile probleme i dificulti Cteodat se poate ntmpla ca n cadrul grupului s apar probleme. Ele pot fi fie legate fie de participarea prea activ a unor membri monopolizarea discuiei, impunerea unor puncte de vedere etc. fie de retragerea unor membri din viaa grupului, deci o participare redus a unor membri. Aceste dificulti pot fi concretizate n urmtoarele situaii: 1. unul sau mai muli participani sunt tcui sau retrai, 2. n grup sunt vorbrei compulsivi crora le place sunetul propriei voci, 3. manifestri agresive ntre membrii grupului, 4. contestarea coordonatorului de grup, 5. preluarea rolului de leader de ctre un participant, 6. ceart n grup etc. La aceste situaii nu exist rspunsuri corecte i rspunsuri incorecte dar pot fi totui gsite cteva sugestii cu caracter general care s-l sprijine pe coordonatorul de grup. n cazul unor conflicte: 1. nu te panica. De cele mai multe ori acestea se rezolv de la sine 2. las grupul s rezolve aceste situaii. Presiunea grupului asupra prilor beligerante poate s liniteasc atmosfera. 3. discut n particular cu fiecare parte implicat.

4. dac nu se poate remedia situaia amiabil, poi cere unuia dintre beligerani s prseasc grupul pentru o vreme sau pentru totdeauna ( Priesley & McGuire, 1983 ) . Aproape ntotdeauna dispoziia grupului este mai bun la ntlnirea urmtoare. Dac totui problema persist, nseamn c ceva chiar nu este n regul i atunci trebuie ca aceasta s fie discutat cu grupul. Poate c a aprut plictiseala i atunci trebuie s pui mai mult sare i piper . Poate unele jocuri sau exerciii pot nviora atmosfera !! D.6. Un model de program de grup Acest program se refer n special la infractorii care au comis infraciuni patrimoniale: furt, tlhrie etc. Talia ideal a grupului este de 8-10 membri care au comis astfel de infraciuni i care doresc s participe ntr-un astfel de program. Pentru a fi sigur c participanii sunt suficient de motivai i pregtii pentru experiena de grup, coordonatorul de grup trebuie s aib o serie de ntlniri individuale cu toi viitorii membri n care s le descrie n ce const programul i s ncerce s le diminueze emoiile pe care acetia le pot avea legat de ntlnirea cu alii. Programul cuprinde 6 seciuni a cte 6 ore fiecare i este destinat minorilor i tinerilor care au comis infraciuni patrimoniale. Prezumia de baz este c participanii tiu s scrie i s citeasc ns toate exerciiile pot fi adaptate i situaiei n care acetia nu au aceste abiliti.

SECIUNEA I S NE CUNOATEM Scopul acestei ntlniri este de a construi o atmosfer relaxat n care participanii se vor ncuraja reciproc n procesul de nvare. Esenial este ca aceast zi s fie ct mai vesel. 9.30 Prezentarea coordonatorului spune cum vrei s fii numit descrie-i rolul spune ceva despre tine

9.40 Prezentarea participanilor este cel mai bine dac are loc ntr-o atmosfer relaxat i uor ludic. n acest scop poate fi consultat Anexa I Jocuri de prezentare. 10.40 Prezentarea programului se realizeaz de ctre coordonator i cuprinde: scopul, obiectivele, cum vom lucra mpreun, o prezentare a programului pe zile etc. Aceast prezentare trebuie s fie ct mai scurt i ct mai apropiat de nivelul de nelegere a participanilor 11.00 Pauz 11.30 Reguli i acorduri au n vedere nevoia de a formula o serie de reguli explicite precum i acorduri negociate ntre parteneri. Toate acestea vin s construiasc o atmosfer de siguran pentru participani. Regulile sunt fixe: durata fiecrei sesiuni, nu se fumeaz n sala de ntlnire, nu sunt acceptate manifestrile agresive etc. Acordurile sunt negociabile de ctre participani: cnd se fac pauzele, ct ateptm pe cei care ntrzie etc. Dup discutarea regulilor i acordurilor, participanii vor stabili sanciunile corespunztoare nclcrii acestora. Dac grupul nu este pregtit sau nu consider c regulile sunt importante putei s-i rugai pe participani s joace Regulile din insula pustie ( vezi Anexa I ) 13.00 Pauz de prnz 13.30 Exerciii de ncredere. Scopul acestor exerciii este de a construi un grup, de a ajuta grupul s se simt ..... ca grup. Exerciiile prezentate la Anexa I Jocuri de ncredere sunt menite s ncurajeze participanii s lucreze mpreun i s aib ncredere unii n ceilali. 15.00 ncheierea zilei recapitulare

SESIUNEA II S CUNOATEM LEGEA

Aceast sesiune rspunde la ntrebri ca: de ce este necesar legea, ce nseamn penal, ce nseamn tlhrie, furt, furt calificat, viol etc. Aceast sesiune o pregtete pe urmtoarea care are ca scop analiza faptelor comise de participani. 9.30 Jocuri de nclzire i relaxare ( vezi Anexa 1 ) i recapitularea zilei precedente. 10.00 S nelegem legea participanii sunt rugai s participe la o discuie colectiv despre elementele specifice fiecrei infraciuni iar coordonatorul sau un voluntar noteaz aceste contribuii pe o list sau un fleep-chard. Infraciunile care vor fi discutate sunt: furt, furt calificat, nsuirea unui bun gsit, tlhrie, viol etc. De asemenea, vor fi discutate circumstanele atenuante i cele agravante. Pentru acest scop poate fi utilizat Codul penal sau un vizitator: un judector sau un avocat. nainte de a invita un vizitator trebuie s obii acordul grupului !!! ncercai s exemplificai tipuri de violen sau de intimidare. Facei ca acest exerciiu s fie ct mai amuzant. 12.00 Pauz de prnz 13.00 Oferii o serie de exemple de situaii ilegale pentru a verifica dac participanii au sesizat nuanele, diferenele etc. Spre exemplu: ntr-o sear George a gsit n drum spre cas un ceas. Ceasul nu mergea prea bine aa c George a decis s-l vnd uni prieten pentru 50.000 lei. Comportamentul lui George este legal sau ilegal ? Ce infraciune a comis ? Care sunt circumstanele agravante i atenuante ?

Prietenul lui George, Alex, a constatat n cteva zile c ceasul nu merge prea bine i i cere lui George banii napoi. Acesta refuz i Alex l lovete. Cum este comportamentul lui Alex ? Ce infraciune a comis ? Care sunt circumstanele atenuante i agravante ? etc. 15.00 Sfritul sesiunii i recapitulare

SESIUNEA III ANALIZA INFRACIUNII 1 Scopul sesiunii este de a ajuta participanii s-i neleag mai bine comportamentul i, eventual, s identifice anumite constante de comportament. 9.30 nceperea zile i jocuri de nclzire ( vezi Anexa 1 ) 10.00 Fiecare participant este rugat s descrie ultima infraciune pe care a comis-o. Participanii pot urma exemplele de mai sus. Toate aceste prezentri vor fi notate pe hrtie ( dac toi participanii tiu s scrie. Dac nu, se va renuna la notarea pe hrtie i participanii vor face prezentri orale. ). 11.00 Jurnalul. Exerciiul const n plasarea infraciunii n coordonatele timpului. Fiecare participant este rugat s prezinte n detalii temporale ziua n care a comis infraciunea. Trebuie s nceap cu m-am trezit diminea n jur de ora 8.30 ,mi-am luat micul dejun i am plecat de acas pe la 9.30 etc. Dac participantul a mai comis i alte infraciune anterior este rugat s fac aceiai descriere pentru fiecare infraciune n parte. Exist un moment anume al zilei cnd participantul este mai predispus s comit infraciuni ? Un anotimp anume ? etc. 12.00 Harta infraciunii

Exerciiul are scopul de a aduce un plus de informaii geografice cu privire la comiterea de infraciuni. Fiecare participant este rugat s descrie drumul pe care la parcurs n ziua respectiv, de acas pn la locul comiterii infraciunii. Ct de aproape de cas s-a comis infraciunea ? Dar de coal sau bar ? Cnd i-a venit ideea ? Ce l-a ncurajat i ce l-ar fi descurajat s comit acea infraciune ? etc. Aceste discuii sunt menite s ofere informaii utile legate de locul unde infraciunea a fost planificat, de factorii care au condus la precipitarea comiterii infraciunii ca: consumul de alcool ntr-un bar, frustrarea resimit la coal etc. 13.30 Pauz de prnz 14.00 Regula lui 5 W 1 H Regula presupune ca fiecare participant s rspund n descrierea infraciunii la ntrebrile: cine, ce, cu cine, de ce, cum i cnd (prezentat n capitolul Evaluarea iniial). 15.00 Filmarea Rugai fiecare participant s-i descrie ultima infraciune utiliznd toate informaiile temporale, geografice i de modalitate relevate n exerciiile anterioare. Fiecare participant trebuie s-i imagineze c filmeaz scena comiterii infraciunii. 16.00 - Exerciii de relaxare i recapitulare a sesiunii.

SESIUNEA IV ANALIZA INFRACIUNII 2

Dup culegerea informaiilor legate de comiterea infraciunii, urmeaz o analiz mai profund a aspectelor corelate cu comiterea de infraciuni i pregtirea analizei motivaiei pentru schimbare.

9.30 exerciii de ncredere i dinamizare. Discutarea unor eventuale nenelegeri din ziua precedent. 10.00 Rolurile brbatului Rugai participanii s formeze dou subgrupuri. Fiecare subgrup va trebui s realizeze n 20 de minute un portret al brbatului din punct de vedere al rolurilor pe care le are n societate n raport cu femeia. Poate brbatul s gteasc sau s spele rufe ? Brbatul trebuie s accepte un risc mai mare dect femeia ? Dup 20 de minute, aceste portrete sunt prezentate n grup i discutate. Care sunt aspectele care pot fi corelate cu comiterea de infraciuni ? Discuii. 11.30 Biat. Tnr. Brbat. Afiai trei foi mari de fleep chard cu titlurile: biat, tnr i brbat. Participanii trebuie s completeze aceste liste cu responsabilitile, rolurile i ateptrile specifice fiecrei etape. Care sunt diferenele ? Care sunt asemnrile ? De ce apar aceste diferene ? Dac sunt aa multe ateptri legate de brbai, sunt acestea realiste i realizabile ? Care sunt corelaiile ntre ateptri i imagine de sine ? 13.00 Pauz de prnz 13.30 Ce ai pierdut i ce ai ctigat din comiterea infraciunii ? Participanii sunt rugai s completeze individual un tabel cu dou coloane: pierderi i ctiguri dup comiterea infraciunii. Ex. la pierderi: buna reputaie, libertatea, relaiile cu familia etc. La ctiguri: bani, distracie etc. Este important ca la fiecare rubric s existe cel puin 10 itemi. Dup completarea tabelului, participanii sunt rugai s acorde fiecrui item un scor de la 1 la 10 n funcie de importana i greutatea pe care participanii o atribuie fiecrui item. Dup ce fiecare item a primit un scor, participanii vor face suma scorurilor pe fiecare coloan. Se va face o comparaie ntre scorul obinut la pierderi cu cel obinut la ctiguri. Care este mai mare ? De ce ?

Alternativ,

poate fi utilizat exerciiul Motive i scuze . Acesta presupune ca

participanii s-i aminteasc contextul n care au comis infraciunea i s descrie toate motivele sau factorii care au favorizat producerea acesteia. ncercai s punei ct mai multe ntrebri pn cnd se obine o imagine ct mai clar asupra acestor motive. Notai pe un fleepchard toate aceste motive i apoi discutai n grup: sunt aceste motive solide ? existau i alte ci de a aciona ? etc. 15.00 ncheiere i recapitulare sau evaluare a sesiunii de ctre participani

SESIUNEA V PERSPECTIVA VICTIMEI Muli dintre infractori consider victimele ca pe obiecte ( fenomenul poart numele de reificare ), lipsite de sentimente, emoii etc. n cadrul acestei sesiuni participanii vor nva mai multe despre victime. 9.30 Victime Exerciiul se bazeaz pe constatarea c infractorii nu simt i nu neleg victimele. Cu toii tim c nelegem i avem o multitudine de sentimente fa de cei apropiai ca: familia, prietenii etc. i mai puin nelegere fa de acele persoane pe care nu le cunoatem. Participanii sunt rugai s deseneze un numr de 5- 6 cercuri concentrice. n centrul acestora se afl el, participantul. Aceste cercuri vor fi completate dinspre interior spre exterior dup cum urmeaz: primul cerc dup cel personal va fi completat cu numele persoanelor care se afl foarte aproape de participant ca prinii, fraii, bunicii etc.n al doilea cerc, vor fi incluse persoanele aflate ca importan imediat dup cei enumerai mai nainte: rude, vecini etc. Dup ce aceste cercuri au fost completate de ctre toi participanii, vor ave loc discuii de grup pe baza unor ntrebri ca: de la cine ai fura ? de la cine nu ai fura ?

cum arat o victim ? descriei o victim. cum a fost afectat victima de infraciune: emoional, financiar, material etc. ? cum credei c s-a schimbat comportamentul victimei dup producerea infraciunii ? etc.

11.00 Experiena unei victime. Exerciiul const n relatarea unei experiene de victim. Este deosebit de important ca aceast descriere s produc un impact emoional asupra participanilor. n acest sens, poate fi vizionat un film care descrie o victim sau poate fi invitat o victim. Discuiile ulterioare pot viza: 1. facei o list cu toate efectele pe care infraciunea le-a avut asupra victimei, 2. comparai aceast list cu efectele pe care propria infraciune le-a produs asupra victimei, 3. Ai fost vreodat victim a unei infraciuni ? 13.00 Pauz de prnz 13.30 Infraciuni i efecte Analizai infraciunile de pe o list. n prima etap, aezai aceste infraciuni n ordinea gravitii lor, astfel nct prima s fie cea mai grav i ultima cea mai uoar. Imaginai-v acum ce efecte a produs fiecare dintre acestea asupra victimei. Exerciiul poate s se desfoare individual sau n grup. Imaginai cum fiecare categorie de victime poate s fie compensat de ctre infractor: scrisoare de scuze, returnarea bunurilor, executarea unor lucrri pentru victim etc. 15.00 nchiderea sesiunii i recapitulare. n acest scop poate fi utilizat exerciiul Ce am nvat eu astzi

SESIUNEA VI ANALIZA MOTIVAIONAL n acest moment participanii au suficiente informaii legate de contextul comiterii infraciunii, de factorii care pot fi asociai cu comiterea acesteia i se poate presupune c o bun nelegere a comportamentului propriu, a consecinelor negative asupra sa i a celorlali poate s conduc la dorina real de schimbare. Procesul schimbrii comportamentale este unul extrem de complex, implicnd modificri att n sfera sentimentelor, ct i a atitudinilor i aciunilor. Nimeni nu se poate schimba atta timp ct nu dorete, nu tie cum i nu nva un nou comportament principiul nlocuirii comportamentului indezirabil cu unul dezirabil. 9.30 exerciii de nclzire i de ncredere ( vezi Anexa 1 ). 10.00 Analiza cmpului motivaional Participanii sunt rugai s completeze un tabel cu doua coloane: una cu motivele pentru a continua cariera infracionala i cealalt cu motivele pentru a nceta o astfel de cariera. Dup identificarea a cel puin zece motive de o parte i de alta, participanii sunt rugai s acorde scoruri n funcie de relevanta acestora. n final, fiecare participant va face suma pe coloane a scorurilor i le va compara. Daca suma scorurilor pro-schimbare este mai mare dect cea mpotriva acesteia, se presupune ca acel participant este motivat s se schimbe i poate s continue programul. Dac nu se ntmpl aa, asistentul social poate s-i propun acestui client o serie de ntlniri individuale n care s discute posibilitatea schimbrii comportamentale. 11.30 De ce ne te-ai oprit din comiterea infraciunilor ? Exerciiul se adreseaz n special participanilor recidiviti sau a celor care au comis o multitudine de fapte penale. Scopul este de a-i stimula pe participani s-i asume responsabilitatea propriilor decizii. ntrebai: Ai ncercat s te abii de la a comite infraciuni ? Cum ? Ce nu a mers ?

Explorai eventualele obstacole cognitive n calea schimbrii: negare ( ex. nu am nici o problem ), proast imagine de sine ( ex. nu sunt n stare s fac altceva ), nencredere n sine ( ex. n-a putea s duc asta la bun sfrit ) etc. Identificai mpreun cu grupul aceste blocaje i discutai-le. 13.00 Pauz de prnz 13.30 Punctul de ntoarcere Alegei un participant i rugai-l s-i descrie pe secvene propria infraciune n faa grupului. Scopul exerciiului este de a identifica momentele n care infraciunea putea fi prevenit. Dup fiecare etap, participanii discut despre modul n care voluntarul putea s acioneze diferit, prevenind astfel comiterea infraciunii. Accentuai momentul n care voluntarul a luat decizia de a comite acea infraciune. Ce a determinat acea infraciune ? Cum a luat decizia ? 15.00 ncheierea i recapitularea sesiunii. SESIUNEA VII PREVENIREA 1 Sesiunea a VII a are ca scop prevenirea comiterii de noi infraciuni. Prezumia care st la baza acestei sesiuni este c odat ce participanii au neles motivaia faptelor lor, procesul i circumstanele care au stat la baza acestora, pot s dezvolte un plan de prevenie a recidivei. 9.30 nceperea sesiunii, exerciii de ncredere. 10.00 Planul de prevenie Participanii sunt rugai s completeze un tabel cu dou coloane: factori de risc i plan de prevenie. Fiecrui factor de risc i va corespunde un plan de prevenie ca n exemplul urmtor: FACTORI DE RISC PLAN DE PREVENIE

1. timp liber prea mult

1. m nscriu la coal 2. m nscriu la cercul de aeromodele 3. particip la activiti gospodreti 1. discuie cu doamna dirigint i cu profesorul de mate 2. vizit a mamei la coal 3. vecinul meu, George, m va ajuta la lecii 1. citesc 2. ascult muzic 3. m uit la televizor

2. probleme la coal

3. nu pot dormi noaptea

Factor de risc poate fi orice eveniment, gnd sau sentiment care poate s provoace sau s faciliteze comiterea de infraciuni. Planul de prevenie trebuie construit n aa fel nct acel factor de risc s fie ori diminuat ori evitat. Este ca acest plan s fie realist i s fie construit de ctre participani. Fiecare plan de intervenie trebuie s includ i persoanele semnificative din viaa participanilor. Acetia trebuie s fie informai i trebuie s semneze c sunt de acord s-i de-a concursul n aplicarea acestuia. Pentru a evidenia nevoia includerii i persoanele semnificative din viaa clientului n acest plan, putei folosi exerciiul Cum vor fi ceilali afectai de noul meu comportament . Acesta const n: 1. rugai un participant s se aeze n centrul unui cerc format din ceilali participani. Acetia vor lua rolul persoanelor semnificative din sistemul celui din centru, 2. fiecare persoan din cerc va aciona n funcie de rolul ncredinat: mama ca mama, tata ca tata etc. Fiecare va trebui s-i imagineze cum aceste schimbri comportamentale ale celui din centru ar putea s-l afecteze. Exerciiul relev de multe ori anumite sentimente pe care cel din centrul grupului le are fa de diverse personaje din viaa sa, de vreme ce participanii din cerc vor dezvlui despre experiena lor.

11.00 Gndire alternativ S-a constatat c infraciunile patrimoniale sunt comise de cele mai multe ori ca rezultat al procesului de rezolvare a problemelor personale. Muli sunt cei care fur pentru a i acoperi anumite nevoi materiale. Acest exerciiu este destinat s-i ajute pe participani s descopere c exist i alte soluii dect cea de a fura sau a nela. Important este: s aezi problema n context, s o defineti cu exactitate, s identifici persoanele care sunt implicate, s identifici ct mai multe soluii la acea problem, s apreciai care sunt posibilele consecine i obstacole, s compari soluiile n termeni de cost-beneficiu, s alegi cea mai bun soluie, s realizezi un plan de aciune pe care apoi ....... s-l aplici. Un bun exemplu de gndire alternativ este i urmtorul exerciiu: Aezai n linie 6 pahare: primele 3 pline i urmtoarele 3 goale. Participanii trebuie s fac n aa fel nct nici un pahar plin s fie aezat lng unul plin i nici unul gol lng unul gol doar dintr-o singur micare. Care sunt ipotezele ? Care sunt soluiile ? Uneori participanii propun propriile lor jocuri. n limita timpului disponibil aceste iniiative pot fi ncurajate. 13.00 Pauz de prnz 13.30 Concluzii i pregtirea participanilor pentru momentul despririi. Este important ca aceast sesiune s fie ct mai relaxat i amuzant. n acest sens se pot organiza o serie de jocuri i exerciii care s urmreasc i evaluarea programului. Un astfel de exerciiu este Ce am nvat aici ?. De asemenea, participanii mai pot completa i un chestionar care s vizeze gradul de satisfacie al acestora cu privire la program.

Uneori aceste programe de grup se pot finaliza i cu o scrisoare pe care i-o scrie fiecare participant i care pot s cuprind: planuri de viitor, angajamente c nu vor mai comite infraciuni etc. Aceste scrisori vor fi lsate n pstrarea consilierului de probaiune care a condus grupul i vor putea fi trimise participanilor n cazul n care acetia vor recidiva.

BIBLIOGRAFIE Bower, H. Gordon (1987).Principles of Psychology Today, Random House, New York. Davies, Martin (1997). The Blackwell Companion to Social Work. Blackwell.UK Forbess- Greene, Sue ( 1997 ), The Enciclopedia of Icebreakers, Near East Foundation, New York, USA. James McGuire & Philip Priestley (1985 ). Offending Behaviour. Skills and Stratagems for Going Straight. Batsford Ltd. Londra. Johnson, C. Louise (1992).Social Work Practice-A Generalist Approach, Allyn and Bacon, Londra. Kemp, Tim & Taylor Alan ( 1992 ), The Groupwork Pack. A groupwork approach to problem solving and change, Longman. McGuire, James (1985).Offending Behaviour, Batsford Ltd., London. Mitrofan, Iolanda (1997).Psihoterapia experienial, cap. 3, Psihoterapia rogersian ..., Ed. Infomedica, Bucureti, 1997. Morris, T. (1963).Pentonville: a Sociological, Study of an English Prison, London. Moscovici, Serge (1998).Psihologia social a relaiilor cu cellalt. Polirom, Iai. Payne, Malcolm ( 1997 ). Modern Social Work Theory. Macmillan. UK. Pitts, John (1990).Working with Young Offenders. Macmillan, UK. Priesley, Philip & McGuire, James ( 1983 ), Learning to help. Basic skills experiencses.Tavistoc Publications. London &New York. Rogoff, B. ( 1990 ), Apprentice in Thinking: Cognitive development in social context, New York, Oxford, OUP

Ross, R.R. & Fabiano E. A. (1985 ). Time to think. Institute of Social Sciences and Arts. Tennessee, SUA. Stanton, Nicki (1998). Comunicarea, Multiprint, Iai. Sweeney, John & Radford, Jan ( 1995 ), Working it Out. A workbook for young people who commit motoring offences. Understanding counselling, Institute of Councelling, Glasgow, 1992

ACTIVITATEA

CONSILIERULUI

DE

REINTEGRARE

SOCIAL

SUPRAVEGHERE N PENITENCIAR Cristian Lazr, Ioan Durnescu O privire de ansamblu asupra sistemului integrat al tuturor deciziilor i proceselor care privesc deinutul poate fi reliefat sub forma a trei cercuri concentrice: - managementul pedepsei; - planificarea pedepsei; - evaluare. Nu este vorba de un proces care curge pe traseul - evaluare - planificarea pedepseimanagementul pedepsei sau unul rsturnat de tipul: managementul pedepsei-planificarea pedepsei-evaluare, este mai degrab un proces care poate fi sintetizat n felul urmtor: n cadrul unui sistem general i integrat al deciziilor i proceselor care privesc deinutul, numit managementul pedepsei, are loc un proces continuu de la evaluare spre planificarea pedepsei (care include i intervenia propriu-zis) i din nou la evaluare. O reprezentare grafic a managementului pedepsei este mai aproape de jocul unor cercuri concentrice: - Evaluarea riscului - planificarea pedepsei - evaluarea riscului - planificarea pedepsei. Managementul executrii pedepsei

Debutul procesului const n centralizarea primelor informaii disponibile astfel nct s fie posibil realizarea clasificrii, categorizrii i repartizrii deinuilor. Aceast etap conine o prim predicie asupra riscului. Scopurile managementului pedepsei: a.) Pentru penitenciare i pentru serviciile de reintegrare i supraveghere: Utilizarea eficient a resurselor acestora; Identificarea regimului i programelor cele mai apropiate de nevoile deinuilor; b.) Pentru public: Reducerea riscului recidivei prin identificarea domeniilor de risc i realizarea unor planuri de aciune adecvate ; c.) Pentru deinui: Reducerea efectelor negative ale contagiunii penitenciare; Utilizarea constructiv a timpului pe perioada deteniei; Oferirea unei strategii de evitare a recidivei; Pregtirea revenirii n comunitate. Obiectivele managementului pedepsei: Un flux ct mai eficient al informaiilor necesare evalurii i lurii celor mai corecte decizii; O coordonare a interveniilor astfel nct s se evite suprapunerea acestora; Asigurarea continuitii interveniilor n cazul transferului sau eliberrii; Luarea celor mai bune decizii avnd n vedere pstrarea echilibrului ntre nevoile deinutului, resursele instituiei i constrngerile operaionale. Pentru a realiza aceste obiective generale, spaiul penitenciar trebuie s ndeplineasc cel puin dou condiii: 1. S dispun de regimuri de atenie nuanate i s ofere ct mai multe oportuniti i programe de resocializare 2. S dispun de regimuri senzitive, sensibile la nevoile deinuilor. Obiectivele specifice ale planificrii pedepsei sunt: 1. S identifice factorii relevani care ar putea conduce la : a. Reabilitare; b. Protecia publicului;

c. Prevenirea unei viitoare infraciuni; 2. S-l pregteasc pe deinut pentru eliberare (la termen sau condiionat); 3. S dezvolte i s consolideze abilitile sociale, cognitive sau de autocontrol ale deinutului 4. S utilizeze n mod constructiv timpul petrecut n penitenciar 5. S informeze pe cei care decid eliberarea condiionat 6. S ofere un punct de plecare a planului de supervizare dup eliberare Evaluare-planificare-reevaluare Planificarea este procesul aflat ntre evaluarea iniial i aciunile de schimbare comportamental sau de alt tip. Intr-o accepiune mai larg, planificarea face parte din procesul de evaluare iniial. Aceast accepiune subliniaz n special interdependena dintre cele dou procese evaluare i planificare. Evaluarea deinutului nu are nici o raiune dac ea nu conduce la o intervenie individualizat iar planificarea este dependent de calitatea evalurii. De aceea se spune c planificarea este deplasarea de la definirea problemei la identificarea soluiilor de rezolvare a acesteia. Planificarea i intervenia, ca procese specifice asistenei sociale, au n vedere dou domenii: 1. Individul - cu nevoile sale i aspiraia sa de mplinire; 2. Mediul - cu particularitile sale. Asistentul social/consilierul de reintegrare trebuie s combine aceste coordonate, astfel nct s adapteze individul la exigenele mediului i, n acelai timp i n aceeai msur, s ajusteze i mediul la nevoile i particularitile individului. Stabilirea echilibrul optim dintre mediu i individ ine de tiina dar i de arta asistenei sociale. Aceste precizri au rolul de a sublinia ideea c intervenia consilierului de reintegrare se poate orienta spre individ (terapie, consiliere, orientare, empowerment etc.) sau spre mediu (reprezentare - advocacy, organizare comunitar etc.). Planificarea executrii sentinei sau, pe scurt, planificarea sentinei, este un proces complex care are ca principale obiective: 1. Clasificarea, categorizarea i repartizarea deinuilor; 2. Resocializarea i reabilitarea acestora i

3. Repartizarea la munc sau diverse programe social-educative. I. Clasificarea, categorizarea i repartizarea Primul stadiu al planificrii pedepsei l constituie un demers compus din trei etape cunoscut n limbajul de specialitate sub numele de categorizare, clasificare i repartizare a deinuilor. La baza acestui demers se afl evaluarea iniial care se realizeaz prin utilizarea urmtoarelor surse: Interviu Buletin de cunoatere (ntocmit de serviciul educativ al penitenciarului) Referatul de evaluare pre-sentenial (ntocmit de serviciul de reintegrare i supraveghere) Dosarul de penitenciar Rezultatele monitorizrii interveniilor pe parcursul procesului penal 2 Hotrrea judectoreasc definitiv de condamnare la pedeapsa nchisorii sau msura educativ a internrii ntr-un centru de reeducare, l poate gsi pe inculpat fie n situaia de arestat preventiv (n arestul poliiei sau n penitenciar) fie n libertate supunndu-se anumitor interdicii (ex. - s nu prseasc localitatea). Categorizarea, clasificarea i repartizarea sunt procese care se realizeaz dup condamnarea definitiv a inculpatului fr ca aceasta s nsemne c administraia penitenciar nu poate realiza o evaluare a persoanelor aflate n detenie indiferent de statutul juridic al acestora. De asemenea sunt posibile intervenii de natur educativ, psihologic etc. Caracteristicile principale ale acestor trei etape sunt complementaritatea, intercondiionarea i dimensiunea dinamic. 1) Categorizarea Se refer, n principal, la evaluarea riscului pe care fiecare deinut l prezint i totodat la includerea lor n categorii de risc proporional cu dimensiunea acestuia. n conformitate cu legislaia actual categorizarea deinuilor se realizeaz n funcie de anumite criterii precum: fapta, durata pedepsei executate, comportament pe timpul deteniei, legtura cu familia etc. Categoriile de securitate ce decurg din aceste criterii sunt n principal: fr paz (deinui care muncesc n afara locului de deinere fr supraveghere direct), deinui care pot fi scoi la munc n exteriorul locului de deinere n perimetre

pzite, deinui care nu pot fi scoi la munc n exteriorul locului de deinere dar care pot fi implicai n diverse activiti educative, lucrative n afara camerelor de deinere fr msuri speciale de securitate, deinui n regim restrictiv pentru care se iau msuri de securitate suplimentare la scoaterea lor din camerele de deinere etc. Din punct de vedere juridic i al respectrii principiilor de separaiunii (distribuirea pe camere de deinere separate, secii separate sau chiar penitenciare separate) exist categorii precum: minori, tineri, recidiviti, ne-recidiviti, arestai preventiv, femei. Trebuie menionat faptul c sistemul penitenciar este n plin proces de reform i actuala form de organizare, regim, tratament reglementate de Legea 23/1969 vor fi radical schimbate dac ne gndim numai la demilitarizarea acestei instituii. n realitate, sistemul a depit deja multe din reglementrile caduce ale Legii 23, prin ordine interioare sau decizii la nivelul Ministerului Justiiei (ex-numirea directorului general i a multor directori de penitenciar civili). Planificarea pedepsei aa cum o prezentm n materialul de fa este una teoretic, bazat pe proiectul de lege privind executarea pedepselor privative de libertate, pe exigenele n practica n materie din diferite sisteme penitenciare occidentale. Este posibil ca n practic reglementrile s nu impun ad literam modalitatea prezentat mai jos dar fr ndoial c principiile fundamentale care stau la baza planificrii pedepsei nu pot fi definite ntr-un mod radical diferit. Un prim principiu este cel al lucrului n echip a reprezentantului administraiei penitenciare (care este de cele mai multe ori educatorul) i a consilierului de reintegrare. Produsul acestei munci n echip trebuie s fie un referat de evaluare care s permit includerea deinutului ntr-o categorie de securitate. Algoritmul de alctuire a acestor categorii de securitate poate fi foarte divers. Prezentm n continuare un model inspirat din practica de muli ani din diverse penitenciare din Europa Occidental i adaptat realitilor noastre: a.) Categoria de securitate de gradul 0 Include acei deinui care n situaia evadrii ar constituii un real pericol pentru public sau pentru securitatea instituiilor statului Deinui care constituie un real pericol pentru personal b.) Categoria de securitate de gradul I

3 Deinui pentru care sun necesare anumite condiii suplimentare de securitate Deinui cunoscui cu intenii de evadare Deinui care reprezint un real pericol pentru ali deinui c.) Categoria de securitate de gradul II Deinui care pot fi scoi la munc n exterior Deinui care nu pot fi scoi la munc n exterior dar pot fi selecionai pentru diverse activiti lucrative, educative n interiorul locului de deinere. Sunt deinuii cazai pe seciile de deinere obinuite. d.) Categoria de securitate de gradul III Deinui n care se poate avea ncredere i nu necesit paz. Procesul prin care se realizeaz aceast categorizare - care reamintim c este una iniial i prin urmare este fundamentat pe evaluarea riscului - poate fi descris pe scurt n felul urmtor: Vor fi inclui n categoria de gradul III, toi deinuii cu excepia celor care: - au o pedeaps mai mare de 2 ani pentru infraciuni cu violen - sunt sau au mai fost condamnai pentru o infraciune sexual - sunt sau au mai fost condamnai pentru o infraciune legat de droguri deinui categ.lll restul deinuilor Dup efectuarea primei selecii se trece la alctuirea categoriei de securitate de gradul II n care vor fi inclui toi deinuii (reprezentai n graficul de mai sus cu culoare deschis) din care vor f excluse alte cteva categorii precum: - deinui care au fost condamnai la pedepse mai mari de 5 ani pentru infraciuni cu violen sau infraciune sexuale - au o sentin ce depete 10 ani - au evadat sau au ncercat s evadeze ___ categoria III restul deinuilor, categoria II Selecia va continua n felul acesta pn la categoria 0 care n multe sisteme penitenciare face obiectul supervizrii de ctre administraia central. Este evident c serviciul de reintegrare social prin consilierii si nu are resursele i nici ca obiect de activitate s se implice integral n acest proces att complex dintr-o faz iniial altfel dect n mod excepional, pentru minori s spunem. Mai degrab, consilierul de

reintegrare va fi chemat s participe mpreun cu reprezentani ai penitenciarului la etapele de recategorizare ce se realizeaz cu o frecven de circa ase luni. Chiar i n aceste situaii este de preferat s se implice n acele cazuri care n general fac obiectul interveniei unui serviciu de probaiune de oriunde n lume, n spe n cazul infractorilor care nu prezint un pericol social ridicat. Toate acestea vor depinde de constrngerile legislative adaptate, sperm, posibilitilor reale de intervenie ale serviciilor de reintegrare. 2.) Clasificarea In momentul de fa majoritatea penitenciarelor sunt aa numitele penitenciare regionale, care pot fi ntlnite n aproape fiecare jude i care au n custodie condamnai definitiv cu pedepse mai mici de 10 ani precum i arestai preventiv sau condamnai n prim instan care au domiciliu n raza de competen a acestora. Exist de asemenea un penitenciar pentru minori i tineri, unul pentru femei, penitenciare pentru recidiviti cu pedepse mai mari de 10 ani, pentru ne-recidiviti cu pedepse mai mari de 10 ani, penitenciare de tranzit, spitale penitenciar. Este tot mai vehiculat termenul de penitenciar de maxim siguran fr ca acesta s fie deplin consacrat din punct de vedere juridic. Proiectul de lege privind executarea pedepselor prevede adaptarea sistemului penitenciar romnesc la exigenele europene n materie de legislaie i execuional penal. 4 Este foarte important diferenierea regimului de detenie n acest fel deoarece se poate realiza o mai bun individualizare a pedepsei, se poate imagina o planificare a pedepsei care s permit rentoarcerea gradual a deinuilor n societate. 3.) Repartizarea n majoritatea rilor care aplic acest sistem, repartizarea se face de ctre o comisie, fie n cadrul unui centru naional de triere, fie la nivelul penitenciarului dac nu cumva exist o prevedere expres a instanei de judecat asupra locului de executare a pedepsei. Am vzut cum sunt difereniai deinuii n funcie de categoria de risc, respectiv cum sunt difereniate penitenciarele n funcie de gradul de securitate. Procesul de repartizare nu este altceva dect identificarea tipului de penitenciar/secie potrivite pentru un deinut plecnd de la evaluarea riscului pe care i reprezint acesta. i n aceast privin pot fi imaginate o multitudine de modele de repartizare, n materialul de fa v prezentm unul care poate fi aplicat n demersul pe care administraia

penitenciar, serviciul de reintegrare trebuie s-1 ntreprind n aciunile subsumate planificrii pedepsei: Clasificare penitenciare Categorizare deinui Maxim securitate nchis Semi-deschis Deschis 0 X I X X II X X III X X Repartizarea deinuilor se face aadar n funcie de urmtoarele prioriti: a.) nevoia de securitate b.) b.) nevoia de control c.) nevoia de a folosi la maxim spaiile disponibile pentru pregtirea deinuilor d.) nevoile individuale ale deinuilor Intervenie-reevaluare sau planificarea propriu-zis Planificarea executrii pedepsei este un sistem complex, integrat, prin care penitenciarul i serviciile de reintegrare social i supraveghere sprijin deinutul n dobndirea abilitilor i cunotinelor necesare reinseriei sociale printr-un proces diacronic i totodat repetitiv, pe coordonatele: evaluare-intervenie-reevaluare. - Ce se urmrete? Identificarea factorilor relevani pentru:

- reabilitarea deinuilor - protejarea publicului - prevenirea recidivei - pregtirea deinuilor pentru punerea n libertate - dezvoltarea abilitilor profesionale ale deinuilor - folosirea constructiv a timpului petrecut n penitenciar 5 - o corect informare privind evalurile deinutului - identificarea celor mai bune soluii n sensul interveniilor care-1 privesc pe deinut - asigurarea continuitii i coerenei interveniilor n perioada de ulterioar liberrii - Cnd ncepe? Dac deinutul a fost pe perioada anterioar condamnrii definitive n acelai penitenciar i exist suficiente informaii despre el, planificarea poate fi realizat imediat dup sentin. Dac deinutul este de curnd depus n penitenciar sau nu exist suficiente informaii pentru a realiza planificarea pedepsei, aceasta poate fi realizat la cel mult cteva luni de la data sentinei definitive. Acesta fiind momentul de debut al pregtirii pentru liberare trebuie specificat c sunt dou principii care conduc procesul de planificare a sentinei: - Detenia este doar o etap din viaa deinutului, etap care trebuie utilizat n interesul acestuia. Privarea de libertate este o pedeaps suficient de aceea nu trebuie s impunem i alte pedepse dect cele administrative (cu ocazia unor incidente). - Cum? Dup ce am analizat prima etap a planificrii pedepsei n care am pus n eviden rolul evalurii iniiale se trece la ceea ce nseamn planificare n sens propriu: intervenie, evaluare i reconsiderarea interveniei. Prima etap - colectarea informaiilor necesare pentru adoptarea unor decizii adecvate. Cele mai importante surse de informaii sunt: - evaluarea iniial, dup recomandrile acestei lucrri i fiele de - interviul cu deinutului - raportul consilierului de reintegrare din comunitate

- dosarul de penitenciar. Pentru aceasta: - va fi solicitat consilierului de reintegrare din comunitate un referat mai amplu dect cel prezentat instane, cu informaii referitoare la contextul familial i comunitar al acestuia. De asemenea, el prezint resursele acelei comuniti i propune modaliti de resocializare i reabilitare care s poat fi valorificate dup eliberare. De aceea este necesar ca imediat dup emiterea sentinei definitive s fie trimis o cerere de ntocmire a unei anchete sociale de ctre Serviciul de reintegrare social sau Serviciul social din zona de domiciliu a deinutului. - se realizeaz evaluarea riscului (vezi cursul de specialitate) - centralizarea tuturor datelor despre evoluia deinutului n primele luni de executare a pedepsei, solicitnd informaii de la psiholog, medic, educatori, supraveghetori etc. A doua etap - identificarea nevoilor deinutului. Cnd ne referim la nevoile deinutului avem n vedere acele nevoi a cror mplinire ar conduce la orientarea pro-social a individului. Cele mai importante nevoi criminogene sunt corelate cu: - situaia familial - locul de munc i calificarea - educaia i colarizarea - sntatea - stima de sine - abilitile sociale i cognitive 6 - fenomenul dependenei - autocontrolul - discriminare i marginalizare - nevoi speciale etc. Sunt considerai cu nevoi speciale cei care: - au dificulti de nvare (numii incorect i handicapai mental) - au diverse dezabiliti fizice care le afecteaz mobilitatea - au vedere sau auz parial

- au probleme psihice - bolnavi cronici - deinuii n vrst sunt membri ai unei etnii minoritate cu nevoi particulare etc. Etapa a treia - combinarea nevoilor cu resursele penitenciarului i ale comunitii. In aceast etap membrii comisiei confrunt nevoile deinutului cu resursele i oportunitile penitenciarului i ale comunitii n vederea stabilirii unei strategii de intervenie realist i ct mai aproape de nevoile deinutului. In msura n care penitenciarul nu dispune de anumite oportuniti (calificare, colarizare, programe terapeutice, pastor etc.) acestea pot fi identificate n comunitatea din care vine deinutul. Etapa a patra - planificarea propriu-zis i contractul. Odat creat tabloul complet al situaiei deinutului att din punct de vedere juridic ct i al aspectelor sociale, educaionale, profesionale, medicale putem realiza, mpreun cu acesta, planul de executare a pedepsei. Pentru o mai bun precizare a obiectivelor interveniei i pentru a consolida participarea deinutului la programul de resocializare este util s se ncheie un contract ntre comandantul penitenciarului sau educatorul desemnat i deinut (vezi anexa). Documentul va fi semnat de deinut respectiv de educator/consilier de reintegrare. Obiectivele care sunt consemnate n acest document trebuie s fie subsumate imperativului claritii, conciziei, concepute potrivit regulii SMART: S-specifice fiecrui deinut M-msurabile A-posibil de atins R-realiste T-stabilite pe coordonata timpului orar Spre exemplu, nu vom spune Vasile trebuie s-i mbunteasc comportamentul (prea general) ci vom spune: a Vasile va nva s spun v rog - 15-30 august a.c. o s spun cnd l deranjeaz ceva fr a provoca un adevrat scandal - joc de rol -30 august - 15 septembrie 1998 etc. Aceste planificri sunt flexibile, adaptabile i constituie reperul unor evaluri ulterioare a deinutului. Ele sunt consemnate n Buletinul de cunoatere.

Etapa a V-a - implementare i monitorizare n aplicarea planului de intervenie este necesar s se utilizeze ct mai multe metode i tehnic. Rolul educatorului/consilierului de reintegrare n raport cu deinutul poate fi: 1. Broker - sprijinind deinutul s obin serviciile de care are nevoie oferind informaii despre oportunitile existente, 2. Avocat - reprezentnd deinutul n obinerea serviciilor de care acesta are nevoie, 7 3. Evaluator - culege i analizeaz informaii cu privire al deinut i propune planuri de intervenie, 4. Profesor - nva pe deinut anumite abiliti, 5. Agent al schimbrii comportamentale - coordoneaz activitile de schimbare comportamental, 6. Mobilizator - mobilizeaz resursele penitenciarului sau ale comunitii i creeaz noi programe, 7. Organizator comunitar - sprijin comunitatea s ntlneasc nevoile deinutului dup eliberare (specific consilierului de probaiune), 8. Depozitar de informaii - colecteaz i nregistreaz informaiile cu privire la deinut, 9. Administrator - planific i ofer servicii i programe. n funcie de modul cum se deruleaz programul, acesta poate fi modificat sau adaptat dar, atenie! nu nseamn c planificarea poate fi schimbat n fiecare sptmn. Etapa a asea - reevaluarea n funcie de modul n care au fost ndeplinite obiectivele consemnate n acordul de colaborare, de rezultatele unei noi evaluri a riscului, pot fi luate urmtoarele decizii: - recategorizarea i reclasificarea - continuarea programului - ntocmirea unui referat care s vizeze o recompens (nvoire, suplimentarea unor drepturi etc.) - un referat pentru comisia de propuneri de punere n libertate - nchiderea cazului etc.

Dup cum am observat, planificarea sentinei este un proces n care sunt implicai doar deinuii care au primit sentina definitiv. innd seama de fptui c, anual, peste 40% dintre deinui sunt considerai arestai preventiv, National Framework for Throughcare of Offenders in Custody - Marea Britanie recomand urmtoarele activiti pentru cei arestai preventiv: 1. sprijin pentru adaptarea la mediul penitenciar, 2. sprijin pentru rezolvarea unor probleme sau nevoi urgente legate de: familie, copii, sntate i dependen. 3. furnizarea de informaii privind: cauiunea, recursul, apelul etc. 4. educaie pentru sntate: tuberculoza, HIV/SIDA etc. 5. sprijin pentru pstrarea locului de munc i a relaiilor cu familia. Un proces continuu Avem astfel ntreg tabloul al interveniei serviciilor de reintegrare: contribuia la individualizarea pedepsei prin ntocmirea referatului de evaluare pre-sentenial coninnd implicit o prim evaluare a riscului - planificarea pedepsei-nchiderea cazului la finalizarea termenului de ncercare. ntrebri recapitulative De-ce considerai c este important managementului pedepsei pentru public? Enumerai trei obiective ale managementului pedepsei; Enumerai sursele care stau la baza evalurii iniiale; Care este diferena ntre clasificare i categorizare? 8 Rolul asistentului social n penitenciar Regulile penitenciare europene Rec. R (87) 3 a Consiliului Europei La Regula 57 se menioneaz: Pe ct mai mult posibil, personalul trebuie s includ un numr suficient de specialiti

cum ar fi psihiatri, psihologi, asisteni sociali, profesori, instructori de educaie fizic i sport. Coordonare i integrare n modele de management transparent Regulile penitenciare europene

Rec. R (87) 3 a Consiliului Europei Pregtirea pentru liberare a deinuilor trebuie s nceap imediat dup recepia acestora n instituia penal. Tratamentul deinuilor trebuie s accentueze apartenena individului la comunitate i nu excluderea social. Ageniile comunitare i asistenii social. sociali trebuie implicai n msura posibilului n procesul de reabilitare social a deinuilor prin meninerea i mbuntirea relaiilor acestora cu familia, cu alte persoane i agenii sociale. Rolul asistentului social: Unul dintre rolurile asistentului social este deja sugerat n textul acestei reguli: legtura deinuilor cu exteriorul spaiului de deinere. n acest mod, asistentul social devine garantul continurii rolului activ al deinutului n cadrul familiei sale i a comunitii din care face parte. Aceast perspectiv are numeroase beneficii att pentru diminuarea efectelor negative ale ncarcerrii asupra victimelor indirecte (soi/soii, copii etc.) ct i asupra deinuilor. Efectele negative ale ncarcerrii: Conservarea drepturilor i obligailor ceteneti compatibile cu starea de privare de libertate poate contribui la dezvoltarea sentimentului de datorie (Sykes,1962), acel liant secret al tuturor organizaiilor. Bondenson (2001), ntr-un studiu realizat ntr-un penitenciar de maxim siguran, a

constatat existena unor schimbri de personalitate care apar dup primele dou sptmni de la momentul arestrii. Printre acestea cele mai importante sunt: negarea autonomiei, degradarea respectului de sine, incalcarea valorilor autoritare, depersonalizarea i dezvoltarea sentimentului de dependen de viaa instituional. Sindromul ncarcerrii Regulile penitenciare europene Rec. R (87) 3 a Consiliului Europei Alte roluri: asistarea deinutului ca, imediat dup primirea n penitenciar, s-i rezolve toate problemele urgente (Regula 9). Astfel, n practic, cea mai frecvent situaie este atunci cnd, prin condamnarea la nchisoare a persoanei au rmas n libertate copii sau persoane dependente de deinut fr sprijin. Asistentul social trebuie s sesizeze instituiile i organizaiile n drept pentru a interveni n astfel de situaii. n cazul naterilor pe durata deteniei, asistentul social trebuie s se sigure c viitoarea mam este pregtit i are informaiile necesare pentru creterea copilului. Regulile penitenciare europene insist ca naterea s aib loc, pe ct posibil, n spitale din afara penitenciarului. Creterea i educarea copilului trebuie s se desfoare n condiii ct mai apropiate de cele din libertate, iar faptul c naterea pe durata deteniei nu trebuie s apar n certificatul de natere (Regula 28). Regulile penitenciare europene Rec. R (87) 3 a Consiliului Europei Alte roluri: s consolideze relaiile deinuilor cu familiile acestora i cu persoane sau instituii relevante. n acest sens, asistentul social are o palet larg de opiuni care pot varia de la sprijin n vederea rezolvrii unor conflicte dintre deinut i membrii familiei sale, pn la vizite la domiciliu i dezvoltarea programului de vizite al penitenciarului. Un rol deosebit i revine asistentului social n cazul concediilor penitenciare. Opinia acestuia cu

privire la riscul de evadare sau de comitere a noi infraciuni este esenial n aprecierea oportunitii aprobrii unor astfel de concedii. (Regula 43) un rol corelat cu cel de mai sus, revine asistentului social n cazul decesului, mbolnvirilor sau a transferurilor. Regulile penitenciare europene atribuie transferurilor. comandantului sau directorului spaiului de deinere rolul de a notifica rudele sau persoanele desemnate de deinut n cazul decesului, mbolnvirii, a transferului etc. dar cel care cunoate cel mai bine situaia deinutului n ceea ce privete relaia cu familia este totui asistentul social. Acesta poate informa conducerea penitenciarului cu privire la producerea uneia din situaiile artate mai sus i poate propune cele mai eficiente modaliti de informare a celor interesai. (Regula 49) Regulile penitenciare europene Rec. R (87) 3 a Consiliului Europei Alte roluri: acelai rol de consolidare a relaiei deinutului cu lumea exterioar este subliniat i cu privire la deinuii cu cetenie strin. Acetia trebuie sprijinii de ctre asistentul strin. social s in legtura cu ambasadele, consulatele rilor lor sau cu membrii familiilor. n acelai timp, asistentul social poate contribui la respectarea drepturilor culturale i religioase ale acestora, prin informarea directorilor sau comandanilor cu privire la nevoile particulare ale acestora. (Regulile 45, 46, 47) n pregtirea pentru liberare a deinutului, asistentului social i revine un rol cheie pentru reintroducerea gradual a acestuia n societate, prin intermediul concediilor penitenciare, i n pregtirea comunitii n vederea integrrii individului. Rolul penitenciare, asistentului social se afl aici corelat cu cel al altor instituii i organizaii din extra muros care pot contribui la rezolvarea crizei de dup liberare: protecie social, loc de munc, adpost, timp liber etc.(Regulile 70, 87, 88, 89). Regulile penitenciare europene Rec. R (87) 3 a Consiliului Europei

Alte roluri: Un potenial pentru practica asistentului social n penitenciar a fost identificat de Nigel Stone (1985) n ceea ce el numea survival help (ajutor de supravieuire). Dac rolurile artate mai sus sunt concentrate pe legtura individului cu lumea exterioar, un alt set de roluri poate s vizeze adaptarea individului la mediul carceral i utilizarea tuturor oportunitilor existente n penitenciar pentru lrgirea anselor de reintegrare social. n acest sens, asistentul social are capacitatea de a informa, asista, sftui, interpreta social. i media relaia deinutului cu administraia penitenciarului, diminund n acest mod sentimentul de neputin, dependen i eroziune a iniiativei (Stone, 1985, pg. 56). De asemenea, asistentul social poate s asiste deinutul s-i neleag i s-i triasc sentimentele i emoiile generate de experiena deteniei (ibidem, pg. 56). Regulile penitenciare europene Rec. R (87) 3 a Consiliului Europei Alte roluri:

Informaiile deinute de asistentul social cu privire la mediul social al condamnatului, la persoanele semnificative din sistemul acestuia, la aspiraiile i resursele lui l recomand, de asemenea, pe asistentul social ca membru n comisia de planificare a executrii sentinei i n comisia de propuneri pentru liberarea condiionat. Regulile penitenciare europene Rec. R (87) 3 a Consiliului Europei Alte roluri: n Probation Service Manual, Jarvis (1995 ) enumer ca roluri cheie ale ofierilor de probaiune din penitenciar (de cele mai multe ori asisteni sociali ca pregtire)

urmtoarele: s ofere ajutor practic pentru consolidarea relaiilor cu comunitatea, s asiste deinuii s i schimbe comportamentul, s participe n procesul de planificare a executrii sentinei, s ntocmeasc rapoarte de fiecare dat cnd deinuii sunt considerai pentru liberare provizorie, concediu penitenciar sau liberare condiionat, s asigure o asisten a deinutului centrat nu numai pe acoperirea nevoilor de asisten social sau de reabilitare comportamental, dar i de continuare a supravegherii dup liberare. Regulile penitenciare europene

Rec. R (87) 3 a Consiliului Europei Alte roluri n sistemul spaniol, de exemplu, locul asistentului social este bine definit n cadrul echipei tehnice de elaborare a programului de executare a msurii, avnd urmtoarele atribuii: diagnosticul situaiei socio-familiale, gestiunea resurselor externe, gestiunea documentelor. Limite: n exercitarea acestor roluri, asistentul social a fost privit de cele mai multe ori cu suspiciune de ctre celelalte categorii de personal din penitenciar. n multe privine, statutul asistentului social n penitenciar s-a asemnat cu cel al medicului, oferind mediului carceral o aparen de umanitate i normalitate.

Prin prezena lor n penitenciar, administraia poate oricnd demonstra preocuparea fa de respectarea standardelor acceptate n comunitate. Limite: Carlen (1983) observa c penitenciarele izoleaz i disciplineaz o populaie srac, dezavantajat social, fr loc de munc sau fr posibilitatea de a gsi de lucru (ibidem. pg. 209). nchisorile i extrag, astfel, populaia din clasa muncitoare neproductiv pe care o proceseaz i o recicleaz cu ajutorul profesionitilor n tiinele umane. Limite: Thomas Mathiesen (1974) identifica rolul asistentului social ca fiind unul umanitar, aflat n mod necesar ntr-o poziie critic i protestatar fa de administraia penitenciar. n aceast aparent tensiune, Mathiesen prezice absorbia filosofiei justiiei sociale promovat n asistena social ntr-o paradigm autoritar specific mediului penitenciar, prin dou mecanisme: ncorporarea celui nou venit i se permite accesul la nceput ntr-o msur redus, iniierea cel rebel este iniiat n secretele sistemului i redus, astfel, la tcere, primind n schimb dreptul de a lua parte la viaa organizaiei.

S-ar putea să vă placă și