Sunteți pe pagina 1din 33

MANAGEMENT DE

PROIECT
Un proiect este:
Un grup de sarcini, executate intr-o
anumita perioada de timp, pentru a
indeplini un anumit set de obiective
specifice
 Un set de activitati executate in
secvente logice pentru a atinge un
rezultat specificat
Caracteristicile unui proiect
• Un obiectiv bine definit al proiectului
• Mai multe activitati correlate necesare
realizarii obiectivului
• Este realizat o singura data unic
• Un termen fix de incepere si finalizare (in acest
interval trebuie realizate toate activitatile)
• Are un buget
• Necesita utilizarea resurse multiple
• Existenta unui manager de proiect si a unei
echipe care lucreaza la acesta
Diferenta dintre un proiect si o
afacere
Ce trebuie sa organizam in
cadrul unui proiect:
• Munca
• Timpul
• Resursele
• Costurile
• Caliatatea
• Comunicarea
• Riscul
• Contractele
Managementul de proiect
In managementul de proiect se executa sarcini
specifice si se folosesc resurse pentru indeplinirea
unui set de obiective intr-un timp dat.
MP este un set de metode, tehnici si cunostiinte,
care atunci cand sunt aplicate, te ajuta sa produci
rezultate mai bune.
Caracteristicile metodelor
MP:
∀ • colaborarea – participarea interactiva
a echipei la proiect
∀ • arhitectura deschisa – metodele pot fi
folosite la orice tip de proiect si in orice
tip de organizatie
∀ • orientarea spre rezultate – ajuta la
satisfacerea cu succes a clientilor
• este usor de folosit - este o abordare
pas cu pas , usor de urmarit
Abordari ale managementului
de proiect:

Managementul directionat

Managenentul participativ
Managementul
directionat
managerul de proiect se ocupa special de
palnificarea si controlul proiectului;
managerul de proiect face planificarea
proiectului si delega atributii (sarcini);
managerul de proiect urmareste ca fiecare
membru al echipei sa- si indeplineasca
sarcinile in timpul stabilit;
comunicarea se realizeaza in mare parte
intre fiecare membru al echipei si
managerul de proiect
Dezavantaje:
perioada de executie a proiectului
este mai mare din cauza aparitiei
confuziilor, neintelegerilor;
memebrii echipei nu inteleg
proiectul ca un ansamblu;
implicarea si angajarea in realizarea
proiectului a membrilor echipei;
Comunicarea in managementul
directionata
Managementul de proiect
participativ
managerul d eproiect conduce echipa
parcurgand fiecare pas al planificarii;
echipa sub indrumarea liderului de proiect
monitorizeaza progresul proiectului;
deciziile sunt luate prin implicare echipei;
comunicarea se realizeaza si intre membrii
echipei.
Beneficiile abordarii
participative:
fiecare membru al echipei intelege care este rolul
sau in echipa;
sunt generate mai multe idei de realizare a
proiectului;
sunt luate decizii mai bune cand participa mai
multa lume;
participarea si implicarea in luarea deciziilor
determina angajamentul
moralul echipei este mai mare;
refacerea unor sarcini este mai putin probabila;
performanta echipei si individuala.
Comunicarea in managementul
participativ
Roluri in project
management
Oamenii implicati direct intr-un proiect se numesc
“stakeholders”. Acestia sunt:
liderul proiectului (managerul de proiect);
sponsorul realizeaza legatura dintre conducerea
organizatiei sau companieisi managerul de proiect;
clientul – persoana sau grupul d epersoane care va
accepta produsul final ;
managerul de resurse- furnizorul de resurse
Rolul managerului de
proiect
  stabileste directia proiectului;
conduce echipa de–a lungul proiectului (creaza
si executa planul proiectului);
obtine aprobarile pentru planul proiectului;
raspunde de schimbarile de plan;
ii ajuta pe membrii echipei in depasirea
obstacolelor;
stabileste legatura intre sponsor si echipa;
stabileste elgatura cu clientul;
stabileste si conduce sedintele echipei;
realizeaza raportul final.
Rolul membrului echipei:
asigura experttiza tehnica;
furnizeaza idei care pot ajuta echipa;
realizarea unor produse de calitate, la timp,
fara sa depaseasca bugetul;
este responsabil pentru realizarea partii sale
de proiect;
participa la procesul de palnificare ;
tine legatura cu furnizorii din aria sa;
informeaza managerul de proiect asupra
problemelor aparute;
ajuta la mentinerea proiectului in directia
corecta;
ajuta la coeziunea echipei.
Rolul sponsorului:
sponsorul e o persoana din echipa manageriala a
organizatiei care supravegheaza proiectul si
supervizeaza satisfacerea nevoilor clientului si a
organizatiei;
initiaza proiectul si alege un manager de proiect;
se asigura ca obiectivele proiectului sunt pe aceeasi
linie cu directia/obiectivele organizatiei;
stabileste directia proiectului;
se asigura ca echipa are resusrsele necesare pentru
terminarea proiectului;
obtine aprobarea de la managerul de resurse pentru
realizarea proiectului;
revederea si aprobarea raportului final.
Rolul clientului:
sa comunice echipei o imagine exacta a
nevoilor si cerintelor sale;
sa vada si sa aprobe planul proiectului;
sa participe la sedintele echipei cand este
convocat;
sa informeze p.m. asupra oricaror
schimbari care ar putea afecta indeplinirea
sarcinilor conform cu datele initiale;
evaluarea pordusului final.
Rolul managerului
resurselor:
asigura oamenii pentru a alcatui echipa;
verifica si aproba planul proiectului d.p.v. al
resurselor;
se asigura daca membrii echipei termina la timp
terminarea proiectului;
ajuta la depasirea obstacolelor.
Cele 4 faze ale unui
proiect:
initierea;
planificarea;
executia;
inchiderea proiectului.
O faza reprezinta un set major de
activitati care pot fi realizate prin
metodele managementului de proiect.
1. Initierea
incepe dupa ce echipa manageriala a
hotarat realizarea proiectului
scop- determinarea directiei pe care o va
avea proiectul adica ce trebuie realizat si
ce constrangeri apar
la sfarsitul fazei se va realiza un
document numit “charter”
faza de initiere este responsabilitatea
sponsorului
Faza de initiere
2. Planificarea proiectului
echipa va dezvolta un plan in care
prezinta cum si cand vor fi indeplinite
sarcinile necesare realizarii proiectului;
este cea mai critica faza a proiectului;
punctul final- planul complet al
proiectului;
planul proiectului trebuie aprobat de
catre sponsor, client si managerul de
resurse umane
Faza de planificare
Utilizarea resurselor pe fiecare
faza
Executia proiectului
se trece la executare planului realizand
fiecare actizitate plenificata in parte;
se realizeaza monitorizarea evolutiei
proiectului;
se poate recomanada schimbarea
planului;
la finalul fazei produsul se livreaza
clientului.
Faza de executie
Inchiderea proiectului
incepe dupa ce clientul a acceptat
livrabilul;
clientul evaluaeaza satisfactia obtinerii
livrabilului;
Sponsorul si echipa fac analiza si
evaluarea proiectului;
Se reaalizeaza raportul final care este
transmis clientului, sponsorului si
principalilor stakeholders.
Faza de inchidere
Observatii!
fiecare faza se bazeaza pe faza
precedenta – daca una din faze nu
a fost facuta bine atunci si celelate
vor avea de suferit;
fiecare faza se termina cu proces
de aprobare si care trebuie facut
inainte de a se trece le cealalta
faza.
Succesul proiectului
livrabilele satisfac nevoile clientului sau
chiar ii depasesc asteptarile
satisface nevoile realizatorului
(profit,dezvoltarea de noi capacitati
tehnologice)
Compania a dobandit anumite
cumostiinte ca urmare a proiectului