Sunteți pe pagina 1din 17

COLEGIUL ECONOMIC “TRANSILVANIA”

REFERAT LA MATERIA:
ECONOMIE

CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

Prof.drd.ec:BĂLAN SORINA-MIHAELA Elev:CIONC ANDREEA


Clasa a XI-a A

An şcolar 2011-2012
Introducere

Pentru a cunoaşte şi înţelege cum evoluează


economia unei ţări în timp,sensul,intensitatea şi eficienţa
transformărilor care se produc în viaţa economică de
ansamblu,ca şi modul cum se manifestă evoluţia
principalilor parametri economici este necesar să
studiem “Creşterea şi dezvoltarea economică”.
Rezultatele activităţilor economice la nivel macroeconomic se
masoară prin următorii indicatorii

 produsul global brut (PGB)


 produsul intern brut (PIB)
 produsul intern net (PIN)
 produsul national brut (PNB)
 produsul national net (PNN)
Creşterea economică
Cresterea economică reprezintă procesul de sporire
a rezultatelor economice, determinate în condiţiile
combinării raţionale a factorilor de producţie, care se
concretizează în creşterea PNB şi VN pe ansamblu şi pe
locuitor
 Creşterea economică este un fenomen foarte
complex şi poate fi realizată numai prin politici adecvate
acestui obiectiv.
Modelul creşterii economice

Modelul este o construcţie artificială, logico-


matematică ce evidenţiază dependenţa funcţională
dintre variaţia factorilor creşterii economice şi variaţia
indicatorului de creştere economică utilizat, cu ajutorul
unui sistem de ecuaţii
Factori care influenţează creşterea economică

 a) factorii cu actiune directa: factorul uman,


material, progresul tehnic sau tehnologic etc

 b) factorii cu actiune indirecta: rata investitiilor,


cheltuielile de cercetare-dezvoltare, politica
financiara, monetara, bugetara etc.
Există o singură cale sau o singură soluţie la
îndemâna unei ţări pentru a-şi extinde producţia :este
vorba de investiţii .

Investiţiile = factorul principal al creşterii economice şi au


la bază două surse principale :economiile populaţiei şi
împrumuturile externe.
Dezvoltarea economică
Dezvoltarea economică presupune un ansamblu de
transformări cantitative, structurale şi calitative, atât
în economie, cât şi în cercetarea ştiinţifică şi
tehnologiile de fabricaţie etc.

Indicatorii dezvoltării economice sunt:

 Productivitatea muncii
 Ponderea industriei de maşini-unelte în totalul industriei
 Ponderea exportului de maşini-unelte în totalul exportului
 Ponderea exportului de inteligenţă în totalul exportului
 Ponderea forţei de muncă în sfera serviciilor
Factorii dezvoltării economiei

Investiţiile reprezintă şi aici,ca şi în cazul creşterii


economice factorul principal al dezvoltării economice
-Progresul tehnic
-Cercetarea proprie
-Învăţământul
Dezvoltarea durabilă

Conceptul de dezvoltare durabilă =dezvoltarea


economiei care să fie compatibilă cu mediul natural şi
care să asigure satisfacerea trebuinţelor de viaţă ale
oamenilor în condiţiile în care să nu fie afectate
posibilităţile de viaţă ale generaţiilor viitoare.
Creşterea şi dezvoltarea economică a
României

Creșterea economică

-România a avut creştere economică din 2000, după o


perioadă de trei ani de recesiune.

-Creșterea economică pentru anul 2007 a fost de 8%, în


timp ce pentru anul 2008 este evaluată la 9%
Dezvoltarea economica

Au fost stabilite şase priorităţi naţionale de dezvoltare:


1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere
2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a
incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative
5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în
sectorul agricol
6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării
Concluzii

 Creşterea şi dezvoltarea nu trebuie privite ca un scop


în sine.Ele au loc într-adevăr în vederea unui scop,dar
ele nu sunt un scop,ci un mijloc.

 Scopul creşterii şi al dezvoltării economice este


creşterea nivelului de trai.
BIBLIOGRAFIE
MANUALE ACREDITATE

Gheorghe Creţoiu, Stelian


a XI-a Antet XX Press 4446/ 2006
Economie Iordache, Liviu Moraru

a XI-a Lupşa Elena, Bratu Victor Corvin 4446/ 2006


Economie
I. Gavrilă, P. Tănase Ghiţă, Dan
a XI-a Economică Preuniversitaria 4446/ 2006
Economie Niţescu, C. Popescu
Georgeta Georgescu, Elena
a XI-a EDP 4742/ 2006
Economie Viorica Mocanu

a XI-a Dorel Ailenei, Elena Bălan Humanitas Educational 4446/ 2006


Economie
Monica Dudian, Mihaela
a XI-a Hrisanta Dobre, Delia Ţâţu, Niculescu ABC 4446/ 2006
Economie Floriana Pană
Nicoleta Singureanu, Ortansa
a XI-a Moise, Diana Şodolescu, Norel Sigma 4446/ 2006
Economie Moise
Liana-Maria Lăcătuş, George-
a XI-a Corint 4742/ 2006
Economie Paul Lăcătuş
 http://www.oirposdru-vest.ro/Documente%20utile/pnd_ro.pdf
 http://www.slideshare.net/guestc3bede/creterea-i-dezvoltarea-
economic
 http://www.scritube.com/economie/CRESTEREA-SI-DEZVOLTAREA-
ECONO3214131711.php
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Economia_Rom%C3%A2niei
 http://i.ziare-pe-net.ro/upload/stiri/large/10/35/2917_crestere.jpg
 http://www.iasi-news.ro/wp-content/uploads/2011/11/grafic-
crestere-publimedia-shutterstock.jpg
 http://tb.ziareromania.ro/Criza-a-costat-10-ani-de-crestere-
economica-in-unele-tari-din-
Europa/fdb3b8e76d5885fad/240/0/1/70/Criza-a-costat-10-ani-
de-crestere-economica-in-unele-tari-din-Europa.jpg
 http://www.cugetliber.ro/imagini/mari/crestere20economica-
1316434844.jpg