Sunteți pe pagina 1din 10

PARTICULARITĂȚILE

MODELULUI
DE MANAGEMENT
FRANCEZ

Franţa este o mare putere economică și militară.

Ea are o cultură de valoare universală, ştiinţă de vârf


și management competitiv

Masterand: Drăgan Tatiana


An I
PARTICULARITĂȚILE MODELULUI DE MANAGEMENT FRANCEZ

Caracteristici generale
ale Republicii Franceze
 Denumire oficială: Republica Franceză/Republique Francaise
 Capitala: Paris
 Limba oficială în UE: franceză
 Stat membru UE de la: 25 martie 1957
 Formă de guvernământ: Republică semi-prezidențială
 Președinte: Emmanuel Macron
 Prim-Ministru: Edouard Philippe
 Suprafața: 674,843 km² (locul 41)
 Populația: 66.600.000 (locul 20)
 Monedă: Euro - stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 1999
 Locuri în Parlamentul European: 74
 Posibilitatea de a călători fără pașaport: da - stat membru al spațiului Schengen de
la 26 martie 1995
 Deviza: Libertate, Egalitate, Fraternitate (Liberté, Egalité, Fraternité)

Franța este cea mai mare țară a Uniunii Europene. Se întinde de la Marea
Nordului până la Marea Mediterană. Peisajul său este
foarte variat. Zonele de est și de sud se caracterizează printr-un relief muntos,
incluzând Mont Blanc, cel mai înalt vârf din Alpi și din Europa de vest (4.810m).
PARTICULARITĂȚILE MODELULUI DE MANAGEMENT FRANCEZ

Cele mai importante sectoare ale economiei Franței sunt:


 administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (22,6 %);
 comerțul, transporturile, serviciile de cazare și alimentație publică (18,3 %);
 sectorul imobiliar (13,2 %).

22.6
18.3

13.2

administrația publică, comerțul, sectorul public


apărarea, educația, transporturile,
sănătatea și asistența serviciile de cazare și
socială alimentație publică
Principalii parteneri de export și de
PARTICULARITĂȚILE MODELULUI DE MANAGEMENT FRANCEZ

import ai Franței sunt: Germania, Belgia și Italia.

Termenul management a fost definit de către Mary Follet ca fiind "arta de a


infăptui ceva impreună cu alti oameni" și a apărut odată cu diviziunea muncii şi
traiul omului în grupuri organizate.

F.W. Taylor este considerat fondatorul ştiinţei managementului dar francezul Henry
Fayol este considerat adevăratul „părinte” al managementului.

Fayol a delimitat funcţiile managementului şi funcţiunile firmei in lucrarea


„Administration Industrielle et Générale” și a formulat un set de principii ale
managementului şi a identificat atributele managerului.
PARTICULARITĂȚILE MODELULUI DE MANAGEMENT FRANCEZ

Funcțiile managementului (Fayol)


 a prevedea (a evalua viitorul şi a-l pregăti),
 a organiza (a întreprinde, a dota o
întreprindere cu materiale, utilaje, capital şi
resurse umane pentru a putea funcţiona),
 a comanda (a trage cele mai mari foloase
de la cei care formează unitatea în interesul
întreprinderii),
 a coordona (a realiza armonia între toate
componentele întreprinderii, pentru a-i
facilita funcţionarea şi succesul),
 a controla (a verifica dacă totul se petrece
conform programului adoptat şi principiilor
amise)
PARTICULARITĂȚILE MODELULUI DE MANAGEMENT FRANCEZ

Atributele managerilor (Fayol)


 calități fizice (sănătate, vigoare),
 mentale (abilitatea de a înțelege și a învăța,
vigoare mentală și adaptabilitate),
 morale (fermitate, responsabilitate, inițiativă,
loialitate, tact și demnitate),
 educaționale (autoperfecționare) ,
 experiență (vechime în muncă).
PARTICULARITĂȚILE MODELULUI DE MANAGEMENT FRANCEZ

Managementul francez
Tradițional, in Franța predomină afacerile familiale (ex. Peugeot, Michelin sau
L´Oreal), ceea ce conduce la diminuarea, până la ștergerea diferențelor dintre
manager si proprietar. In teoria si practica managerială franceză este mai frecvent
utilizată noțiunea de „patron”cu sensul de proprietar, decât de manager.

Modelul francez de management


Modelul francez de management se caracterizează în primul rând, prin intervenţia
statului în afaceri, mai precis în stabilirea principalelor direcţii de dezvoltare
economică și chiar prin implicarea în anumite sectoare ale economiei și în al doilea
rând prin faptul că rolurile managerilor funcţionali și rolurile managerilor integratori
nu se combină niciodată.
Principiile fundamentale ale managementul PARTICULARITĂȚILE MODELULUI DE MANAGEMENT FRANCEZ

francez
 mixul de interese publice și particulare, de grup
sau individuale sunt influențate de „dirijismul
statal, individualismul și autoritarismul
structurate birocratic”;
 dirijismul statului se manifestă în conceperea
strategiei de dezvoltare economică prin
elaborarea de planuri, pe termen mediu;
 pentru menținerea capacității concurențiale a
marilor întreprinderi franceze sunt create
structuri de susținere logistică;
 manifestarea autoritarismului la nivel
microeconomic.

Întreprinderile franceze
Majoritatea întreprinderilor franceze posedă un consiliu de administraţie format
de 3-12 directori, condus de un preşedinte - director general (PDG) ales de către
aceştia. În marile întreprinderi se produce o separare de funcţii - preşedintele
dirijează consiliul de administraţie, iar pentru managementul curent se
desemnează un director general. În întreprinderile de dimensiuni mari se instituie
şi un consiliu de supervizare.
Salariaţii constituie, într-o parte din întreprinderi, comitete muncitoreşti şi au
reprezentanţi, de regulă 2, în consiliile de supervizare sau când acestea nu sunt,
în consilii de administraţie.
Managerii PARTICULARITĂȚILE MODELULUI DE MANAGEMENT FRANCEZ

Managerii francezi sunt mai flexibili si creativi


decat omologii lor europeni si nu se simt legați
de experimentele neplăcute din trecut. Le place sa facă mai multe lucruri deodată.
Cu toate acestea ei sunt autoritari, capriciosi, birocrati si uneori egoisti.
Top managerii francezi preţuiesc foarte mult motivaţiile intrinseci și pot beneficia de
prime substanţiale,
La nivelurile de jos ale ierarhiei, în Franţa se foloseşte cel mai diferenţiat sistem de
venituri, diferenţele dintre veniturile muncitorilor calificaţi şi cei necalificaţi fiind cele
mai mari.
Se acordă o atenţie apreciabilă loialităţii şi supunerii, care se răsplătesc cu prime
apreciabile şi promovări în poziţii manageriale de supervizare.
Folosirea motivaţiilor fiind în mare măsură la discreţia managerilor, le lasă acestora
un spaţiu apreciabil de manipulare a salariaţilor.
PARTICULARITĂȚILE MODELULUI DE MANAGEMENT FRANCEZ
CONCLUZII

Modelul francez de management se


particularizează, din foarte multe puncte de
vedere, faţă de alte modele, chiar dacă
prezintă şi unele similitudini cu acestea.
Dirijismul statal în economia franceză s-a
dovedit a fi stimulativ pentru mediul
afacerilor. În acest punct se evidențiază o
apropiere sensibilă față de modelul japonez
de management.
Individualismul şi autoritarismul sunt două
variabile importante ce caracterizează
stilul managerial francez.

S-ar putea să vă placă și