Sunteți pe pagina 1din 10

IMPORTANȚA pH-ULUI

ÎN AGRICULTURĂ

Sofica Tomescu
CUPRINS

 Noțiuni generale despre pH


 De ce este importantă cunoașterea pH-ului solului (1)
 De ce este importantă cunoașterea pH-ului solului (2)
 Cum se determină pH-ul solului
 Corectarea pH-ului solului
 Aparate folosite pentru măsurarea pH-ului
 Măsurarea pH-ului
 Clasificarea solurilor în funcție de valoarea pH-lui
NOȚIUNI GENERALE DESPRE pH

 pH este prescurtarea de la 'pondus hydrogenii'. Noțiunea a fost


introdusă de către omul de știință danez S.P.L. Sorensen, în anul 1909,
pentru a exprima concentrații mici de ioni de hidrogen și a fost definită ca
logaritmul zecimal cu semn schimbat al concentrației ionilor de hidrogen.
 pH-ul este o unitate de măsură a alcalinităţii sau acidităţii. pH-ul solului
reflectă concentraţia de ioni liberi de hidrogen (H+) conţinuţi de
acesta. Scara pH se încadrează între valorile 0 şi 14.
 O valoare a pH-ului mai mică de 5,5 indică o aciditate ridicată. O valoare
a pH-ului cuprinsă între 5,5 şi 6 indică un sol cu o aciditate moderată. pH-
ul neutru se încadrează între 6,5 şi 7,5.

 Alcalinitatea moderată este determinată de valori ale pH-ului cuprinse


între 7,5 şi 8,5. Un pH mai mare de 8,5 determină o alcalinitate ridicată.
DE CE ESTE IMPORTANTĂ CUNOAȘTEREA pH-ULUI SOLULUI (1)

 Reacția chimică a solului este dată de raportul dintre ionii de hidrogen H+ și cei de oxidril OH+ din
sol, rezultați din reacțiile chimice din soluția solului, din relațiile de schimb cationic și din raportul
dintre coloizii de natură acidă sau alcalină ai solului și se definește prin valorile pH. Un echilibru între
ionii de hidrogen H+ și cei de oxidril OH+ determină o reacție neutră, adică pH = 7, caracteristică apei
pure care disociază cele două tipuri de ioni în proporții egale.
 Capacitatea de schimb cationic influențează fertilitatea solului, prezența cationilor de Ca și
Mg favorizează dezvoltarea humusului precum și structura solului, optimizând regimul de apă și aer,
absorbția radiculară a plantelor și activitatea microbiologică din sol. În soluri cu o prezentă mai mare
de ioni de H+ solul devine acid, influențând negativ accesibilitatea unor micro și macroelemente..
 Elementele de bază pentru un sol echilibrat, care influențează decisiv dezvoltarea plantelor N, P, K
(azot, fosfor, potasiu), sunt asimilate de acestea în funcție de valorile pH-lui astfel: azotul se
asimiliează la pH 6-8,5, fosforul la un pH 6,5 – 8 și potasiul la un pH>6 .
DE CE ESTE IMPORTANTĂ CUNOAȘTEREA pH-ULUI SOLULUI (2)

Caracteristicile solului joacă un rol important în sănătatea oricărei culturi.


Măsurarea pH-ului solului poate ajuta la înțelegerea mai bună a disponibilității nutrienților, a
permeabilității solului.

 pH-ul solului afectează absorbția nutrienților


PH-ul solului poate determina dacă o plantă poate accesa sau nu substanțele nutritive de care are
nevoie. În solurile foarte acide sau alcaline, unele substanțe nutritive din plante se transformă în forme
care sunt mai dificil de absorbit de plante. Acest lucru poate duce la deficiențe nutritive. Plantele care
au evoluat în condițiile unor astfel de soluri au dezvoltat de multe ori mecanisme pentru a rezolva
această problemă.
 pH-ul solului afectează activitatea microbiană
Comunitatea microbiană a solului este responsabilă pentru cea mai mare transformare a nutrienților
în sol, regenerarea mineralelor care limitează productivitatea culturilor. PH-ul scăzut al solului tinde să
favorizeze apariția fungilor, în timp ce pH-ul mai ridicat tinde să favorizeze bacteriile, astfel încât
importanța echilibrării celor două devine o inferență evidentă: o valoare prea scăzută a pH-ului poate
duce la boli fungice proliferare.
 pH-ul solului afectează randamentul culturii
Randamentele culturilor reprezintă un termen pentru cât de mult obțineți de la o singură plantă.
Dacă aveți la dispoziție un sol incompatibil cu dezvoltarea unei anumite culturi, randamentele acesteia
vor fi afectate. pH-ul corespunzător al solului, care creează un mediu sănătos în care plantele pot
crește, permite cultivatorului să obțină randamente ridicate.
CUM SE DETERMINĂ MANUAL (COLORIMETRIC) pH – UL SOLULUI

Pentru a cunoaște cât mai bine pământul pe care urmează să fie cultivate anumite culturi, este bine
să fie determint pH solului.
 Este nevoie de un kit pentru determinarea pH-ului, mostră de pământ și apă distilată. Kitul se
găsește în magazine de specialitate, dar se poate apela și la un laborator de analize.
 Apa distilată are pH 7; dacă apa folosită are pH-ul 7, atunci poate fi folosită aceasta.
 Se iau mostre de pământ, o lingură, cam 20 gr., se trece printr-o sită de 1 mm și se pun într-un vas cu
100 ml apă. Se amestecă de mai multe ori, timp de 30 minute, apoi se filtează.
 Se folosește hârtia de pH, care se îmbibă in lichidul filtrat; se așteaptă 30-60 secunde și se
compară culoarea rezultată cu mostra de culoare de pe capac.
CORECTAREA pH-ULUI SOLULUI

Nivelul pH-ului solului reprezintă unul dintre cei mai importanți factori care decid succesul
culturilor din grădină. Un sol prea acid sau, dimpotrivă, prea alcalin poate fi dăunător anumitor tipuri de
plante.

 Cum se mărește pH-ul solului


Pentru a scădea aciditatea solului, cea mai răspândită metodă este aceea de a îmbogăți pământul cu
diverse materii care conțin și var. Cu cât particulele de var sunt mai fine, cu atât acțiunea sa în sol este
mai rapidă. În funcție de tipul pământului, pentru ajustarea nivelului pH-ului va fi necesară o cantitate
diferită de var. Trebuie ținut cont, așadar, de textura solului, de materiile organice pe care acesta le
cuprinde, dar și de plantele pe care urmează să fie cultivate, înainte de a fi mărit pH-ul solului.

 Cum se scade pH-ul solului


Două dintre substanțele folosite adesea pentru a scădea pH-ul solului și a-l face, astfel, mai acid,
sunt sulfatul de aluminiu și sulful. Acestea pot fi achiziționate din magazinele specializate. Sulfatul de
aluminiu are un efect rapid datorat aluminiului care produce aciditate de îndată ce se dizolvă în sol.
Sulful, pe de alta parte, are nevoie de o anumită perioadă de timp, ajutat să sporească aciditatea
solului de bacteriile prezente în pământ.
APARATE FOLOSITE PENTRU MĂSURAREA PH-LUI
 Un pH-metru este un instrument științific cu ajutorul căruia se măsoară activitatea ionilor
de hidrogen în soluțiile pe bază de apă, care indică aciditatea sau alcalinitatea exprimată ca și pH. Un
pH-metru măsoară diferența de potențial electric între un electrod de pH și un electrod de referință, și
deci un pH-metru este uneori numit "pH-metru potențiometric". Diferența de potențial electric este
asociată cu aciditatea sau pH-ul soluției. PH-metrul este folosit în multe aplicații variind de la
experimente de laborator până la controlul calității.
 Ph-metrele potențiometrice măsoară tensiunea dintre doi electrozi, și afișează rezultatul transformat
într-o valoare corespunzătoare pH-ului. Acestea cuprind un simplu amplificator electronic și o pereche
de electrozi, sau, alternativ, o combinație de electrozi, și un tip de display calibrat în unități pH. De
obicei, are un electrod de sticlă și un electrod de referință, sau o combinație de electrozi. Electrozii,
sau sondele, sunt introduse în soluția ce urmează a fi testate.
 Electrozii au fost folosiți pentru măsurarea pH-ului în anii 1920.
 În octombrie 1934 Arnold Orville Beckman a înregistrat primul patent pentru un instrument chimic
complet pentru măsurarea pH-ului, U. S. Patent No 2,058,761, pentru "acidimetru", redenumit mai târziu
pH-metru.
MĂSURAREA pH-LUI

Se poate face prin două metode:

Metoda colorimetrică Metoda electromagnetică


 Această metodă constă în  Această metodă constă în
introducerea hârtiei indicatoare utilizarea unui pH-metru și se
în soluția al cărei pH dorim să-l bazează pe existența a doi
aflăm. Hârtia de pH aste electrozi: un electrod de lucru și
poroasă și impregnată cu o un electrod de referință. Unele
soluție ce conține un amestec pH-metre au un singur electrod
de indicatori colorați. O picătură ce îndeplinește ambele funcții.
de substanță cu pH necunoscut
colorează hârtia. Culoarea
obținută se compară cu scala de
culori caracteristice pentru
diferite valori ale pH-lui.
CLASIFICAREA SOLURILOR ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA pH-ULUI

 pH-ul este o mărime caracteristică soluțiilor apoase. PH-ul solului este un element foarte important, necesar
a fi cunoscut și supravegheat deoarece intervine în numeroase mecanisme fizico-chimice și biologice din
sol.
 Pentru că solul conține și el apă, a fost împărțit în funcție de valoarea acestui pH în următoarele categorii:
acide, slab acide, neutre și alcaline:
soluri acide: pH = 4,5 - 6
* soluri slab acide: pH = 6 - 6,5
* soluri neutre: pH = 6,5 - 7,2
* soluri alcaline: pH = 7,5 – 8
• Aciditatea solurilor este un factor important în cultura plantelor, fiind responsabilă de sănătatea plantei și
modul de dezvoltare a acesteia. În funcție de tipul plantei cultivate, determinarea acidității solului este un
indicator important pentru administrarea tipurilor de amendamente și fertilizatori.

 Solurile acide se găsesc în general în zonele cu păduri de conifere, zone montane în general. Cu cât
coborâm spre câmpie reacţia solului este tot mai ridicată. Pentru culturile mari sunt recomandate aceste
soluri deoarece pentru cele din zonele cu umiditate ridicată este nevoie de amendamente pe bază de calcar,
care să aibă în componenţă calciu. Pentru a stabili cantitatea de amendament folosită trebuie făcută în
prealabil o analiză a solului, întrucât aciditatea solului poate fi creată şi de factori artificiali cum ar fi
chimicalele.
 Solurile alcaline sunt specifice, de regulă, zonelor cu un nivel scăzut de precipitații.

S-ar putea să vă placă și